DUK apie privatumą

Pardavus NOKIA prietaisų paslaugų verslą bendrovei „Microsoft“, nauja Suomijos bendrovė „Microsoft Mobile Oy“ prisiima atsakomybę už tos įmonės klientų asmens duomenis. NOKIA klientų informacija, kuri nėra susijusi su prietaisų paslaugų verslu, tebepriklauso bendrovei NOKIA. Tam tikrų paslaugų – ypač NOKIA Paskyros, NOKIA tobulinimo programos ir „Net promoter Score“ – atveju NOKIA ir „Microsoft Mobile“ bendrai dalysis įsipareigojimais klientų informacijos atžvilgiu. Toliau pateikti klausimai ir atsakymai suteiks daugiau informacijos apie tai, kas atsitiks po pardavimo.

1. Klausimas: Po to, kai „Microsoft “ įsigijo NOKIA prietaisų paslaugų verslą, kas pasikeis mano asmens duomenų surinkimo ir apdorojimo atžvilgiu?

Atsakymas:
„Microsoft“ įsigijus NOKIA prietaisų paslaugų verslą, asmens duomenis, susijusius su kiekvienu iš tai įmonei priklausančių prietaisų ir paslaugų, surinks ir apdoros nauja Suomijos bendrovė „Microsoft Mobile Oy“.

Kalbant apie tai, kaip bus surenkami ir apdorojami asmens duomenis, iš esmės niekas nepasikeis, išskyrus nuosavybės teisę. „Microsoft Mobile“ išlaiko NOKIA privatumo politiką su nedideliais pakeitimais, atspindinčiais „Microsoft Mobile“ nuosavybės teisę. „Microsoft Mobile“ surinks ir naudos tų pačių tipų asmens duomenis. Įsigijimas nepakeičia tikslų, kuriems tie duomenys yra apdorojami.

Daugiau informacijos apie prietaisus ir paslaugas, kuriuos įsigyja „Microsoft“, rasite čia.

2. Klausimas: Kokie yra konkretūs „Microsoft Mobile“ privatumo politikos ir ankstesnės NOKIA privatumo politikos skirtumai?

Atsakymas:
Kaip paaiškinta pirmiau, po įsigijimo privatumo politika dėl prietaisų paslaugų verslo iš esmės lieka tokia pati, o „Microsoft Mobile“ prisiima atsakomybę už visus pagal tos bendrovės politiką surinktus asmens duomenis.

Be to, „Microsoft“ ir NOKIA sukūrė tam tikrą naują privatumo politikos dokumentą kaip pardavimo paketo sudedamąją dalį, kad klientai geriau suprastų, kas atsitiko. Tiksliau „Microsoft“ ir NOKIA sukūrė naują privatumo politikos priedą, kuriame paaiškinta, kaip bus naudojama NOKIA Paskyra prieigai prie „Microsoft Mobile“ ir NOKIA paslaugų. Taip pat atnaujinome privatumo politikos priedą dėl NOKIA tobulinimo programos ir „Net Promoter Score“, kad pateiktume panašią papildomą informaciją. Šiuos atnaujintus dokumentus rasite čia.

Mes taip pat atnaujinote privatumo politiką, kad paaiškintume, jog „Microsoft“ laikosi JAV–ES „saugaus uosto“ sistemos ir JAV– Šveicarijos „saugaus uosto“ sistemos, kaip nustatyta JAV Prekybos departamento dėl duomenų iš Europos Ekonominės erdvės ir Šveicarijos surinkimo, naudojimo bei saugojimo.

3. Klausimas: Ar po pardavimo NOKIA vis dar turės kokius nors mano asmens duomenis iš savo prietaisų paslaugų verslo?

Atsakymas:
Po pardavimo paslaugas, nesusijusias su prietaisų paslaugų verslu, saugos NOKIA; NOKIA ir toliau bus atsakinga už asmens duomenų, susijusių su tomis paslaugomis, apdorojimą. Kaip paaiškinta toliau, NOKIA ir „Microsoft Mobile“ yra bendrai įsipareigojusios dėl asmens duomenų NOKIA Paskyros, NOKIA tobulinimo programos ir „Net Promoter Score“ atžvilgiu. Visais kitais atvejais „Microsoft Mobile“ prisiima atsakomybę už asmens duomenis, susijusius su prietaisų paslaugų verslu.

