Įsigaliojimo data 2014.07.11

Privatumo politika ir NOKIA XPRESS naršyklės ir NOKIA naršyklės paslaugų teikimo teisinės sąlygos

Šis Priedas kartu su „Microsoft Mobile“ paslaugų teikimo teisinėmis sąlygomis ir „Microsoft Mobile“ privatumo politika (toliau bendrai – „Teisinėmis sąlygomis“) apsprendžia šios paslaugos, svetainės ir programinės įrangos (toliau bendrai – „Paslaugos“) naudojimą. Ši Paslauga skirta tam, kad galėtumėte naršyti visame internete, suteikiant Jums prieigą ne tik prie interneto svetainių bei žiniatinklio programėlių, bet ir tų tinklaviečių, kurios yra skirtos kompiuterių naudotojams. NOKIA XPRESS naršyklė ir NOKIA naršyklė yra skirtingi produktai; šie skirtumai yra išvardyti toliau.

NOKIA XPRESS naršyklė: Ši Paslauga naudoja pažangią „debesinę“ technologiją ir didelės spartos interneto ryšius tinklapiams perduoti ir optimizuoti. Pateikus užklausą atversti tinklapį naudojant „Xpress“, užklausa pakeliui į pageidaujamą interneto svetainę nukreipiama per „Microsoft Mobile“ serverį. „Microsoft Mobile“ serveris gauna tinklapį iš pageidaujamos interneto svetainės, perduoda bei optimizuoja jį Jūsų prietaisui, suglaudina duomenis ir išsiunčia atsakymą Jūsų prietaisui. Šis optimizavimo procesas smarkiai sumažina tinklapius, todėl galite naršyti greičiau ir su savo duomenų planu peržiūrėti daugiau tinklapių. XPRESS naršyklė gali būti naudojama daugelyje platformų, bet ne NOKIA X prietaisuose.

NOKIA naršyklė: Ši Paslauga teikiama išskirtinai NOKIA X prietaisams, naudojant tik pažangias ryšių su klientais atvirųjų kodų programinės įrangos technologijas. NOKIA naršyklė apima kelių langų vienu metu atidarymo funkciją, dažnai naudojamų tinklaviečių įsiminimą spartesniam ir paprastesniam naršymui, „Fastlane“ integravimą, visuotinį bendrinimą arba slaptažodžių tvarkymo priemonę.

Mokesčiai už duomenų siuntimą

Norint prisijungti prie interneto per Paslaugą, reikia mobiliosios duomenų siuntimo paslaugos arba „Wi-Fi“ (jeigu prietaisas palaiko šį ryšį). Naršant žiniatinklį gali būti siunčiamas didelis duomenų kiekis. Faktiniai mokesčiai už duomenų siuntimą priklausys nuo peržiūrėtų puslapių kiekio, tinklo paslaugos teikėjo duomenų siuntimo planų tarifų ir kitų veiksnių. Informacijos apie duomenų perdavimo mokesčius kreipkitės į savo tinklo paslaugų teikėją.

Kokią informaciją mes surenkame?

Naršymas nėra nesiejamas su jokia informacija, galinčia atskleisti Jūsų asmens tapatybę. Mes nesurenkame ir niekaip kitaip nebandome gauti prieigos prie informacijos, kurią Jūs peržiūrite tinklapiuose arba žiniatinklio programėlėse; be Jūsų sutikimo mes nesurenkame jokios informacijos, kurią Jūs galite būti įvedę į interneto svetaines arba žiniatinklio programėles, naudodami šią Paslaugą.

