Microsoft lielapjoma licencēšana visā pasaulē

Man and woman in office setting

Apmeklējiet mūsu globālās vietnes, lai atrastu Microsoft lielapjoma licencēšanas informāciju par konkrētām valstīm/reģioniem:

 

Lai atrastu Microsoft vietējā biroja kontaktinformāciju, apmeklējiet http://www.microsoft.com/worldwide/.