Įsigaliojimo data 2014.07.11

Šiame priede yra tam tikros informacijos, susijusios su programėlėmis „Nokia MixRadio“, „Nokia Music“ ir „MixRadio“. Kai kurios toliau nurodytos funkcijos gali būti tik kai kuriose iš šių programėlių.

Jūsų privatumas naudojant „MixRadio“, „Nokia MixRadio“ ir „Nokia Music“

„Microsoft Mobile“ Privatumo politika paaiškina, kaip mes apdorojame jūsų asmens duomenis, kai jūs naudojate mūsų gaminius ir paslaugas. Be to, naudojant programėlę „MixRadio“, „Nokia MixRadio“ arba „Nokia Music“ („Paslaugą“), taip pat galioja toliau pateikta informacija. Paslaugos savybės gali priklausyti nuo to, kaip gaunate prieigą prie šios Paslaugos. Gavus prieigą per žiniatinklio naršyklę, savybių komplektas skirsis nuo tų, kurios bus siūlomos gavus prieigą kaip mobiliajam klientui. Naudojant skirtingus prietaisų modelius ir Paslaugos programinės įrangos versijas, gali būti siūlomos skirtingos savybės.

Kokią informaciją mes surenkame?

Mes renkame šias informacijos kategorijas:

Kontaktiniai duomenys

Kai jūs užsiregistruojate naudoti šią Paslaugą ir sukuriate paskyrą, surenkami jūsų asmeniniai duomenys, pavyzdžiui, Jūsų el. pašto adresas ir (arba) mobiliojo telefono numeris, o taip pat jūsų vartotojo vardas ir slaptažodis.

Techninė informacija

Kai naudojate Paslaugą, „Microsoft Mobile“ gali automatiškai rinkti tam tikrą techninę informaciją, pavyzdžiui, jūsų mobiliojo įrenginio tipą, unikalius įrenginio arba tinklo paslaugos teikėjo identifikatorius, IP adresą, laiko juostą, techninius jūsų klientų duomenis, kalbą bei regioną, duomenis, susijusius su taikomosios programos paleidimu ir jūsų prijungtų arba nustatytų suderinamų mobiliųjų įrenginių tipus. Norėdami gauti informacijos apie tai, kaip mes naudojame slapukus, žr. politiką dėl slapukų.

Kreditinės arba debeto kortelės duomenys

Jeigu nusprendžiate pirkti, naudodami kreditinę arba debeto kortelę, privalote pateikti „Microsoft Mobile“ savo kortelės duomenis. Kortelės duomenys nėra susieti su jūsų paskyra, nebent patys taip pasirinktumėte; tokiu atveju kortelės duomenis saugo mokėjimo paslaugų teikėjas ir jie susiejami su paskyra, tuomet juos galima naudoti vėlesniems sandoriams, naudojant tą pačią paskyrą. Paslauga gali leisti Jums papildyti savo sąskaitą arba įsigyti premijinį abonementą, kuris leidžia Jums naudotis pagerintomis Paslaugos savybėmis.

Jūsų sandoriai

Mes registruojame jūsų su mumis atliktus sandorius, pavyzdžiui, jūsų registraciją Paslaugai gauti ir jūsų pirkimų bei atsisiuntimų veiksmus, atliktus naudojant šią Paslaugą. Pavyzdžiui, mes registruojame jūsų atsisiųstą produktą, jūsų atsisiuntimo datą ir laiką, informaciją, kokioje duomenų srityje buvo įsigytas garso takelis, ir jūsų perklausytų garso takelių duomenų srauto numerį arba peržiūrą, mokėjimo sumą ir mokėjimo būdą (jeigu taikytina), o taip pat jūsų gavimo el. pašto adresą (jeigu tokį turite). Mes taip pat registruojame komentarus, įvertinimus arba apžvalgas, kurias pateikiate apie bet kokius duomenis.

Muzikos klausymasis ir kiti naudojimo duomenys

Suasmenintas profilis: Paslauga leidžia Jums susikurti suasmenintą profilį pagal savo klausomą muziką. Šis profilis naudojamas Jūsų naudojimo patirčiai pritaikyti prie Jūsų pageidavimų, pavyzdžiui, pateikti Jums pasiūlymų arba informacijos apie Jūsų mėgstamus atlikėjus. Profilį sudarys Jūsų muzikos klausymosi duomenys. Šie duomenys apima garso takelius, kuriuos Jūs esate išsaugoję savo prietaise, garso takelius, kurių klausotės, taip pat Jūsų nurodytus praleidžiamus, patinkančius, nepatinkančius ir mėgstamus. Be to, Jūsų muzikos klausymosi duomenys tebebus renkami ir tada, kai grotuvas veiks fone.

