Spēkā stāšanās datums: 25.4.2014.

Jūsu konfidencialitāte Nokia produktu uzlabošanas programmā un programma Net Promoter Score

Korporācijas Nokia (“Nokia”) konfidencialitātes politikā un Microsoft Mobile Oy (“Microsoft Mobile”) konfidencialitātes politikā ir skaidrots, kā tiek apstrādāti jūsu personas dati attiecīgo pušu produktu un pakalpojumu kontekstā. Uz jūsu dalību Nokia produktu uzlabošanas programmā un programmā Net Promoter Score gan attiecībā uz Nokia, gan attiecībā uz Microsoft Mobile produktiem un pakalpojumiem attiecas arī tālāk norādītie nosacījumi. Jēdziens “mēs”, “mums” un “mūsu” attiecas uz uzņēmumu Nokia un Microsoft Mobile.

Pievienojoties programmai, jūs sniedzat uzņēmumam Nokia un Microsoft Mobile svarīgu informāciju par to, kā jūs izmantojat mūsu produktus, lai mēs tos varētu uzlabot. Mēs drīkstam izmantot šo informāciju, lai personalizētu saturu atbilstoši jūsu vajadzībām.

Gan Nokia, gan Microsoft Mobile programmas kontekstā darbojas kā neatkarīgi datu kontrolieri.

Kādu informāciju mēs apkopojam?

Programmu izmanto konkrētas Nokia un Microsoft Mobile lietotnes un pakalpojumi.

Programma apkopo tālāk norādīto informāciju par jūsu ierīci, kā arī ierīcē esošajām lietotnēm un pakalpojumiem. Tas var attiekties arī uz citu pušu, nevis Nokia vai Microsoft Mobile nodrošinātām lietotnēm, kā arī uz Nokia un Microsoft Mobile lietotnēm, kad darbojas, izmantojot trešo pušu ierīču platformas.

Ierīces, lietotņu un pakalpojumu lietošana

Tā var būt informācija par ierīces modeli, operatoru, valsti, ierīces unikālo identifikatoru, kas tiek apkopota saistībā ar konkrētu notikumu, piemēram, sākšanas un beigšanas notikumiem, atvērtajām izvēlnēm, atlasītajām funkcijām vai mainītajām noklusējuma vērtībām. Var tikt apkopota arī informācija saistībā ar sistēmas vai ierīces statusu, piemēram, informācija par akumulatora enerģijas līmeni var par to, vai ierīcē ir iespraustas austiņas.

Kļūdu diagnostika

Tā ir informācija par kļūdu gadījumiem, piemēram, kļūdas izraisošām darbībām.

Tomēr programma neapkopo nekāda veida saturu, piemēram, e-pasta ziņas, īsziņas, dokumentus, piezīmes, meklēto saturu, multivides failu saturu, atrašanās vietas datus un citu līdzīgu saturu.

Atsauksmes

Tas ietver informāciju, piemēram, par jūsu piešķirto vērtējumu un cita veida atsauksmēm, ko mums sniedzat.

Kā mēs izmantojam apkopoto informāciju?

Produktu un pakalpojumu uzlabošana

Apkopotā informācija mums palīdz lielākā mērā pievērsties aspektiem, ko mūsu klienti uzskata par vissvarīgākajiem, un izvairīties no kļūdu gadījumiem nākotnē. Šīm vajadzībām katra puse drīkst apvienot programmas apkopoto informāciju ar citiem mūsu rīcībā esošajiem datiem, piemēram, jūsu Nokia konta datiem.

Personalizēšana

Apkopotā informācija palīdz pusēm nodrošināt jūsu vajadzībām personalizētas iespējas. Lai jūs informētu par funkcijām un pakalpojumiem, kas varētu jūs interesēt, un gadījumā, ja abonēsit mārketinga saziņu, lai pielāgotu mārketinga ziņas jūsu vajadzībām, katra no pusēm drīkst apvienot programmas apkopotos datus ar citiem tai pieejamajiem datiem, piemēram, jūsu Nokia konta datiem.