4. Klausimas: Jeigu teisingai suprantu, „Microsoft Mobile“ privatumo politika taikoma tik tam tikroms paslaugoms. Kaip man žinoti, kuri privatumo politika kurioms paslaugoms taikoma po pardavimo?

Atsakymas:
„Microsoft“ NOKIA prietaisų paslaugų verslo įsigijimas apima visus LUMIA, ASHA ir S40, S30, „Symbian“ bei „MeeGo“ pagrįstus prietaisus, taip pat tam tikras buvusias NOKIA programėles ir su šiais prietaisais susijusias paslaugas. Bet kokiems asmens duomenims, kurių surinkimas yra susijęs su verslo perdavimu, galioja „Microsoft Mobile“ privatumo politika. Šią politiką rasite čia.

Svarbu atkreipti dėmesį, kad „Microsoft“ neperka visų NOKIA programėlių ir paslaugų. NOKIA ir toliau yra atsakinga už bet kokius duomenis, kurie yra surinkti ir naudojami su NOKIA susijusioms programėlėms ir paslaugoms, kurių savininkas ir toliau yra NOKIA, pavyzdžiui, NOKIA HERE žemėlapių programėlės.
Čia esančiame dokumente pateikiama daugiau informacijos apie tai, kuri bendrovė kurias paslaugas teikia ir kuriomis programėlėmis parūpina po pardavimo.

5. Klausimas: Aš suprantu, kad po pardavimo „Nokia Corporation“ ir „Microsoft Mobile Oy“ bendrai atsako už asmens duomenis, susijusius su NOKIA Paskyra, NOKIA tobulinimo programa ir „Net Promoter Score“. Ką tai praktiškai reiškia?

Atsakymas:
„Nokia Corporation“ ir „Microsoft Mobile Oy“ bendrai atsako už NOKIA Paskyros, NOKIA tobulinimo programos ir „Net Promoter Score“ duomenis. Tai reiškia, kad po pardavimo abi bendrovės atsako už šiuo duomenis ir abi reaguos Jūsų privatumo reikmes.
Praktiškai:

  • ir toliau galite gauti prieigą prie NOKIA paslaugų (t. y. paslaugų, kurių „Microsoft“ nenusipirko iš NOKIA, ir kurias toliau tvarkys NOKIA) iš savo NOKIA Paskyros.
  • Iš savo NOKIA Paskyros taip pat galite gauti prieigą prie paslaugų, teikiamų „Microsoft Mobile“, (t. y. paslaugų, kurias „Microsoft“ nusipirko iš NOKIA).
  • Jeigu norite atnaujinti savo profilį, pavyzdžiui, pakeisti el. pašto adresą arba telefono numerį, arba atsisakyti gauti naujienlaiškius ir pranešimus apie vykdomas akcijas, tai galite daryti tebenaudodami savo NOKIA Paskyros profilio tvarkymo priemonę (ją rasite čia).
  • Jeigu norite pasinaudoti savo privatumo teisėmis dėl NOKIA Paskyros, galite kreiptis į „Microsoft Mobile“ arba NOKIA – savo nuožiūra ir pageidavimu. Bet kuriuo atveju Jūsų užklausa bus adresuota ir „Microsoft Mobile“, ir NOKIA bei nagrinėjama pagal NOKIA Paskyrai taikomas privatumo politikas.
  • Duomenų surinkimas naudojant NOKIA tobulinimo programą ir „Net Promoter Score“ vykdomas naudojantis ir NOKIA, ir „Microsoft Mobile“ produktais bei paslaugomis. NOKIA naudos duomenis, surinktus teikiant NOKIA paslaugas, o „Microsoft Mobile“ – surinktas teikiant „Microsoft Mobile“ paslaugas. Jeigu pasirinksite atjungti savo prietaise arba programėlėje NOKIA tobulinimo programą, NOKIA tobulinimo programa nebesiųs informacijos apie Jūsų duomenų naudojimą nei NOKIA, nei „Microsoft Mobile“.

