Publicēšanas datums:
Spēkā stāšanās datums: 2018. gada 28. decembris
Microsoft pakalpojumu līgums
Jūsu personas datu aizsardzībaJūsu personas datu aizsardzība1_YourPrivacy
Kopsavilkums

1. Jūsu personas datu aizsardzība. Jūsu personas datu aizsardzība mums ir svarīga. Lūdzu, izlasiet Microsoft personas datu aizsardzības paziņojumu (“Personas datu aizsardzības paziņojums”), jo tajā ir aprakstīts, kādu tipu datus (“Dati”) mēs iegūstam no jums un jūsu ierīcēm un kā mēs jūsu Datus lietojam, kā arī juridiskais pamatojums, kas ļauj mums apstrādāt jūsu Datus. Personas datu aizsardzības paziņojumā ir arī aprakstīts, kā Microsoft lieto jūsu saturu, kas ir jūsu saziņa ar citiem; publikācijas, kuras jūs iesniedzat korporācijai Microsoft, izmantojot Pakalpojumus; kā arī failus, fotoattēlus, dokumentus, audio failus, digitālos darbus, dzīvās straumes un videoklipus, kurus jūs augšupielādējat, glabājat, pārraidāt vai kopīgojat, izmantojot Pakalpojumus (“Jūsu saturs”). Ja datu apstrādei ir nepieciešama piekrišana un ciktāl tas ir atļauts tiesību aktos, piekrītot šiem Nosacījumiem, jūs piekrītat tam, ka Microsoft drīkst apkopot, lietot un izpaust Jūsu saturu un Datus, kā aprakstīts Personas datu aizsardzības paziņojumā. Dažos gadījumos mēs sniegsim atsevišķu paziņojumu un prasīsim jūsu piekrišanu, kā norādīts Personas datu aizsardzības paziņojumā.

Viss teksts
Jūsu satursJūsu saturs2_yourContent
Kopsavilkums

2. Jūsu saturs. Daudzi Pakalpojumi jums sniedz iespēju glabāt vai kopīgot Jūsu saturu, vai saņemt materiālus no citiem. Mēs nepretendējam uz Jūsu satura īpašumtiesībām. Jūsu saturs pieder jums, un jūs esat par to atbildīgs.

 • a. Kad jūs savu saturu kopīgojat ar citām personām, jūs skaidri piekrītat, ka ikvienai personai, ar kuru esat kopīgojis Jūsu saturu, ir tiesības Jūsu saturu bez maksas un globāli lietot, saglabāt, ierakstīt, pavairot, pārraidīt, pārsūtīt, kopīgot, attēlot, komunicēt (un pakalpojumā HealthVault — izdzēst). Ja nevēlaties, lai citiem būtu šādas iespējas, nelietojiet Pakalpojumus, lai kopīgotu Jūsu saturu. Jūs apliecināt un garantējat, ka šo Nosacījumu darbības laikā jums ir (un būs) visas tiesības, kas nepieciešamas attiecībā uz Jūsu saturu, kas ir augšupielādēts, saglabāts vai kopīgots, izmantojot Pakalpojumus, un ka Jūsu satura vākšana, lietošana un paturēšana, izmantojot Pakalpojumus, nepārkāpj nekādus tiesību aktus un citu personu tiesības. Stingri iesakām regulāri veidot Jūsu satura dublējumkopijas. Microsoft nav atbildīga par Jūsu saturu vai materiāliem, ko citas personas augšupielādē, glabā vai kopīgo, izmantojot mūsu Pakalpojumus.
 • b. Ciktāl tas nepieciešams, lai sniegtu Pakalpojumus jums un citiem (tostarp var būt Jūsu satura lieluma, formas vai formāta maiņa, lai to labāk saglabātu vai jums parādītu), lai aizsargātu jūs un Pakalpojumus un lai uzlabotu Microsoft produktus un pakalpojumus, attiecībā uz Jūsu satura lietošanu jūs korporācijai Microsoft piešķirat globālu intelektuālā īpašuma licenci bez autoratlīdzības, piemēram, lai veidotu Jūsu satura kopijas, lai Jūsu saturu paturētu, pārsūtītu, pārformatētu, izplatītu, izmantojot saziņas rīkus, un parādītu Pakalpojumos. Ja Jūsu saturu publicējat tādos Pakalpojuma apgabalos, kur tas kļūst publiski vai bez ierobežojumiem pieejams tiešsaistē, Jūsu saturs var tikt parādīts tādās demonstrācijās vai materiālos, kas tiek izmantoti Pakalpojuma reklamēšanai. Noteikti Pakalpojumi tiek atbalstīti ar reklāmām. Kontroles pār to, kā Microsoft personalizē reklāmas, ir pieejamas Microsoft konta pārvaldības vietnes lapā Drošība un personas datu aizsardzība. Mēs nelietojam jūsu teikto e-pasta ziņojumos, tērzēšanā, videozvanos vai balss pastā, jūsu komentāros, fotoattēlos vai citos personiskajos failos, lai mērķētu reklāmas tieši jums. Mūsu reklamēšanas politikas ir detalizēti aprakstītas mūsu Personas datu aizsardzības paziņojumā.
Viss teksts
Uzvedības kodekssUzvedības kodekss3_codeOfConduct
Kopsavilkums

3. Uzvedības kodekss.

 • a. Nav atļauts Saturs, materiāli vai darbības, kas pārkāpj šos Nosacījumus. Piekrītot šiem Nosacījumiem, jums ir pienākums ievērot tālāk uzskaitītos noteikumus.
  • i. Nedrīkst darīt neko pretlikumīgu.
  • ii. Nedrīkst iesaistīties nekādās darbībās, kas ekspluatē bērnus, kaitē vai draud kaitēt bērniem.
  • iii. Nedrīkst sūtīt surogātpastu. Surogātpasts ir nevēlami vai neprasīti lielapjoma e-pasta ziņojumi, izliktas ziņas, kontaktpersonu uzaicinājumi, SMS (īsziņas) vai tūlītējie ziņojumi.
  • iv. Pakalpojumus nedrīkst lietot, lai publiski rādītu vai kopīgotu jebkādu neatbilstošu saturu vai citus materiālus (tostarp, piemēram, kailumu, brutalitāti, pornogrāfiju, rupjības, izteiktu vardarbību vai kriminālas darbības).
  • v. Nedrīkst iesaistīties darbībās, kas ir krāpnieciskas vai maldinošas (piemēram, izkrāpt naudu ar viltus attaisnojumiem, uzdoties par kādu citu, manipulēt ar Pakalpojumiem, lai palielinātu spēļu skaitu, vai ietekmēt novērtējumus, reitingus vai komentārus).
  • vi. Nedrīkst tīši apiet jebkādus ierobežojumus attiecībā uz piekļuvi Pakalpojumiem vai Pakalpojumu pieejamību.
  • vii. Nedrīkst iesaistīties darbībās, kas kaitē jums, Pakalpojumiem vai citām personām (piem., pārsūtīt vīrusus, izsekot, publicēt teroristisku saturu, kurināt naidu vai attaisnot vardarbību pret citiem).
  • viii. Nedrīkst pārkāpt citu personu tiesības (piem., neatļauti kopīgot ar autortiesībām aizsargātu mūziku vai citus ar autortiesībām aizsargātus materiālus, tālākpārdodot vai citādi izplatīt Bing kartes vai fotogrāfijas).
  • ix. Nedrīkst iesaistīties aktivitātēs, kas pārkāpj citu personu privātumu.
  • x. Nedrīkst palīdzēt citiem pārkāpt šos noteikumus.
 • b. Nosacījumu īstenošana. Mēs paturam tiesības noraidīt Jūsu saturu, ja tas pārsniedz Pakalpojumos atļauto krātuves vai failu lielumu ierobežojumus. Turklāt, ja pārkāpjat jebkuru no iepriekš 3.a sadaļā uzskaitītajiem pienākumiem vai kā citādi būtiski pārkāpjat šos Nosacījumus, mums ir tiesības rīkoties pret jums, tostarp (bez ierobežojumiem) apturēt Pakalpojumu sniegšanu vai pamatota iemesla dēļ nekavējoties slēgt jūsu Microsoft kontu, vai bloķēt saziņas piegādi (piemēram, e-pasta ziņojumus, failu kopīgošanu vai tūlītējos ziņojumus) uz Pakalpojumiem vai no tiem. Mēs paturam arī tiesības jebkurā laikā noņemt Jūsu saturu no Pakalpojumiem vai to bloķēt, ja konstatējam, ka tas var pārkāpt piemērojamos tiesību aktus vai šos Nosacījumus. Izmeklējot šo Nosacījumu iespējamos pārkāpumus, Microsoft patur tiesības pārskatīt Jūsu saturu, lai atrisinātu apsūdzību jautājumus. Tomēr mēs neuzraugām Pakalpojumus un nemēģinām to darīt.
 • c. Piemērojamība Xbox pakalpojumiem. Noklikšķiniet šeit, lai iegūtu papildinformāciju par to, kā šis Uzvedības kodekss attiecas uz pakalpojumu Xbox Live, Games for Windows Live un Microsoft Studios spēlēm, lietojumprogrammām, pakalpojumiem un saturu, ko nodrošina Microsoft. Ja tiek pārkāpts Uzvedības kodekss, izmantojot Xbox pakalpojumus (definēti 13.(a)(i) sadaļā), var tikt apturēta vai liegta dalība Xbox pakalpojumos, tostarp var tikt zaudētas satura licences, Xbox Gold dalības laiks un Microsoft konta atlikums, kas ir saistīts ar kontu.
Viss teksts
Pakalpojumu lietošana un atbalstsPakalpojumu lietošana un atbalsts4_usingTheServicesSupport
Kopsavilkums

