Konfidencialitātes politika

2015. gada februārī

MĒS RŪPĒJAMIES PAR JŪSU KONFIDENCIALITĀTI

Korporācija Microsoft un tās meitasuzņēmumi apņemas nodrošināt jūsu datu konfidencialitāti un ievērot likumos noteiktās prasības saistībā ar datu aizsardzību un konfidencialitāti. Šajā konfidencialitātes politikā (“politika”) ir aprakstīts, kā mēs apkopojam jūsu personas datus gadījumos, kad dati atrodas Microsoft Mobile kontrolē.

Mēs jums sniegsim papildinformāciju saistībā ar šo produktu vai pakalpojumu šīs politikas pielikumos un citos paziņojumos, kas jums var tikt rādīti, kamēr izmantojat mūsu produktus vai pakalpojumus. Ja pastāv atšķirības starp šādiem paziņojumiem un šo politiku, paziņojumi ir jāskata prioritāri. Informāciju par operētājsistēmu Windows Phone varat skatīt arī šeit. Ņemiet vērā, ka ne visas funkcijas ir pieejamas visās ierīcēs (piemēram, dažas funkcijas nav pieejamas tālruņos ar ierobežotu atmiņu vai tālruņos bez mobilajiem balss vai datu pakalpojumiem), visos tīklos vai visos reģionos.

Ierīcē esošā programmatūra var piekļūt jūsu informācijai. Mūsu produktos un pakalpojumos var būt iekļautas saites uz citu uzņēmumu tīmekļa vietnēm un pakalpojumiem, uz kuriem attiecas atsevišķas konfidencialitātes politikas. Korporācija Microsoft nav atbildīga par citu uzņēmumu konfidencialitātes politikām, un mēs iesakām izskatīt attiecīgo uzņēmumu paziņojumus par konfidencialitāti.

Ja šai politikai nepiekrītat, neizmantojiet mūsu produktus un pakalpojumus vai nenorādiet korporācijai Microsoft savus personas datus.

Kādu informāciju mēs apkopojam?

Parasti mēs apkopojam jūsu personas datus un citu informāciju, kad jūs iegādājaties, lietojat mūsu produktus vai pakalpojumus vai reģistrējaties to lietošanai, vai piedalāties kampaņā vai citādi mijiedarbojaties ar mums. Informācija tiek apkopota četrās kategorijās.

 • Produktu un pakalpojumu aktivizēšana. Microsoft produkti un pakalpojumi var būt jāaktivizē, un šādā gadījumā kopulācijai Microsoft tiek nosūtīta informācija par jūsu ierīci un lietojumprogrammas tipu, kā arī unikālie ierīces, lietojumprogrammas, tīkla un abonementa identifikatori. Atkarībā no ierīces modeļa un iestatījumiem ierīces pirmajā ieslēgšanas reizē var tikt apkopota arī informācija par ierīces atrašanās vietu.
 • Produktu un pakalpojumu lietošana. Kad piekļūstat mūsu pakalpojumiem tiešsaistē, mūsu tīmekļa serveri automātiski reģistrē jūsu apmeklējumu. Šie dati parasti ietver informāciju par datora IP adresi, piekļuves laiku, vietni, saistītajām vietnēm, apmeklētajām lapām, izmantotajām saitēm un funkcijām, skatīto vai pieprasīto saturu, pārlūkprogrammas vai lietojumprogrammas tipu, valodu un cita līdzīga informācija. Skatiet arī mūsu sī kfailu lietošanas politiku.
  Mūsu lietojumprogrammas var periodiski sazināties ar mūsu serveriem, piemēram, lai meklētu atjauninājumus vai sūtītu mums informāciju par pakalpojuma lietojumu. Turklāt mēs varam aicināt jūs piedalīties brīvprātīgās produktu un pakalpojumu uzlabošanas vai izpētes programmās, kurās tiek apkopota detalizēta informācija. Papildinformāciju skatiet šīs politikas pielikumos.
 • Informācija, ko jūs mums sniedzat. Kad jūs izveidojat kontu, iepērkaties, pieprasāt pakalpojumus, piedalāties izpētes programmās vai kampaņās vai savādāk mijiedarbojaties ar mums, mēs varam jums lūgt sniegt informāciju, piemēram, norādīt savu vārdu, tālruņa numuru, dzīvesvietas adresi, lietotājvārdus un paroles, atsauksmes, informāciju par ierīci, vecumu, dzimumu un valodu, bankas konta numuru, kredītkartes informāciju un citu līdzīgu finanšu informāciju.