Jeigu prisijungsite prie savo paskyros klausydamiesi muzikos, Jūsų muzikos klausymosi profilis bus susietas su paskyra ir veiks tol, kol neatsisakysite paskyros. Atsisakius savo paskyros, muzikos klausymosi profilis taip pat bus ištrintas. Atsižvelgiant į Jūsų naudojamo prietaiso tipą bei versiją ir programinės įrangos, kurią esate įdiegę, versiją, programėlės parametruose galite išjungti papildomos informacijos, susietos su Jūsų profiliu, rinkimą.

Rekomendacijos: Paslauga gali siūlyti atlikėjus arba garso takelius, kurie Jums galėtų patikti. Šie pasiūlymai yra pagrįsti Jūsų muzikos klausymosi elgsena ir nurodymais, ar Jums patinka, ar nepatinka konkretūs garso takeliai ar atlikėjai. Jeigu sukūrėte suasmenintą profilį ir leidote siųsti automatinius pranešimus, pasiūlymai Jums gali būti siunčiami automatiškai.

Ataskaita licencijų turėtojams: Mes renkame informaciją apie internete ir atsijungus leistą radiją, praleidimus ir kitus įvykius, susijusius su atkūrimo seansais, kad galėtume pateikti ataskaitą licencijų turėtojams apie jų muzikos naudojimą. Ši informacija apdorojama anonimiškai, siekiant sukurti licencijų ataskaitas muzikos turinio teisių turėtojams. Ši informacija surenkama nepaisant Jūsų pasirinkimų sukurti suasmenintą profilį arba dalyvauti Produktų tobulinimo programoje.

Produktų tobulinimo programa padeda mums gerinti savo produktus, kaip papildomai paaiškinta galiojančiame privatumo politikos priede. Galite nuspręsti išjungti šią tobulinimo programą programėlės arba prietaiso parametruose, atsižvelgiant į Jūsų prietaiso modelį ir programinės įrangos versiją.

Buvimo vietos duomenys

Jūsų buvimo vieta gali būti nustatyta ir naudojama siekiant teikti Jums informaciją apie netoliese esančius renginius ir pakoreguoti Jūsų muzikos klausymosi profilį pagal buvimo vietą. Jeigu nenorite, kad taip atsitiktų, galite atidaryti programėlės arba prietaiso parametrų meniu ir išjungti programėlėje buvimo vietos nustatymo paslaugas.

Jokia informacija kitiems paslaugų teikėjams arba reklamuotojams neatskleidžiama.

Be pasirinkimo galimybių, išdėstytų „Microsoft Mobile“ privatumo politikoje, taip pat galite uždrausti rinkti statistinę informaciją, naudojamą produktų gerinimo tikslams; tai galite padaryti arba programėlės nuostatose, arba prietaise, atsižvelgiant į Jūsų prietaiso modelį ir programėlės versiją.
Atsižvelgiant į Jūsų naudojamo prietaiso tipą ir programinę įrangą, kurią esate įdiegę, programėlės parametruose galite išjungti muzikos klausymosi duomenų ir naudojimo duomenų rinkimą. Kadangi Jūsų muzikos klausymosi profilis gali būti susietas su Jūsų paskyra, taip pat atkreipkite dėmesį, kad jeigu Jūs nebūsite uždraudę rinkti muzikos klausymosi duomenų ir tuo pat metu prisijungsite prie paskyros, Jūsų muzikos klausymosi duomenys bus susieti su Jūsų paskyra.
Atsižvelgiant į Jūsų naudojamo prietaiso tipą ir programinės įrangos, kurią esate įdiegę, versiją, programėlė gali rinkti ir naudoti buvimo vietos duomenis. Tokiu atveju programėlės arba prietaiso parametruose visada galima išjungti buvimo vietos duomenų rinkimą ir naudojimą.
Jūs negalite uždrausti rinkti kaupiamosios anoniminės informacijos, skirtos licencijų ataskaitos teisių turėtojams pateikimo tikslams.

Kita svarbi informacija

Su mumis galite susisiekti per mūsų klientų aptarnavimo centrą arba naudodami šiuos kontaktinius duomenis:
Microsoft Mobile Oy
c/o Privacy
Keilalahdentie 4
02150 Espoo
Finland (Suomija)

Būtume dėkingi už Jūsų nuomonę

Pabaigę, užpildykite trumpą klausimyną apie mūsų interneto svetainę

Dalyvaukite trumpame tyrime ir papasakokite mums apie savo patirtį internete. Pabaigus naršyti, bus atvertas klausimyno, kurį reikėtų užpildyti, langas.

Pabaigę, užpildykite trumpą klausimyną apie mūsų interneto svetainę

Dėkojame!

Kai uždarysite tinklavietę, čia atsiras klausimynas

Back to top