4. Pakalpojumu lietošana un atbalsts.

 • a. Microsoft konts. Lai piekļūtu daudziem Pakalpojumiem, jums ir nepieciešams Microsoft konts. Microsoft konts jums sniedz iespējas pierakstīties produktos, vietnēs un pakalpojumos, ko nodrošina Microsoft un noteikti Microsoft partneri.
  • i. Konta izveidošana. Microsoft kontu varat izveidot, reģistrējoties tiešsaistē. Kad reģistrējaties Microsoft kontam, jūs piekrītat nelietot nekādu nepatiesu, nepilnīgu vai maldinošu informāciju. Noteiktos gadījumos Microsoft kontu jums var būt nodevusi kāda trešā persona, piemēram, interneta pakalpojumu sniedzējs. Ja savu Microsoft kontu saņemat no kādas trešās personas, šai trešajai personai var būt papildu tiesības attiecībā uz jūsu kontu, piemēram, iespēja piekļūt jūsu Microsoft kontam vai to dzēst. Lūdzu, pārskatiet visus papildu nosacījumus, ko šī trešā persona jums nodrošina, jo korporācija Microsoft nav atbildīga par šādiem papildu nosacījumiem. Ja Microsoft kontu izveidojat kādas juridiskās personas vārdā, piemēram, savam uzņēmumam vai darba devējam, jūs apliecināt, ka jums ir juridiskās pilnvaras šīs juridiskās personas vārdā noslēgt šos Nosacījumus. Sava Microsoft konta akreditācijas datus jūs nedrīkstat nodot citam lietotājam vai juridiskai personai. Lai aizsargātu savu kontu, informācijai par jūsu kontu un tā parolei ir jābūt konfidenciālai. Jūs atbildat par visām darbībām, kas tiek veiktas, izmantojot jūsu Microsoft kontu.
  • ii. Konta lietošana. Lai jūsu Microsoft konts saglabātos aktīvs, jums tas ir jālieto. Tas nozīmē, ka jums ir jāpierakstās vismaz vienu reizi piecu gadu laikā, lai jūsu Microsoft konts (un saistītie Pakalpojumi) saglabātos aktīvi, ja vien Pakalpojumu maksas daļas piedāvājumā vai tiesību aktos nav norādīts citādi. Ja šī perioda laikā nepierakstāties, mēs pieņemsim, ka jūsu Microsoft konts nav aktīvs, un slēgsim to jūsu vietā. Skatiet 4.a(iv)(2) sadaļu, lai uzzinātu par Microsoft konta slēgšanas sekām. Jums ir jāpierakstās savā Outlook.com iesūtnē un savā OneDrive (atsevišķi) vismaz vienu reizi viena gada laikā, citādi mēs jūsu vietā slēgsim jūsu Outlook.com iesūtni un jūsu OneDrive. Lai spēlētāja aizstājvārds joprojām tiktu saistīts ar jūsu Microsoft kontu, jums ir jāpierakstās Xbox pakalpojumos vismaz vienu reizi piecos gados. Ja mums ir radušās pamatotas aizdomas, ka jūsu Microsoft kontu krāpnieciski izmanto kāda trešā persona (piemēram, konts ticis apdraudēts), korporācijai Microsoft ir tiesības apturēt jūsu konta darbību, līdz varat atgūt tā īpašumtiesības. Atkarībā no apdraudējuma veida, iespējams, mums ir jāatspējo piekļuve daļai no Jūsu satura vai visam Jūsu saturam. Ja radušās grūtības piekļūt savam Microsoft kontam, apmeklējiet šo vietni (https://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=238656).
  • iii. Bērni un konti. Reģistrējoties jūs apliecināt, ka esat sasniedzis savā dzīvesvietā noteikto “pilngadības” vecumu vai jums ir derīga pacienta vai likumiskā aizbildņa piekrišana būt saistītam ar šiem Nosacījumiem. Ja nezināt, vai esat sasniedzis savā dzīvesvietā noteikto pilngadības vecumu, vai nesaprotat šo sadaļu, lūdzu, neizveidojiet Microsoft kontu, kamēr neesat lūdzis palīdzību un piekrišanu vienam no saviem vecākiem vai likumiskajam aizbildnim. Ja esat vecāks vai likumiskais aizbildnis nepilngadīgai personai, kura izveido Microsoft kontu, jūs un šī nepilngadīgā persona piekrītat saistībām pret šiem Nosacījumiem un pieņemat tos, un jūs esat atbildīgs par nepilngadīgās personas uzraudzīšanu attiecībā uz Microsoft konta vai Pakalpojumu lietošanu, tostarp pirkumiem, gan gadījumā, ja nepilngadīgās personas konts tiek atvērts tagad, gan tad, ja tas tiks izveidots vēlāk.
  • iv. Sava konta slēgšana.
   • 1. Papildus visām tiesībām, kas jums ir jāatceļ, kā tālāk norādīts sadaļā “Naudas atmaksāšanas politika” (9.g sadaļa), jebkurā laikā un jebkādu iemeslu dēļ varat atcelt konkrētus Pakalpojumus vai slēgt savu Microsoft kontu. Lai slēgtu savu Microsoft kontu, apmeklējiet vietni https://go.microsoft.com/fwlink/p/?linkid=618278. Kad mums lūdzat slēgt savu Microsoft kontu, mēs uz 60 dienām to pārceļam apturētā stāvoklī gadījumiem, ja pārdomājat. Pēc šī 60 dienu perioda Microsoft konts tiks slēgts. Skatiet tālāk 4. a(iv)(2) sadaļu, lai noskaidrotu, kas notiek, kad jūsu Microsoft konts tiek slēgts. Ja šajā 60 dienu periodā atkal pierakstāties savā kontā, jūsu Microsoft konts atkal tiek aktivizēts.
   • 2. Ja jūsu Microsoft konts tiek slēgts (neatkarīgi no tā, vai slēgšanu veicāt jūs vai mēs), notiek vairākas darbības. Pirmkārt, nekavējoties tiek apturētas jūsu tiesības izmantot Microsoft kontu, lai piekļūtu Pakalpojumiem. Otrkārt, mēs izdzēšam ar jūsu Microsoft kontu saistītos Datus vai Jūsu saturu vai kā citādi atceļam to saistību ar jums un jūsu Microsoft kontu (ja vien tiesību akti nenosaka, ka mums šī informācija ir jāpatur, jāatgriež vai jānodod jums vai jūsu norādītajai trešajai personai). Līdz ar to jūs vairs nespējat piekļūt nevienam no Pakalpojumiem (vai Jūsu saturam, ko saglabājāt šajos Pakalpojumos), kam ir nepieciešams Microsoft konts. Jums ir nepieciešams regulāras dublēšanas plāns. Treškārt, jūs varat zaudēt piekļuvi iegūtajiem produktiem.
 • b. Darba vai mācību konti. Noteiktos Microsoft pakalpojumos varat pierakstīties ar darba vai mācību e-pasta adresi. Ja to darāt, jūs piekrītat, ka ar jūsu e-pasta adresi saistītā domēna īpašnieks ir tiesīgs kontrolēt un administrēt jūsu kontu, piekļūt jūsu Datiem, tostarp jūsu saziņas un failu saturam, un tos apstrādāt un ka Microsoft var informēt domēna īpašnieku, ja konts vai Dati ir apdraudēti. Turklāt jūs piekrītat, ka uz veidu, kā lietojat Microsoft pakalpojumus, var attiekties līgumi, kurus korporācija Microsoft ir noslēgusi ar jums vai jūsu organizāciju, un šie Nosacījumi var nebūt spēkā. Ja jums jau ir Microsoft konts un lietojat atsevišķu darba vai mācību e-pasta adresi, lai piekļūtu Pakalpojumiem, uz kuriem attiecas šie Nosacījumi, jums var tikt lūgts atjaunināt ar jūsu Microsoft kontu saistīto e-pasta adresi, lai varētu turpināt piekļūt šādiem Pakalpojumiem.
 • c. Papildu aprīkojums/datu plāni. Lai lietotu daudzus Pakalpojumus, jums ir nepieciešams savienojums ar internetu un/vai datu/mobilo datu plāns. Iespējams, ir nepieciešams arī papildu aprīkojums, piemēram, austiņas, kamera vai mikrofons. Jūs esat atbildīgs par visu savienojumu, plānu un/vai aprīkojuma nodrošināšanu, kas ir nepieciešami Pakalpojumu lietošanai, kā arī par jūsu savienojumu, plānu un aprīkojuma nodrošinātāju rēķinu apmaksāšanu. Šīs maksas ir jāmaksā papildus jebkādām maksām par Pakalpojumiem, un mēs neatlīdzinām par šādām maksām. Sazinieties ar saviem pakalpojumu sniedzējiem, lai noskaidrotu, vai jums var tikt piemērotas jebkādas šādas maksas.
 • d. Pakalpojumu paziņojumi. Ja mums ir jums jāpavēsta kaut kas par Pakalpojumu, ko lietojat, mēs jums nosūtām Pakalpojumu paziņojumus un informāciju, kas mums ir jāsniedz saskaņā ar tiesību aktiem. Ja saistībā ar savu Microsoft kontu jūs mums norādījāt savu e-pasta adresi vai tālruņa numuru, mums ir tiesības jums sūtīt Pakalpojuma paziņojumus e-pastā vai izmantojot SMS (īsziņas), tostarp ar mērķi pārbaudīt jūsu identitāti pirms jūsu mobilā tālruņa numura reģistrēšanas. Pakalpojuma paziņojumus mēs varam nosūtīt arī citos veidos (piemēram, kā ziņojumus produktos). Paziņojumu saņemšanai, izmantojot SMS, var tikt piemēroti ziņapmaiņas tarifi. Mēs iesakām pārraudzīt jūsu norādītās e-pasta adreses un uzturēt tās. Ja nepiekrītat saņemt paziņojumus elektroniskā veidā, jums jāpārtrauc Pakalpojumu lietošana.
 • e. Atbalsts. Klientu atbalsts attiecībā uz dažiem Pakalpojumiem ir pieejams vietnē https://support.microsoft.com. Varat arī sūtīt paziņojumu korporācijai Microsoft, izpildot šo Nosacījumu sadaļā Paziņojumi norādītās procedūras. Dažiem Pakalpojumiem var tikt piedāvāts atsevišķs klientu atbalsts saskaņā ar nosacījumiem, kas pieejami vietnē https://www.microsoft.com/support-service-agreement, ja vien nav noteikts citādi. Atbalsts var nebūt pieejams līdzekļu vai Pakalpojumu Preview vai beta versijām. Ja dzīvojat Eiropā, varat arī nosūtīt sūdzību ES Strīdu risināšanas tiešsaistē platformai; lūdzu, lietojiet MSODR@microsoft.com tikai sūdzību veidlapā un neizmantojiet to citiem nolūkiem.
 • f. Jūsu Pakalpojumu izbeigšana. Ja jūsu Pakalpojumi tiek atcelti (neatkarīgi no tā, vai atcelšanu veicāt jūs vai mēs), pirmkārt, nekavējoties tiek apturētas jūsu tiesības izmantot Pakalpojumus un beidzas jūsu licence lietot ar Pakalpojumiem saistīto programmatūru. Otrkārt, mēs izdzēšam ar jūsu Pakalpojumu saistītos Datus vai Jūsu saturu vai kā citādi atceļam to saistību ar jums un jūsu Microsoft kontu (ja vien tiesību akti nenosaka, ka mums šī informācija ir jāpatur, jāatgriež vai jānodod jums vai jūsu norādītajai trešajai personai). Līdz ar to jūs vairs varat nespēt piekļūt nevienam no Pakalpojumiem (vai Jūsu saturam, ko saglabājāt šajos Pakalpojumos). Jums ir nepieciešams regulāras dublēšanas plāns. Treškārt, jūs varat zaudēt piekļuvi iegūtajiem produktiem. Ja esat atcēlis Microsoft kontu un jums nav cita konta, ar kuru varat piekļūt saviem Pakalpojumiem, jūsu Pakalpojumi var tikt nekavējoties atcelti.
Viss teksts
Trešo personu programmu un pakalpojumu lietošanaTrešo personu programmu un pakalpojumu lietošana5_usingThird-PartyAppsAndServices
Kopsavilkums

5. Trešo personu programmu un pakalpojumu lietošana. Pakalpojumu ietvaros jums var būt atļauts izmantot vai iegādāties neatkarīgu trešo personu (uzņēmumu vai personu, kas nav Microsoft) produktus, pakalpojumus, tīmekļa vietnes, saites, saturu, materiālus, spēles, prasmes, integrācijas, robotus vai lietojumprogrammas (“Trešo personu programmas un pakalpojumi”). Daudzi no mūsu Pakalpojumiem var palīdzēt jums atrast un pieprasīt Trešo personu programmas un pakalpojumus, kā arī tos izmantot vai ļaut jums kopīgot Jūsu saturu vai Datus; jūs apzināties, ka novirzāt mūsu Pakalpojumus, lai jums tiktu nodrošinātas Trešo personu programmas un pakalpojumi. Trešo personu programmas un pakalpojumi var ļaut jums glabāt Jūsu saturu vai Datus pie Trešo personu programmu un pakalpojumu izdevēja, pakalpojumu sniedzēja vai operatora. Trešo personu programmas un pakalpojumi var jums piedāvāt personas datu aizsardzības politiku vai prasīt akceptēt papildu nosacījumus pirms Trešo personu programmas vai pakalpojuma instalēšanas vai lietošanas. Skatiet 13.b sadaļu, lai uzzinātu papildu nosacījumus tādām lietojumprogrammām, kas ir iegūtas ar Office veikala, Xbox veikala vai Windows veikala starpniecību. Jums ir jāizskata visi papildu nosacījumi un personas datu aizsardzības politikas, pirms iegādājaties, lietojat, pieprasāt Trešās personas programmas vai pakalpojumus vai saistāt savu Microsoft kontu ar tiem. Neviens no papildu nosacījumiem negroza šos Nosacījumus. Korporācija Microsoft kā daļu no jebkādām Trešās personas programmām un pakalpojumiem jums nepiešķir nekādu licenci uz intelektuālo īpašumu. Jūs piekrītat uzņemties visu risku un atbildību, kas izriet no tā, ka jūs lietojat šīs Trešo personu programmas un pakalpojumus, un piekrītat, ka Microsoft neatbild un neuzņemas saistības pret jums vai citiem par informāciju vai pakalpojumiem, ko sniedz Trešo personu programmas un pakalpojumi.