Slapukai, žymekliai ir kiti išsaugoti elementai: Slapukai – tai maži informacijos failai, kuriuos jūsų naršyklėje išsaugo svetainės, kad galėtų lengviau perteikti arba pritaikyti rodomą informaciją. Slapukai, nustatyti svetainių, kurias jūs aplankote naudodami mūsų Paslaugą, išsaugomi mūsų serveriuose. Jūs bet kada galite ištrinti šiuos slapukus, nuostatų meniu pasirinkdami „ištrinti slapukus“ arba „ištrinti visus asmens duomenis“.
Ši Paslauga taip pat suteikia Jums galimybę išsaugoti žymeklius arba mėgstamas interneto svetaines. Jums pasirinkus išsaugoti šiuos žymeklius, jie yra išsaugomi prietaise, o ne mūsų serveriuose. Jūs bet kada galite ištrinti šiuos žymeklius, pasirinkdami juos ir ištrindami arba nuostatų meniu pasirinkdami „ištrinti visus asmens duomenis“.
Ši Paslauga taip pat gali suteikti Jums galimybę išsaugoti savo vartotojo vardus ir slaptažodžius, kad galėtumėte greičiau ir lengviau prisijungti prie savo mėgstamų interneto svetainių. Jums pasirinkus naudoti šią funkciją, vartotojo vardai ir slaptažodžiai saugiai išsaugomi prietaise; mūsų serveriuose jie neišsaugomi. Jūs bet kada galite juos ištrinti, nuostatų meniu pasirinkdami „ištrinti slaptažodžius“ arba „ištrinti visus asmens duomenis“.
Vieta: Jūsų naršyklė palaiko standartines geografinės padėties nustatymo funkcijas. Jums sutikus, Jūsų naršyklė leidžia interneto svetainėms arba žiniatinklio programėlėms gauti informaciją apie jūsų prietaiso buvimo vietą. Jūs galite atsisakyti dalytis informacija apie savo buvimo vietą, pasirinkdami atitinkamą nuostatą iš naršyklės nuostatų meniu.
Tik NOKIA XPRESS naršyklė: Atsitiktinis identifikatorius ir kiti serverio žurnalai: Jūsų naršyklei priskiriamas atsitiktinis unikalus identifikatorius, kad mūsų serveriai galėtų susieti Jūsų naršyklę su išsaugotais slapukais, o taip pat interneto puslapiams apdoroti reikiamomis naršyklės ir prietaiso lygio konfigūracijomis (pavyzdžiui, kalba arba vaizdo kokybe). Mūsų serveriuose gali būti automatiškai registruojama tam tikra informacija, pavyzdžiui, naršyklės konfigūracija (prietaiso tipas, naršyklės versija, IP adresas ir kt.), laiko žyma, geografinė padėtis (jeigu suaktyvinta) ir visa URL juostoje (nuorodos arba paieškos langelyje) įvesta informacija. Ši informacija nėra naudojama Jūsų asmenybei nustatyti.
Tik NOKIA naršyklė: Naršyklės patobulinimas: Norėdami suprasti vartotojų elgseną, kad galėtume toliau plėtoti naršyklę, mes renkame tam tikrus naršymo duomenis, susijusius su tinklavietėmis, kuriose Jūs lankotės, įskaitant visą informaciją, įvestą URL juostoje (URL arba paieškos langeliuose), bei laiko žymas. Ši informacija surenkama saugiai ir nėra naudojama Jūsų asmenybei nustatyti.

Ką Jūs galite pasirinkti?

Jūsų naršyklės nuostatų meniu yra valdiklių, leidžiančių tvarkyti savo privatumą. Atsižvelgiant į produktą, programinės įrangos platformą ir jų versijas, esamos nuostatos ir funkcijos gali skirtis:
Slapukų tvarkymas suteikia Jums galimybę ištrinti išsaugotus slapukus ir, kai įmanoma, neleisti išsaugoti slapukų.
Ištrinti žurnalą suteikia Jums galimybę pašalinti prietaise saugiai išsaugotą naršymo istoriją.
Ištrinti asmens duomenis suteikia Jums galimybę ištrinti slapukus, naršymo istoriją, vartotojo vardus bei slaptažodžius, žymeklius ir kitus išsaugotus elementus. Be to, atlikus šį veiksmą, esamas atsitiktinis unikalus identifikatorius pakeičiamas nauju.
Vietos nustatymo nuostatos suteikia Jums galimybę įjungti arba išjungti interneto svetainių ir žiniatinklio programėlių geografinės vietovės nustatymo funkciją. Ši nuostata taip pat įjungia arba išjungia geografinės vietos registravimą.
Gerinimo programa leidžia Jums įjungti arba išjungti mūsų gerinimo programą.
Tik NOKIA naršyklė: Naršyklės gerinimas leidžia Jums įjungti ir išjungti naršyklės gerinimo analizę, skirtą tolesniam naršyklės plėtojimo kūrimui.