Mēs arī uzturam reģistrus ar datiem par jūsu piekrišanu, preferencēm un iestatījumiem saistībā ar, piemēram, atrašanās vietas datiem, mārketingu un personas datu kopīgošanu.

 • Darbības, ko jūs veicat ar mums. Mēs uzturam reģistrus ar datiem par jūsu pirkumiem, lejupielādēm, saturu, ko esat mums sniedzis, jūsu pieprasījumiem, līgumiem starp jums un Microsoft, produktiem un pakalpojumiem, kas jums ir nodrošināti, apmaksas un piegādes informāciju, jūsu kontaktinformāciju un saziņu, kā arī citām darbībām, ko jūs esat veicis ar mums. Mēs drīkstam saskaņā ar piemērojamo likumu prasībām reģistrēt jūsu saziņu ar mūsu klientu apkalpošanas dienestu un citiem tamlīdzīgiem saziņas centriem.
 • Pozicionēšanas un atrašanās vietas dati. Pakalpojumi, kas darbojas atkarībā no atrašanās vietas, izveido savienojumu, izmantojot satelīta, mobilo, Wi-Fi vai citas tīkla pozicionēšanas metodes. Šīs tehnoloģijas var ietvert datu apmaiņu ar Microsoft par jūsu atrašanās vietu un unikālajiem ierīces un mobilā, W-Fi vai cita tīkla identifikatoriem. Mūsu produkti var darboties vairākās ierīču platformās, lietojumprogrammās un pakalpojumos, kas arī var apkopot datus par jūsu atrašanās vietu. Mēs neizmantojam šo informāciju jūsu personas identificēšanai bez jūsu piekrišanas.

Kad jūs izmantojat mūsu pakalpojumus un funkcijas, kas darbojas atkarībā no atrašanās vietas, piemēram, meklēšanu, navigāciju un maršrutēšanu atkarībā no atrašanās vietas, vai pieprasāt kartes datus, jūsu atrašanās vietas dati tiek nosūtīti korporācijai Microsoft, lai jums nodrošinātu pareizo saturu, un šajā saturā var būt iekļautas arī reklāmas atkarībā no atrašanās vietas.

Kāpēc mēs apstrādājam jūsu personas datus?

Microsoft drīkst apstrādāt jūsu personas datus tālāk norādītajos nolūkos. Vienlaikus var būt spēkā vairāki apstākļi.

 • Produktu un pakalpojumu nodrošināšana. Mēs drīkstam izmantot jūsu personas datus, lai jums nodrošinātu produktus un pakalpojumus, apstrādātu jūsu pieprasījumus, kā arī citos gadījumos, kad tas ir nepieciešams, lai izpildītu līgumsaistības starp jums un Microsoft, nodrošinātu produktu un pakalpojumu funkcionalitāti un drošību, identificētu jūs, kā arī novērstu un izmeklētu krāpšanas gadījumus un citus pārkāpumus
 • Konti. Dažu pakalpojumu gadījumā ir jāizveido konts, kas palīdz jums pārvaldīt saturu un preferences.
 • Produktu un pakalpojumu izstrāde un pārvaldī ba. Mēs drīkstam izmantot jūsu personas datus mūsu produktu, pakalpojumu, klientu apkalpošanas, pārdošanas un mārketinga pasākumu izstrādes un pārvaldības vajadzībām. Mēs drīkstam apvienot apkopotos personas datus par to, kā lietojat konkrētu Microsoft produktu un/vai pakalpojumu, ar personas datiem, ko ir apkopojuši citi Microsoft produkti un pakalpojumi, izņemot gadījumus, kad šādi dati ir apkopoti citām vajadzībām.
 • Saziņa ar jums. Mēs drīkstam izmantot jūsu personas datus, lai ar jums sazinātos, piemēram, informētu jūs par izmaiņām mūsu pakalpojumos vai sūtītu jums kritiskus brīdinājumus un citus tamlīdzīgus paziņojumus saistībā ar mūsu produktiem un/vai pakalpojumiem, kā arī sazinātos ar jums klientu apkalpošanas nolūkos.
 • Mārketings, reklāma un ieteikumi. Mēs drīkstam ar jums sazināties, lai jūs informētu par jauniem produktiem, pakalpojumiem vai reklāmas piedāvājumiem, kā arī mēs drīkstam veikt tirgus izpēti gadījumos, kad esat sniedzis piekrišanu vai tas ir atļauts savādāk. Mēs drīkstam izmantot jūsu personas datus, lai personalizētu jums izteiktos piedāvājumus un nodrošinātu jums atbilstīgākus pakalpojumus, piemēram, sniegtu ieteikumus un mūsu pakalpojumos rādītu pielāgotu saturu un reklāmas. Var tikt rādīts gan Microsoft, gan trešo pušu nodrošināts saturs.