Viss teksts
Pakalpojumu pieejamībaPakalpojumu pieejamība6_serviceAvailability
Kopsavilkums

6. Pakalpojumu pieejamība.

 • a. Pakalpojumi, Trešo personu programmas un pakalpojumi, vai materiāli vai produkti, kas tiek piedāvāti, izmantojot Pakalpojumus, laiku pa laikam var nebūt pieejami, to piedāvājums var būt ierobežots vai var būt atkarīgs no reģiona vai ierīces. Ja mainīsit ar Microsoft kontu saistīto atrašanās vietu, jums var būt nepieciešams vēlreiz iegādāties produktus, kuri jums bija pieejami un apmaksāti jūsu iepriekšējā reģionā.
 • b. Mēs cenšamies nodrošināt nepārtrauktu Pakalpojumu darbību; taču visiem tiešsaistes pakalpojumiem reizēm ir darbības pārtraukumi un nepieejamības periodi. Pakalpojuma nepieejamības un darbības pārtraukumu gadījumā jums var nebūt iespējams uz laiku izgūt Jūsu saturu. Mēs iesakām regulāri veidot dublējumkopijas Jūsu saturam un Datiem, kurus glabājat Pakalpojumos vai izmantojot Trešo personu programmas un pakalpojumus.
Viss teksts
Pakalpojumu vai programmatūras atjauninājumi un šo Nosacījumu izmaiņasPakalpojumu vai programmatūras atjauninājumi un šo Nosacījumu izmaiņas7_updatesToTheServicesOrSoftwareAndChangesToTheseTerms
Kopsavilkums

7. Pakalpojumu vai programmatūras atjauninājumi un šo Nosacījumu izmaiņas.

 • a. Mēs informēsim jūs, ja plānosim grozīt šos Nosacījumus. Mums ir tiesības grozīt šos Nosacījumus, ja grozījumi ir jāveic tādēļ, ka (i) to pieprasa piemērojamie tiesību akti, tostarp, bet ne tikai, šādu tiesību aktu grozījumi; (ii) esam saņēmuši padomu un/vai pavēli, kas balstīti uz piemērojamiem tiesību aktiem; (iii) Pakalpojumi ir progresējuši; (iv) pastāv tehniski iemesli; (v) pastāv prasības attiecībā uz darbību; vai (vi) pastāv lietotājam labvēlīgas nosacījumu izmaiņas. Mēs informēsim jūs par paredzētajām izmaiņām pirms to stāšanās spēkā, izmantojot lietotāja interfeisu, e-pasta ziņojumu vai citus piemērotus veidus. Mēs nodrošināsim jums iespēju atcelt Pakalpojumu izmantošanu vismaz 30 dienas pirms izmaiņu stāšanās spēkā. Ja Pakalpojumus lietojat pēc izmaiņu stāšanās spēkā, tas nozīme, ka jūs piekrītat jaunajiem nosacījumiem. Ja nepiekrītat jaunajiem nosacījumiem, jums ir jāpārtrauc Pakalpojumu lietošana un jāslēdz savs Microsoft konts saskaņā ar 4.a(iv) sadaļu. Mēs arī īpaši norādīsim šo faktu, kad informēsim jūs par šajos Nosacījumos paredzētajām izmaiņām.
 • b. Mums ir tiesības automātiski pārbaudīt jūsu Pakalpojumu sniegšanai nepieciešamās programmatūras versiju, kā arī lejupielādēt programmatūras atjauninājumus vai konfigurācijas izmaiņas, nepieprasot no jums samaksu, lai atjauninātu, uzlabotu un attīstītu Pakalpojumus. Iespējams, jums ir arī jāatjaunina programmatūra, lai turpinātu lietot Pakalpojumus. Šādiem atjauninājumiem ir spēkā šie Nosacījumi, ja vien atjauninājumu komplektā nav iekļauti papildu vai citi nosacījumi — tādā gadījumā ir spēkā šie citi nosacījumi. Ja nepiekrītat šiem papildu vai citiem nosacījumiem, kas attiecas uz atjauninājumiem, jūs nedrīkstat saņemt vai lietot atjauninājumus. Korporācijai Microsoft nav pienākuma nodrošināt atjauninājumu pieejamību, un tā negarantē, ka tiks atbalstīta tā sistēmas versija, kurai iegādājāties vai licencējāt programmatūru, programmas, saturu vai citus produktus.
 • c. Mēs nepārtraukti cenšamies uzlabot Pakalpojumus, un mums ir tiesības mainīt Pakalpojumus vai izdzēst to līdzekļus, kā arī pārtraukt piekļuves nodrošināšanu Trešo personu lietojumprogrammām un pakalpojumiem jebkurā laikā, tostarp, bez ierobežojumiem, ja mūsu līgumi ar trešajām personām vairs neļauj mums padarīt pieejamus viņu materiālus, ja mums vairs nav izdevīgi tos nodrošināt, ja tehnoloģija attīstās vai ja klientu atsauksmes liecina, ka ir nepieciešamas izmaiņas. Mēs jūs iepriekš informēsim, ja Pakalpojumu izmaiņu dēļ jūs zaudēsit piekļuvi Jūsu saturam. Ja veiksim izmaiņas maksas Pakalpojumos, mēs jūs iepriekš informēsim arī par citām būtiskām izmaiņām Pakalpojumos. Ja vien piemērojamos tiesību aktos nav noteikts citādi, mums nav pienākuma nodrošināt jebkura iepriekš iegādāta materiāla, Digitālo preču (definētas 13.k sadaļā) vai lietojumprogrammu atkārtotu lejupielādi vai aizstāšanu. Ja mēs atceļam maksas Pakalpojumu, mēs attiecīgi atmaksāsim jums maksājumu summu, kuru samaksājāt par tādu šī Pakalpojuma daļu, kāda bija atlikusi tieši pirms atcelšanas.
 • d. Lai jūs varētu lietot materiālu, kas ir aizsargāts ar digitālā satura tiesību pārvaldību (Digital Rights Management — DRM), piemēram, noteiktu mūziku, spēles, filmas, grāmatas un citus materiālus, DRM programmatūra var automātiski izveidot savienojumu ar tiešsaistes tiesību serveri un lejupielādēt un instalēt DRM atjauninājumus.
Viss teksts
Programmatūras licenceProgrammatūras licence8_softwareLicense
Kopsavilkums

8. Programmatūras licence. Ja vien lietojumprogrammas komplektā nav iekļauts atsevišķs Microsoft licences līgums (piemēram, ja lietojat Microsoft lietojumprogrammu, kas ir iekļauta Windows operētājsistēmā vai veido daļu no tās — tādā gadījumā uz šādu programmatūru attiecas Windows operētājsistēmas Microsoft programmatūras licences nosacījumi), tad visai programmatūrai, ko mēs jums nodrošinām kā daļu no Pakalpojumiem, ir spēkā šie Nosacījumi. Uz lietojumprogrammām, kas iegūtas veikalā Office Store, Windows Store un Xbox Store, attiecas sadaļa 13.(b)(i) tālāk tekstā.

 • a. Ja ievērojat šos Nosacījumus, mēs jums sniedzam globālas tiesības instalēt un lietot vienu programmatūras kopiju katrā ierīcē, lai to vienlaicīgi varētu lietot tikai viena persona kā daļu no jūsu Pakalpojumu lietošanas. Noteiktās ierīcēs šāda programmatūra var būt iepriekš instalēta jūsu personiskai, nekomerciālai Pakalpojumu lietošanai. Programmatūrā vai vietnē, kas ir daļa no Pakalpojumiem, var būt iekļauts trešās personas kods. Visus trešās personas skriptus vai kodu, kas ir saistīts ar programmatūru vai vietni vai uz ko programmatūrā vai vietnē ir izveidota atsauce, jums licencē trešās personas, kurām pieder šāds kods, nevis korporācija Microsoft. Paziņojumi par trešo personu kodu, ja tādi ir, ir iekļauti tikai informatīvos nolūkos.
 • b. Programmatūra tiek licencēta, nevis pārdota, un Microsoft patur visas tiesības uz programmatūru, ko Microsoft nav īpaši piešķīrusi saskaņā ar šiem Nosacījumiem. Šī licence nedod jums nekādas tiesības un jūs nedrīkstat nelikumīgi:
  • i. apiet jebkādus tehniskos aizsarglīdzekļus programmatūrā vai Pakalpojumos vai saistībā ar tiem;
  • ii. izjaukt, dekompilēt, atšifrēt, uzlauzt, emulēt, ekspluatēt vai dekonstruēt jebkuru programmatūru vai citus Pakalpojumu aspektus, kas ir iekļauti vai ir pieejami Pakalpojumos, izņemot un tikai tādā apmērā, kāds ir skaidri atļauts ar piemērojamajiem tiesību aktiem;
  • iii. nodalīt programmatūras vai Pakalpojumu komponentus lietošanai citās ierīcēs;
  • iv. publicēt, kopēt, izīrēt, iznomāt, pārdot, eksportēt, importēt, izplatīt vai aizdot programmatūru vai Pakalpojumus, izņemot gadījumus, kad Microsoft jums skaidri atļauj to darīt;
  • v. nodot programmatūru, jebkādas programmatūras licences vai jebkādas tiesības piekļūt Pakalpojumiem vai tos lietot;
  • vi. lietot šos Pakalpojumus jebkādā neatļautā veidā, kas varētu traucēt citai personai tos lietot vai piekļūt jebkuram pakalpojumam, datiem, kontam vai tīklam;
  • vii. ļaut piekļuvi Pakalpojumiem vai modificēt jebkuru Microsoft pilnvarotu ierīci (piem., Xbox One, Xbox 360, Microsoft Surface un citas), izmantojot neatļautas trešo personu lietojumprogrammas.
Viss teksts
Maksājumu nosacījumiMaksājumu nosacījumi9_paymentTerms
Kopsavilkums

9. Maksājumu nosacījumi. Ja iegādājaties kādu Pakalpojumu, tad šie maksājumu nosacījumi ir spēkā attiecībā uz jūsu iegādi, un jūs tiem piekrītat.

