2015 m. vasario mėn.

Šis pranešimas kartu su „Microsoft Mobile“ paslaugų teikimo teisinėmis sąlygomis ir „Microsoft Mobile“ privatumo politika (toliau bendrai – „Teisinėmis sąlygomis“) apsprendžia „Xpress“ naršyklės paslaugos, svetainės ir programinės įrangos (toliau bendrai – „Paslaugos“) naudojimą. Ši Paslauga skirta tam, kad galėtumėte naršyti visame internete, suteikiant Jums prieigą ne tik prie interneto svetainių bei žiniatinklio programėlių, bet ir tų svetainių, kurios yra skirtos kompiuterių naudotojams.

Ši Paslauga naudoja pažangią „debesinę“ technologiją ir didelės spartos interneto ryšius tinklapiams perduoti ir optimizuoti. Pateikus užklausą atversti tinklapį naudojant Paslaugą, užklausa pakeliui į pageidaujamą interneto svetainę nukreipiama per „Microsoft Mobile“ serverį. „Microsoft Mobile“ serveris gauna tinklapį iš pageidaujamos interneto svetainės, perduoda bei optimizuoja jį Jūsų prietaisui, suglaudina duomenis ir išsiunčia atsakymą Jūsų prietaisui. Šis optimizavimo procesas smarkiai sumažina tinklapius, todėl galite naršyti greičiau ir su savo duomenų planu peržiūrėti daugiau tinklapių.

Mokesčiai už duomenų siuntimą

Norint prisijungti prie interneto naudojant Paslaugą, reikia mobiliosios duomenų siuntimo paslaugos arba „Wi-Fi“ (jeigu prietaisas palaiko šį ryšį). Naršant žiniatinklį gali būti siunčiamas didelis duomenų kiekis. Faktiniai mokesčiai už duomenų siuntimą priklausys nuo peržiūrėtų puslapių kiekio, tinklo paslaugos teikėjo duomenų siuntimo planų tarifų ir kitų veiksnių. Informacijos apie duomenų perdavimo mokesčius kreipkitės į savo tinklo paslaugų teikėją.

Kokią informaciją mes surenkame?

Naršymas nėra nesiejamas su jokia informacija, galinčia atskleisti Jūsų asmens tapatybę. Mes nesurenkame ir niekaip kitaip nebandome gauti prieigos prie informacijos, kurią Jūs peržiūrite tinklapiuose arba žiniatinklio programėlėse; be Jūsų sutikimo mes nesurenkame jokios informacijos, kurią Jūs galite būti įvedę į interneto svetaines arba žiniatinklio programėles, naudodami šią Paslaugą.

Slapukai, žymekliai ir kiti išsaugoti elementai: Slapukai – tai maži informacijos failai, kuriuos Jūsų naršyklėje išsaugo svetainės, kad galėtų lengviau perteikti arba pritaikyti rodomą informaciją. Slapukai, nustatyti svetainių, kurias Jūs aplankote naudodami Paslaugą, išsaugomi mūsų serveriuose. Jūs bet kada galite ištrinti šiuos slapukus, nuostatų meniu pasirinkdami „ištrinti slapukus“ arba „ištrinti visus asmens duomenis“.

Ši Paslauga taip pat suteikia Jums galimybę išsaugoti žymeklius arba mėgstamas interneto svetaines. Jums pasirinkus išsaugoti šiuos žymeklius, jie yra išsaugomi prietaise, o ne mūsų serveriuose. Jūs bet kada galite ištrinti šiuos žymeklius, pasirinkdami juos ir ištrindami arba nuostatų meniu pasirinkdami „ištrinti visus asmens duomenis“.

Ši Paslauga taip pat gali suteikti Jums galimybę išsaugoti savo vartotojo vardus ir slaptažodžius, kad galėtumėte greičiau ir lengviau prisijungti prie savo mėgstamų interneto svetainių. Jums pasirinkus naudoti šią funkciją, vartotojo vardai ir slaptažodžiai saugiai išsaugomi prietaise; mūsų serveriuose jie neišsaugomi. Jūs bet kada galite juos ištrinti, nuostatų meniu pasirinkdami „ištrinti slaptažodžius“ arba „ištrinti visus asmens duomenis“.

Vieta: Paslauga palaiko standartines geografinės padėties nustatymo funkcijas. Jums sutikus, Paslauga leidžia interneto svetainėms arba žiniatinklio programėlėms gauti informaciją apie Jūsų prietaiso buvimo vietą. Jūs galite atsisakyti dalytis informacija apie savo buvimo vietą, pasirinkdami atitinkamą nuostatą iš nuostatų meniu.

