Case Study

Veiksmes stāsti

AS CATA

Microsoft Dynamics NAV risinājuma ieviešanas veiksmes stāsts AS CATA


AS CATA ieviesa Microsoft Dynamics NAV risinājumu, papildinot to ar īpaši auto nozarei izstrādātu moduli Elva DMS. Šāds risinājums ļāva vienlaicīgi modernizēt grāmatvedības uzskaiti, kā arī optimāli izmantot un pārvaldīt resursus.

Veiksmes stāsts (PDF)Case Study (PDF)

Dobele

Office 365 risinājuma ieviešanas veiksmes stāsts AS Dobeles Dzirnavnieks

Paplašinoties darbības profilam un augot darba apjomiem, AS Dobeles Dzirnavnieks atbilstoši bija jāmodernizē IT infrastruktūra, kas ļautu uzlabot darba organizāciju uzņēmumā un neprasītu pārmērīgi lielus finanšu ieguldījumus. AS Dobeles Dzirnavnieks ieviesa Office 365 risinājumu, kas ļāva ērti, ātri un efektīvi modernizēt uzņēmuma IT saimniecību.

Veiksmes stāsts (PDF)Case Study (PDF)

LPS

Office 365 risinājuma ieviešanas veiksmes stāsts Latvijas Pašvaldību savienībā

Pieaugot Latvijas Pašvaldību savienības darbības apjomiem un dinamikai, atbilstoši bija arī jāmodernizē IT infrastruktūra, kas ļautu uzlabot darba organizāciju uzņēmumā un neprasītu pārmērīgi lielus finanšu ieguldījumus. Latvijas Pašvaldību savienība ieviesa Office 365 risinājumu, kas vienlaikus ļāva ietaupīt finanšu resursus un palielināt darbiniekiem pieejamo IT pakalpojumu klāstu.

Veiksmes stāsts (PDF)Case Study (PDF)

Latvijas Republikas (LR) Finanšu ministrija

Microsoft Office Info Path 2007 risinājuma ieviešanas veiksmes stāsts Latvijas Republikas (LR) Finanšu ministrijā

2006. gadā radās nepieciešamība būtiski pārveidot esošās ES struktūrfondu un Kohēzijas fonda vadības informācijas sistēmas, kuras tika izveidotas 2003.-2004. gadā. Pirmkārt, vecās sistēmas nebija pietiekami dinamiskas, tām bija ierobežota atskaišu izveide un trūka informācijas analīzes iespējas, tādējādi pilnībā neapmierinot visas fondu vadības vajadzības. Otrkārt, ES tika nolemts principiāli mainīt fondu vadības sistēmu.

Veiksmes stāsts (PDF)

Iespējamā misija

Microsoft Live@edu risinājuma ieviešanas veiksmes stāsts organizācijā Iespējamā misija

Iniciatīva Iespējamā misija ir sākta 2007. gadā ar mērķi iesaistīt izglītības sistēmā jaunus, talantīgus augstskolu absolventus ar līdera dotībām un labu akadēmisko sniegumu, lai izglītība kļūtu par mūsdienīgu un Latvijas vispārējai attīstībai atbilstīgu nozari. Paralēli darbam skolās programmas dalībnieki profesionālu mācībspēku un dažādu nozaru ekspertu vadībā apgūst progresīvam pedagogam nepieciešamās zināšanas un dalās pieredzē par darbu skolā.

Veiksmes stāsts (PDF)Case Study (PDF)

Lafiko Rent

Microsoft Dynamics, Microsoft Office SharePoint Server 2007 un Microsoft Business Intelligence risinājuma ieviešanas veiksmes stāsts uzņēmumā Lafiko Rent

Lafiko Rent ir A/s Latgales finanšu kompānija meitas uzņēmums, kas specializējas nekustamo īpašumu pārvaldīšanā, apsaimniekošanā un tirdzniecībā. A/s Latgales finanšu kompānija ir 20 filiāles lielākajās Latvijas pilsētās, uzņēmuma klientu skaits pārsniedz 10 000. Uzņēmuma apsaimniekotie īpašumi atrodas visā Latvijas teritorijā, tas prasa lielus laika un finanšu ieguldījumus.

