Įsigaliojimo data: 2014-04-25

Jūsų privatumas NOKIA PAŠTE ir NOKIA POKALBIAI

Jūs galite užsiregistruoti NOKIA PAŠTĄ/CHAT, valdomą YAHOO! („Paslauga“), sukurdami NOKIA Paskyrą arba užsiregistruodami Paslaugoje, naudodami savo turimą NOKIA Paskyrą. Taip pat galite naudoti tam tikras kitas NOKIA arba „Microsoft Mobile“ paslaugas, turėdami tą pačią NOKIA Paskyrą.

Šios Paslaugos kontekste NOKIA Privatumo politika ir „Microsoft Mobile“ paslaugos teisinės sąlygos taikomos jūsų NOKIA Paskyros naudojimui ir susijusiai informacijai, kurią pateikiate registruodami NOKIA Paskyrą.

„Microsoft Mobile“ bendradarbiauja su YAHOO!, teikdama jums NOKIA PAŠTO/CHAT paslaugą. Atkreipkite dėmesį, kad YAHOO! privatumo politika ir Paslaugos sąlygos galioja, kai naudojatės NOKIA PAŠTAS / CHAT paslauga (-omis). YAHOO! gali ir toliau leisti jums naudoti kitas YAHOO! teikiamas paslaugas, turint tą pačią NOKIA Paskyrą.

Ar „Microsoft Mobile“ pateikia kokią nors informaciją YAHOO!?

Norėdama teikti jums NOKIA PAŠTO/POKALBIŲ paslaugą, „Microsoft Mobile“ privalo pateikti YAHOO! tam tikrus jūsų registracijos duomenis, pavyzdžiui, vardą, pavardę, lytį, gimimo datą ir šalį, kurioje gyvenate. Jeigu registracijos duomenis pakeičiate, pakeitimai bus matomi ir NOKIA PAŠTO/POKALBIŲ paslaugos(-ų) kontekste.

Be to, pereidami iš esamos NOKIA PAŠTO arba NOKIA POKALBIŲ paslaugos į Paslaugą, kurią teikia YAHOO!, galite toliau panašiai naudoti Paslaugą su savo esamu draugų sąrašu ir adresine be jokių pertrūkių.

Ką reiškia „valdomas YAHOO!“?

YAHOO! suteikia NOKIA PAŠTO ir POKALBIŲ paslaugą ir naudojantis šia Paslauga galioja YAHOO! paslaugų sąlygos ir YAHOO! privatumo politika. Susipažinkite su YAHOO! paslaugų sąlygomis ir privatumo politika, kad daugiau sužinotumėte apie Paslaugos teikimą, pvz., susietai su reklama Paslaugos kontekste.

Jūsų pokalbių ir el. pašto operacijas bei duomenis, įskaitant pokalbių žinutes, el. paštą, priedus ir antraščių informaciją (pavyzdžiui, kam, nuo ko, temą, dokumento nuorašus), o taip pat jūsų el. pašto ir pokalbių parametrus apdoros YAHOO!. Jūsų draugų sąrašų atnaujinimai taip pat gali būti sinchronizuoti su YAHOO!.

Be to YAHOO! gali ir toliau užtikrinti galimybes naudoti kitas YAHOO! teikiamas paslaugas, turint tą pačią NOKIA Paskyrą.

Tuo atveju, jeigu NOKIA PAŠTO arba CHAT paslaugą ateityje pasiūlytų bet kokios kita šalis, išskyrus tą, kuri yra nurodyta pirmiau, informacija, susijusi su jūsų el. paštu ir pokalbiais, bus perduota tokiai naujajai šaliai.

Kita svarbi informacija

Su mumis galite susisiekti per mūsų klientų aptarnavimo centrą arba naudodami šiuos kontaktinius duomenis:

Microsoft Mobile Oy
c/o Privacy
Keilalahdentie 4
02150 Espoo
Finland (Suomija)

Būtume dėkingi už Jūsų nuomonę

Pabaigę, užpildykite trumpą klausimyną apie mūsų interneto svetainę

Dalyvaukite trumpame tyrime ir papasakokite mums apie savo patirtį internete. Pabaigus naršyti, bus atvertas klausimyno, kurį reikėtų užpildyti, langas.

Pabaigę, užpildykite trumpą klausimyną apie mūsų interneto svetainę

Dėkojame!

Kai uždarysite tinklavietę, čia atsiras klausimynas