Displejā netiek rādīts akumulatora indikators

  1. Lādējiet tālruni vismaz 20 minūtes, izmantojot sienas kontaktligzdai pievienojamu lādētāju.
  2. Pēc tam mēģiniet vēlreiz ieslēgt tālruni.
  • Piezīme. Izmantojot datora USB savienojumu, uzlādes laiks ir daudz garāks.

Akumulatora uzlāde notiek nevienmērīgi

  1. Pārbaudiet, vai lādētājs darbojas, mēģinot to izmantot ar citu saderīgu tālruni.
  2. Restartējiet tālruni. Ja tas nelīdz, ar pirkstiem uzmanīgi pastumiet un pavelciet lādētāja spraudni. Varbūt palīdz, ja no lādētāja savienotāja ligzdas iztīrāt putekļus vai netīrumus.

Akumulators ātri izlādējas

  • Iespējams, akumulators ir nolietojies, un tas ir jānomaina.