Jūsu konfidencialitāte produktu uzlabošanas programmā un programmā Net Promoter Score

2015. gada februārī

Microsoft Mobile Oy (“Microsoft Mobile”) konfidencialitātes politikā ir skaidrots, kā tiek apstrādāti jūsu personas dati saistībā ar atbilstošiem produktiem un pakalpojumiem. Pievienojoties produktu uzlabošanas programmai (“Programma”), jūs sniedzat Microsoft Mobile svarīgu informāciju par to, kā jūs izmantojat mūsu produktus, lai mēs tos varētu uzlabot. Mēs drīkstam izmantot šo informāciju, lai personalizētu saturu atbilstoši jūsu vajadzībām.

Microsoft Mobile nodrošina programmas datu kontroli.

Kādu informāciju mēs apkopojam?

Programma apkopo tālāk norādīto informāciju par jūsu ierīci, kā arī ierīcē esošajām programmām un pakalpojumiem. Tas var attiekties arī uz programmām, ko nav izstrādājis Microsoft Mobile, kā arī uz Microsoft Mobile programmām, kas darbojas trešo pušu ierīču platformās.

Ierīces, programmu un pakalpojumu lietošana. Tie var būt ar ierīci saistīti dati, piemēram, informācija par ierīces modeli, operatoru, valsti, ierīces unikālo identifikatoru, kas tiek apkopota saistībā ar konkrētu notikumu, piemēram, sākšanas un beigšanas notikumiem, atvērtajām izvēlnēm, atlasītajām funkcijām vai mainītajām noklusējuma vērtībām. Var tikt apkopota arī informācija saistībā ar sistēmas vai ierīces statusu, piemēram, informācija par akumulatora enerģijas līmeni var par to, vai ierīcē ir iespraustas austiņas.

Kļūdu diagnostika Tā ir informācija par kļūdu gadījumiem, piemēram, kļūdas izraisošām darbībām. Tomēr programma neapkopo nekāda veida saturu, piemēram, e-pasta ziņas, īsziņas, dokumentus, piezīmes, meklēto saturu, multivides failu saturu, atrašanās vietas datus un citu līdzīgu saturu.

Atsauksmes. Te ietilpst informācija, ko jūs mums sniedzat, piemēram, jūsu piešķirtais vērtējums un cita veida atsauksmes.

Kā mēs izmantojam apkopoto informāciju?

Produktu un pakalpojumu uzlabošana

Apkopotā informācija mums palīdz pievērst lielāku uzmanību jautājumiem, ko mūsu klienti uzskata par vissvarīgākajiem, un izvairīties no turpmākām kļūdām. Šīm vajadzībām Microsoft Mobile drīkst apvienot programmas apkopoto informāciju ar citiem mūsu rīcībā esošajiem datiem, piemēram, citu Microsoft produktu uzlabošanas programmu apkopotajiem datiem.

Personalizēšana

Apkopotā informācija palīdz pusēm nodrošināt jūsu vajadzībām personalizētas iespējas. Lai jūs informētu par funkcijām un pakalpojumiem, kas varētu jūs interesēt, un pielāgotu mārketinga ziņas jūsu vajadzībām (ja abonēsit mārketinga materiālu saņemšanu), Microsoft Mobile drīkst apvienot programmas apkopotos datus ar citiem tai pieejamiem datiem.
Ņemiet vērā, ka Microsoft Mobile apvieno ar programmas apkopotajiem datiem tikai tādus citus datus, kas ir saistīti ar attiecīgās puses produktiem un pakalpojumiem.

Kā tiek apkopota informācija

Programma datu apkopšanai un sūtīšanai uz Microsoft Mobile izmanto programmatūru, kas ir integrēta ar ierīci, kā arī ierīcē pieejamām programmām un pakalpojumiem. Informācija tiek sūtīta tikai tad, ja ir aktīvs savienojums ar internetu, un tā tiek saspiesta līdz dažiem kilobaitiem par katru reizi.

Kāda ir mūsu prakse informācijas kopīgošanas jomā?

Mēs neizpaužam programmas apkopoto informāciju neatkarīgām trešajām personām, ja vien mūsu konfidencialitātes politikā nav noteikts citādi. Tomēr trešās personas programmas apkopotā informācija var tikt izpausta attiecīgās programmas nodrošinātājam vispārīgā, neidentificējamā veidā.

Kādi drošības pasākumi ir veikti?

Informācija, ko programma glabā ierīcē, ir aizsargāta pret nesankcionētu piekļuvi un lietošanu. Programma izmanto drošus protokolus informācijas sūtīšanai no ierīces uz mūsu serveriem. Nosūtot informāciju, tā vienlaikus tiek izdzēsta no ierīces atmiņas. Ja atsakāties no dalības programmā, programma pārtrauc informācijas apkopošanu. Tomēr jebkāda informācija, kas tika apkopota, pirms pārtraucāt dalību, un nav nosūtīta, tiek nosūtīta vienlaikus ar jūsu dalības atteikumu.

Jūsu izvēles iespējas

Jūsu dalība programmā ir brīvprātīga. Jebkurā brīdī varat ieslēgt vai izslēgt programmu, norādot to savas ierīces, programmas vai pakalpojuma iestatījumos. Šī opcija ir pieejama programmas izvēlnē vai centrālajā ierīces iestatījumu izvēlnē. Šīs opcijas nosaukums ir Produktu uzlabošanas programma.

Ja vēlaties izmantot savas konfidencialitātes tiesības saistībā ar programmu, varat sazināties ar Microsoft Mobile, un jūsu pieprasījums tiks apstrādāts saskaņā ar likumu un programmas kontekstā piemērojamajām konfidencialitātes politikām.

Cita informācija

Varat sazināties ar Microsoft Mobile, izmantojot klientu apkalpošanas dienestu vai šādu kontaktinformāciju:

Microsoft Mobile Oy
c/o Privacy
Keilalahdentie 2-4
02150 Espoo
Finland

Mēs priecātos saņemt jūsu atsauksmes.

Kad esat pabeidzis, piedalieties nelielā aptaujā par mūsu tīmekļa vietni.

Aizpildiet šo nelielo anketu par to, kāda bijusi jūsu pieredze tiešsaistē. Kad būsit pabeidzis pārlūkošanu, jums tiks piedāvāts aizpildīt aptauju.

Kad esat pabeidzis, piedalieties nelielā aptaujā par mūsu tīmekļa vietni.

Paldies!

Aptauja tiks atvērta, kad iziesit no vietnes.

Back to top