 • a. Maksas. Ja pastāv ar Pakalpojumu daļu saistīta maksa, jūs piekrītat to maksāt. Pakalpojumiem norādītā cena ietver visus piemērojamos nodokļus, ja vien nav noteikts citādi. Tikai jūs esat atbildīgs par šādu nodokļu vai citu maksu samaksāšanu. Nodokļi tiek aprēķināti, ņemot vērā jūsu atrašanās vietu laikā, kad tika reģistrēts jūsu Microsoft konts, ja vien nav noteikts citādi. Kad esam jums snieguši paziņojumu par to, ka no jums neesam saņēmuši laikus veiktu pilno maksājumu, mums ir tiesības apturēt vai atcelt Pakalpojumu sniegšanu, ja attiecīgajā laikā neveicat pilno maksājumu. Ja Pakalpojumu sniegšana ir apturēta vai atcelta saistībā ar nemaksāšanu, jūs varat zaudēt piekļuvi savam kontam un tā saturam, ka arī to lietošanai. Ja savienojumu ar internetu izveidojat, izmantojot korporatīvu vai citu privāto tīklu, kas maskē jūsu atrašanās vietu, piemērotās maksas var atšķirties no maksām, kas tiek rādītas jūsu faktiskajai atrašanas vietai. Atkarībā no jūsu atrašanās vietas noteiktu transakciju veikšanai var būt nepieciešama valūtas konvertēšana vai apstrādāšana citā valstī. Jūsu banka var pieprasīt papildu maksu par šādiem pakalpojumiem, kad lietojat debetkarti vai kredītkarti. Lai uzzinātu papildinformāciju, lūdzu, sazinieties ar savu banku.
 • b. Jūsu norēķinu konts. Reģistrējoties Pakalpojumam, jums būs jānorāda maksāšanas metode, lai turpmāk varētu veikt maksājumus par šo Pakalpojumu. Norēķinu un maksāšanas metodes informācijai varat piekļūt un varat to mainīt Microsoft konta pārvaldības vietnē, savukārt informācijai par pakalpojumu Skype varat piekļūt, pierakstoties savā konta portālā vietnē https://skype.com/go/myaccountm. Turklāt jūs atļaujat korporācijai Microsoft izmantot jebkuru atjauninātu konta informāciju par izvēlēto maksāšanas metodi, ko nodrošina jūsu izsniedzējbanka vai piemērojamais maksājumu tīkls. Jūs piekrītat nekavējoties atjaunināt konta un citu informāciju, tostarp e-pasta adresi un informāciju par maksāšanas metodi, lai mēs varētu izpildīt jūsu transakcijas un nepieciešamības gadījumā sazināties ar jums saistībā ar šīm transakcijām. Ja ziņojat, ka mums ir jāpārtrauc norādītās maksāšanas metodes lietošana, taču attiecīgā laika posmā pēc mūsu sūtītā paziņojuma saņemšanas par maksāšanas metodes norādīšanas nepieciešamību nenorādāt citu maksāšanas metodi, mums ir tiesības apturēt vai atcelt jūsu maksas Pakalpojumu, uzskatot jūsu bezdarbību par pamatotu iemeslu. Norēķinu kontā veiktās izmaiņas neietekmē sedzamas maksas, ko norādījām jūsu norēķinu kontā, pirms varējām pamatoti rīkoties atbilstoši izmaiņām jūsu norēķinu kontā.
 • c. Norēķini. Norādot korporācijai Microsoft maksāšanas metodi, jūs (i) apliecināt, ka esat pilnvarots lietot norādīto maksāšanas metodi un visa sniegtā maksājumu informācija ir patiesa un precīza; (ii) pilnvarojat korporāciju Microsoft pieprasīt no jums maksu par Pakalpojumiem vai pieejamo saturu, izmantojot jūsu izvēlēto maksāšanas metodi, un (iii) pilnvarojat korporāciju Microsoft pieprasīt no jums maksu par jebkuru Pakalpojumu maksas līdzekli, kam reģistrējāties vai ko lietojat šo Nosacījumu spēkā esamības laikā. Kā norādīts, mums ir tiesības izrakstīt jums rēķinu (a) avansā; (b) pirkuma veikšanas brīdī; (c) neilgi pēc pirkuma veikšanas vai (c) kā periodisku maksājumu par abonēšanas Pakalpojumiem. Turklāt mums ir tiesības no jums iekasēt maksu līdz jūsu apstiprinātās summas apmēram, un mums ir pienākums jūs iepriekš informēt par jebkādām iekasējamās summas izmaiņām saistībā ar periodiskajiem maksājumiem par abonēšanas Pakalpojumiem, kā arī cenu izmaiņu gadījumā nodrošināt jums iespēju atcelt Pakalpojumus, pirms cenu izmaiņas stājas spēkā. Mēs drīkstam izrakstīt rēķinu par vairākiem iepriekšējiem norēķinu periodiem, rēķinā ietverot summas, kas iepriekš nav apstrādātas.
 • d. Periodiskie maksājumi. Kad iegādājaties abonējamus Pakalpojumus (piemēram, par kuriem jāmaksā reizi mēnesī, reizi 3 mēnešos vai reizi gadā), jūs piekrītat, ka pilnvarojat periodisku maksājumu veikšanu un šie maksājumi ir jāveic korporācijai Microsoft, izmantojot izvēlēto metodi un intervālos, par kuriem vienojāties, līdz attiecīgā Pakalpojuma abonementu izbeidzat jūs vai korporācija Microsoft. Pilnvarojot periodiskos maksājumus, jūs korporāciju Microsoft pilnvarojat glabāt jūsu maksāšanas līdzekli un apstrādāt šādus maksājumus kā elektroniskus debetus, līdzekļu pārskaitījumus vai elektroniskus maksājumu orderus no jūsu norādītā konta (Automatizēto norēķinu palātas vai līdzīgiem maksājumiem) vai arī kā iekasējumus no jūsu norādītā konta (kredītkartei vai līdzīgiem maksājumiem) (kopā — “Elektroniskie maksājumi”). Maksājumi par abonementiem parasti tiek iekasēti avansā par piemērojamo abonēšanas periodu. Ja kāds maksājums tiek atgriezts kā neapmaksāts vai kāda kredītkartes vai līdzīga transakcija tiek noraidīta vai atteikta, korporācija Microsoft vai tās pakalpojumu sniedzēji patur tiesības ieturēt visu piemērojamo atgriešanas priekšmetu, maksu par noraidīšanu vai līdzekļu nepietiekamību, kā arī apstrādāt visus šādus maksājumus kā Elektroniskos maksājumus.
 • e. Automātiska atjaunošana. Ja jūsu valstī ir atļauta automātiska atjaunošana, jūs varat norādīt, lai pēc fiksēta apkalpošanas perioda Pakalpojumi tiktu automātiski atjaunoti. Pirms jebkādu Pakalpojumu atjaunošanas uz jaunu termiņu mēs jums par to atgādināsim pa e-pastu vai citā pieņemamā veidā, kā arī informēsim jūs par jebkādām cenu izmaiņām saskaņā ar 9.k sadaļu. Kad esam jums atgādinājuši, ka jūs izvēlējāties Pakalpojumus atjaunot automātiski, mums ir tiesības pašreizējā apkalpošanas perioda beigās automātiski atjaunot jūsu Pakalpojumus un pieprasīt no jums pašreizējo maksu par atjaunošanas periodu, ja vien tālāk norādītajā veidā neesat izvēlējies, ka Pakalpojumus atceļat. Mēs jums arī atgādināsim, ka par Pakalpojumu atjaunošanu pieprasīsim maksu atbilstoši jūsu izvēlētajai maksāšanas metodei neatkarīgi no tā, vai tā bija norādīta atjaunošanas datumā vai tika sniegta vēlāk. Mēs arī sniegsim jums norādījumus par to, kā atcelt Pakalpojumu lietošanu. Lai jums netiktu izrakstīts rēķins par atjaunošanu, Pakalpojumu lietošana ir jāatceļ pirms to atjaunošanas datuma. Abonētos pakalpojumus varat atcelt sava Microsoft konta pakalpojumu un abonementu lapā vai sazinoties ar klientu apkalpošanas dienestu, kā iepriekš aprakstīts 4.e sadaļā.
 • f. Tiešsaistes pārskats un kļūdas.Microsoft konta pārvaldības vietnē korporācija Microsoft jums nodrošina tiešsaistes norēķinu pārskatu, kur varat apskatīt un izdrukāt savu pārskatu. Attiecībā uz Skype savam tiešsaistes pārskatam varat piekļūt, pierakstoties savā kontā vietnē www.skype.com. Šis ir vienīgais norēķinu pārskats, ko mēs nodrošinām. Atkarībā no Pakalpojuma un valsts var būt pieejams rēķins ar PVN. Ja esam pieļāvuši kļūdu jūsu rēķinā, pēc jūsu norādes uz to (vai ja to pamanām paši) mēs kļūdu nekavējoties izlabosim un izskatīsim maksas apjomu. Kad jūsu rēķinā ir radusies acīmredzama kļūda, ieteicams mums par to ziņot 120 dienu laikā, jo tad mums ir vienkāršāk problēmu atrisināt attiecīgā perioda laikā. Šādus pieprasījumus varat nosūtīt klientu atbalsta dienestam, kā norādīts 4.e sadaļā.
 • g. Naudas atmaksāšanas politika. Jums ir tiesības izmantot atcelšanas periodu (“Iesaldēšanas periodu”), kas ilgst četrpadsmit (14) dienas kopš iegādes datuma, ar iemeslu vai bez tā. Ja atcelšanas brīdī Pakalpojums ir daļēji sniegts, jūs saņemsit proporcionālu naudas atmaksu. Jūs apliecināt, ka iesaldēšanas periods beidzas brīdī, kad Pakalpojums ir jums sniegts pilnībā, un no šī brīža vairs nevarat saņemt naudas atmaksu par savu iegādi. Ja no mums iegādājaties digitālu saturu, atcelšanas tiesību jums vairs nav kopš brīža, kad sākat šī satura lejupielādi. Ja vien tiesību aktos vai konkrētā Pakalpojuma piedāvājumā nav noteikts citādi, visi pirkumi ir galīgi un neatmaksājami. Visiem Pakalpojumiem, izņemot Skype, informācija un norādījumi par to, kā atcelt Pakalpojumu un pieprasīt naudas atmaksāšanu, izmantojot mūsu Atsaukšanas veidlapu, ja jums ir tiesības saņemt naudas atmaksāšanu, ir sniegti Microsoft konta pārvaldības vietnē. Saistībā ar Skype aizpildiet Atsaukšanas veidlapu, izmantojot šeit sniegto informāciju. Ja uzskatāt, ka Microsoft ir iekasējusi no jums maksu kļūdaini, jums jāsazinās ar Microsoft, un mēs izmeklēsim attiecīgo maksu. Ja mēs atmaksājam naudu vai kredītu, mums nav pienākuma tādu pašu vai līdzīgu naudas atmaksu izsniegt arī turpmāk. Šī naudas atmaksāšanas politika neietekmē nekādas tiesības, ko paredz piemērojamie tiesību akti. Papildinformāciju par atmaksāšanu skatiet mūsu palīdzības tēmā.
 • h. Pakalpojumu izbeigšana. Pakalpojumus jums ir tiesības atcelt pakalpojumu un abonementu pārvaldības lapā savā Microsoft kontā vai sazinoties ar klientu apkalpošanas dienestu, kā iepriekš aprakstīts 4.e sadaļā. Skatiet piedāvājumu, kurā ir aprakstīti Pakalpojumi, jo (i) jums atcelšanas brīdī atmaksa, iespējams, nepienākas; (ii) jums, iespējams, būs jāveic atcelšanas maksājumi; (iii) jums, iespējams, būs jāveic visi jūsu norēķinu kontā norādītie maksājumi par Pakalpojumu lietošanu pirms atcelšanas datuma un (iv) pēc Pakalpojumu lietošanas atcelšanas jūs, iespējams, zaudēsit piekļuvi savam kontam un nevarēsit to lietot. Mēs apstrādāsim jūsu Datus, kā aprakstīts iepriekš tekstā 4. sadaļā. Ja atceļat Pakalpojumu lietošanu, Pakalpojumu sniegšana tiks atcelta noteiktā Pakalpojumu lietošanas termiņa beigās vai, ja mēs periodiski iekasējam maksu no jūsu konta, tā perioda beigās, kurā atcēlāt Pakalpojumu lietošanu.
 • i. Izmēģinājuma perioda piedāvājumi. Ja izmantojat kādu no izmēģinājuma perioda piedāvājumiem, lai nerastos jauni izdevumi, izmēģinājuma Pakalpojumu lietošana jums ir jāatceļ līdz izmēģinājuma perioda beigām, izņemot gadījumus, kad mēs jums sniedzam citu informāciju. Ja izmēģinājuma Pakalpojumus neatceļat līdz izmēģinājuma perioda beigām, mums ir tiesības iekasēt no jums maksu par šiem Pakalpojumiem saskaņā ar cenu, par kādu jūs tikāt informēts pirms šī izmēģinājuma perioda beigām.
 • j. Reklāmpiedāvājumi. Laiku pa laikam korporācija Microsoft var piedāvāt Pakalpojumu izmēģinājuma periodu, kura laikā Microsoft no jums neiekasē maksu par Pakalpojumu lietošanu. Microsoft patur tiesības iekasēt no jums maksu par šādiem Pakalpojumiem (saskaņā ar parasto tarifu), ja jūs pārkāpjat attiecīgā piedāvājuma noteikumus un nosacījumus.
 • k. Cenu izmaiņas. Ja Pakalpojuma piedāvājumā ir norādīts noteikts laika periods un cena, šī cena ir spēkā visu norādīto laika posmu. Jums būs jāpiekrīt jaunajam piedāvājumam un cenai, ja vēlaties turpināt lietot Pakalpojumus. Ja par Pakalpojumiem maksājat regulāri (piemēram, katru mēnesi), līgums ir uz nenoteiktu laika periodu un tas nav izmēģinājumversijas piedāvājums, tad, ja mēs pievienojam jaunus vai uzlabotus Pakalpojuma līdzekļus, mums ir tiesības mainīt Pakalpojumu cenu par tādu summu, par kādu ir palielinājušās Pakalpojuma nodrošināšanas izmaksas, vai reaģējot uz izmaiņām tirgū (piemēram, ja to nosaka darbaspēka izmaksas, valūtas svārstības, nodokļu/normatīvo aktu izmaiņas, inflācija, licenču cena, infrastruktūras un administratīvās izmaksas). Mēs informēsim jūs vismaz 30 dienas pirms cenu izmaiņu stāšanās spēkā. Saskaņā ar noteikumiem, kas norādīti iepriekš sadaļā 9.h, jums būs iespēja atcelt Pakalpojumu lietošanu, pirms cenas izmaiņas stāsies spēkā. Paziņojot jums par cenas izmaiņām, mēs informēsim jūs arī par to, ka jaunā cena stāsies spēkā, ja neatcelsit Pakalpojumu lietošanu.
 • l. Maksājumi jums. Ja mums ir jāveic maksājums uz jūsu kontu, jūs piekrītat savlaicīgi un precīzi sniegt mums visu nepieciešamo informāciju, lai mēs varētu veikt šo maksājumu. Jūs esat atbildīgs par visu to nodokļu un maksu nomaksu, kas var rasties saistībā ar šī maksājuma saņemšanu. Turklāt jums jāievēro jebkuri citi mūsu nosacījumi par jūsu tiesībām saņemt jebkādu maksājumu. Ja esat saņēmis maksājumu kļūdas dēļ, mēs to varam atcelt vai pieprasīt šīs summas atmaksu. Jūs piekrītat sadarboties ar mums šī jautājuma risināšanā. Turklāt mēs drīkstam samazināt jums izmaksājamo summu bez paziņojuma, lai atlīdzinātu iepriekš pārmaksātās summas.
 • m. Nokavēti maksājumi. Ja maksājumi tiek kavēti, jums ir jāapmaksā visas saprātīgās izmaksas, kas mums rodas, lai iekasētu visas nokavēto maksājumu summas, tostarp maksas par advokātiem un citus tiesu izdevumus un izmaksas, kas ir atļautas saskaņā ar likumiem un normatīvajiem aktiem. Mums ir tiesības apturēt vai atcelt Pakalpojumu lietošanu, ja pilnībā un laikus neveicat maksājumu pēc tam, kad esam nosūtījuši jums atgādinājumu par nepieciešamību veikt maksājumu norādītajā laikā (brīdinot par Pakalpojumu lietošanas apturēšanu un/vai atcelšanu). No pakalpojumu izmantošanas aizturēšanas vai atcelšanas varat izvairīties, ja veicat nepieciešamo maksājumu atgādinājumā noteiktajā laika periodā. Citāda procedūra tiks piemērota, ja neapmaksātā summa ir nebūtiska. Neapmaksātās summas, kas ir zemākas par 2% no kopējās rēķina vērtības, vienmēr tiks uzskatītas par nebūtiskām. Ja Pakalpojumu izmantošana ir aizturēta vai atcelta saistībā ar nemaksāšanu, varat zaudēt piekļuvi savam Microsoft kontam.
 • n. Dāvanu kartes. Dāvanu karšu (izņemot Skype dāvanu kartes) izpirkšanu un lietošanu regulē Microsoft dāvanu karšu noteikumi un nosacījumi. Informācija par Skype dāvanu kartēm ir pieejama Skype palīdzības lapā.
 • o. Bankas konta maksāšanas metode. Jūs esat tiesīgs reģistrēt savam Microsoft kontam piemērotu bankas kontu, lai to lietotu kā maksāšanas metodi. Piemērotie bankas konti ietver kontus, kas ir atvērti finanšu iestādēs, kuras var saņemt tiešā debeta grāmatojumus (piemēram, finanšu iestāde Amerikas Savienotajās Valstīs, kas atbalsta automatizēto norēķinu palātas (“ACH”) grāmatojumus, Eiropas finanšu iestāde, kas atbalsta vienoto eiro maksājumu zonu (“SEPA”) vai “iDEAL” Nīderlandē). Ir spēkā arī Nosacījumi, kam piekritāt, kad pievienojāt savu bankas kontu kā maksāšanas metodi Microsoft kontam (piemēram, “pilnvarojums” SEPA gadījumā). Jūs apliecināt un garantējat, ka reģistrētais bankas konts ir atvērts uz jūsu vārda un esat pilnvarots reģistrēt un lietot šo bankas kontu kā maksāšanas metodi. Reģistrējot vai atlasot savu bankas kontu kā maksāšanas metodi, jūs pilnvarojat korporāciju Microsoft (vai tās aģentu) iniciēt vienu vai vairākus debetus jūsu iegādes vai abonēšanas maksas (saskaņā ar abonētā pakalpojuma nosacījumiem) kopsummā no jūsu bankas konta (un, ja nepieciešams, iniciēt vienu vai vairākus kredītus jūsu bankas kodā, lai labotu kļūdas, atmaksātu naudu vai veiktu līdzīgas darbības), kā arī jūs pilnvarojat finanšu iestādi, kurā ir atvērts jūsu bankas konts, atskaitīt šādus debetus vai pieņemt šādus kredītus. Jūs saprotat, ka šis pilnvarojums paliek spēkā līdz brīdim, kad noņemat bankas konta informāciju no sava Microsoft konta. Ja uzskatāt, ka no jums ir kļūdaini iekasēta maksa, pēc iespējas ātrāk sazinieties ar klientu atbalsta dienestu, kā norādīts iepriekš 4.e sadaļā. Jūsu valstī spēkā esošie tiesību akti var arī ierobežot jūsu atbildību attiecībā uz jebkādām krāpnieciskām, kļūdainām vai nesankcionētām transakcijām no jūsu bankas konta. Reģistrējot vai atlasot bankas kontu kā savu maksāšanas metodi, jūs apliecināt, ka esat izlasījis un sapratis šos Nosacījumus un piekrītat tiem.
Viss teksts
Līgumslēdzēja juridiskā persona, likumdošanas un vietas izvēle strīdu risināšanaiLīgumslēdzēja juridiskā persona, likumdošanas un vietas izvēle strīdu risināšanai10_11_contractingEntityChoiceOfLaw
Kopsavilkums

