Norėdami nustatyti, ar tinklas veikia, pabandykite prisijungti prie „Wi-Fi“ tinklo kitu prietaisu. Jei kiti prietaisai gali prisijungti prie „Wi-Fi“ tinklo, ar galite prisijungti prie kito tinklo / prietaiso (pvz., naudodami interneto ryšio bendrinimą)? Jei taip, tinklas sugedęs. Jei negalite prisijungti prie jokio tinklo, įjunkite telefoną iš naujo ir patikrinkite, ar pavyko išspręsti problemą. Jei ne, toliau šalinkite problemą atlikdami šiuos veiksmus:

Telefone

  1. Išjunkite energijos taupymo režimą arba prie telefono prijunkite kroviklį (Parametrai > energijos taupymas).
  2. Bakstelėkite Parametrai > „Bluetooth“ ir laikinai perjunkite būseną į Išjungta.
  3. Panaikinkite neveikiantį „Wi-Fi“tinklą ir prijunkite jį iš naujo: eikite į Parametrai > „WiFi“ > valdyti (papildomi). Dalyje „Žinomi tinklai“ palaikykite bakstelėję tinklo pavadinimą ir pasirinkite Naikinti. Bakstelėkite atgal ir iš sąrašo pasirinkite tinklą.
  4. Patikrinkite, ar prieinama nauja telefono programinė įranga: bakstelėkite Parametrai > telefono naujinimas.

Jei naudojate namų „Wi-Fi“ tinklą

  1. Iš naujo įjunkite kelvedį (ai kuriuos kelvedžius reikia periodiškai išjungti 2 minutėms, kad būtų atlikti foniniai atnaujinimai).
  2. Patikrinkite „Wi-Fi“ slaptažodį. Jei vis tiek gaunate klaidą Neteisingas slaptažodis, prisijunkite prie belaidžio kelvedžio ir pakeiskite veikimo režimą 802.11b/g/n į tik 802.11g, tada iš naujo nustatykite / paleiskite kelvedį ir dar kartą pabandykite užmegzti ryšį.
  3. Išjunkite kitas aktyvias tinklo paslaugas, pvz., vaizdo įrašo srautinę transliaciją ir internetinius žaidimus.
  4. Peržiūrėkite kelvedžio palaikymo puslapį, ar įdiegta naujausia programinė aparatinė įranga.