Jūsų privatumas naudojant Produktų tobulinimo programą ir „Net Promoter Score“

2015 m. vasario mėn.

„Microsoft Mobile Oy“ („Microsoft Mobile“) Privatumo politikoje paaiškinta, kaip Jūsų asmens duomenys apdorojami atitinkamų produktų ir paslaugų kontekste. Prisijungdami prie Produktų tobulinimo programos („Programos“), pateikiate „Microsoft Mobile“ svarbią informaciją apie mūsų produktų naudojimą, kad galėtume juos patobulinti. Mes taip pat galime naudoti informaciją, kad suasmenintumėme turinį jums.

„Microsoft Mobile“ yra nepriklausomas Programos duomenų valdytojas.

Kokią informaciją mes surenkame?

Programa surenka toliau nurodytą informaciją apie Jūsų prietaisą ir jame esančias programėles bei paslaugas. Tai taikytina ir programėlėms, pateiktoms ne „Microsoft Mobile“, taip pat „Microsoft Mobile“ programėlėms, naudojamoms trečiųjų šalių prietaisų platformose.

Įrenginio, programėlių ir paslaugų naudojimas. Tai apima su įrenginiu susijusius duomenis, pavyzdžiui, įrenginio modelį, operatorių, šalį, unikalų įrenginio identifikatorių siejant su konkrečiu įvykiu, pavyzdžiui, paleidžiant ir sustabdant įvykius, atvėrus meniu, pasirinktą funkciją arba pakeistą numatytąją vertę. Su sistema arba įrenginio būsena susijusi informacija taip pat gali būti renkama, pavyzdžiui, baterijos įkrovos lygis, priedo, pavyzdžiui, laisvų rankų įrangos, prijungimas.

Klaidų diagnostika. Tai apima informaciją apie situacijas, kai aptinkamos klaidos, pavyzdžiui, kokie veiksmai lėmė klaidą. Tačiau turinio, pavyzdžiui, el. laiškų, SMS, dokumentų, užrašų, paieškos turinio, medijos failų turinio, vietovės duomenų ar kito panašaus turinio duomenų Programa nerenka.

Atsiliepimai. Tai apima informaciją, įskaitant, pavyzdžiui, balus ar kitus Jūsų pateikiamus įvertinimus bei kitus atsiliepimus, kuriuos galite nuspręsti mums pateikti.

Kaip mes naudojame surinktą informaciją?

Produktų ir paslaugų tobulinimas

Surinkta informacija padeda mums sutelkti dėmesį tobulinant į dalykus, kurie yra labiausiai susiję su mūsų vartotojais, ir ateityje išvengti situacijų, kai aptinkamos klaidos. Šiems tikslams „Microsoft Mobile“ gali susieti Programos surinktą informaciją su kitais savo turimais duomenimis, pavyzdžiui duomenimis, surinktais iš kitų „Microsoft“ tobulinimo programų.

Asmeninis pritaikymas

Surinkta informacija padeda šalims užtikrinti Jums labiau suasmenintą patirtį. „Microsoft Mobile“ gali susieti Programos surinktą informaciją su kitais savo turimais duomenimis, kad pažymėtų Jums įdomias funkcijas bei paslaugas ir nustatytų, ar norite gauti su rinkodara susijusius pranešimus, pritaikyti pranešimus apie akcijas ir pan.
Atkreipkite dėmesį, kad „Microsoft Mobile“ derina Programos surinktus duomenis tik su kitais savo turimais duomenimis, susijusiais su savo pačių produktais bei paslaugomis.

Kaip mes renkame informaciją?

Programa naudoja prietaise įdiegtą programinę įrangą, prietaise esančias programėles ir paslaugas informacijai rinkti ir siųsti ją į „Microsoft Mobile“. Informacija siunčiama tik tada, kai yra aktyvus interneto ryšys, ir ji suglaudinta taip, kad jos apimtis yra tik keli kilobaitai per siuntimą.

Kaip mes dalijamės savo informacija?

Mes nesidalijame Programos surinkta informacija su nepriklausomomis trečiosiomis šalimis, nebent mūsų privatumo politikoje būtų nurodyta kitaip. Tačiau konkrečios trečiosios šalies programėlės surinkta informacija gali būti dalijamasi su tos programėlės tiekėju suvestine neatpažįstama forma.

Kokios apsaugos priemonės yra naudojamos?

Programos saugoma įrenginyje informacija yra apsaugota nuo neteisėtos prieigos ir naudojimo. Programa naudoja apsaugotus protokolus informacijai iš prietaiso į mūsų serverius siųsti. Kai informacija išsiunčiama, ji tuo pačiu metu ištrinama iš įrenginio atmintinės. Jei Jūs atsisakote dalyvauti Programoje, Programa nerenka informacijos. Tačiau bet kuri neišsiųsta informacija, kuri buvo surinkta prieš Jums atsisakant dalyvauti, bus išsiųsta kartu su Jūsų atsisakymo dalyvauti instrukcija.

Jūsų pasirinkimai

Jūsų dalyvavimas programoje yra savanoriškas. Prietaiso, programėlės arba paslaugos nuostatose galite bet kuriuo metu pasirinkti įjungti arba išjungti Programą. Šią parinktį rasite programėlės meniu arba prietaiso pagrindinių nuostatų meniu. Parinktis yra pavadinta „Produktų tobulinimo programa“.

Jeigu norite pasinaudoti su šia Programa susijusiomis savo privatumo teisėmis, kreipkitės į „Microsoft Mobile“ ir Jūsų užklausa bus apdorota pagal Programai taikomus teisės aktus bei privatumo politikas.

Kita informacija

Su „Microsoft Mobile“ galite susisiekti per klientų aptarnavimo centrą arba naudodami šiuos kontaktinius duomenis:

Microsoft Mobile Oy
c/o Privacy
Keilalahdentie 2-4
02150 Espoo
Suomija

Būtume dėkingi už Jūsų nuomonę

Pabaigę, užpildykite trumpą klausimyną apie mūsų interneto svetainę

Dalyvaukite trumpame tyrime ir papasakokite mums apie savo patirtį internete. Pabaigus naršyti, bus atvertas klausimyno, kurį reikėtų užpildyti, langas.

Pabaigę, užpildykite trumpą klausimyną apie mūsų interneto svetainę

Dėkojame!

Kai uždarysite tinklavietę, čia atsiras klausimynas