Spēkā stāšanās datums: 25.4.2014.

MĒS RŪPĒJAMIES JŪSU PRIVĀTUMU

Microsoft Mobile Oy un tā saistītās sabiedrības apņemas ievērot jūsu tiesības uz privātumu, kā arī ievērot piemērojamos datu aizsardzības un privātuma likumus. Šajā privātuma politikā („Politika”) ir sniegta informācija par to kā mēs ievācam un izmantojam personas datus, kur Microsoft Mobile ir datu apstrādes pārzinis vai kur mēs atsaucamies uz šīs Politikas piemērojamību. „Personas dati” nozīmē informāciju, kas saistīta ar jums vai citu identificējamu fizisko personu.

Mēs sniegsim papildu informāciju par privātumu, kas ir specifiska precei vai pakalpojumam šīs Politikas pielikumos un citos paziņojumos, kurus jūs varēsiet aplūkot lietojot mūsu preces vai pakalpojumus. Ja šādi paziņojumi atšķiras no Politikas, vispirms ir jāņem vērā paziņojumā minētais.

Programmatūra jūsu ierīcē var piekļūt jūsu informācijai. Mūsu produkti vai pakalpojumi var saturēt saites uz citu uzņēmumu tīmekļa vietnēm un pakalpojumiem, kam ir sava privātuma politika. Microsoft Mobile nav atbildīgs par citu privātuma praksi un mēs iesakām jums izlasīt šo tīmekļu vietņu un pakalpojumu sniedzēju privātuma paziņojumus.

Ja jūs nepiekrītat šai Politikai, nelietojiet mūsu preces un pakalpojumus vai nesniedziet Microsoft Mobile savus personas datus.

Kādu informāciju mēs ievācam?

Mēs ievācam jūsu personas datus un citu informāciju, kad jūs veicat pirkumu, lietojat mūsu produktus vai pakalpojumus vai reģistrējaties to lietošanai, piedalāties kampaņās vai pētījumos vai citā veidā sadarbojaties ar mums. Tas ietver šādas datu kategorijas:

 • Preču un pakalpojumu aktivizēšana Microsoft Mobile precēm un pakalpojumiem var būt nepieciešama elektroniska aktivizēšana, kur jūsu ierīces un aplikācijas veids, telefona numurs, kā arī unikāli ierīces, aplikācijas, tīkla un pieraksta identifikatori tiek nosūtīti Microsoft Mobile. Atkarībā no jūsu ierīces modeļa un uzstādījumiem var tikt ievākta informācija par ierīces atrašanās vietu pirmās uzlādes laikā.
 • Preču un pakalpojumu lietošana Kad jūs piekļūstat mūsu pakalpojumiem tiešsaistē, mūsu mājas lapas serveri automātiski izveido ierakstus par jūsu apmeklējumu. Parasti šie ieraksti ietver šādu informāciju: IP-adresi, piekļuves laikus, tīmekļa vietni, no kuras sekots saitei, apmeklētās lapas, izmantotās saites un rīkus, skatīto vai pieprasīto saturu, pārlūkprogrammas vai aplikācijas veidu, valodu un citu līdzīgu informāciju. Skatīt arī mūsu sīkfailu lietošanas politiku.

  Mūsu aplikācijas var periodiski savienoties ar mūsu serveriem, lai, piemēram, pārbaudītu atjauninājumus vai nosūtītu mums informāciju, kas saistīta ar pakalpojuma lietošanu. Papildus mēs varam jūs uzaicināt pievienoties mūsu brīvprātīgajai preču un pakalpojumu pilnveidošanas vai pētījumu programmai, kur tiek ievākta detalizētāka informācija. Vairāk informāciju skatīt šīs Politikas pielikumos.

 • Informācija, kuru jūs mums sniedzat Kad jūs izveidojat kontu, izdarāt pirkumu, pieprasiet pakalpojumus, piedalieties pētījumos vai kampaņās vai citādi sadarbojaties ar mums, mēs varam lūgt jums tādu informāciju kā jūsu vārds, uzvārds, e-pasta adrese, telefona numurs, pasta adrese, lietotājvārdi un paroles, atsauksmes, informāciju par jūsu ierīcēm, vecumu, dzimumu un valodu, bankas konta numuru, kredītkaršu informāciju un citu šāda veida finanšu informāciju.

