Bieži uzdotie jautājumi par konfidencialitāti

Pēc Nokia biznesa daļas Devices Services pārdošanas darījuma noslēgšanas korporācijai Microsoft atbildību par attiecīgā uzņēmuma klientu personas datiem uzņemas jaunais Somijas uzņēmums Microsoft Mobile Oy. Nokia klientu informācija, kas nav saistīta ar biznesa daļu Devices Services, joprojām atrodas Nokia pārvaldībā. Dažu pakalpojumu gadījumā — īpaši Nokia konta, Nokia produktu uzlabošanas programmas un programmas Net Promoter Score gadījumā — Nokia un Microsoft Mobile uzņemas dalītu atbildību par klientu informāciju. Plašāku informāciju par to, kādi procesi notiek pēc pārdošanas, sniedz tālāk esošie jautājumi un atbildes.

1. jautājums. Kādas izmaiņas manu personas datu apkopošanā un apstrādē ir sagaidāmas pēc tam, kad Microsoft ir iegādājies Nokia biznesa daļu Devices Services?

Atbilde.
Pēc tam, kad Microsoft ir iegādājies Nokia biznesa daļu Devices Services, ar katru attiecīgās biznesa daļas ierīci un pakalpojumu saistīto personas datu apkopošanu un apstrādi veic jauns Somijas uzņēmums Microsoft Mobile Oy.

Jūsu personas datu apkopošanas un apstrādes procesā nekas nemainās — tās ir tikai izmaiņas īpašumtiesībās. Microsoft Mobile ievēro Nokia noteikto konfidencialitātes politiku, veicot tajā nelielas izmaiņas, kas atspoguļo Microsoft Mobile īpašumtiesības. Microsoft Mobile apkopos un izmantos tāda paša veida personas datus. Uzņēmuma iegāde nemainīs datu apstrādes paredzēto mērķi.

Lai skatītu plašāku informāciju par ierīcēm un pakalpojumiem, ko iegādājas Microsoft, apmeklējiet šo tīmekļa vietni.

2. jautājums. Kā atšķiras Microsoft Mobile konfidencialitātes politika no iepriekš izmantotās Nokia konfidencialitātes politikas?

Atbilde.
Kā jau teikts augstāk, pēc biznesa daļas Devices Services iegādes konfidencialitātes politikas būtībā nekas nemainās izņemot to, ka tagad par visiem personas datiem, kas ir apkopoti saskaņā ar attiecīgās biznesa nodaļas konfidencialitātes politiku, atbildīgā puse ir Microsoft Mobile.

Papildus tam pārdošanas darījuma kontekstā Microsoft un Nokia ir izstrādājuši dažus jaunus konfidencialitātes dokumentus, lai palīdzētu lietotājiem izprast notiekošo. Precīzāk, Microsoft un Nokia ir izstrādājuši jaunu konfidencialitātes politikas papildinājumu, kurā skaidrots, kā tiks izmantots Nokia konts, lai piekļūtu gan Microsoft Mobile, gan Nokia pakalpojumiem. Esam arī atjauninājuši Nokia produktu uzlabošanas programmas un programmas Net Promoter Score konfidencialitātes politikas pielikumu, lai tajos sniegtu līdzīgu papildinformāciju. Šie atjauninātie dokumenti ir pieejami šeit.

Esam arī atjauninājuši konfidencialitātes politiku, precizējot to, ka Microsoft ievēro ASV Tirdzniecības ministrijas izstrādāto ASV–ES Drošības zonas programmu un ASV–Šveices Drošības zonas programmu attiecībā uz tādu datu apkopošanu, izmantošanu un paturēšanu, kuri ir iegūti no Eiropas Ekonomiskās zonas un Šveices.

3. jautājums. Vai pēc pārdošanas darījuma noslēgšanas Nokia paturēs jebkādus manus ar biznesa daļu Devices Services saistītos personas datus?

Atbilde.
Pēc pārdošanas darījuma noslēgšanas ar biznesa daļu Devices Services nesaistītie pakalpojumi paliek Nokia īpašumā, un Nokia joprojām ir atbildīga par ar šiem pakalpojumiem saistīto personas datu apstrādi. Kā skaidrots zemāk, Nokia uzņemas dalītu atbildību kopā ar Microsoft Mobile attiecībā uz Nokia kontu, Nokia produktu uzlabošanas programmu un programmu Net Promoter Score. Pārējos gadījumos atbildību par datiem, kas ir saistīti ar biznesa daļu Devices Services uzņemas Microsoft Mobile.