Kaip mes naudojame surinktą informaciją?

Naudodami išsaugotą informaciją šios Paslaugos teikimo tikslais, mes taip pat galime panaudoti šią informaciją savo produktams ir paslaugoms kurti. Mes taip pat galime nuspręsti rekomenduoti Jums apsilankyti kitose interneto svetainėse arba rodyti reklamas pagal naudotas nuorodas ir (arba) pagal jūsų prietaiso esamą geografinę buvimo vietą.

Kokios apsaugos priemonės yra naudojamos?

Mūsų serveriai yra apsaugoti naudojant technines ir organizacines informacijos apsaugos priemones, siekiant apsaugoti nuo neteisėtos prieigos prie bet kokių mūsų serveriuose išsaugotų vartotojų duomenų arba jų neteisėto apdorojimo.

Tik NOKIA XPRESS naršyklė: Saugus duomenų srautas (HTTPS): Ši Paslauga skirta perduoti ir optimizuoti visus Jūsų naršymo duomenų srautus mūsų serveriuose, kad galėtumėte greitai ir efektyviai naršyti. Prieigai prie tinklaviečių naudojant HTTPS ryšį, ši Paslauga sukuria saugų ryšį tarp Jūsų prietaiso ir mūsų serverių bei tarp mūsų serverių ir pageidaujamos interneto svetainės. Prietaiso ir serverio ryšys apsaugomas arba pramonei būdingu stipriu AES kodavimu, arba HTTPS/SSL kodavimu. Serverio ir pageidaujamos interneto svetainės ryšys apsaugomas HTTPS/SSL kodavimu. Tinklapiai saugiai persiunčiami iš interneto svetainės į mūsų serverius, kur jie yra perteikiami ir optimizuojami, prieš saugiai persiunčiant juos į prietaisą. Tinklapiuose esamą informaciją naudoja tik mūsų serveriai tinklapiams perteikti ir optimizuoti persiuntimui į prietaisą. „Microsoft Mobile“ neišsaugo ir negauna šios informacijos jokiems kitiems tikslams.

Kita svarbi informacija

Su mumis galite susisiekti per mūsų vietinę klientų aptarnavimo komandą arba naudodami šiuos kontaktinius duomenis:

Microsoft Mobile Oy
c/o Privacy
Keilalahdentie 4
02150 Espoo
Finland (Suomija)

Trečiųjų šalių leidėjų pateikiamos svetainės ir jų turinys dažnai turi savas teisines sąlygas ir privatumo politikas („Trečiųjų šalių politikas”). Mes rekomenduojame susipažinti su trečiųjų šalių politikomis. „Microsoft Mobile“ neatsako už tokių svetainių ir duomenų tiekėjų veiksmus ir praktiką vartotojų privatumo arba kitu atžvilgiu.

Būtume dėkingi už Jūsų nuomonę

Pabaigę, užpildykite trumpą klausimyną apie mūsų interneto svetainę

Dalyvaukite trumpame tyrime ir papasakokite mums apie savo patirtį internete. Pabaigus naršyti, bus atvertas klausimyno, kurį reikėtų užpildyti, langas.

Pabaigę, užpildykite trumpą klausimyną apie mūsų interneto svetainę

Dėkojame!

Kai uždarysite tinklavietę, čia atsiras klausimynas

Back to top