10. Līgumslēdzēja juridiskā persona, likumdošanas un vietas izvēle strīdu risināšanai.

 • a. Pakalpojumiem ar Skype zīmolu. Par bezmaksas un maksas klientam paredzētas Skype zīmola programmatūras un Pakalpojumu lietošanu jūs noslēdzat līgumu ar (un visas atsauces uz korporāciju “Microsoft” šajos Nosacījumos apzīmē) uzņēmumu Skype Communications S.à.r.l, 23 – 29 Rives de Clausen, L-2165 Luxembourg. Šie Nosacījumi tiek regulēti un skaidroti saskaņā ar Luksemburgas tiesību aktiem, taču, ja dzīvojat Eiropā, jums joprojām ir tiesības izmantot patērētāju aizsardzības iespējas, ko jums garantē likumdošanas akti valstī, kurā piegādājam jums Pakalpojumus un kur atrodas jūsu pastāvīgā dzīvesvieta.
 • b. Visiem pārējiem Pakalpojumiem. Ja jūs dzīvojat (vai uzņēmuma gadījumā — jūsu uzņēmuma galvenā mītne atrodas) Eiropā un jūs izmantojat bezmaksas vai maksas Pakalpojumus, jūs stājaties līgumattiecībās ar Microsoft Ireland Operations Limited, One Microsoft Place, South County Business Park, Leopardstown, Dublin 18, Ireland (reģistrācijas numurs Īrijas Uzņēmumu reģistrā: 256796; PVN identifikācijas numurs: IE 8256796 U; juridiskā adrese: 70 Sir John Rogerson’s Quay, Dublin 2, Ireland). Visas prasības par bezmaksas un maksas Pakalpojumiem regulē Īrijas likumdošanas akti, taču jums joprojām ir tiesības izmantot patērētāju aizsardzības iespējas, ko jums garantē likumdošanas akti valstī, kurā piegādājam jums Pakalpojumus un kur atrodas jūsu pastāvīgā dzīvesvieta (vai uzņēmuma gadījumā — kur atrodas jūsu uzņēmuma galvenā mītne). Izvēloties jurisdikciju visiem strīdiem, kas rodas šo Nosacījumu dēļ vai saistībā ar tiem, jūs un korporācija Microsoft vienojaties izvēlēties tās valsts tiesas, kurā mēs piegādājam jums Pakalpojumus un kurā atrodas jūsu pastāvīgā dzīvesvieta (vai uzņēmuma gadījumā — kur atrodas jūsu uzņēmuma galvenā mītne), vai arī jūs drīkstat izvēlēties atbildīgo tiesu Īrijā.
Viss teksts
GarantijasGarantijas12_Warranties
Kopsavilkums

11. Garantijas. Ja jūs esat klients, saskaņā ar likumu jums var būt noteiktas tiesības. Šīs tiesības ietver korporācijas Microsoft pienākumu nodrošināt Pakalpojumus, izmantojot atbilstošu rūpību un profesionalitāti. Nekas no šajos nosacījumos minētā nav paredzēts, lai ierobežotu vai izslēgtu mūsu atbildību par jebkādu Microsoft veiktu nosacījumu pārkāpumu. IZŅEMOT GADĪJUMUS, KAD ĻAUNTICĪGI ESAM PIEĻĀVUŠI SLĒPTUS DEFEKTUS VAI DEFEKTU DĒĻ PAKALPOJUMUS NAV IESPĒJAMS LIETOT, KĀ ARĪ IZŅEMOT ATTIECĪBĀ UZ SKYPE MAKSAS PRODUKTIEM, MĒS ŠOS PAKALPOJUMUS NODROŠINĀM “TĀDUS, KĀDI TIE IR”, “AR VISĀM KĻŪDĀM” UN “TĀDUS, KĀDI TIE IR PIEEJAMI”. MĒS NEGARANTĒJAM PAKALPOJUMU PRECIZITĀTI VAI SAVLAICĪGUMU. JŪS APLIECINĀT UN PIEKRĪTAT, KA DATORSISTĒMAS UN TELEKOMUNIKĀCIJU SISTĒMAS NAV BEZ KĻŪMĒM UN REIZĒM IR ZAUDLAIKA PERIODI. MĒS NEVARAM GARANTĒT, KA PAKALPOJUMI NEBŪS BEZ PĀRTRAUKUMIEM, BŪS SAVLAICĪGI, DROŠI UN BEZ KĻŪDĀM. MĒS UN MŪSU SAISTĪTIE UZŅĒMUMI, TĀLĀKPĀRDEVĒJI, IZPLATĪTĀJI UN PĀRDEVĒJI NESNIEDZAM NEKĀDA VEIDA AR LĪGUMU NOTEIKTAS GARANTIJAS VAI NOSACĪJUMUS. VISAS JUMS SNIEGTĀS OBLIGĀTĀS GARANTIJAS IR SASKAŅĀ AR TIESĪBU AKTIEM, TAČU MĒS NESNIEDZAM NEKĀDAS CITAS GARANTIJAS. CIKTĀL TO ATĻAUJ PIEMĒROJAMIE TIESĪBU AKTI, MĒS IZSLĒDZAM JEBKĀDAS NETIEŠĀS OBLIGĀTĀS GARANTIJAS, TOSTARP GARANTIJAS PAR PIEMĒROTĪBU PĀRDOŠANAI, ATBILSTĪBU NOTEIKTAM MĒRĶIM, IEGULDĪTAJAM DARBAM UN TIESĪBU NEAIZSKARAMĪBU.

Viss teksts
Atbildības ierobežojumsAtbildības ierobežojums13_limitationOfLiability
Kopsavilkums

12. Atbildības ierobežojums.

 • a. Korporācija Microsoft nav atbildīga par Jūsu saturu, materiāliem vai citas trešās personas materiāliem, tostarp saitēm uz trešās personas vietnēm un lietotāju nodrošinātām darbībām. Šāds saturs un darbības nav piesaistāmas korporācijai Microsoft un nenorāda Microsoft viedokli.
 • b. Microsoft atbild tikai par būtisku Līgumā noteikto pienākumu pārkāpumu vai citos gadījumos, kurus nosaka piemērojamie tiesību akti.
 • c. Korporācija Microsoft, tās pilnvarotie aģenti un/vai tās juridiskie pārstāvji nav atbildīgi par jebkādiem netiešiem zaudējumiem, tostarp finansiāliem zaudējumiem, piemēram, peļņas zaudējumiem, izņemot gadījumus, kad korporācija Microsoft, tās pilnvarotie aģenti un/vai tās juridiskie pārstāvji ir rīkojušies, piemēram, ar rupju nolaidību, vai veikuši tīšus pārkāpumus.
 • d. Korporācijas Microsoft jebkuras ar likumu noteiktās saistības par pārkāpumu neesamību, tostarp ar likumu noteiktās saistības par garantijas noteikumu pārkāpumu, šis atbildības ierobežojums neietekmē. Tie paši nosacījumi attiecas uz korporācijas Microsoft, tās pilnvaroto aģentu un/vai tās juridisko pārstāvju atbildību, ja to krāpniecības vai nolaidības dēļ ir izraisītas traumas vai nāve.
 • e. Microsoft nav atbildīga un tai nav nekādu saistību par jebkādu saskaņā ar šiem Nosacījumiem tai norādīto pienākumu neizpildīšanu vai izpildīšanas aizkavi, ciktāl šādu nepildīšanu vai aizkavi izraisa apstākļi, ko Microsoft nespēj kontrolēt (piemēram, darba strīdi, dabas katastrofas, karš vai terorisms, ļaunprātīgi bojājumi, nelaimes gadījumi vai jebkādu piemērojamo tiesību aktu vai valsts pavēļu ievērošana). Korporācijai Microsoft ir pienākums censties mazināt jebkādu šādu notikumu ietekmi un pildīt pienākumus, ko šie notikumi neietekmē.
Viss teksts
Konkrēta pakalpojuma nosacījumiKonkrēta pakalpojuma nosacījumi14_service-SpecificTerms
Kopsavilkums

13. Konkrēta pakalpojuma nosacījumi. Nosacījumi, kas atrodas pirms 13. sadaļas un pēc tās, ir spēkā attiecībā uz visiem Pakalpojumiem. Šajā sadaļā ir sniegti konkrēta pakalpojuma nosacījumi, kas papildina vispārīgos nosacījumus. Šie konkrēta pakalpojuma nosacījumi ir noteicošie, ja pastāv jebkādas pretrunas ar vispārīgajiem nosacījumiem.