4. jautājums. Ja pareizi saprotu, Microsoft Mobile konfidencialitātes politika attiecas tikai uz noteiktiem pakalpojumiem. Kā zināt, kāda konfidencialitātes politika attiecas uz kuriem pakalpojumiem pēc pārdošanas darījuma noslēgšanas?

Atbilde.
Microsoft iegādātā Nokia biznesa daļa Devices Services attiecas uz visiem Lumia, Asha un S40, S30, Symbian un MeeGo ierīcēm, kā arī uz konkrētām iepriekš izstrādātām Nokia lietotnēm un pakalpojumiem, kas ir saistīti ar šīm ierīcēm. Jebkādus personas datus, kad tiek apkopoti saistībā ar iegādāto biznesa daļu, reglamentē Microsoft Mobile konfidencialitātes politika. Šo politiku varat skatīt šeit.

Svarīgi ir ielāgot, ka Microsoft neiegādājas visas Nokia lietotnes un pakalpojumus. Nokia joprojām ir atbildīga par personas datu apkopošanu un izmantošanu saistībā ar Nokia lietotnēm un pakalpojumiem, kuri joprojām ir Nokia īpašumā, piemēram, Nokia HERE karšu lietotnes.
Plašāku informāciju par to, kurš uzņēmums nodrošina kādus pakalpojumus un lietotnes pēc pārdošanas darījuma noslēgšanas, skatiet šajā dokumentā.

5. jautājums. Cik saprotu, pēc pārdošanas darījuma noslēgšanas Nokia Corporation un Microsoft Mobile Oy dalīti uzņemas atbildību par personas datiem saistībā ar Nokia kontu, Nokia produktu uzlabošanas programmu un programmu Net Promoter Score. Kā tas izpaužas praksē?

Atbilde.
Nokia Corporation un Microsoft Mobile Oy dalīti uzņemas atbildību par datiem saistībā ar Nokia kontu, Nokia produktu uzlabošanas programmu un programmu Net Promoter Score. Tas nozīmē, ka pēc pārdošanas darījuma noslēgšanas abi uzņēmumi ir atbildīgi par šiem datiem un abi uzņēmumi nodrošina jūsu konfidencialitāti.
Praksē tas izpaužas šādi.

  • Joprojām varat piekļūt Nokia pakalpojumiem (t.i. pakalpojumiem, ko Microsoft nav iegādājies no Nokia un kuru darbību turpina nodrošināt Nokia), izmantojot Nokia kontu.
  • Izmantojot Nokia kontu, varat arī piekļūt Microsoft Mobile nodrošinātajiem pakalpojumiem (t. i. pakalpojumiem, ko Microsoft ir iegādājies no Nokia).
  • Ja vēlaties atjaunināt savu profilu, piemēram, piemēram, e-pasta adresi vai tālruņa numuru, vai vēlaties atteikties no biļetena un reklāmu abonēšanas, varat to izdarīt, izmantojot Nokia konta profila pārvaldības rīku (pieejams šeit).
  • Ja vēlaties izmantot savas konfidencialitātes tiesības saistībā ar Nokia kontu, varat sazināties vai nu ar Microsoft Mobile vai ar Nokia — varat brīvi izvēlēties. Jebkurā gadījumā jūsu pieprasījumu apstrādās gan Microsoft Mobile, gan Nokia saskaņā ar Nokia konta konfidencialitātes politikas nosacījumiem.
  • Datu apkopošana ar Nokia produktu uzlabošanas programmas un programmas Net Promoter Score starpniecību notiks gan attiecībā uz Nokia, gan Microsoft Mobile produktiem un pakalpojumiem. Nokia izmantos datus, kas būs apkopoti saistībā ar Nokia pakalpojumiem, un Microsoft Mobile izmantos datus, kas būs apkopoti saistībā ar Microsoft Mobile pakalpojumiem. Ja savā ierīcē vai lietotnē izvēlaties atspējot Nokia produktu uzlabošanas programmu, Nokia produktu uzlabošanas programma pārtrauc jūsu datu sūtīšanu gan uzņēmumam Nokia, gan uzņēmumam Microsoft Mobile.

