Įsigaliojimo data: 2014-04-25

Jūsų privatumas naudojant NOKIA tobulinimo programą ir „Net Promoter Score“

„Nokia Corporation“ („NOKIA“) Privatumo politikoje ir „Microsoft Mobile Oy“ („Microsoft Mobile“) Privatumo politikoje paaiškinta, kaip Jūsų duomenys yra apdorojami atitinkamų produktų ir paslaugų šalių kontekste. Naudojant NOKIA ir „Microsoft Mobile“ produktus bei paslaugas ir dalyvaujant NOKIA tobulinimo programoje bei „Net Promoter Score“ (toliau bendrai vadinama „Programa“) taip pat taikomos toliau išdėstytos nuostatos. „Mes“, „mus“ ir „mūsų“ reiškia NOKIA ir „Microsoft Mobile“.

Dalyvaudami Programoje, Jūs teikiate NOKIA ir „Microsoft Mobile“ svarbią informaciją, susijusią su mūsų produktų naudojimu, kad mes galėtume juos gerinti. Mes taip pat galime naudoti informaciją, kad individualizuotume turinį jums.

NOKIA ir „Microsoft Mobile“ yra nepriklausomi Programos duomenų kontrolieriai.

Kokią informaciją mes surenkame?

Programą naudoja tam tikros atskiros NOKIA ir „Microsoft Mobile“ programėlės bei paslaugos.

Programa surenka toliau nurodytą informaciją apie Jūsų prietaisą ir jame esančias programėles bei paslaugas. Tai taikytina ir programėlėms, pateiktoms ne NOKIA ar „Microsoft Mobile“, taip pat NOKIA ir „Microsoft Mobile“ programėlėms, naudojamoms trečiųjų šalių prietaisų platformose.

Įrenginio, programų ir paslaugų naudojimas

Tai apima, pavyzdžiui, įrenginio modelį, operatorių, šalį, unikalų įrenginio identifikatorių siejant su konkrečiu įvykiu, pavyzdžiui, paleidžiant ir sustabdant įvykius, atvėrus meniu, pasirinktą funkciją arba pakeistą numatytąją vertę. Su sistema arba įrenginio būsena susijusi informacija taip pat gali būti renkama, pavyzdžiui, baterijos įkrovos lygis ir ar priedas, pavyzdžiui, laisvų rankų įranga, prijungtas.

Klaidų diagnostika

Tai apima informaciją apie situacijas, kai aptinkamos klaidos, pavyzdžiui, kokie veiksmai lėmė klaidą.

Tačiau turinio, pavyzdžiui, el. laiškų, SMS, dokumentų, užrašų, paieškos turinio, medijos failų turinio, vietovės duomenų ar kito tokio turinio duomenų Programa nerenka.

Atsiliepimai

Tai informacija, įskaitant, pavyzdžiui, balus ar kitus Jūsų pateikiamus įvertinimus bei kitus atsiliepimus, kuriuos galite nuspręsti mums pateikti.

Kaip mes naudojame surinktą informaciją?

Produktų ir paslaugų tobulinimas

Surinkta informacija padeda mums sutelkti dėmesį tobulinant į dalykus, kurie yra labiausiai susiję su mūsų vartotojais ir ateityje išvengti situacijų, kai aptinkamos klaidos. Šiems tikslams kiekviena iš šalių gali susieti Programos surinktą informaciją su kitais savo turimais duomenimis, pavyzdžiui Jūsų NOKIA Paskyra.

Suasmeninimas

Surinkta informacija padeda šalims užtikrinti Jums labiau suasmenintą patirtį. Kiekviena šalis gali susieti Programos surinktą informaciją su kitais savo turimais duomenimis, pavyzdžiui, Jūsų NOKIA Paskyra, kad pažymėtų Jums įdomias funkcijas bei paslaugas ir nustatytų, ar Jūs norite gauti su rinkodara susijusius pranešimus, pritaikyti Jums pranešimus apie akcijas ir pan.

Atkreipkite dėmesį, kad šalis derina Programos surinktus duomenis tik su kitais savo turimais duomenimis, susijusiais su savo pačių produktais bei paslaugomis. Kitaip tariant NOKIA susieja informaciją su kitais duomenimis, susijusiais su NOKIA paslaugomis, o „Microsoft Mobile“ – susijusius su „Microsoft Mobile“ paslaugomis.

Kaip mes renkame informaciją?

Programa naudoja prietaise įdiegtą programinę įrangą, prietaise esančias programėles ir paslaugas informacijai rinkti ir siųsti ją į NOKIA bei „Microsoft Mobile“. Informacija siunčiama tik tada, kai yra aktyvus interneto ryšys, ir ji suglaudinta taip, kad jos apimtis yra tik keli kilobaitai per siuntimą.

Kaip mes dalijamės savo informacija?

Mes nesidalijame Programos surinkta informacija su nepriklausomomis trečiosiomis šalimis, nebent mūsų privatumo politikoje būtų nurodyta kitaip. Tačiau konkrečios trečiosios šalies programos surinkta informacija gali būti dalijamasi su tos programos tiekėju suvestine neatpažįstama forma.

Kokios apsaugos priemonės yra naudojamos?

Programos saugoma įrenginyje informacija yra apsaugota nuo neteisėtos prieigos ir naudojimo. Programa naudoja apsaugotus protokolus informacijai iš prietaiso į mūsų serverius siųsti. Kai informacija išsiunčiama, ji tuo pačiu metu ištrinama iš įrenginio atmintinės. Jei jūs atsisakote dalyvauti Programoje, Programa nerenka informacijos. Tačiau bet kuri neišsiųsta informacija, kuri buvo surinkta prieš jums atsisakant dalyvauti, bus išsiųsta kartu su jūsų atsisakymo dalyvauti instrukcija.

Jokia informacija kitiems paslaugų teikėjams arba reklamuotojams neatskleidžiama.

Jūsų dalyvavimas programoje yra savanoriškas. Prietaiso, programėlės arba paslaugos nuostatose galite bet kuriuo metu pasirinkti įjungti arba išjungti Programą. Šią parinktį rasite programėlės meniu arba prietaiso pagrindinių parametrų meniu. Parinktis yra pavadinta „NOKIA tobulinimo programa“ arba „tobulinimo programa“.

Jeigu norite pasinaudoti su šia Programa susijusiomis savo privatumo teisėmis, kreipkitės į „Microsoft Mobile“ arba NOKIA ir Jūsų užklausa bus apdorota pagal Programai taikomus teisės aktus bei privatumo politikas.

Kita informacija

Galite kreiptis į NOKIA, naudodami šiuos kontaktinius duomenis:

Nokia Corporation
c/o Privacy
Karakaari 7
02610 Espoo
Finland (Suomija)

Su „Microsoft Mobile“ galite susisiekti per klientų aptarnavimo centrą arba naudodami šiuos kontaktinius duomenis:

Microsoft Mobile Oy
c/o Privacy
Keilalahdentie 2-4
02150 Espoo
Finland (Suomija)

Būtume dėkingi už Jūsų nuomonę

Pabaigę, užpildykite trumpą klausimyną apie mūsų interneto svetainę

Dalyvaukite trumpame tyrime ir papasakokite mums apie savo patirtį internete. Pabaigus naršyti, bus atvertas klausimyno, kurį reikėtų užpildyti, langas.

Pabaigę, užpildykite trumpą klausimyną apie mūsų interneto svetainę

Dėkojame!

Kai uždarysite tinklavietę, čia atsiras klausimynas

Back to top