Įsigaliojimo data: 2014-04-25

MUMS RŪPI JŪSŲ PRIVATUMAS

„Microsoft Mobile Oy“, įskaitant jos dukterines bendroves, įsipareigoja gerbti jūsų privatumą ir laikytis taikytinų duomenų apsaugą ir privatumą reglamentuojančių teisės aktų. Ši privatumo politika („Politika“) apibūdina kaip mes surenkame ir naudojame asmens duomenis, kai „Microsoft Mobile“ yra duomenų valdytojas arba kai pateikiame nuorodą dėl šios Politikos taikymo. „Asmens duomenys“ reiškia informaciją, susijusią su jumis ar kitu atpažįstamu asmeniu.

prie šios Politikos bei kituose pranešimuose, kuriuos matysite naudodamiesi mūsų produktais ar paslaugomis, mes jums pateiksime papildomą informaciją apie privatumą, kuri yra būdinga konkrečiam produktui ar paslaugai. Esant neatitikimų tarp tokių pranešimų bei šios Politikos, pranešimais vertėtų vadovautis pirmiausia.

Jūsų prietaise esanti programinė įranga gali turėti prieigą prie jūsų informacijos. Mūsų produktai ar paslaugos gali turėti nuorodas į kitų bendrovių interneto svetaines ir paslaugas, turinčias savas privatumo politikas. „Microsoft Mobile“ nėra atsakinga už kitų bendrovių privatumo praktikas, todėl mes rekomenduojame jums perskaityti jų privatumo pranešimus.

Jei su šia Politika nesutinkate, nesinaudokite mūsų produktais ar paslaugomis arba neteikite „Microsoft Mobile“ savo asmens duomenų.

Kokią informaciją mes renkame?

Mes renkame jūsų asmens duomenis ir kitą informaciją tuo metu, kai perkate, naudojatės ar registruojate produktus ir paslaugas, dalyvaujate akcijose ar tyrimuose arba kitokiu būdu bendraujate su mumis. Tai apima šias kategorijas:

 • Produktų bei paslaugų aktyvavimas „Microsoft Mobile“ produktams ir paslaugoms gali reikėti elektroninio aktyvavimo, kurio metu jūsų prietaiso bei programos tipas, telefono numeris, taip pat unikalūs prietaiso, programos, tinklo ir registracijos identifikatoriai yra perduodami „Microsoft Mobile“. Priklausomai nuo jūsų prietaiso modelio ir nustatymų, taip pat gali būti renkami duomenys apie prietaiso buvimo vietą jo pirmojo įjungimo metu.
 • Naudojimasis produktais bei paslaugomis Prisijungus prie mūsų paslaugų internete, mūsų interneto serveriai automatiškai sukuria jūsų apsilankymo įrašus. Šiuose įrašuose paprastai būna IP adresas, prisijungimo laikai, adresai, iš kurių buvo nukreipta, aplankyti puslapiai, naudotos nuorodos ir požymiai, peržiūrėtas turinys ar iškviesta jo užklausa, naršyklės ar programos tipas, kalba ir kita panaši informacija. Taip pat prašome peržiūrėti mūsų .

  Mūsų programos gali periodiškai palaikyti ryšį su serveriais, pavyzdžiui, tikrinti atnaujinimus ar siųsti informaciją apie naudojimąsi paslauga. Be to, mes galime jus kviesti prisijungti prie savanoriško produktų bei paslaugų tobulinimo ar tyrimo programų, kurių metu yra renkama išsami informacija. Daugiau informacijos rasite peržiūrėję prie šios Politikos.

 • Jūsų mums pateikiama informacija Jums sukūrus paskyrą, perkant, užsakant paslaugas, dalyvaujant akcijose ar tyrimuose arba kitokiu būdu bendraujant su mumis, mes galime prašyti tokios informacijos, kaip jūsų vardas, elektroninio pašto adresas, telefono numeris, gatvės adresas, vartotojo vardai ir slaptažodžiai, atsiliepimai, informacija apie jūsų prietaisus, amžių, lytį, kalbą, banko sąskaitos numerį, kredito kortelės duomenis ir kitą panašią finansinę informaciją.