Pārdošanas darījuma ietvaros Microsoft un Nokia ir izstrādājuši jaunu konfidencialitātes politikas pielikumu, kurā skaidrota Nokia konta izmantošana, lai piekļūtu gan Microsoft Mobile un Nokia pakalpojumiem. Esam arī atjauninājuši Nokia produktu uzlabošanas programmas un programmas Net Promoter Score konfidencialitātes politikas pielikumu, iekļaujot tajā līdzīgu papildinformāciju. Šie materiāli ir pieejami šeit.

6. jautājums. Manas ierīces un/vai lietotnes lietotāja interfeisā un/vai uz pārdošanas kastītes joprojām ir redzams nosaukums “Nokia”. Vai pēc pārdošanas darījuma noslēgšanas es joprojām mijiedarbojos ar Nokia, vai arī tagad tas ir Microsoft? Kurš saņem manus datus saistībā ar katru no pakalpojumiem?

Atbilde:
Microsoft iegādājas Nokia biznesa daļu Devices Services, kas attiecas uz visiem Lumia, Asha un S40, S30, Symbian un MeeGo ierīcēm, kā arī uz konkrētām iepriekš izstrādātām Nokia lietotnēm un pakalpojumiem, kas ir saistīti ar šīm ierīcēm. Pēc iegādes līguma noslēgšanas tiks nomainīts nosaukums “Nokia” attiecīgajās ierīcēs, pakalpojumos un lietotnēs, tomēr šis process ir ilglaicīgs. Mēs aktīvi strādājam, veicot šīs izmaiņas. Visos gadījumos pēc pārdošanas darījuma noslēgšanas un arī šajā pārejas posmā uz attiecīgajām ierīcēm, pakalpojumiem un lietotnēm attiecas Microsoft Mobile konfidencialitātes politika, kas ir pieejama šeit.

Tomēr Nokia lietotnes un pakalpojumus (t.i. lietotnes un pakalpojumi, ko Microsoft neiegādājas no Nokia) joprojām nodrošina Nokia, un uz tiem attiecas Nokia konfidencialitātes politika, kas ir pieejama šeit.

Plašāku informāciju par to, kurš uzņēmums nodrošina kādus pakalpojumus un lietotnes pēc pārdošanas darījuma noslēgšanas, skatiet šajā dokumentā. Plašāka informācija ir pieejama arī šeit: www.nokia.com/privacy.

7. jautājums. Cik saprotu, ir izstrādāts jauns konfidencialitātes politikas papildinājums attiecībā uz Nokia kontu. Kāds ir šī papildinājuma saturs, un ar kādu mērķi tas tika izstrādāts?

Atbilde:
Pēc pārdošanas darījuma noslēgšanas Nokia kontu var izmantot, lai piekļūtu gan Microsoft Mobile, gan Nokia pakalpojumiem. Esam izstrādājuši jaunu konfidencialitātes politikas papildinājumu, kurā ir precīzāk skaidrota šī saistība.
Jaunais Nokia konta konfidencialitātes politikas papildinājums ir pieejams šeit.

8. jautājums. Cik saprotu, esat atjauninājuši Nokia produktu uzlabošanas programmas un programmas Net Promoter Score konfidencialitātes politikas papildinājumu. Kas ir mainījies?

Atbilde:
Nokia produktu uzlabošanas programma un programma Net Promoter Score tiek izmantota, lai apkopotu ar produktu uzlabošanu saistītu informāciju par dažādiem Nokia produktiem un ierīcēm. Tomēr, tā kā ir noslēgts pārdošanas darījums, Nokia produktu uzlabošanas programma un programma Net Promoter Score apkopos informāciju saistībā gan ar Microsoft Mobile, gan Nokia produktiem un pakalpojumiem. Lai precīzāk skaidrotu šo saistību, esam atjauninājuši esošo Nokia produktu uzlabošanas programmas konfidencialitātes politikas papildinājumu un arī iekļāvuši skaidrojumu Net Promoter Score konfidencialitātes politikas papildinājumā.

9. jautājums. Vai biznesa daļas Devices Services pārdošanas rezultātā mainīsies valstis, uz kurām tiks pārsūtīti mani dati? Vai pēc pārdošanas darījuma noslēgšanas Microsoft Mobile pārsūtīs manus personas datus uz Amerikas Savienotajām Valstīm?