Vai mēs kopīgojam personu datus?

Mēs nepārdodam, neiznomājam un savādāk neizpaužam jūsu personas datus trešajām pusēm, izņemot iepriekš norādītos gadījumus.

 • Jūsu piekrišana un sabiedrisko sakaru tī kli. Mēs drīkstam kopīgot jūsu personas datus, ja esat tam piekritis. Dažos pakalpojumos jums var būt atļauts kopīgot savus personas datus ar citiem pakalpojuma lietotājiem vai citiem pakalpojumiem un to lietotājiem. Rūpīgi apsveriet, pirms izpaužat savus personas datus vai citu informāciju, jo tā var kļūt pieejama citiem lietotājiem.
 • Microsoft uzņēmumi un pilnvarotas trešās puses. Mēs drīkstam kopīgot jūsu personas datus ar citiem Microsoft uzņēmumiem un pilnvarotām trešajām pusēm, kas nodrošina datu apstrādi Microsoft vārdā, šajā politikā norādītajos nolūkos. Piemēri ir rēķinu piestādīšana, izmantojot tīkla pakalpojumu nodrošinātāju vai citādi, pirkumu piegāde, pakalpojumu sniegšana, tostarp, klientu apkalpošana, klientu datu pārvaldība un analīze, kredīta čeki, izpēte, kā arī mārketinga un citu kampaņu pārvaldība. Ja iegādājaties Microsoft produktu ar tīkla pakalpojumu nodrošinātāja plānu, mēs drīkstam apmainīties ar informāciju ar tīkla pakalpojumu nodrošinātāju, lai jums nodrošinātu attiecīgo pakalpojumu.

Mēs drīkstam sadarbība ar partneriem, piemēram, mobilo operatoru, veikt vienotu mārketinga un citu saziņu. Lai novērstu dubultu un lieku saziņu un pielāgotu paziņojumu jūsu vajadzībām, mēs, iespējams, salīdzināsim Microsoft apkopoto informāciju ar partnera apkopoto informāciju gadījumos, kad tas nav pretrunā ar likumu.

Šādām trešajām pusēm ir aizliegts jebkādiem mērķiem izmantot jūsu personas datus. Mēs pieprasām, lai tās rīkotos saskaņā ar šīs politikas nosacījumiem un veiktu atbilstīgus drošības pasākumus personas datu aizsardzībai.

Obligātā informācija. Mēs drīkstam piekļūt, izpaust un saglabāt jūsu personas informāciju, tostarp jūsu privāto saturu (piemēram, e-pasta ziņojumu, citas privātas saziņas vai privātās mapēs esošu failu saturu), gadījumos, kad mums ir pamatojums labticīgi uzskatīt, ka tas ir nepieciešams, lai:
1) nodrošinātu atbilstību piemērojamajiem tiesību aktiem vai reaģētu uz kompetentu iestāžu juridiskiem procesiem, tostarp tiesībsargājošo iestāžu un citu valsts aģentūru pieprasījumiem;
2) aizsargātu mūsu klientus, piemēram, novērstu liekpasta sūtīšanu vai krāpniecības mēģinājumus attiecībā uz pakalpojumu lietotājiem vai palīdzētu novērst jebkādas personas bojāeju vai smagu traumu gūšanu;
3) nodrošināt un uzturēt mūsu pakalpojumu drošību, tostarp novērst vai apturēt uzbrukumus mūsu datorsistēmām vai tīkliem; vai
4) aizsargāt Microsoft tiesības vai īpašumu, tostarp, piemērot pakalpojumu lietošanas noteikumus — tomēr, ja mēs saņemam informāciju, ka kāds izmanto mūsu pakalpojumus datplūsmas vajadzībām, izmantojot zagtu Microsoft intelektuālo vai fizisko īpašumu, mēs neveicam klienta privātā satura pārbaudi, bet gan drīkstam nodot lietu izskatīšanai tiesībsargājošām iestādēm.