  Mes taip pat laikome įrašus apie jūsų sutikimus, pasirinkimus ir nustatymus, susijusius, pavyzdžiui, su buvimo vietos duomenimis, rinkodara ir keitimusi asmens duomenimis.

  Jūsų sandoriai su mumis Mes saugome jūsų pirkimų, parsisiuntimų, mums jūsų pateikto turinio, jūsų prašymų, sutarčių tarp jūsų ir „Microsoft Mobile“, jums teiktų produktų ir paslaugų, išsamios informacijos apie apmokėjimą ir pristatymą, jūsų kontaktų ir susirašinėjimo bei kitokio bendravimo su mumis įrašus. Remdamiesi taikytina teise, mes galime įrašyti jūsų bendravimą su mūsų klientų aptarnavimo ar kitais panašiais kontaktiniais centrais.

 • Padėties ir vietos nustatymo duomenys Vietos nustatymu grindžiamos paslaugos nustato vietą naudojantis satelitu, mobiliuoju, Wi-Fi ar kitu tinklu, grindžiamu padėties nustatymo metodais. Šios technologijos gali numatyti keitimąsi jūsų buvimo vieta bei unikaliais prietaiso ir mobiliojo, Wi-Fi ar kito susijusio tinklo identifikatoriais su „Microsoft Mobile“. Mes nenaudojame šios informacijos siekiant nustatyti jūsų asmenybę be jūsų sutikimo.

  Jums naudojantis vietos nustatymu grindžiamomis paslaugomis bei ypatybėmis, pavyzdžiui, vieta grindžiama paieška, navigacija ir maršruto parinkimu, ar prašant pateikti žemėlapių duomenis, jūsų buvimo duomenys yra siunčiami „Microsoft Mobile“ siekiant pateikti prašomą turinį, kuriame taip pat gali būti vieta grindžiamos reklamos.

Kodėl mes tvarkome asmens duomenis?

„Microsoft Mobile“ gali tvarkyti jūsų asmens duomenis žemiau išvardintais tikslais. Vienas ar keli tikslai gali koegzistuoti tuo pačiu metu.

 • Teikiant produktus ir paslaugas Mes galime naudoti jūsų asmens duomenis jums teikiant produktus ir paslaugas, apdorojant jūsų prašymus arba kitais būtinais atvejais vykdant sutartį tarp jūsų ir „Microsoft Mobile“ siekiant užtikrinti mūsų produktų ir paslaugų funkcionalumą ir saugą, nustatyti jūsų tapatybę bei užkardyti ir tirti sukčiavimo ir kitokius netinkamo naudojimo atvejus.
 • Paskyros Kai kurių paslaugų teikimui gali prireikti paskyros, padedančios valdyti jūsų turinį ir preferencijas. Norėdami gauti daugiau informacijos, žr. mūsų paskyros priedą.
 • Produktų bei paslaugų vystymas ir tvarkymas Mes galime naudoti jūsų asmens duomenis siekiant vystyti ir tvarkyti mūsų produktus, paslaugas, klientų aptarnavimą, pardavimus ir rinkodarą. Mes galime susieti surinktus asmens duomenis, susijusius su konkrečiu „Microsoft Mobile“ produktu ir (ar) paslauga, su kitais jūsų asmens duomenimis, kuriuos galime turėti, išskyrus, jei tokie asmens duomenys buvo surinkti kitam tikslui.
 • Bendravimas su jumis Mes galime naudoti jūsų asmens duomenis bendravimui su jumis, pavyzdžiui, informuojant jus, kad mūsų paslaugos pasikeitė ar siunčiant jums svarbius įspėjimus ar kitokius panašius pranešimus, susijusius su mūsų produktais ir (ar) paslaugomis, bei susisiekti su jumis su klientų aptarnavimu susijusiais tikslais.
 • Rinkodara, reklama ir rekomendacijų teikimas Mes galime su jumis susisiekti ir informuoti apie naujus produktus, paslaugas ar siūlomas akcijas bei nuolaidas, taip pat atlikti rinkos tyrimą turėdami jūsų sutikimą ar kai kitaip leistina. Mes galime naudoti jūsų asmens duomenis individualizuojant savo pasiūlymus ir teikiant jums labiau aktualias paslaugas, pavyzdžiui, savo paslaugose teikiant rekomendacijas ir rodant pritaikytą turinį bei reklamas. Tai gali apimti ir „Microsoft Mobile“ bei trečiosios šalies turinio rodymą.