Atbilde:
Jūsu datu pārsūtīšanas vieta nemainās. Nokia konfidencialitātes politikā jau ir norādīts, ka Nokia produkti un pakalpojumi var būt nodrošināti, izmantojot dažādās valstīs esošus resursus un serverus, tostarp valstīs ārpus Eiropas Ekonomiskās zonas (EEZ), piemēram, Amerikas Savienotajās Valstīs. Daži dati var tikt uzglabāti vai tiem var piekļūt ārpus Eiropas, tomēr tas nav nekas jauns. Tāpat kā Nokia Inc. arī Microsoft Corporation un tās kontrolētie meitasuzņēmumi Amerikas Savienotajās Valstīs ir sertificēti saskaņā ar ASV–ES Drošības zonas programmu, kas nosaka no EEZ iegūto datu apkopošanu, izmantošanu un paturēšanu. Neatkarīgi no jūsu personas datu atrašanās vietas tos aizsargā stingri konfidencialitātes un drošības līdzekļi.

10. jautājums. Ja pēc pārdošanas darījuma noslēgšanas vēlos piekļūt saviem personas datiem vai arī tos mainīt vai dzēst, kā to izdarīt?

Atbilde:
Ja pēc pārdošanas darījuma noslēgšanas vēlaties izmantot savas konfidencialitātes tiesības, varat sazināties ar kādu no abām pusēm:

Microsoft Mobile Oy
c/o Privacy
Keilaranta 7
02150 Espoo
Finland
Nokia Corporation
c/o Privacy
Keilalahdentie 4
02150 Espoo
Finland

11. jautājums. Vēlos, lai mans Nokia konts tiktu izdzēsts. Kā to izdarīt?

Atbilde:
Varat anulēt savu Nokia kontu, izmantojot funkciju “terminate your account” (Anulēt savu kontu), kas ir pieejama šeit.

12. jautājums. Vai šo izmaiņu ietekmē man ir jāatjaunina manas lietotnes vai ierīces programmatūra?

Atbilde:
Nē. Pārdošanas darījuma rezultātā jums nebūtu jāsajūt nekādas izmaiņas lietotņu vai ierīces funkcijās.

13. jautājums. Man ir gan Microsoft konts, gan Nokia konts. Vai Microsoft apvienos abu manu kontu datus?

Atbilde:
Nē, jūsu Microsoft konts un Nokia konts netiks apvienoti, un katru no tiem nodrošina cits Microsoft uzņēmums.

14. jautājums. Vai Microsoft izpaudīs manus datus likumsargājošām iestādēm, kas citos gadījumos nevarētu saņemt manus datus no Nokia?

Atbilde:
Microsoft ievēro piemērojamos datu aizsardzības un citus likumus attiecībā uz datu apstrādi tādā pašā mērā, kā to būtu darījusi Nokia, ciktāl tas ir noteikts jebkādu konkrētu jurisdikciju likumos. Saskaņā ar Nokia konfidencialitātes politiku saistībā ar ierīču un pakalpojumu biznesa daļu pēc pārdošanas darījuma noslēgšanas korporācijai Microsoft var būt likumā noteikts pienākums izpaust personas datus konkrētām iestādēm vai citām trešajām pusēm, piemēram, likumsargājošām iestādēm valstīs, kur mēs darbojamies vai darbojas trešās personas mūsu vārdā.

15. jautājums. Ar ko sazināties, ja man rodas jautājumi?

Atbilde:
Varat sūtīt jebkādus papildu jautājumus saistībā ar Microsoft/Nokia iegādes darījumu uz šādu adresi:

Microsoft Mobile Oy
c/o Privacy
Keilaranta 7
02150 Espoo
Finland
Nokia Corporation
c/o Privacy
Keilalahdentie 4
02150 Espoo
Finland

Mēs priecātos saņemt jūsu atsauksmes.

Kad esat pabeidzis, piedalieties nelielā aptaujā par mūsu tīmekļa vietni.

Aizpildiet šo nelielo anketu par to, kāda bijusi jūsu pieredze tiešsaistē. Kad būsit pabeidzis pārlūkošanu, jums tiks piedāvāts aizpildīt aptauju.

Kad esat pabeidzis, piedalieties nelielā aptaujā par mūsu tīmekļa vietni.

Paldies!

Aptauja tiks atvērta, kad iziesit no vietnes.

Back to top