Viss teksts
Xbox Live un Microsoft Studios spēles un lietojumprogrammasXbox Live un Microsoft Studios spēles un lietojumprogrammas14a_XboxLive
Kopsavilkums
 • a. Xbox Live un Microsoft Studios spēles un lietojumprogrammas.
  • i. Personiska nekomerciāla lietošana. Xbox Live, Games for Windows Live un Microsoft Studios spēles, lietojumprogrammas, pakalpojumi un saturs, ko nodrošina Microsoft (kopīgi saukti par “Xbox pakalpojumiem”), ir paredzēti tikai jūsu personiskajai un nekomerciālajai lietošanai.
  • ii. Xbox pakalpojumi. Ja pierakstāties programmā Xbox Live un/vai saņemat Xbox pakalpojumus, informācija par jūsu spēlēšanu, darbībām un spēļu un Xbox pakalpojumu lietošanu tiek reģistrēta un kopīgota ar attiecīgajiem izstrādātājiem, kas ir trešās personas, lai Microsoft un izstrādātāji, kas ir trešās personas, varētu nodrošināt savas spēles un sniegt Xbox pakalpojumus. Ja savu Microsoft Xbox pakalpojumu kontu izlemjat saistīt ar kontu kādā pakalpojumā, ko nenodrošina Microsoft (piemēram, Microsoft nenodrošinātam spēļu izdevējam vai kādas Trešās personas lietojumprogrammām un pakalpojumiem), jūs piekrītat, ka: (a) korporācijai Microsoft ir tiesības ierobežotu informāciju par jūsu kontu (tostarp, bez ierobežojumiem, spēlētāja aizstājvārdu, spēlētāja rezultātu, spēļu rezultātus, spēļu vēsturi un draugu sarakstu) kopīgot ar attiecīgo juridisko personu, kas nav Microsoft, kā noteikts Microsoft personas datu aizsardzības paziņojumā, un (b) ja tas ir atļauts jūsu Xbox personas datu aizsardzības iestatījumos, tad juridiskajai personai, kas nav Microsoft, var būt arī piekļuve Jūsu saturam no saziņas spēles laikā, kad šīs personas, kas nav Microsoft, pakalpojumā vai spēlē bijāt pierakstījies ar savu kontu. Turklāt, ja tas ir atļauts jūsu Xbox personas datu aizsardzības iestatījumos, korporācijai Microsoft ir tiesības jūsu vārdu, spēlētāja aizstājvārdu, spēlētāja attēlu, moto, avatāru, spēles klipus un jūsu spēlētās spēles publicēt saziņā ar tām personām, ar kurām esat atļāvis saziņu.
  • iii. Jūsu saturs. Kā daļu no Xbox pakalpojumu kopienas veidošanas jūs piešķirat korporācijai Microsoft, tās saistītajiem uzņēmumiem un apakšlicences ņēmējiem bezmaksas un globālas tiesības pilnīgi vai daļēji, izmantojot jebkādus līdzekļus vai procesus jebkādos materiālos vai atbalsta informācijā, lietot, modificēt, pavairot, izplatīt, pārraidīt, kopīgot un rādīt Jūsu saturu vai jūsu vārdu, spēlētāja aizstājvārdu, spēlētāja attēlu, moto vai avatāru, ko publicējāt jebkuros Xbox pakalpojumos.
  • iv. Spēļu pārvaldītāji. Dažās spēlēs var tikt izmantoti spēļu pārvaldītāji un viesotāji. Spēļu pārvaldītāji un viesotāji nav pilnvaroti korporācijas Microsoft pārstāvji. Viņu uzskati, iespējams, atšķiras no korporācijas Microsoft uzskatiem.
  • v. Bērni pakalpojumā Xbox. Ja esat nepilngadīgais, kas izmanto Xbox Live, kāds no jūsu vecākiem vai aizbildnis var kontrolēt daudzus jūsu konta aspektus, un viņš/viņa var saņemt ziņojumus par to, kā jūs lietojat pakalpojumu Xbox Live.
  • vi. Spēļu valūta vai virtuālās preces. Pakalpojumos var būt ietverta virtuāla spēļu valūta (piemēram, zelts, monētas vai punkti), ko var iegādāties no korporācijas Microsoft, lietojot īstus finanšu instrumentus, ja esat sasniedzis savā dzīvesvietas valstī noteikto pilngadības vecumu. Pakalpojumos var būt ietverti arī virtuāli, digitāli vienumi vai preces, ko var iegādāties korporācijā Microsoft, lietojot īstus finanšu instrumentus vai spēļu valūtu. Spēļu valūtu un virtuālās preces nedrīkst mainīt pret īstiem finanšu instrumentiem, korporācijas Microsoft vai jebkuras trešās personas nodrošinātajām precēm vai citiem vienumiem, kam ir finanšu vērtība. Jums tiek nodrošināta ierobežota, personiska, atsaucama, tālāk nenododama licence lietot spēļu valūtu un virtuālās preces vienīgi Pakalpojumos, un jūs nedrīkstat izsniegt šīs licences apakšlicences. Jums netiek nodrošinātas nekādas citas tiesības vai īpašumtiesības uz spēļu valūtu vai virtuālajām precēm, kas kļūst pieejamas vai tiek izveidotas Pakalpojumos, vai jebkuriem citiem atribūtiem, kas ir saistīti ar Pakalpojumu lietošanu vai tiek glabāti Pakalpojumos. Korporācija Microsoft ir tiesīga laiku pa laikam mainīt savus piedāvājumus saistībā ar spēļu valūtu vai virtuālajām precēm.
  • vii. Programmatūras atjauninājumi. Jebkurai ierīcei, kas var izveidot savienojumu ar Xbox pakalpojumiem, mums ir tiesības automātiski pārbaudīt jūsu Xbox konsoles vai Xbox programmas programmatūras versiju un lejupielādēt Xbox konsoles vai Xbox programmas programmatūras atjauninājumus vai konfigurācijas izmaiņas, tostarp tādas, kas jums liedz piekļūt Xbox pakalpojumiem, izmantojot neautorizētas Xbox spēles vai Xbox programmas vai kopā ar Xbox konsoli izmantojot neautorizētas aparatūras perifērijas ierīces.
  • viii. Spēlētāja aizstājvārda darbības beigas. Xbox pakalpojumos jums ir jāpierakstās vismaz reizi piecos gados, citādi jūs zaudējat piekļuvi ar savu kontu saistītajam spēlētāja aizstājvārdam un šis spēlētāja aizstājvārds var kļūt pieejams izmantošanai citiem lietotājiem.
  • ix. Arena. Arena ir Xbox pakalpojums, ar kura starpniecību Microsoft vai trešā persona drīkst jums piedāvāt iespēju piedalīties videospēļu sacensību konkursā vai izveidot to, dažkārt par balvu (“Konkurss”). Uz pakalpojuma Arena lietošanu attiecas šie Nosacījumi, un reģistrēšanas laikā jums var tikt prasīts pieņemt papildu Konkursa noteikumus, nosacījumus un normas, ko nosaka Konkursa organizētājs (“Konkursa nosacījumi”). Var būt spēkā piemērotības noteikumi, un tie var atšķirties atkarībā no jurisdikcijas. Konkursi ir spēkā neesoši vietās, kur tos aizliedz vai ierobežo tiesību akti. Šo Nosacījumu (tostarp Uzvedības kodeksa) vai Konkursa nosacījumu pārkāpšanas rezultātā var tikt piemērots sods vai veikta diskvalificēšana no Konkursa. Ja izveidojat Konkursu, jūs nedrīkstat pieprasīt jebkādus Konkursa nosacījumus, ko Microsoft (pēc saviem ieskatiem) uzskata par neatbilstošiem šo Nosacījumu prasībām. Microsoft patur tiesības jebkurā laikā atcelt jebkuru Konkursu.
  • x. Krāpšana un programmatūras sagrozīšana. Attiecībā uz jebkuru ierīci, kas var izveidot savienojumu ar Xbox pakalpojumiem, mums ir tiesības automātiski pārbaudīt, vai šai ierīcei netiek izmantota neatļauta aparatūra vai programmatūra, kas ļauj krāpties vai veikt sagrozījumus, pārkāpjot Uzvedības kodeksu vai šos Nosacījumus, un lejupielādēt Xbox programmas programmatūras atjauninājumus vai konfigurācijas izmaiņas, tostarp tādas, kas jums liedz piekļūt Xbox pakalpojumiem vai lietot neatļautu aparatūru un programmatūru, kas ļauj krāpties vai veikt sagrozījumus.
  • xi. Mixer.
   • 1. Mixer konti un Microsoft konti. Ja Mixer pakalpojumu lietojat ar Mixer kontu, uz lietošanu attiecas Mixer pakalpojuma nosacījumi, kas pieejami vietnē https://mixer.com/about/tos. Ja Mixer pakalpojumu lietojat ar Microsoft kontu, uz lietošanu attiecas arī šie Nosacījumi. Pretrunu gadījumā spēkā ir šie Nosacījumi.
   • 2. Jūsu saturs pakalpojumā Mixer.Jūsu saturs pakalpojumā Mixer” apzīmē visu saturu, ko jūs vai kāda persona jūsu vārdā izveido Mixer pakalpojumā, piemēram, dzīvās un ierakstītās straumes (un jebkuru saturu, piemēram, audiovizuālo saturu, ko tās ietver); zīmolu nosaukumus, preču zīmes, pakalpojumu zīmes, tirdzniecības nosaukumus, logotipus vai izcelsmes norādes; jūsu komentārus, emocijzīmes un darbības Mixer kanālos (tostarp robotu ģenerētu saturu); kā arī visus saistītos metadatus. Jebkurš, tostarp Microsoft un lietotāji, var skatīt, lietot, viesot, pavairot, modificēt, izplatīt, publicēt, publiski un digitāli izpildīt un rādīt, tulkot, adaptēt un citādi izmantot Jūsu saturu pakalpojumā Mixer jebkādā formā, formātos, sociālajos tīklos vai kanālos, kas ir zināmi šobrīd vai izveidoti vēlāk.
   • 3. Mixer pakalpojumam lietotais Uzvedības kodekss. Noklikšķiniet šeit, lai iegūtu papildinformāciju par to, kā korporācijas Microsoft Uzvedības kodekss attiecas uz Mixer pakalpojumu.
   • 4. Mixer pakalpojuma lietošana.
    • a. Minimālais vecums. Lietojot Mixer pakalpojumu, jūs apliecināt, ka esat vismaz 13 gadus vecs un, ja savā dzīvesvietā esat nepilngadīgs, lietošanu pārrauga viens no vecākiem vai likumiskais aizbildnis.
    • b. Anonīma un neanonīma lietošana. Mixer pakalpojumu var lietot anonīmi, ja vēlaties tikai skatīt saturu. Pretējā gadījumā ir jāizveido konts un jāpierakstās tajā, lai citi lietotāji varētu jūs identificēt pēc jūsu Mixer lietotājvārda.
    • c. Konti neanonīmai lietošanai. Varat izveidot Microsoft kontu un/vai Mixer kontu neanonīmai Mixer pakalpojuma lietošanai. Mixer kontu varat izveidot, reģistrējoties tiešsaistē. Lai jūsu Mixer konts saglabātos aktīvs, jums tas ir jālieto. Pierakstieties Mixer pakalpojumā vismaz vienu reizi 5 gados, lai jūsu Mixer aizstājvārds būtu saistīts ar jūsu Microsoft kontu.
   • 5. Pakalpojumu paziņojumi. Ja mums ir jāpavēsta kaut kas par Mixer pakalpojumu, mēs jums nosūtām Pakalpojumu paziņojumus uz e-pasta adresi, kas ir saistīta ar jūsu Mixer kontu un/vai Microsoft kontu.
   • 6. Atbalsts. Klientu atbalsts Mixer pakalpojumam ir pieejams vietnē mixer.com/contact.
Viss teksts
VeikalsVeikals14b_Store
Kopsavilkums
 • b. Veikals. “Veikals” ir Pakalpojums, kurā jūs varat pārlūkot, lejupielādēt, iegādāties un novērtēt lietojumprogrammas un citu digitālo saturu, kā arī sniegt par tiem atsauksmes (termins “lietojumprogramma” ietver arī spēles). Šie Nosacījumi attiecas uz Office veikala, Windows veikala un Xbox veikala lietošanu. “Office veikals” ir Veikals, kas paredzēts Office produktiem un Office, Office 365, SharePoint, Exchange, Access un Project (versija 2013 vai jaunāka) programmām vai jebkādam citam lietojumam, kam piešķirts Office veikala zīmols. “Windows veikals” ir Veikals, kas paredzēts Windows ierīcēm, piemēram, tālruņiem, datoriem un planšetdatoriem, vai jebkādam citam lietojumam, kam piešķirts Windows veikala zīmols. “Xbox veikals” ir Veikals, kas paredzēts konsolēm Xbox One un Xbox 360 vai jebkādam citam lietojumam, kam piešķirts Xbox veikala zīmols.