Vykdydamos pardavimo sandorį, „Microsoft“ ir NOKIA sukūrė naują privatumo politikos priedą, kuriame paaiškinta, kaip NOKIA Paskyra bus naudojama prieigai prie „Microsoft Mobile“ ir NOKIA paslaugų; mes taip pat atnaujinome NOKIA tobulinimo programos bei „Net Promoter Score“ privatumo politikos priedą, kad pateiktume panašią papildomą informaciją. Šią medžiagą rasite čia.

6. Klausimas: Savo prietaiso ir (arba) programos vartotojo sąsajoje ir (arba) pardavimų langelyje vis dar matau žodį „Nokia“. Ar po pardavimo aš vis dar bendrauju su NOKIA, ar su „Microsoft“? Kas gauna mano duomenis kiekvienos suteiktos paslaugos atveju?

Atsakymas:
„Microsoft“ įsigyja NOKIA prietaisų paslaugų verslą, įskaitant visus LUMIA bei ASHA ir S40, S30, „Symbian“ bei „MeeGo“ pagrįstus prietaisus, taip pat tam tikras buvusias NOKIA programėles ir su šiais prietaisais susijusias paslaugas. Kai tik pardavimo sandoris bus baigtas, prireiks šiek tiek laiko visiems buvusių NOKIA prietaisų, paslaugų bei programėlių tekstams atnaujinti. Mes aktyviai dirbame, ruošdami šiuos naujinius. Visgi, bet kuriuo metu po šio pardavimo sandorio, įskaitant ir šį pereinamąjį laikotarpį, šiems prietaisams, paslaugoms ir programėlėms bus taikoma „Microsoft Mobile“ privatumo politika, kurią rasite čia.

Visgi NOKIA programėles ir paslaugas (t. y. programėles bei paslaugas, kurių „Microsoft“ iš NOKIA nenusipirko), ir toliau teiks NOKIA; joms tebegalios NOKIA privatumo politika, kurią rasite čia.

Čia esančiame dokumente pateikiama daugiau informacijos apie tai, kuri bendrovė kurias paslaugas teikia ir kuriomis programėlėmis parūpina po pardavimo. Daugiau informacijos rasite tinklapyje www.nokia.com/privacy.

7. Klausimas: Aš suprantu, kad NOKIA Paskyroms taikomas naujas privatumo politikos priedas. Kas yra tame priede ir kodėl jūs jį sukūrėte?

Atsakymas:
Po pardavimo NOKIA Paskyrą galima naudoti prieigai prie „Microsoft Mobile“ ir NOKIA paslaugų. Mes sukūrėme naują privatumo politikos priedą, kad geriau paaiškintume šį ryšį.
Naują privatumo politikos priedą, susijusį su NOKIA Paskyra, rasite čia

8. Klausimas: Aš suprantu, kad jūs atnaujinote NOKIA tobulinimo programos ir „Net Promoter Score“ privatumo politikos priedą. Kas pasikeitė?

Atsakymas:
NOKIA tobulinimo programa ir „Net Promoter Score“ buvo naudojamos su produktų tobulinimu susijusiai informacijai rinkti naudojant daugelį NOKIA produktų ir paslaugų. Visgi, įvykus pardavimui, NOKIA tobulinimo programa bei „Net Promoter Score“ surinks susijusią informaciją naudojantis ir „Microsoft Mobile“, ir NOKIA produktais bei paslaugomis. Mes atitinkamai atnaujinome esamą NOKIA tobulinimo programos privatumo politikos priedą, taip pat įtraukėme į priedą „Net Promoter Score“ paaiškinimą, kad geriau paaiškintume šį sąryšį.

9. Klausimas: Ar pardavus prietaisų paslaugų verslą pasikeis šalys, į kurias dabar mano duomenys bus persiunčiami? Ar po pardavimo „Microsoft Mobile“ persiųs mano asmens duomenis į Jungtines Amerikos Valstijas?