Atsitiktinis identifikatorius ir kiti serverio žurnalai: Paslaugai priskiriamas atsitiktinis unikalus identifikatorius, kad mūsų serveriai galėtų susieti Jūsų naršyklę su išsaugotais slapukais, taip pat interneto puslapiams apdoroti reikiamomis naršyklės ir prietaiso lygio konfigūracijomis (pavyzdžiui, kalba arba vaizdo kokybe). Mūsų serveriuose gali būti automatiškai registruojama tam tikra informacija, pavyzdžiui, naršyklės konfigūracija (prietaiso tipas, naršyklės versija, IP adresas ir kt.), laiko žyma, geografinė padėtis (jeigu suaktyvinta) ir visa URL juostoje (nuorodos arba paieškos langelyje) įvesta informacija. Ši informacija nėra naudojama Jūsų asmenybei nustatyti.

Ką Jūs galite pasirinkti?

Paslaugos nuostatų meniu yra valdiklių, leidžiančių tvarkyti savo privatumą. Atsižvelgiant į produktą, programinės įrangos platformą ir jų versijas, esamos nuostatos ir funkcijos gali skirtis:

Slapukų tvarkymas suteikia Jums galimybę ištrinti išsaugotus slapukus ir, kai įmanoma, neleisti išsaugoti slapukų.

Ištrinti žurnalą suteikia Jums galimybę pašalinti prietaise saugiai išsaugotą naršymo istoriją.

Ištrinti asmens duomenis suteikia Jums galimybę ištrinti slapukus, naršymo istoriją, vartotojo vardus bei slaptažodžius, žymeklius ir kitus išsaugotus elementus. Be to, atlikus šį veiksmą, esamas atsitiktinis unikalus identifikatorius pakeičiamas nauju.

Vietos nustatymo nuostatos suteikia Jums galimybę įjungti arba išjungti interneto svetainių ir žiniatinklio programėlių geografinės vietovės nustatymo funkciją. Ši nuostata taip pat įjungia arba išjungia geografinės vietos registravimą.

Tobulinimo programa suteikia galimybę įjungti arba išjungti mūsų tobulinimo programą.

Kaip mes naudojame surinktą informaciją?

Naudodami išsaugotą informaciją šios Paslaugos teikimo tikslais, mes taip pat galime panaudoti šią informaciją savo produktams ir paslaugoms kurti. Galime nuspręsti rekomenduoti Jums apsilankyti kitose interneto svetainėse arba rodyti reklamas pagal naudotas nuorodas ir (arba) pagal prietaiso esamą geografinę buvimo vietą.

Kokios apsaugos priemonės yra naudojamos?

Mūsų serveriai yra apsaugoti naudojant technines ir organizacines informacijos apsaugos priemones, siekiant apsaugoti nuo neteisėtos prieigos prie bet kokių mūsų serveriuose išsaugotų vartotojų duomenų arba jų neteisėto apdorojimo.

Saugus duomenų srautas (HTTPS): Ši Paslauga skirta perduoti ir optimizuoti visus Jūsų naršymo duomenų srautus mūsų serveriuose, kad galėtumėte greitai ir efektyviai naršyti. Prieigai prie svetainių naudojant HTTPS ryšį, ši Paslauga sukuria saugų ryšį tarp Jūsų prietaiso ir mūsų serverių bei tarp mūsų serverių ir pageidaujamos interneto svetainės. Prietaiso ir serverio ryšys apsaugomas arba pramonei būdingu stipriu AES kodavimu, arba HTTPS/SSL kodavimu. Serverio ir pageidaujamos interneto svetainės ryšys apsaugomas HTTPS/SSL kodavimu. Tinklapiai saugiai persiunčiami iš interneto svetainės į mūsų serverius, kur jie yra perteikiami ir optimizuojami, prieš saugiai persiunčiant juos į prietaisą. Tinklapiuose esamą informaciją naudoja tik mūsų serveriai tinklapiams perteikti ir optimizuoti persiuntimui į prietaisą. „Microsoft Mobile“ neišsaugo ir negauna šios informacijos jokiems kitiems tikslams.

Ką dar turėtumėte žinoti?

Su mumis galite susisiekti per mūsų vietinę klientų aptarnavimo komandą arba naudodami šiuos kontaktinius duomenis:
Microsoft Mobile Oy
c/o Privacy
Keilalahdentie 4
02150 Espoo
Suomija

Atkreipkite dėmesį, kad trečiųjų šalių leidėjų pateikiamos svetainės ir jų turinys dažnai turi savas teisines sąlygas ir privatumo politikas („Trečiųjų šalių politikas”). Mes rekomenduojame susipažinti su trečiųjų šalių politikomis. „Microsoft Mobile“ neatsako už tokių svetainių ir duomenų tiekėjų veiksmus ir praktiką vartotojų privatumo arba kitu atžvilgiu.

Būtume dėkingi už Jūsų nuomonę

Pabaigę, užpildykite trumpą klausimyną apie mūsų interneto svetainę

Dalyvaukite trumpame tyrime ir papasakokite mums apie savo patirtį internete. Pabaigus naršyti, bus atvertas klausimyno, kurį reikėtų užpildyti, langas.

Pabaigę, užpildykite trumpą klausimyną apie mūsų interneto svetainę

Dėkojame!

Kai uždarysite tinklavietę, čia atsiras klausimynas

Back to top