Ar mes dalinamės asmens duomenimis?

Mes neparduodame, nenuomojame ir kitokiu būdu neatskleidžiame jūsų asmens duomenų trečiosioms šalims, nebent žemiau nurodyta kitaip:

 • Jūsų sutikimas ir socialinės dalinimosi paslaugos Mes galime dalintis jūsų asmens duomenimis, jeigu tam turime jūsų sutikimą. Kai kurios paslaugos gali suteikti galimybę jums dalintis savo asmens duomenimis su kitais tos paslaugos vartotojais ar su kitomis paslaugomis bei jų vartotojais. Prašome atidžiai pagalvoti prieš atskleidžiant bet kokius asmens duomenis ar kitą informaciją, kuri gali būti prieinama kitiems vartotojams.
 • „Microsoft Mobile“ bendrovės ir įgaliotos trečiosios šalys Mes galime dalintis jūsų asmens duomenimis su kitomis „Microsoft Mobile“ bendrovėmis ir įgaliotomis trečiosiomis šalimis, kurios tvarko asmens duomenis „Microsoft Mobile“ šioje Politikoje nurodytais tikslais. Tai apima, pavyzdžiui, atsiskaitymą per jūsų tinklo tiekėją, jūsų pirkinių pristatymą, paslaugų teikimą, įskaitant klientų aptarnavimą, vartotojo duomenų valdymą bei analizę, kredito patikrinimus, paieškų atlikimą ir rinkodaros valdymą bei kitas panašias operacijas. Jums iš mūsų įsigijus „Microsoft Mobile“ produktą su tinklo paslaugų teikėjo planu, tam, kad būtų galima jums teikti tokią paslaugą, mums gali reikėti apsikeisti informacija su jūsų tinklo paslaugų teikėju.

  Kartu su savo partneriais, pavyzdžiui, jūsų mobiliojo ryšio operatoriumi, mes galime vykdyti bendrą rinkodarą ir kitokią komunikaciją. Siekiant išvengti dvigubos ar bereikalingos komunikacijos ir norint pritaikyti jums skirtą žinutę, mums gali prireikti palyginti informaciją, kurią turi surinkusi „Microsoft Mobile“, su ta informacija, kurią įstatymų nedraudžiamu atveju surinko mūsų partneris.

  Šios įgaliotos trečiosios šalys neturi teisės naudoti jūsų asmens duomenų kitiems tikslams. Mes iš jų reikalaujame, kad jų veiksmai visuomet atitiktų šią Politiką ir būtų naudojamos atitinkamos saugos priemonės jūsų asmens duomenų saugumui užtikrinti.

 • Tarptautinis asmens duomenų perdavimas Mūsų produktai ir paslaugos gali būti teikiami naudojantis įvairiose pasaulio šalyse esančiais ištekliais bei serveriais. Dėl šios priežasties jūsų asmens duomenys gali būti perduodami už šalies, kurioje naudojatės mūsų paslaugomis, sienų, įskaitant perdavimą į šalis, esančias ne Europos ekonominėje erdvėje (EEE) ir neturinčias įstatymų, suteikiančių specialią apsaugą asmens duomenims, arba turinčias skirtingas duomenų apsaugos teisės normas, kaip, pavyzdžiui, Jungtinės Amerikos Valstijos. Tokiais atvejais mes užtikriname, kad tokiam perdavimui yra teisinis pagrindas ir kad jūsų asmens duomenų atžvilgiu bus užtikrinta atitinkama apsauga, kaip to reikalauja taikytina teisė, pavyzdžiui, naudojant standartines sutarčių sąlygas, patvirtintas atsakingų institucijų (esant reikalui) ir reikalaujant taikyti kitas tinkamas technines bei organizacines duomenų saugos priemones.
 • Privalomi atskleidimai Mes galime būti privalomai įpareigoti pagal įstatymą atskleisti jūsų asmens duomenis tam tikroms institucijoms ar tretiesiems asmenims, pavyzdžiui, tų šalių, kuriose veikiame mes ar trečiosios šalys mūsų vardu, teisėsaugos institucijoms. Mes taip pat galime atskleisti ar kitaip tvarkyti jūsų asmens duomenis, kai remiantis taikytinos teisės nuostatomis būtina apsaugoti „Microsoft Mobile“ teisėtus interesus, pavyzdžiui, civilinėse ar baudžiamosiose bylose.
 • Susijungimai ir įsigijimai Mums nusprendus parduoti, pirkti, sujungti ar kitokiu būdu reorganizuoti mūsų verslus atskirose šalyse, tai gali sąlygoti asmens duomenų atskleidimą potencialiems ar faktiniams pirkėjams ir jų patarėjams arba asmens duomenų gavimą iš pardavėjų ar jų patarėjų.

