1. Ja akumulators ir pilnībā izlādējies, lādējiet tālruni vismaz 20 minūtes, izmantojot tālruņa sienas lādētāju. Sienas lādētājs nodrošina 1 A strāvu. Izmantojot datora USB, parasti tiek pievadīts mazāks strāvas daudzums un uzlāde ir daudz ilgāka. Pēc tam mēģiniet vēlreiz ieslēgt tālruni.

2. Tālruņa atiestatīšana:

  • Tālruņi ar izņemamu akumulatoru: Vienkārši izņemiet akumulatoru uz aptuveni 30 sekundēm.
  • Lumia tālruņi ar iebūvētu akumulatoru: Atstājiet tālruni pievienotu lādētājam, pēc tam vienlaikus nospiediet un turiet ieslēgšanas/izslēgšanas un skaļuma samazināšanas taustiņus, līdz tālrunis novibrē. Atlaidiet tos, un tālrunis tiks atiestatīts.

Piezīme. Pēc atiestatīšanas tālrunī var būt jāiestata datums un laiks.

3. Mēģiniet lādētāju izmantot ar citu saderīgu tālruni, lai pārbaudītu, vai problēma ir saistīta ar lādētāju.