Uzņēmumu apvienošana un iegāde. Ja mēs izlemjam noteiktās valstīs pārdot, iegādāties, apvienot vai savādāk reorganizēt mūsu uzņēmumus, iespējams, mums var nākties izpaust personas datus potenciālajiem vai faktiskajiem pircējiem un to konsultantiem vai arī saņemt personas datus no pārdevējiem un to konsultantiem.

Kā mēs nodrošinām bērnu konfidencialitāti?

Microsoft produkti un pakalpojumi parasti ir paredzēti plašai mērķauditorijai. Microsoft apzināti neapkopo informāciju par bērniem bez viņu vecāku vai aizbildņu piekrišanas. Microsoft pubicē drošī bas vadlī nijas saistībā ar interneta pakalpojumu lietošanu mūsu tīmekļa vietnēs.

Kā mēs nodrošinām datu kvalitāti?

Mēs atbildīgi rīkojamies, lai nodrošinātu mūsu rīcībā esošo personas datu precizitāti un dzēstu nepareizus vai liekus personas datus.

Ieteicams periodiski piekļūt saviem personas datiem, izmantojot savu kontu, lai pārliecinātos, vai tie ir pareizi.

Kādas darbības ir veiktas, lai nodrošinātu personas datu aizsardzību?

Izstrādājot un nodrošinot produktus un pakalpojumus, mūsu galvenais apsvērums ir konfidencialitāte un drošība. Esam noteikuši īpašus pienākumus konfidencialitātes un drošības jomā. Mēs īstenojam iekšējās politikas un vadlīnijas, nodrošinot atbilstīgu darbību atlasi, tostarp proaktīvu un reaktīvu risku pārvaldību, drošības un konfidencialitātes inženierzinātni, apmācību un izvērtēšanu. Mēs veicam atbilstīgas darbības, lai novērstu tiešsaistes drošības, fiziskās drošības, datu zudumam un citus tamlīdzīgus riskus atbilstoši apstrādes procesam un apstrādājamo datu veidam raksturīgajiem riskiem. Turklāt mēs ierobežojam piekļuvi savām datu bāzēm, kurās ir iekļauti personu dati, lai tām varētu piekļūt tikai sankcionētas personas, kurām ir pamatots iemesls piekļūt šādai informācijai.

Kā mēs izmantojam sīkfailus un tīmekļa bāksignālus?

Microsoft izmanto sīkfailus, tīmekļa bāksignālus un citas līdzīgas tehnoloģijas, lai nodrošinātu un uzlabotu mūsu tīmekļa vietņu darbību un piedāvājumus. Mēs izmantojam sīkfailus arī personalizācijas un reklāmu rādīšanas nolūkā. Dažās Microsoft tīmekļa vietnēs reklāmu apkalpošanai tiek izmantotas trešo pušu reklāmas tehnoloģijas, piemēram, DoubleClick.

Mūsu domēnos var būt iekļauti trešo pušu elementi, kas iestata sīkfailus trešo pušu vajadzībām, piemēram, trešo pušu sabiedrisko sakaru tīkliem. Lai uzzinātu vairāk par to, kā Microsoft izmanto sīkfailus un kā var atspējot sīkfailus pārlūkprogrammas iestatījumos vai savādākos veidos, skatiet mūsu sī kfailu lietošanas politiku.

Kādas ir jūsu tiesības?

Jums ir tiesības zināt, kādus jūsu personas datus apkopojam. Jums ir tiesības lūgt mums dzēst vai atjaunināt jebkādus nepilnīgus, nepareizus, liekus vai novecojušus personas datus. Jums ir tiesības pārtraukt tiešā mārketinga paziņojumu abonēšanu un pieprasīt, lai mēs pārtrauktu apstrādāt jūsu personas datus tiešā mārketinga vajadzībām vai saskaņā ar citu pārliecinošu juridisko pamatojumu. Tomēr, arī tad, ja atsakāties no Microsoft mārketinga un citas saziņas, jums joprojām var tikt sūtīti kritiskie brīdinājumi.

