Kā noteikt tālruņa modeļa nosaukumu?

Nokia Lumia tālruņi:

Atveriet “Settings” un tad “about”. Sadaļā “Phone information” tiek rādīta informācija par tālruņa modeli, piemēram, “Nokia Lumia 800”.

Citi Nokia tālruņi:

Izmantojot tālruņa tastatūru, ievadiet *#0000#. Ekrānā tiek rādīts tālruņa modelis un produkta kods.

Vecākos tālruņu modeļos šie cipari ir drukāti uz baltas etiķetes akumulatora nodalījumā zem akumulatora.

Visi tālruņi un papildierīces:

Informāciju par modeli skatiet uz tālruņa vai papildierīces tirdzniecības iepakojuma, iegādes rēķinā vai līguma dokumentos.