Kaip mes užtikriname vaikų privatumą?

„Microsoft Mobile“ produktai ir paslaugos yra paprastai skirti plačiajai visuomenei. „Microsoft Mobile“ nerenka informacijos apie vaikus sąmoningai be jų tėvų ar globėjų sutikimo. „Microsoft Mobile“ savo tinklapyje skelbia naudojimosi interneto paslaugomis saugumo gaires.

Kaip mes užtikriname duomenų kokybę?

Mes imamės deramų priemonių siekdami išlaikyti valdomų asmens duomenų tikslumą ir ištrinti neteisingus ar nereikalingus asmens duomenis.

Mes raginame jus retkarčiais peržiūrėti savo asmens duomenis per savo prieigą siekiant užtikrinti, kad jie būtų aktualūs.

Kokių priemonių yra imamasi siekiant užtikrinti duomenų saugumą?

Privatumas ir saugumas yra esminiai faktoriai kuriant ir teikiant jums mūsų produktus bei paslaugas. Mes turime konkrečius įsipareigojimus privatumo ir saugumo užtikrinimo srityje. Mes įgyvendiname savo vidines politikas ir gaires vykdydami spektrą įvairių veiklų, įskaitant pirmalaikį ir retroaktyvų rizikų valdymą, saugos ir privatumo technologijų kūrimą, mokymus bei vertinimus. Mes imamės atitinkamų veiksmų siekdami suvaldyti interneto (prieigos) saugumą, fizinę saugą, duomenų praradimo riziką ir kitas rizikas, atsižvelgdami į rizikas, kylančias dėl saugomų duomenų prigimties bei jų valdymo. Be to, įgaliotiems asmenims, turintiems teisėtą interesą prieiti prie asmens duomenų, mes ribojame prieigą prie mūsų duomenų bazių, kuriose laikoma tokia informacija.

Kaip mes naudojame Slapukus ir Tinklo duomenų rinkėjus

Mūsų interneto svetainių valdymo ir tobulinimo bei pasiūlymų teikimo tikslais „Microsoft Mobile“ naudoja slapukus, tinklo duomenų rinkėjus ir kitas panašias technologijas. Mes taip pat naudojame slapukus individualizavimo bei skelbimų rodymo tikslais. Kai kuriuose „Microsoft Mobile“ interneto tinklapiuose skelbimų rodymui yra naudojamos trečiųjų šalių reklamos technologijos, tokios kaip DoubleClick.

Mūsų domenuose gali būti trečiųjų šalių elementų, nustatančių slapukus trečiosios šalies vardu, pavyzdžiui, susijusių su trečiosios šalies socialiniu tinklu. Norėdami sužinoti daugiau apie tai, kaip „Microsoft Mobile“ naudoja slapukus ir kaip galite išjungti slapukus naršyklės nustatymų pagalba ar kitu būdu, pašome peržiūrėti mūsų tinklapį Cookie policy.

Kokios yra jūsų teisės?

Jūs turite teisę žinoti, kokius jūsų asmens duomenis mes valdome. Jūs turite teisę reikalauti ištrinti ar atnaujinti nepilnus, neteisingus, nereikalingus ar pasenusius jūsų asmens duomenis. Jūs turite teisę atsisakyti tiesioginės rinkodaros pranešimų prenumeratos ir reikalauti, kad mes nustotume tvarkyti jūsų asmens duomenis tiesioginės rinkodaros tikslais ar kitais įpareigojančiais teisiniais pagrindais. Tačiau, jums atsisakius rinkodaros ir kitos komunikacijos iš „Microsoft Mobile“, jums vis dar galės būti siunčiami svarbūs įspėjimai.