  • i. Licences nosacījumi. Ikvienai lietojumprogrammai, kas ir pieejama attiecīgajā Veikalā, mums ir jānorāda izdevējs. Ja vien lietojumprogrammas komplektā nav iekļauti citādi licences nosacījumi, Standarta lietojumprogrammu licences nosacījumi (Standard Application License Terms — SALT) šo Nosacījumu beigās ir līgums, ko noslēdzat jūs un lietojumprogrammas izdevējs, un tajos ir norādīti licences nosacījumi, kas attiecas uz veidu, kā varat lietot no veikala Windows Store vai Xbox Store lejupielādēto lietojumprogrammu. Skaidrības labad norādām, ka šie Nosacījumi attiecas uz Microsoft Services sniegtajiem pakalpojumiem un to lietošanu. Šo Nosacījumu 5. sadaļas noteikumi attiecas arī uz visām Trešo personu programmām un pakalpojumiem, ko iegūstat veikalā Store. SALT neattiecas uz lietojumprogrammām, ko lejupielādējat no Office veikala, un tām ir spēkā atsevišķi licences nosacījumi.
  • ii. Atjauninājumi. Microsoft automātiski pārbauda, vai jūsu lietojumprogrammām ir pieejami atjauninājumi, un lejupielādē tos pat tad, ja neesat pierakstījies attiecīgajā Veikalā. Varat mainīt savus Veikala vai sistēmas iestatījumus, ja Veikala lietojumprogrammām nevēlaties saņemt automātiskus atjauninājumus. Taču noteiktas Office veikala lietojumprogrammas, kuras pilnīgi vai daļēji tiek viesotas tiešsaistē, šo lietojumprogrammu izstrādātāji var atjaunināt jebkurā laikā, un ne vienmēr šādai atjaunināšanai ir nepieciešama jūsu atļauja.
  • iii. Novērtējumi un atsauksmes. Ja kādai lietojumprogrammai vai citai Digitālajai precei Veikalā iesniedzat novērtējumu vai atsauksmes, iespējams, korporācija Microsoft jums nosūtīs e-pasta ziņojumu ar saturu no šīs lietojumprogrammas vai Digitālās preces izdevēja. Visus šos e-pasta ziņojumus sūta Microsoft; mēs jūsu e-pasta adresi nekopīgojam ar Veikalā iegūto lietojumprogrammu vai citu Digitālo preču izdevējiem.
  • iv. Drošības brīdinājums. Lai nepieļautu potenciālas traumas, diskomfortu vai acu piepūli, spēļu un citu lietojumprogrammu lietošanā jums ir jāievēro regulāri pārtraukumi, it īpaši, ja to lietošanas dēļ jūtat sāpes vai nogurumu. Ja rodas diskomforts, paņemiet pārtraukumu. Diskomforts var ietvert nelabumu, jūras slimību, reiboni, dezorientāciju, galvassāpes, nogurumu, acu piepūli vai sausas acis. Lietojumprogrammu lietošana var novērst jūsu uzmanību un traucēt uztvert apkārtni. Vairieties no paklupšanas riskiem, kāpnēm, zemiem griestiem, trausliem vai vērtīgiem priekšmetiem, kas var tikt bojāti. Ļoti nelielai daļai cilvēku var rasties lēkmes, ja šie cilvēki tiek pakļauti noteiktu vizuālo attēlu ietekmei, piemēram, zibošām gaismām vai rakstiem, kas varētu būt redzami lietojumprogrammās. Pat cilvēkiem, kam lēkmes nekad nav bijušas, var būt nediagnosticēti traucējumi, kuri šādas lēkmes varētu izraisīt. Simptomi var būt reiboņi, redzes izmaiņas, locekļu raustīšanās, saraušanās vai trīce, dezorientācija, apjukums, samaņas zudums vai konvulsijas. Ja rodas kāds no šiem simptomiem, nekavējoties pārtrauciet lietošanu un konsultējieties ar ārstu, vai konsultējieties ar ārstu pirms lietojumprogrammu izmantošanas, ja jums kādreiz ir bijis kāds no simptomiem, kas ir saistīti ar lēkmēm. Vecākiem ir jāuzrauga, kā bērni izmanto lietojumprogrammas, lai noskaidrotu, vai nav šādu simptomu pazīmju.
Viss teksts
Microsoft ģimenes līdzekļiMicrosoft ģimenes līdzekļi14c_MicrosoftFamily
Kopsavilkums
 • c. Microsoft ģimenes līdzekļi. Vecāki un bērni var lietot Microsoft ģimenes līdzekļus, lai veidotu uzticību, kas ir balstīta uz izpratni par to, kāda uzvedība, vietnes, lietojumprogrammas, spēles, fiziskās atrašanās vietas un tēriņi ir vispiemērotākie viņu ģimenei. Vecāki var izveidot ģimeni, atverot vietni https://account.microsoft.com/family (vai izpildot norādījumus savā Windows ierīcē vai Xbox konsolē) un uzaicinot bērnus vai citus vecākus viņiem pievienoties. Ģimenes konta dalībniekiem ir pieejamas daudzas iespējas, tāpēc uzmanīgi pārskatiet sniegto informāciju, kad piekrītat izveidot ģimenes kontu vai tam pievienoties, kā arī, kad iegādājaties digitālās preces, kurām var piekļūt ģimenes konta dalībnieki. Izveidojot ģimeni vai pievienojoties tai, jūs piekrītat, ka ģimeni lietosit saskaņā ar tās mērķi un nelietosit to neatļautā veidā, lai pretlikumīgi piekļūtu citas personas informācijai.
Viss teksts
Grupas ziņapmaiņaGrupas ziņapmaiņa14d_GroupMessaging
Kopsavilkums
 • d. Grupas ziņapmaiņa. Dažādi Microsoft pakalpojumi jums ļauj sūtīt ziņojumus citiem, izmantojot balsi vai SMS (“ziņojumus”), un/vai korporācijai Microsoft un Microsoft kontrolētiem saistītajiem uzņēmumiem ļauj šādus ziņojumus sūtīt jums un vienam vai vairākiem citiem lietotājiem jūsu vārdā. KAD KORPORĀCIJAI MICROSOFT UN MICROSOFT KONTROLĒTIEM SAISTĪTAJIEM UZŅĒMUMIEM NORĀDĀT SŪTĪT ŠĀDUS ZIŅOJUMUS SEV VAI CITIEM, JŪS APLIECINĀT UN MUMS GARANTĒJAT, KA JŪS UN KATRA NO PERSONĀM, KURAI MUMS NORĀDĪJĀT SŪTĪT ZIŅOJUMUS, PIEKRĪT SAŅEMT ŠĀDUS ZIŅOJUMUS UN JEBKĀDAS CITAS SAISTĪTĀS ADMINISTRATĪVĀS ĪSZIŅAS NO KORPORĀCIJAS MICROSOFT UN NO MICROSOFT KONTROLĒTIEM SAISTĪTAJIEM UZŅĒMUMIEM. “Administratīvās īsziņas” ir periodiski darījumu ziņojumi no konkrēta Microsoft pakalpojuma, tostarp, bet ne tikai, “sveiciena ziņojums” vai norādījumi par to, kā pārtraukt ziņojumu saņemšanu. Jūs un grupas dalībnieki, kas vairs nevēlas saņemt šādus ziņojumus, jebkurā laikā var atteikties no turpmāku Microsoft vai Microsoft kontrolētu saistīto uzņēmumu ziņojumu saņemšanas, izpildot sniegtos norādījumus. Ja vairs nevēlaties saņemt šādus ziņojumus vai piedalīties grupā, jūs piekrītat, ka atteiksities, izmantojot piemērojamajā programmā vai pakalpojumā sniegtos norādījumus. Ja jums ir iemesls uzskatīt, ka kāds grupas dalībnieks vairs nevēlas saņemt šādus ziņojumus vai piedalīties grupā, jūs piekrītat šo dalībnieku noņemt no grupas. Tāpat jūs apliecināt un mums garantējat, ka jūs un katra no personām, kurai mums norādījāt sūtīt ziņojumus, saprot, ka katrs grupas dalībnieks ir atbildīgs par visu šīs personas mobilā pakalpojumu sniedzēja noteikto ziņojumu maksu segšanu, tostarp par visām starptautisko ziņojumu maksām, kas var attiekties uz ziņojumiem, kuri tiek sūtīti no ASV numuriem.
Viss teksts
Skype un GroupMeSkype un GroupMe14e_Skype
Kopsavilkums
 • e. Skype un GroupMe.
  • i. Nav piekļuves Ārkārtas dienestiem. Starp Skype un tradicionālajiem tālruņu pakalpojumiem pastāv svarīgas atšķirības. Saskaņā ar jebkuriem piemērojamajiem vietējiem vai valsts noteikumiem, normatīvajiem aktiem vai likumiem pakalpojumam Skype nav pienākuma piedāvāt piekļuvi Ārkārtas dienestiem. Skype programmatūrai un produktiem nav paredzēts atbalstīt vai veikt ārkārtas zvanus uz jebkāda tipa slimnīcām, tiesībsargājošajām iestādēm, medicīniskās aprūpes iestādēm vai jebkādiem cita tipa dienestiem, kas lietotāju savieno ar ārkārtas dienestu darbiniekiem vai sabiedriskās drošības reaģēšanas punktiem (“Ārkārtas dienestiem”). Skype var atbalstīt zvanus uz Ārkārtas dienestiem ļoti ierobežotā skaitā valstu, un tas var būt nodrošināts tikai ierobežotām programmatūras versijām un platformām. Sīkāku informāciju par šīs iespējas pieejamību un konfigurēšanu skatiet šeit: https://www.skype.com/go/emergency. Ja jūsu ārkārtas zvans tiek savienots, jums ir jāsniedz informācija par savu fizisko atrašanās vietu, lai ārkārtas dienesti jums varētu atbildēt. Skype nesniedz garantiju, ka jūsu ārkārtas zvans tiks savienots. Jūs apliecināt un piekrītat, ka: (i) jūs esat atbildīgs par tradicionālo bezvadu (mobilo) vai fiksētas līnijas tālruņa pakalpojumu iegādi, kas sniedz piekļuvi Ārkārtas dienestiem un (ii) Skype nav jūsu primārā tālruņa pakalpojuma aizstājējs. Papildinformāciju par ES speciālā ārkārtas numura 112 izsaukšanu skatiet vietnē www.skype.com/go/emergency.
  • ii. Skype maksas produktu izmaiņas. Ja mēs veicam kādas Skype maksas produktu izmaiņas, kas jums nav izdevīgas, mums ir pienākums jums par to paziņot vismaz trīsdesmit dienas pirms šādu izmaiņu ieviešanas, kā arī informēt jūs par tiesībām izbeigt ietekmētā produkta lietošanu pirms šo izmaiņu stāšanās spēkā. Ja produkta lietošanu neizbeidzat, pirms izmaiņas stājas spēkā, jūs piekrītat šīm izmaiņām. Par šo faktu mēs jūs skaidri informēsim, kad sniegsim jums paziņojumu.
  • iii. API vai apraide. Ja pakalpojumu Skype vēlaties lietot saistībā ar jebkādu apraidi, jums ir jāievēro “Apraides TOS”, kas atrodas šeit: https://www.skype.com/go/legal.broadcast. Ja vēlaties lietot jebkādu lietojumprogrammas programmēšanas interfeisu (“API”), kas ir izmantojams vai pieejams pakalpojumā Skype, jums ir jāievēro piemērojamie licencēšanas nosacījumi, kuri ir pieejami šeit: www.skype.com/go/legal.
  • iv. Godīgas lietošanas politikas. Uz veidu, kā lietojat pakalpojumu Skype, var attiekties godīgas lietošanas politikas. Pārskatiet šīs politikas, kuras ir izstrādātas ar mērķi aizsargāt pret krāpšanu un ļaunprātīgu lietošanu, un tās var noteikt veicamo zvanu vai ziņojumu tipa, ilguma vai apjoma ierobežojumus. Šīs politikas šajos Nosacījumos ir iekļautas ar atsauci. Šīs politikas ir atrodamas šeit: https://www.skype.com/go/terms.fairusage.
  • v. Kartēšana. Pakalpojumā Skype ir iekļautas iespējas, kas jums ļauj iesniegt informāciju kartēšanas pakalpojumā vai noskaidrot savu atrašanās vietu kartē, izmantojot kartēšanas pakalpojumu. Lietojot šīs iespējas, jūs piekrītat šiem Nosacījumiem un Google Maps nosacījumiem, kas ir pieejami šeit: https://www.google.com/intl/en_ALL/help/terms_maps.html.
  • vi. Personiska/nekomerciāla lietošana. Pakalpojums Skype ir paredzēts jūsu personiskai un nekomerciālai lietošanai. Jums ir atļauts lietot pakalpojumu Skype darbā savai uzņēmējdarbības saziņai.