  Mēs arī saglabājam ierakstus par jūsu piekrišanām, izvēlēm un uzstādījumiem, piemēram, attiecībā uz atrašanās vietas datiem, marketingu un personas datu izpaušanu.

 • Jūsu darījumi ar mums Mēs saglabājam ierakstus par jūsu pirkumiem, lejupielādēm, jūsu sniegto saturu mums, jūsu pieprasījumiem, līgumiem starp jums un Microsoft Mobile, jums sniegtajiem pakalpojumiem un precēm, apmaksas un piegādes informāciju, jūsu kontaktinformāciju un komunikāciju un cita veida sadarbību ar mums. Saskaņā ar piemērojamo likumu mēs varam reģistrēt jūsu saziņu ar mūsu klientu apkalpošanas centru vai citiem kontaktpunktiem.
 • Pozicionēšanas un atrašanās vietas dati Pakalpojumos, kuri tiek sniegti  saistībā ar atrašanās vietu, atrašanās vieta tiek noteikta izmantojot satelītu, mobilo, Wi-Fi vai citus tīklus, kas izmanto pozicionēšanas metodes. Šīs tehnoloģijas var ietvert jūsu atrašanās vietas datu, unikālās ierīces un mobilā, Wi-Fi vai ar citiem tīkliem saistītu identifikatoru apmaiņu ar Microsoft Mobile. Mēs neizmantojam šo informāciju, lai identificētu jūsu personību bez jūsu piekrišanas.

  Kad jūs izmantojat pakalpojumus un rīkus, kuri tiek sniegti saistībā ar atrašanās vietu, piemēram, meklēšanu saistībā ar atrašanās vietu, navigāciju un ceļu plānošanu, vai pieprasāt kartes datus, jūsu atrašanās vietas dati tiek nosūtīti Microsoft Mobile, lai jums sniegtu pareizu saturu, kurš var ietvert arī reklāmu saistībā ar atrašanās vietu.

Kāpēc mēs apstrādājam personas datus?

Microsoft Mobilevar apstrādāt jūsu personas datus šādiem mērķiem. Ir iespējami viens vai vairāki mērķi vienlaicīgi.

 • Produktu piegāde un pakalpojumu sniegšana Mēs varam izmantot jūsu personas datus, lai sniegtu jums mūsu produktus un pakalpojumus, apstrādātu jūsu pieprasījumus vai kas citādi var būt nepieciešami, lai izpildītu līgumu starp jums un Microsoft Mobile, lai nodrošinātu mūsu produktu un pakalpojumu funkcionalitāti un drošību, lai identificētu jūs un novērstu un izmeklētu krāpšanas un citas neatļautas lietošanas gadījumus.
 • Konti Daži pakalpojumi var pieprasīt izveidot kontu, lai palīdzētu jums apieties ar jūsu saturu un izvēlēm. Plašāku informāciju skatiet mūsu konta politikas pielikumā.
 • Produktu un pakalpojumu izstrāde un pārzināšana Mēs varam izmantot jūsu personas datus, lai izstrādātu un pārzinātu produktus, pakalpojumus, klientu apkalpošanu, pārdošanu un mārketingu. Mēs varam apvienot ievāktos personas datus saistībā ar to, kā jūs lietojat konkrētu Microsoft Mobilepreci un/vai pakalpojumu, un citus personas datus, kādi var būt mūsu rīcībā par jums, izņemot tos gadījumos, ja šādi personas dati ir savākti citam nolūkam.
 • Sazināšanās ar jums Mēs varam izmantot jūsu personas datus, lai sazinātos ar jums, piemēram, lai informētu jūs par izmaiņām pakalpojumos, nosūtītu brīdinājumus un citus paziņojumus par mūsu precēm un/vai pakalpojumiem, kā arī, lai sazinātos klientu atbalsta nolūkos.
 • Mārketings, reklāma un rekomendāciju sniegšana Mēs varam sazināties ar jums, lai informētu jūs par jaunām precēm, pakalpojumiem vai akcijām, kuras mēs varētu piedāvāt un veikt tirgus pētījumus, ja mums ir jūsu piekrišana vai tas ir citādi atļauts.Mēs varam izmantot jūsu personas datus, lai personalizētu mūsu piedāvājumu un sniegtu jums atbilstošākus pakalpojumus, piemēram, dotu ieteikumus un atspoguļotu pielāgotu saturu un reklāmu mūsu pakalpojumos. Tas varētu ietvert Microsoft Mobileun trešās personas satura atspoguļošanu.