Savo teises galite įgyvendinti susisiekę su mumis per šį tinklapį linkarba valdydami savo prieigą ir pasirinkimus naudojantis prieinamais jūsų paskyros valdymo įrankiais jūsų prietaise ar mūsų paslaugose. Kai kuriais atvejais, ypač jei norite, kad mes ištrintumėm ar nustotumėm tvarkyti jūsų asmens duomenis, tai taip pat gali reikšti, kad mes negalėsime jums toliau teikti paslaugų.

Kas yra jūsų asmens duomenų valdytojas?

„Microsoft Mobile Oy“, esanti adresu Keilalahdentie 4, 02150 Espoo, Finland (Suomija), yra jūsų asmens duomenų valdytoja.

Be to, jūsų duomenų tvarkytoju gali būti ir „Microsoft Mobile“ dukterinė įmonė, teikianti produktą ar paslaugą. Duomenų valdytojo identifikacinius duomenis bei kontaktinę informaciją galite rasti peržiūrėję konkretaus produkto ar paslaugos sąlygas arba naudodamiesi atitinkamose „Microsoft Mobile“ interneto svetainėse pateikta informacija.

Iškilus klausimų dėl „Microsoft Mobile“ privatumo praktikos, su mumis taip pat galite susiekti šiuo adresu:

Microsoft Mobile Oy
c/o Privacy
Keilalahdentie 4
02150 Espoo
Finland (Suomija)

JAV Saugaus uosto privatumo sistema

Asmens informacija, surinkta „Microsoft Mobile“ tinklavietėse ir teikiant paslaugas, gali būti saugoma ir apdorojama Jungtinėse Amerikos Valstijose arba bet kurioje kitoje šalyje, kurioje „Microsoft“ arba jos atstovybės, filialai arba paslaugų teikėjai turi savo infrastruktūrą. Microsoft“ laikosi JAV–ES „saugaus uosto“ sistemos ir JAV– Šveicarijos „saugaus uosto“ sistemos, kaip nustatyta JAV Prekybos departamento dėl duomenų iš Europos Ekonominės erdvės ir Šveicarijos surinkimo, naudojimo bei saugojimo. Norėdami daugiau sužinoti apie „saugaus uosto“ programą arba perskaityti mūsų sertifikatą, apsilankykite tinklapyje http://www.export.gov/safeharbor/.

„Microsoft“ dalyvaujant „saugaus uosto“ programoje, mes naudojamės TRUSTe – nepriklausomos trečiosios šalies – paslaugomis ginčams, kurių gali kilti tarp jūsų ir mūsų dėl mūsų politikos ir praktikos, spręsti. Jeigu norėtumėte susisiekti su TRUSTe, apsilankykite tinklapyje https://feedback-form.truste.com/watchdog/request.

Šios Privatumo politikos pakeitimai

„Microsoft Mobile“ turi teisę retkarčiais keisti šią Politiką arba keisti, modifikuoti ar atšaukti prieigą prie šios svetainės bet kuriuo metu arba be įspėjimo. Tačiau, jeigu ši Politika pasikeistų iš esmės ir į nepalankią pusę, „Microsoft Mobile“ šios Politikos pradžioje arba šios svetainės namų tinklapyje 30 dienų įkels pranešimą, kuriuo bus informuojama apie tokius pokyčius. Siekiant sužinoti apie šios Politikos pasikeitimus, mes rekomenduojame jums retkarčiais iš naujo peržiūrėti šią Politiką.

Būtume dėkingi už Jūsų nuomonę

Pabaigę, užpildykite trumpą klausimyną apie mūsų interneto svetainę

Dalyvaukite trumpame tyrime ir papasakokite mums apie savo patirtį internete. Pabaigus naršyti, bus atvertas klausimyno, kurį reikėtų užpildyti, langas.

Pabaigę, užpildykite trumpą klausimyną apie mūsų interneto svetainę

Dėkojame!

Kai uždarysite tinklavietę, čia atsiras klausimynas

Back to top