Prisijungti

NOKIA PASKYRA

Įsigaliojimo data: 2014-04-25

Jūsų privatumas naudojant NOKIA Paskyrą

„Nokia Corporation“ („NOKIA“) Privatumo politikoje ir „Microsoft Mobile Oy“ („Microsoft Mobile“) Privatumo politikoje paaiškinta, kaip Jūsų duomenys yra apdorojami atitinkamų produktų ir paslaugų šalių kontekste. Be to, naudojant NOKIA Paskyrą NOKIA ir „Microsoft Mobile“ produktams ir paslaugoms, taip pat galioja toliau pateikta informacija. „Mes“ reiškia NOKIA ir „Microsoft Mobile“.

NOKIA ir „Microsoft Mobile“ yra nepriklausomi NOKIA Paskyros duomenų kontrolieriai.

Ką tai reiškia?

Tam tikros atskirai NOKIA ir „Microsoft Mobile“ paslaugos naudoja NOKIA Paskyrą, kad galėtumėte tvarkyti savo informaciją ir pageidavimus. Jeigu Jūs sukūrėte NOKIA Paskyrą, informacija apie Jūsų prietaiso ir paslaugų suaktyvinimus, produktų bei paslaugų naudojimą ir kitus Jūsų sandorius gali būti susieta su NOKIA Paskyros informacija, kad būtų užtikrinta labiau suasmeninta Jūsų patirtis. Gavus Jūsų sutikimą, informacija, surenkama savanoriškai dalyvaujant apklausose bei tobulinimo programose, taip pat gali būti susieta su Jūsų paskyra. Jeigu prisijungiate prie mūsų paslaugų naudodami kitų paslaugų kredencialus, tokia informacija apie kredencialus panaudojama Jūsų informacijai nustatyti bei tvarkyti ir sąveikauti su mūsų sistemomis.

Maža to, abi šalys gali padėti Jums pasirinkti Jūsų pageidaujamą paskyrą prieigai prie jų produktų ir paslaugų.

Jokia informacija kitiems paslaugų teikėjams arba reklamuotojams neatskleidžiama.

Jeigu Jums reikia gauti prieigą prie savo profilio arba jį atnaujinti, pavyzdžiui, pakeisti el. pašto adresą arba telefono numerį, arba atsisakyti gauti naujienlaiškį ir pranešimus apie vykdomas akcijas, tai galite daryti tebenaudodami savo NOKIA Paskyros profilio tvarkymo priemonę.

Be to, jeigu norite kitaip pasinaudoti su šia NOKIA Paskyra susijusiomis savo privatumo teisėmis, kreipkitės į „Microsoft Mobile“ arba NOKIA ir Jūsų užklausa bus apdorota pagal NOKIA Paskyrai taikomus teisės aktus bei privatumo politikas.

Kita informacija

Galite kreiptis į NOKIA, naudodami šiuos kontaktinius duomenis:

Nokia Corporation
c/o Privacy
Karakaari 7
02610 Espoo
Finland (Suomija)

Su „Microsoft Mobile“ galite susisiekti per klientų aptarnavimo centrą arba naudodami šiuos kontaktinius duomenis:

Microsoft Mobile Oy
c/o Privacy
Keilalahdentie 2-4
02150 Espoo
Finland (Suomija)

Būtume dėkingi už Jūsų nuomonę

Pabaigę, užpildykite trumpą klausimyną apie mūsų interneto svetainę

Dalyvaukite trumpame tyrime ir papasakokite mums apie savo patirtį internete. Pabaigus naršyti, bus atvertas klausimyno, kurį reikėtų užpildyti, langas.

Pabaigę, užpildykite trumpą klausimyną apie mūsų interneto svetainę

Dėkojame!

Kai uždarysite tinklavietę, čia atsiras klausimynas