Vai mēs izpaužam jūsu personas datus?

Mēs nepārdodam, neiznomājam, neizīrējam un arī citā veidā neizpaužam jūsu personas datus trešajām personām, ja vien šajā dokumentā nav norādīts citādi.

 • Jūsu piekrišana un koplietošanas pakalpojumi Mēs varam nodot jūsu personas datus citai personai, ja esat tam piekritis. Atsevišķu pakalpojumu ietvaros var notikt jūsu personas datu nodošana citiem pakalpojuma lietotājiem vai citiem pakalpojumiem un to lietotājiem. Lūdzam rūpīgi apsvērt pirms jebkuru personas datu vai citas informācijas, kuriem var piekļūt citi lietotāji, izpaušanas.
 • Microsoft Mobile sabiedrības un pilnvarotās trešās personas Mēs varam nodot jūsu personas datus citām Nokia sabiedrībām vai pilnvarotajām trešajām pusēm, kas veic personas datu apstrādi Nokia šajā Politikā aprakstītajiem mērķiem. Minētais var ietvert, piemēram, rēķina izrakstīšanu, izmantojot jūsu tīkla pakalpojumu nodrošinātāju vai citādi, jūsu pirkumu piegādi, pakalpojumu sniegšanu, t.sk. klientu apkalpošanu, klientu datu vadīšanu un analizēšanu, kredīta pārbaudes, izpētes veikšanu un marketinga un citu šādu kampaņu vadīšanu. Iegādājoties no mums Microsoft Mobileproduktu ar tīkla pakalpojumu nodrošinātāja plānu, mums var būt nepieciešams apmainīties ar informāciju ar jūsu tīkla pakalpojumu nodrošinātāju, lai sniegtu šādus pakalpojumus.

  Mēs varam veikt kopīgu mārketingu un citu komunikāciju ar mūsu partneriem, piemēram, ar jūsu mobilo operatoru. Lai izvairītos no dublēšanas un nevajadzīgas komunikācijas, kā arī, lai pielāgotu ziņojumu jums, mums var būt nepieciešams pieskaņot informāciju, ko Microsoft Mobileir apkopojis, partnera apkopotajai informācijai, ja tas ir atļauts ar likumu. 

  Šādām personām nav atļauts lietot jūsu personas datus citiem mērķiem, un mēs pieprasām, lai šādas personas rīkotos saskaņā ar šo Politiku un izmantotu attiecīgos drošības pasākumus jūsu personas datu aizsardzībai.

 • Informācijas pārsūtīšana uz citām valstīm Mūsu preces un pakalpojumi var tikt sniegti, izmantojot resursus un serverus, kas atrodas dažādās pasaules valstīs. Tādējādi jūsu personas dati var tikt pārsūtīti ārpus valsts, kurā jūs izmantojat mūsu pakalpojumus, arī uz valstīm, kas atrodas ārpus Eiropas Ekonomikas zonas (EEZ), kurās nepastāv likumi, kas nodrošinātu konkrētu personas datu aizsardzību, vai kurās ir spēkā atšķirīgas tiesiskās normas par datu aizsardzību, piemēram, Amerikas Savienotās Valstis. Šādos gadījumos mēs nodrošinām, ka šādai pārsūtīšanai ir tiesisks pamats un ka tiek nodrošināta pienācīga jūsu personas datu aizsardzība, kā to nosaka spēkā esošie likumi, piemēram, izmantojot tipveida līgumus, kurus apstiprinājušas kompetentas iestādes (ja nepieciešams) un mēs pieprasām, lai tās izmantotu citus attiecīgas tehniskās un organizatoriskās informācijas drošības pasākumus.
 • Obligāta informācijas izpaušana Var rasties situācija, ka saskaņā ar obligātajām tiesību normām mums ir jāizpauž jūsu personas dati konkrētām iestādēm vai citām trešajām personām, piemēram, tiesībsargājošām iestādēm tajās valstīs, kurā mēs darbojamies vai kurā darbojas trešās personas mūsu vārdā. Mēs varam arī izpaust un citā veidā apstrādāt jūsu personas datus saskaņā ar spēkā esošajiem likumiem, lai aizsargātu Microsoft Mobiletiesiskās intereses, piemēram, civilprocesa vai kriminālprocesa ietvaros.
 • Apvienošanās un iegādes Ja mēs nolemjam pārdot, nopirkt, apvienoties vai citā veidā reorganizēt savus uzņēmumus konkrētās valstīs, var rasties situācija, ka mēs izpaužam personas datus iespējamiem vai faktiskiem pircējiem un to konsultantiem, vai saņemam personas datus no pārdevējiem un to konsultantiem.