Atsakymas:
Jūsų duomenų persiuntimo atžvilgiu nėra jokių pakeitimų. NOKIA privatumo politikoje vartotojams jau nurodyta, kad NOKIA produktai ir paslaugos gali būti teikiami naudojant įvairiose pasaulio šalyse esančius išteklius ir serverius, įskaitant šalis, esančias už Europos Ekonominės Erdvės (EEE) ribų, pavyzdžiui, Jungtines Amerikos Valstijas. Kai kurie duomenys gali būti saugomi arba prieinami iš vietų, esančių už Europos ribų, bet tai jokia naujiena. Kaip ir „Nokia Inc.“, „Microsoft Corporation“ bei jos kontroliuojamos dukterinės bendrovės yra sertifikuotos pagal JAV˜–ES „saugaus uosto“ sistemą dėl duomenų iš EEE surinkimo, naudojimo ir saugojimo. Jūsų asmens duomenys ir toliau bus saugomi naudojant griežtas privatumo bei saugumo priemones, nesvarbu, kurioje vietoje tai bus daroma.

10. Klausimas: Jeigu po pardavimo aš noriu gauti prieigą prie savo asmens duomenų arba noriu juos pataisyti ar ištrinti, kaip man tai padaryti?

Atsakymas:
Jeigu po pardavimo norėtumėte pasinaudoti savo privatumo teisėmis, galite kreiptis į:

Microsoft Mobile Oy
c/o Privacy
Keilaranta 7
02150 Espoo
Finland (Suomija)
Nokia Corporation
c/o Privacy
Keilalahdentie 4
02150 Espoo
Finland (Suomija)

11. Klausimas: Noriu, kad mano NOKIA Paskyra būtų ištrinta. Kaip man tai padaryti?

Atsakymas:
Galite pašalinti NOKIA Paskyrą, naudodami funkciją „pašalinti savo paskyrą“, kurią rasite čia.

12. Klausimas: Ar dėl šių pakeitimų man reikia atnaujinti savo programėles arba prietaiso programinę įrangą?

Atsakymas:
Ne. Dėl pardavimo neturėtumėte pajausti jokio skirtumo programėlių arba savo prietaiso veikimo atžvilgiu.

13. Klausimas: Aš turiu ir „Microsoft“, ir NOKIA Paskyrą. Ar „Microsoft“ susies mano asmens duomenis abejose paskyrose?

Atsakymas:
Ne, „Microsoft“ ir NOKIA Paskyros yra atskiros ir kiekvieną iš jų siūlo skirtingi „Microsoft“ juridiniai asmenys.

14. Klausimas: Ar „Microsoft“ atskleis mano duomenis teisėsaugos įstaigoms, kurios galėjo gauti mano duomenis iš NOKIA?

Atsakymas:
„Microsoft“ laikosi galiojančių duomenų apsaugos ir kitų įstatymų, taip pat kaip tai darytų ir NOKIA, ir tiek, kiek jos duomenų apdorojimui būtų taikomi kokie nors konkretūs teisės aktai. Remiantis NOKIA privatumo politika, kuri buvo taikoma prietaisų ir paslaugų verslui, po pardavimo „Microsoft“ gali tekti įsipareigoti pagal įstatymą atskleisti asmens duomenis tam tikroms institucijoms arba kitoms trečiosioms šalims, pavyzdžiui, teisėsaugos įstaigoms šalių, kuriose jūsų vardu veikiame mes arba trečiosios šalys.

15. Klausimas: Į ką man kreiptis, jeigu man kiltų klausimų?

Atsakymas:
Bet kokius papildomai kilusius klausimus apie privatumo politikos aspektus po „Microsoft“ / NOKIA įsigijimo galite siųsti į:

Microsoft Mobile Oy
c/o Privacy
Keilaranta 7
02150 Espoo
Finland (Suomija)
Nokia Corporation
c/o Privacy
Keilalahdentie 4
02150 Espoo
Finland (Suomija)

Būtume dėkingi už Jūsų nuomonę

Pabaigę, užpildykite trumpą klausimyną apie mūsų interneto svetainę

Dalyvaukite trumpame tyrime ir papasakokite mums apie savo patirtį internete. Pabaigus naršyti, bus atvertas klausimyno, kurį reikėtų užpildyti, langas.

Pabaigę, užpildykite trumpą klausimyną apie mūsų interneto svetainę

Dėkojame!

Kai uždarysite tinklavietę, čia atsiras klausimynas