Ņemiet vērā, ka puse apvieno ar programmas apkopotajiem datiem tikai tādus citus datus, kas ir saistīti ar attiecīgās puses produktiem un pakalpojumiem. Citiem vārdiem sakot, Nokia apvienot informāciju ar citiem datiem, kas ir saistīti ar Nokia pakalpojumiem, savukārt Microsoft Mobile apvieno datus ar datiem, kas ir saistīti ar Microsoft Mobile pakalpojumiem.

Kā tiek apkopota informācija

Programma apkopo un sūta informāciju korporācijai Nokia un Microsoft Mobile, izmantojot ierīcē, lietotnēs un pakalpojumos iestrādātu programmatūru. Informācija tiek sūtīta tikai, kad ir izveidots aktīvs savienojums ar internetu, un tā tiek saspiesta līdz dažiem kilobaitiem.

Kāda ir mūsu prakse informācijas kopīgošanas jomā?

Mēs neizpaužam programmas apkopoto informāciju neatkarīgām trešajām pusēm, izņemot gadījumos, kad mūsu konfidencialitātes politikā ir noteikts savādāk. Tomēr trešās puses lietotnes apkopotā informācija var tikt izpausta attiecīgās lietotnes nodrošinātājam vispārīgā, neidentificējamā veidā.

Kādi drošības pasākumi ir veikti?

Informācija, ko programma glabā ierīcē, ir aizsargāta pret nesankcionētu piekļuvi un lietošanu. Programma izmanto drošus protokolus informācijas sūtīšanai no ierīces uz mūsu serveriem. Kad informācija tiek sūtīta, vienlaicīgi tā tiek izdzēsta no ierīces atmiņas. Ja atsakāties no dalības programmā, programmas pārtrauc informācijas apkopošanu. Tomēr jebkāda informācija, kas tika apkopota pirms pārtraucāt dalību un nav nosūtīta, tiek nosūtīta vienlaikus ar jūsu dalības atteikumu.

Jūsu izvēles iespējas

Jūsu dalība programmā ir brīvprātīga. Jebkurā brīdī varat ieslēgt vai izslēgt programmu, izmantojot ierīces, lietotnes vai pakalpojuma iestatījumu izvēlni. Šī opcija var būt pieejama lietojumprogrammas izvēlnē vai centrālajā iestatījumu izvēlnē. Opcijas nosaukums ir “Nokia improvement program” (Nokia produktu uzlabošanas programma) vai “Improvement program” (Uzlabošanas programma).

Ja vēlaties izmantot savas konfidencialitātes tiesības saistībā ar programmu, varat sazināties ar Microsoft Mobile vai Nokia, un jūsu pieprasījums tiks apstrādāts saskaņā ar likumu un programmas kontekstā piemērojamajām konfidencialitātes politikām.

Cita informācija

Varat sazināties ar Nokia, izmantojot šādu kontaktinformāciju:

Nokia Corporation
c/o Privacy
Karakaari 7
02610 Espoo
Finland

Varat sazināties ar Microsoft Mobile, izmantojot klientu apkalpošanas dienestu vai šādu kontaktinformāciju:

Microsoft Mobile Oy
c/o Privacy
Keilalahdentie 2-4
02150 Espoo
Finland

Mēs priecātos saņemt jūsu atsauksmes.

Kad esat pabeidzis, piedalieties nelielā aptaujā par mūsu tīmekļa vietni.

Aizpildiet šo nelielo anketu par to, kāda bijusi jūsu pieredze tiešsaistē. Kad būsit pabeidzis pārlūkošanu, jums tiks piedāvāts aizpildīt aptauju.

Kad esat pabeidzis, piedalieties nelielā aptaujā par mūsu tīmekļa vietni.

Paldies!

Aptauja tiks atvērta, kad iziesit no vietnes.

Back to top