Varat īstenot savas tiesības, sazinoties ar mums vai pārvaldot savu kontu un izvēles iespējas, izmantojot ierīcē un mūsu pakalpojumos pieejamos profila pārvaldības rīkus. Dažkārt, īpaši gadījumos, kad jūs mums lūdzat dzēst jūsu personas datus vai pārtraukt to apstrādi, tas var nozīmēt arī to, ka mēs nevaram turpināt jums nodrošināt pakalpojumus.

Kas pārzina jūsu personas datus?

Jūsu personas datu pārzinis ir Microsoft Mobile Oy, ar adresi Keilalahdentie 4, 02150 Espoo, Finland. Turklāt jūsu personas datu pārzinis var būt arī ar Microsoft saistītais uzņēmums, kas piedāvā produktu vai pakalpojumu. Pārziņa identitāti un kontaktinformāciju varat noskaidrot, pārskatot attiecīgā produkta vai pakalpojuma noteikumus un nosacījumus vai izmantojot atbilstošajās Microsoft vietnēs sniegto kontaktinformāciju.

Jautājumos saistībā ar Microsoft Mobile praksi konfidencialitātes jomā varat sazināties ar mums arī, izmantojot adresi

Microsoft Mobile Oy.
c/o Privacy
Keilalahdentie 4
02150 Espoo
Finland

Personas datu starptautiska pārsūtīšana un ASV Drošības zonas programma

 • Microsoft vietnēs un pakalpojumos apkopotā personas informācija var tikt uzglabāta un apstrādāta Amerikas Savienotajās Valstīs vai jebkurā citā valstī, kurā darbojas korporācija Microsoft, tās meitasuzņēmumi vai pakalpojumu sniedzēji. Tādējādi jūsu personas dati var tikt pārsūtīti aiz tās valsts robežām, kurā lietojat mūsu pakalpojumus, tostarp uz valstīm, kas atrodas ārpus Eiropas Ekonomiskās Zonas (EEZ), kurās nav spēkā personas datu aizsardzības likumi vai ir spēkā savādāki personas datu aizsardzības likumi. Šādos gadījumos mēs veicam pasākumus, lai nodrošinātu juridisku pamatojumu šādai pārsūtīšanai un jūsu personas datu aizsardzību atbilstoši piemērojamajiem likumiem, piemēram, izmantojot standarta līgumus, ko apstiprinājušas attiecīgās iestādes (ja nepieciešams) un pieprasot veikt citus atbilstīgus tehniskus un organizatoriskus informācijas aizsardzības pasākumus.
 • Microsoft ievēro ASV Tirdzniecības ministrijas izstrādāto ASV–ES Drošības zonas programmu un ASV–Šveices Drošības zonas programmu attiecībā uz tādu datu apkopošanu, izmantošanu un paturēšanu, kuri ir iegūti no Eiropas Ekonomiskās zonas un Šveices. Lai uzzinātu vairāk par Drošības zonas programmu un skatītu mūsu sertifikātus, apmeklējiet tī mekļ a vietni http://www.export.gov/safeharbor/.

Izmaiņas šajā konfidencialitātes politikā

Mēs ik pa laikam atjaunināsim šo konfidencialitātes politiku atbilstoši izmaiņām mūsu produktos un pakalpojumos, kā arī, lai skaidrotu mūsu praksi, pamatojoties uz mūsu pieredzi un klientu atsauksmēm. Izmaiņu ieviešanas gadījumā mēs mainām šī paziņojuma augšdaļā publicēto pēdējās atjaunināšanas reizes datumu. Ja tiek ieviestas būtiskas izmaiņas šajā paziņojumā vai tajā, kā Microsoft izmanto jūsu informāciju, mēs jums par tām paziņojam, redzamā veidā publicējot paziņojumu par šīm izmaiņām pirms to ieviešanas vai nosūtot jums tiešu paziņojumu. Ieteicams ik pa laikam pārskatīt šo politiku, lai iegūtu informāciju par tajā veiktajām izmaiņām.

Mēs priecātos saņemt jūsu atsauksmes.

Kad esat pabeidzis, piedalieties nelielā aptaujā par mūsu tīmekļa vietni.

Aizpildiet šo nelielo anketu par to, kāda bijusi jūsu pieredze tiešsaistē. Kad būsit pabeidzis pārlūkošanu, jums tiks piedāvāts aizpildīt aptauju.

Kad esat pabeidzis, piedalieties nelielā aptaujā par mūsu tīmekļa vietni.

Paldies!

Aptauja tiks atvērta, kad iziesit no vietnes.

Back to top