About

Par Microsoft Latvia

Microsoft pārstāvniecība Rīgā tika izveidota 1999. gadā un pirmos četrus gadus darbojāmies kā Baltijas reģiona birojs. Kopš 2003.gada strādājam katrā Baltijas valstī.

Vairāk kā desmit gadus mēs, Microsoft Latvia, esam bijuši kopā ar Latvijas uzņēmējiem, iedzīvotājiem, valsts pārvaldes darbiniekiem gan mūsu valsts straujās izaugsmes, gan ekonomisko izaicinājumu laikā. Esam piedāvājuši daudzveidīgu programmu un risinājumu klāstu, rūpējušies par šo programmu latviskošanu, lai tās būtu pieejamas un saprotamas pēc iespējas plašākam iedzīvotāju lokam. Esam veidojuši un stiprinājuši sadarbību ar Latvijas IT uzņēmumiem, kopā ar saviem partneriem veidojot vienotu, inovatīvu, ekonomiski spēcīgu sistēmu.

Renāte Strazdiņa

Renāte Strazdiņa

Microsoft Latvia vadītāja

Renāte Strazdiņa ir Microsoft Latvia vadītāja no 2016.gada 22. augusta.

Renātei Strazdiņai ir vairāk kā 10 gadu pieredze vadības konsultāciju jomā — galvenokārt par jautājumiem, kas saistīti ar publisko sektoru, izglītību, Eiropas Savienību, informācijas sistēmām un biznesa procesiem. Iepriekš Renāte bija direktore Ernst & Young Baltic (EY) vadības konsultāciju departamentā, vienlaicīgi pildot Latvijas Publiskā sektora vadītāja lomu un dienvidaustrumu Eiropas reģiona (Central South Eastern Europe) izglītības sektora vadītāja lomu, strādājusi PwC un Balta. Tāpat Renātei ir plaša kompetence stratēģisku projektu vadībā, e-pakalpojumu procesu vadīšanā, IT sistēmu ieviešanas pārvaldībā un projektu auditos, kā arī IT stratēģiju izstrādē un ieviešanā.

“Man ir patiess prieks uzņemties izaicinājumu realizēt digitālo transformāciju Latvijā kopā ar saviem jaunajiem kolēģiem, partneriem un klientiem. Daudz kas jau ir paveikts attiecībā uz digitālo kompetenču attīstību un digitālo pakalpojumu pieejamību. Uz šīs veiksmīgās bāzes mēs turpināsim mērķtiecīgi virzīties uz priekšu, lai par Latvijas digitālo tēlu mēs būtu lepni ne tikai savā valstī, bet arī ārpus tās robežām,” saka Renāte Strazdiņa.

Jaunajai Microsoft Latvia vadītājai ir doktora grāds inženierzinātnēs, kas iegūts Rīgas Tehniskās universitātes Datorzinātnes un Informācijas tehnoloģijas fakultātē un sociālo zinātņu maģistra grāds vadībzinībās. Renāte Strazdiņa ir Rīgas Tehniskās universitātes vadošā pētniece, IT kompetences centra Biznesa procesu analīzes tehnoloģiju virziena zinātniskā vadītāja un ACCA (Association of Chartered Certified Accountants) biedrs.