Kā mēs rūpējāmies par bērnu privātumu?

Microsoft Mobileprodukti un pakalpojumi ir parasti paredzēti vispārējai publikai. Microsoft Mobileapzināti neapkopo informāciju par bērniem bez vecāku vai aizbildņu piekrišanas. Microsoft Mobilepublicē drošības vadlīnijas par interneta pakalpojumu izmantošanu mūsu tīmekļa vietnēs.

Kā mēs rūpējamies par datu kvalitāti?

Mēs veicam attiecīgus pasākumus, lai nodrošinātu, ka mūsu īpašumā esošie personas dati ir precīzi, un lai nepareizie vai nevajadzīgie personas dati tiktu dzēsti.

Mēs iesakām jums laiku pa laikam piekļūt saviem personas datiem izmantojot kontu, lai pārliecinātos, ka tie ir precīzi.

Kas tiek darīts, lai aizsargātu personas datus?

Konfidencialitāte un drošība ir galvenie apsvērumi, izstrādājot un nodrošinot mūsu produktus un pakalpojumus. Mēs esam noteikuši konkrētas atbildības, lai adresētu ar konfidencialitāti un ar drošību saistītus jautājumus. Mēs realizējam savas iekšējās politikas un vadlīnijas, izmantojot atbilstoši izvēlētus pasākumus, t.sk. proaktīvo un reaktīvo riska vadību, drošības un privātuma tehnoloģijas, apmācību un vērtēšanu. Mēs veicam atbilstošus pasākumus, kas vērsti uz interneta drošību, fizisko drošību, datu zaudējuma risku un citus riskus, ņemot vērā ar to apstrādi saistīto risku un aizsargāto datu raksturu. Tāpat arī mēs ierobežojam piekļuvi datu bāzēm, kuras satur personas datus, autorizētām personām, kurām ir pamatota nepieciešamība piekļūt šādai informācijai.

Kā mēs izmantojam sīkdatnes un tīmekļa bāksignālus?

Microsoft Mobilelieto sīkdatnes, tīmekļa bāksignālus un citas līdzīgas tehnoloģijas, lai pārvaldītu un uzlabotu mūsu mājas lapas un piedāvājumu. Mēs arī izmantojam sīkdatnes personalizēšanai un reklāmu izcelšanai. Dažas Microsoft Mobilemājas lapas izmanto trešo personu reklāmas tehnoloģijas, tādas kā DoubleClick, lai ievietotu reklāmu.

Mūsu domēni var ietvert trešo personu elementus, kas izvieto sīkdatnes trešo personu vārdā. Lūdz apmeklēt mūsu sīkfailu lietošanas politiku, lai uzzinātu vairāk par to kā Microsoft Mobileizmanto sīkdatnes un kā jūs varat atvienot sīkdatņu saņemšanu pārlūkprogrammas uzstādījumos vai citādāk.

Kādas ir jūsu tiesības?

Jums ir tiesības zināt, kādus personas datus par jums esam apkopojuši. Jums ir tiesības dzēst vai atjaunināt nepilnīgus, nepareizus, nevajadzīgus vai novecojušus personas datus. Jums ir tiesības atteikties no tiešo marketinga paziņojumu saņemšanas un pieprasīt pārtraukt jūsu personas datu izmantošanu tiešā mārketinga mērķiem vai ja ir cits tiesisks pamats. Tomēr, ja jūs atsakāties no mārketinga un citas komunikācijas no Microsoft Mobile, brīdinājumi jums var tikt nosūtīti.

