Negaliu siųsti arba gauti el. laiškų

Jei galite prisijungti prie interneto naudodami savo telefono naršyklę, bet jūsų el. paštas nesinchronizuojamas su serveriu arba matote klaidos pranešimą, atlikite šiuos veiksmus:

  1. Patikrinkite telefono datą ir laiką. Jei laikas netinkamas, telefonui gali nepavykti pasiekti jūsų el. pašto.
  2. Patikrinkite savo el. pašto paskyrą telefone, ar nereikia atlikti kokių specialių veiksmų.
  3. Naudodami savo naršyklę prisijunkite prie el. pašto teikėjo internetinės pašto dėžutės, kad įsitikintumėte, jog jūsų slaptažodis teisingas ir el. pašto paslauga yra aktyvi.
  4. Išvalykite savo aplanką „Gautieji“. Perkelkite el. laiškus iš gautų laiškų aplanko į laikinąjį katalogą. Taip pat tai leis nustatyti, ar yra sugadintų laiškų, kurie gali kelti sinchronizavimo problemų, tada atsijunkite.
  5. Uždarykite visas kitas el. pašto problemas, kad užtikrintumėte, jog tik vienas prietaisas vienu metu bando pasiekti jūsų el. pašto paskyrą, ir bandykite dar kartą. 

Negaunu el. laiškų telefonu

  1. Patikrinkite visus šlamšto aplankus. Galbūt jūsų el. paštas buvo gautas, bet atsitiktinai išfiltruotas.
  2. Pakeiskite pašto sinchronizavimo parametrą, kuris dienomis nurodo, kaip seni elementai turi būti atsisiunčiami iš serverio. Tai gali padėti išspręsti problemą, kai telefone nematomi seni el. pašto elementai.

Gaunu el. laiškus telefonu, bet negaliu pats siųsti

  1. Bandykite naudoti „Wi-Fi“ vietoj mobiliųjų duomenų.
  2. Pasiteiraukite savo el. pašto teikėjo apie parametrus arba palyginkite parametrus su kito telefono. Dažnai pasitaiko, kad el. pašto teikėjas naudoja skirtingus parametrus el. laiškams siųsti, atsižvelgiant į tinklą, kuriame esate. Jūsų gali paprašyti naudoti paties el. pašto teikėjo serverį el. laiškams siųsti arba naudoti kitus šifravimo parametrus siunčiant el. laiškus.

Gaunu klaidos pranešimą

  • Naudodami naršyklę pabandykite internete paieškoti palaikymo straipsnio pagal klaidos pranešimą.