Veiksmes stāsts (PDF)

Latvijas Banka

Microsoft standarta programmu ieviešanas veiksmes stāsts Latvijas Bankā


Latvijas Bankā lēmums par iekšējās komunikācijas sistēmas pilnveidošanu tika apspriests pirms vairākiem gadiem. Viens no būtiskākajiem izmantotās sistēmas trūkumiem – zemas funkcionalitātes telefoni, kas tika lietoti fiksēto komunikāciju tīklā, it īpaši salīdzinot ar plašajām mobilo telefonu iespējām (numura noteikšana, neatbildēto zvanu saraksts u.t.t.), kuras mūsdienās intensīvi lieto gandrīz katrs, un pamatoti vēlas kaut pietuvinātu funkcionalitāti arī no tālruņiem, kuri atrodas uz darba galda.

Veiksmes stāsts (PDF)

Latvijas Mākslas akadēmija

Microsoft Live@edu risinājuma ieviešanas veiksmes stāsts Latvijas Mākslas akadēmijā

LMA ir universitātes tipa augstskola, kas piedāvā iegūt augstāko izglītību piecās mākslas nozarēs, kas apkopo 14 apakšnozares: glezniecību, grafiku, tekstilmākslu, tēlniecību, keramiku, stikla mākslu, modes mākslu, funkcionālo dizainu, metāla dizainu, vides mākslu, vizuālo komunikāciju, scenogrāfiju, vizuālās mākslas un kultūras vēsturi un teoriju un restaurāciju. Nodaļu pasniedzēji apvienoti apakšnozarēm atbilstīgās katedrās, kuras vada vēlēti akadēmijas profesori – radoši aktīvi mākslinieki un mākslas zinātnieki.

Veiksmes stāsts (PDF)Case Study (PDF)

Rīgas Stradiņa universitāte

System Center Configuration Manager risinājuma ieviešanas veiksmes stāsts Rīgas Stradiņa universitātē

Rīgas Stradiņa universitāte (RSU) ir valsts dibināta pētniecības universitāte, kas īsteno daudzveidīgas studiju programmas un nodrošina zinātnisko projektu realizāciju, sagatavo augstas kvalitātes speciālistus veselības aprūpes un sociālo zinātņu jomā. Rīgas Stradiņa universitāte ir vienīgā universitāte Latvijā, kas tradicionāli ir integrēta veselības aprūpes sistēmā. Kā uzsver RSU rektors prof. Jānis Gardovskis, lielākā daļa Latvijas izcilāko medicīnas darbinieku, kas strādā dažādās nozarēs, ieguvuši savu izglītību šajā augstskolā.

Veiksmes stāsts (PDF)Case Study (PDF)

Transporta un sakaru institūts

Microsoft Dynamics risinājuma ieviešanas veiksmes stāsts Latvijas Transporta un sakaru institūtā

Ir labi teorētiski mācīt studentiem par uzņēmējdarbības vadības sistēmām, taču nekas nelīdzinās praktiskai pieredzei, sagatavojot šos jauniešus reālajai darba pasaulei. Tā domā arī Transporta un sakaru institūts (TSI) – lielākā privātā augstākās izglītības iestāde Latvijā. Institūtam, kas dibināts 1999. gadā vecās Rīgas Aviācijas universitātes teritorijā, ir tikai 300 akadēmisko darbinieku un 4500 studentu, kuri apgūst bakalaura, maģistra un doktorantūras kursus.

Veiksmes stāsts (PDF)

Valsts Ieņēmumu Dienests

Microsoft Active Directory un Microsoft Exchange infrastruktūras konsolidācija Latvijas republikas Valsts ieņēmumu dienestā

VID Koplietošanas resursu direktorija (Microsoft Active Directory) 2007. gadā bija sarežģīta, decentralizēta (sastāvēja no 40 domēniem) un novecojusi, ar grūti kontrolējamu drošības un administratīvo tiesību politiku. VID e-pastu sistēma (Microsoft Exchange) bija novecojusi - 10 gadus veca un ekspluatācijā nestabila, no uzturēšanas viedokļa sarežģīta un dārga, mūsdienu prasībām neatbilstoša sistēma.

Veiksmes stāsts (PDF)