Restartējiet tālruni.

Mēģiniet samazināt vienlaikus izmantoto programmu un funkciju skaitu.

Vairākumā gadījumu tas ir normāli, ka tālrunis uzsilst, piemēram, kad lietojat vairākas aktīvas programmas, ilgstoši klausāties mūziku vai notiek tālruņa uzlāde.

Jūsu tālrunis atbilst ražotāja standartiem par ierīces drošību un atbilst arī starptautiskajam drošības standartam (IEC 60950-1) un valsts prasībām.

Lai izvairītos no pārmērīgas sakaršanas un aizsargātu sevi, tālrunis var automātiski palēnināt darbību, aizvērt programmas un, ja nepieciešams, pats izslēgties.