Jūs varat realizēt savas tiesības, izmantojot šo saiti vai pārvaldot savu kontu un izvēles, izmantojot pieejamos profila pārvaldes rīkus jūsu ierīcē un mūsu pakalpojumus. Atsevišķos gadījumos, it īpaši, ja jūs vēlaties, lai mēs dzēstu jūsu personas datus vai izbeigtu to apstrādi, tas var arī nozīmēt, ka mēs nespēsim turpināt sniegt jums savus pakalpojumus.

Kurš ir jūsu personas datu apstrādes pārzinis?

Microsoft Mobile Oy of Keilalahdentie 4, 02150 Espo, Somija, ir jūsu personas datu apstrādes pārzinis.

Bez tam jūsu personas datu apstrādes pārzinis var būt Microsoft Mobilemeitas uzņēmums, kas piegādā produktus vai sniedz pakalpojumus.Datu apstrādes pārziņa nosaukumu un tā kontaktinformāciju var noskaidrot, iepazīstoties ar attiecīgā produkta vai pakalpojuma lietošanas noteikumiem, vai izmantojot attiecīgajās Microsoft Mobiletīmekļa vietnēs sniegto kontaktinformāciju.

Par Microsoft Mobileprivātuma prakses jautājumiem varat sazināties ar mums arī:

Microsoft Mobile Oy
c/o Privacy
Keilalahdentie 4
02150 Espoo
Finland

ASV Droša patvēruma privātuma struktūra

Microsoft Mobile vietnēs un pakalpojumos apkopotā personas informācija var tikt uzglabāta un apstrādāta Amerikas Savienotajās Valstīs vai jebkurā citā valstī, kurā darbojas Microsoft vai tās šabiedrības, filiāles vai pakalpojumu sniedzēji. Microsoft ievēro ASV Tirdzniecības ministrijas izstrādāto ASV–ES Droša patvēruma programmu un ASV–Šveices Droša patvēruma programmu attiecībā uz tādu datu apkopošanu, izmantošanu un paturēšanu, kuri ir iegūti no Eiropas Ekonomiskās zonas un Šveices. Plašāku informāciju par Droša patvēruma programmu, kā arī informāciju mūsu sertifikātiem varat skatīt tīmekļa vietnē http://www.export.gov/safeharbor/.

Microsoft dalības ietvaros Droša patvēruma programmā mēs izmantojam neatkarīgas trešās puses, TRUSTe, pakalpojumus jebkādu strīdu izskatīšanai saistībā ar mūsu politikām un praksi. Ja vēlaties sazināties ar TRUSTe, apmeklējiet tīmekļa vietni https://feedback-form.truste.com/watchdog/request.

Izmaiņas šajā Privātuma politikā

Microsoft Mobilevar laiku pa laikam veikt izmaiņas šajā Privātuma politikā vai izmainīt, grozīt vai atsaukt piekļuvi šai vietnei jebkurā laikā ar vai bez iepriekšēja brīdinājuma Tomēr, ja šī Privātuma politika tiek būtiski vai nelabvēlīgi mainīta, Microsoft Mobileievieto paziņojumu par šādām izmaiņām šīs Politikas sākumdaļā un šīs vietnes mājas lapā uz 30 dienām. Mēs iesakām jums atkārtoti apmeklēt šo Privātuma politiku, lai uzzinātu par tajā izdarītajām izmaiņām.

Mēs priecātos saņemt jūsu atsauksmes.

Kad esat pabeidzis, piedalieties nelielā aptaujā par mūsu tīmekļa vietni.

Aizpildiet šo nelielo anketu par to, kāda bijusi jūsu pieredze tiešsaistē. Kad būsit pabeidzis pārlūkošanu, jums tiks piedāvāts aizpildīt aptauju.

Kad esat pabeidzis, piedalieties nelielā aptaujā par mūsu tīmekļa vietni.

Paldies!

Aptauja tiks atvērta, kad iziesit no vietnes.

Back to top