  • vii. Skype numurs/Skype To Go. Ja Skype jums nodrošina Skype numuru vai Skype To Go numuru, jūs piekrītat, ka jums nepieder šis numurs, kā arī nav tiesību šo numuru saglabāt bezgalīgi. Noteiktās valstīs šo numuru jums var nodrošināt kāds Skype partneris, nevis Skype, un, iespējams, jums ar šādu partneri ir jānoslēdz atsevišķs līgums.
  • viii. Skype Manager. “Skype Manager administratora kontu” izveidojat un pārvaldāt jūs, darbojoties kā atsevišķs Skype Manager grupas administrators, nevis kā biznesa vienība. Savu personīgo Microsoft kontu jums ir tiesības saistīt ar Skype Manager grupu (“Saistītais konts”). Jums ir tiesības savam Skype Manager norīkot papildu administratorus, ja viņi ir piekrituši šiem Nosacījumiem. Ja Skype numurus piešķirat kādam Saistītajam kontam, jūs esat atbildīgs par visu prasību ievērošanu saistībā ar jūsu Saistīto kontu lietotāju dzīvesvietu vai atrašanās vietu. Ja kādu Saistīto kontu izlemjat atsaistīt no Skype Manager grupas, nevarēsit atgūt atsaistītajam kontam piešķirtos abonementus, Skype kredītu vai Skype numurus, kā arī vairs nevarēsit piekļūt ar atsaistīto kontu saistītajam Jūsu saturam vai materiāliem. Jūs piekrītat visu savu Saistīto kontu lietotāju personisko informāciju apstrādāt saskaņā ar visiem piemērojamajiem datu aizsardzības tiesību aktiem.
  • ix. Skype maksas un naudas atmaksāšana. Maksas, kas ir jāmaksā par zvanīšanu uz tālruņiem, kuri nav iekļauti abonementā, sastāv no maksas par savienojumu (jāmaksā vienu reizi par zvanu) un tarifa par minūti, kā norādīts šeit: www.skype.com/go/allrates. Maksas par zvanu tiks atņemtas no jūsu Skype kredīta bilances. Skype var mainīt tarifus zvanīšanai uz tālruņiem un īpašajiem maksas numuriem, kas neietilpst abonementā. Ja izmaiņas ir būtiskas un nav jums izdevīgas (piem., ja mēs palielinām tarifus), mēs par to jūs informēsim pa e-pastu vai ar kādiem citiem pieņemamiem līdzekļiem vismaz trīsdesmit (30) dienas pirms šādu tarifu izmaiņu stāšanās spēkā. Pēc trīsdesmit (30) dienām jūsu nākamajam zvanam ir spēkā jaunie tarifi. Pašreizējie tarifi ir atrodami šeit: www.skype.com/go/allrates. Ja nepiekrītat jaunajiem tarifiem, jūs nedrīkstat veikt zvanu. Daļējas zvana minūtes un daļēju centu maksas tiks apaļotas uz augšu līdz nākamajai veselajai vienībai. Visās Skype maksas produktu cenās ir iekļauti piemērojamie nodokļi, tostarp PVN, ja vien nav norādīts citādi. PVN tiek aprēķināts, ņemot vērā norādīto norēķinu adresi. Jūs skaidri atsakāties no jebkādām tiesībām uz PVN atmaksāšanu no Skype, ja PVN summa, kas uzņēmumam Skype galu galā ir jāmaksā nodokļu iestādēm, kaut kādu iemeslu dēļ ir mazāka par PVN summu, kas iekasēta no jums. Skype maksas produkti nav pieejami klientiem Atonā, Kanāriju salās, Francijas Aizjūras departamentos, Ālandu salās, Normandijas salās, Helgolandes salā, Bīzingenes teritorijā, Seūtā, Meliljā, Itālijas Livinjo un Kamiones komūnās un Lugāno ezera Itālijas ūdeņos. Ja esat izmantojis kādu Skype maksas produktu, jūsu Iesaldēšanas periods tiks likvidēts un jūsu pirkumu nevarēs atcelt vai saņemt par to samaksāto naudu. Skype kredīta izdevumi, Skype numura piešķiršana vai abonementa summu lietošana Skype maksas produkta “pilnīgai piegādei” un/vai “lietošanai”. Jūs skaidri piekrītat, ka Skype numuri var tikt piešķirti pirms Iesaldēšanas perioda beigām un pēc piešķiršanas tos vairs nevar atgūt. Ārpus Iesaldēšanas perioda saskaņā ar šiem Nosacījumiem ir iespējams atgūt tikai neizlietotos Skype abonementus vai tos Skype abonementus, kam beidzies termiņš. Iesaldēšanas periods un naudas atmaksa neattiecas uz Skype maksas produktiem, ko (i) iegādājāties ar trešās personas partnera starpniecību; (ii) apmaksājāt skaidrā naudā, izmantojot trešās personas maksājumu metodes (piemēram, skaidras naudas maksājuma maku); (iii) neiegādājāties tiešsaistē no Skype (piem., ar kuponiem vai priekšapmaksas kartēm); vai (iv) jūsu kontam piešķīra trešā persona.
  • x. Skype kredīts. Skype nesniedz garantijas, ka varēsit lietot savu Skype kredīta bilanci, lai iegādātos visus Skype maksas produktus. Ja savu Skype kredītu nelietojat 180 dienas, Skype jūsu Skype kredītam piemēro neaktīvu statusu. Savu Skype kredītu varat atkal aktivizēt, izmantojot atkārtotas aktivizēšanas saiti šeit: https://www.skype.com/go/store.reactivate.credit. Kad iegādājaties Skype kredītu, varat aktivizēt iespēju Automātiskie maksājumi, atzīmējot attiecīgo izvēles rūtiņu. Ja tā ir iespējota, katru reizi, kad jūsu Skype bilance kļūst mazāka par sliekšņa vērtību, ko Skype laiku pa laikam iestata, jūsu Skype kredīta bilance tiks papildināta par vienādu summu un izmantojot jūsu izvēlēto maksājumu metodi. Ja iegādājāties abonementu ar maksājumu metodi, kas nav kredītkarte, PayPal vai Moneybookers (Skrill), un ja esat aktivizējis iespēju Automātiskie maksājumi, jūsu Skype kredīta bilance tiks papildināta par summu, kāda ir nepieciešama nākamā abonementa iegādei. Automātisko maksājumu iespēju varat atspējot jebkurā laikā, piekļūstot iestatījumiem sava konta portālā pakalpojumā Skype.
  • xi. Starptautisko ziņojumu maksas. Pašlaik pakalpojumā GroupMe katrai izveidotajai grupai tiek lietoti ASV numuri. Katra īsziņa, kas tiek sūtīta uz vai saņemta no GroupMe numura, tiek uzskatīta par starptautisku īsziņu, kas tiek sūtīta uz vai saņemta no Amerikas Savienotajām Valstīm. Saistītos starptautiskos tarifus noskaidrojiet no sava pakalpojumu sniedzēja.
  • xii. Naudas sūtīšana un saņemšana. Lietojot naudas sūtīšanas un saņemšanas iespēju (ja tā ir pieejama), jūs apliecināt, ka Skype izmanto trešās personas maksājumu pakalpojumu nodrošināšanai un pārvedumu veikšanai. Pakalpojums Skype nenodrošina maksājumu pakalpojumus un neveic pārvedumus, un tas nav uzņēmums, kas sniedz naudas pakalpojumus. Naudas sūtīšanu un saņemšanu pakalpojumā Skype drīkst veikt tikai lietotāji, kuri ir sasnieguši 18 gadu vecumu (vai citādi atbilst trešo personu nosacījumiem), kuri reģistrējas trešās personas pakalpojuma sniedzēja kontam un kurus tam apstiprina attiecīgais trešās personas pakalpojuma sniedzējs. Lai lietotu naudas sūtīšanas iespēju, jums, iespējams, būs jāreģistrējas trešās personas noteikumiem un nosacījumiem un jāsniedz atļaujas kopīgot datus ar šīm trešajām pusēm, lai tās varētu nodrošināt pakalpojumu. Ja Skype saņem paziņojumu par to, ka jūs, lietojot naudas sūtīšanas iespēju, pārkāpjat trešās personas noteikumus un nosacījumus, Skype ir tiesības rīkoties pret jūsu kontu, piemēram, atcelt vai apturēt jūsu konta darbību. Skype vai Microsoft neatbild par trešo personu nodrošinātajiem maksājumu pakalpojumiem vai jebkādām darbībām, kas veiktas saistībā ar trešo personu noteikumiem un nosacījumiem. Skype nesniedz apliecinājumus vai garantijas, ka naudas sūtīšanas un saņemšanas iespēja ir pieejama vai turpinās būt pieejama.
Viss teksts
Bing un MSNBing un MSN14f_BingandMSN
Kopsavilkums
 • f. Bing un MSN.
  • i. Bing un MSN materiāli. Pakalpojumā Bing un MSN, tostarp izmantojot Microsoft robotus, lietojumprogrammas un programmas, pieejamie raksti, teksts, fotoattēli, kartes, videoklipi, video atskaņotāji un trešo personu materiāli ir paredzēti tikai jūsu nekomerciālai, personiskai lietošanai. Citi lietošanas veidi, piemēram, šo materiālu lejupielādēšana, kopēšana vai tālākizplatīšana vai arī šo materiālu vai produktu izmantošana savu produktu izveidē, ir atļauta vienīgi Microsoft vai tiesību īpašnieku konkrēti atļautajā apmērā vai piemērojamo autortiesību likumu atļautajā apmērā. Microsoft vai citi tiesību īpašnieki attiecībā uz šiem materiāliem patur visas tiesības, ko Microsoft nav skaidri piešķīrusi saskaņā ar licences nosacījumiem.
  • ii. Bing kartes. Jums nav tiesību valsts nolūkiem lietot Bing karšu attēlu datu bāzi No putna lidojuma Amerikas Savienotajām Valstīm, Kanādai, Meksikai, Jaunzēlandei, Austrālijai vai Japānai, ja no mums neesat saņēmis atsevišķu rakstisku apstiprinājumu.
  • iii. Bing vietas un Bing Manufacturer Center. Kad savus Datus vai Jūsu saturu sniedzat pakalpojumam Bing vietas vai Bing Manufacturer Center, jūs korporācijai Microsoft piešķirat globālu intelektuālā īpašuma licenci bez autoratlīdzības tos lietot, pavairot, saglabāt, modificēt, uzkrāt, veicināt, pārsūtīt, attēlot vai izplatīt kā daļu no pakalpojuma, kā arī piešķirt šo tiesību apakšlicenci trešajām personām.
Viss teksts
CortanaCortana14g_Cortana
Kopsavilkums
 • g. Cortana.
  • i. Personiska nekomerciāla lietošana. Cortana ir Microsoft personiskā asistenta Pakalpojums. Pakalpojuma Cortana nodrošinātās iespējas, pakalpojumi, saturs un trešo personu programmas un pakalpojumi (kopā — “Cortana pakalpojumi”) ir paredzēti tikai jūsu personiskai un nekomerciālai lietošanai.
  • ii. Funkcionalitāte un saturs. Cortana nodrošina dažādas iespējas, no kurām dažas ir personalizētas. Cortana pakalpojumi drīkst atļaut jums piekļūt pakalpojumiem, informācijai vai funkcionalitātei, ko nodrošina citi Microsoft pakalpojumi vai Trešo personu programmas un pakalpojumi. 13. sadaļā sniegtie konkrētā pakalpojuma nosacījumi attiecas uz piemērojamo Microsoft pakalpojumu lietošanu, kuriem piekļūstat, izmantojot Cortana pakalpojumus. Cortana jums sniedz informāciju tikai plānošanas nolūkos, un, pārskatot šo informāciju un paļaujoties uz to, jums ir jāpieņem neatkarīgs lēmums. Microsoft negarantē programmas Cortana personalizēšanas nolūkā veikto pielāgojumu ticamību, pieejamību vai savlaicīgumu. Korporācija Microsoft nav atbildīga par to, ja programmas Cortana saziņas pārvaldības līdzekļa darbības dēļ tiek aizkavēta ziņojuma vai paziņojuma saņemšana, skatīšana vai nosūtīšana vai attiecīgo darbību nav iespējams veikt.
  • iii. Trešo personu programmas un pakalpojumi. Cortana pakalpojumu piegādes ietvaros programma Cortana drīkst veikt informācijas apmaiņu ar Trešo personu programmām un pakalpojumiem, piemēram, apmainīties ar Trešo personu programmu un pakalpojumu atgriezto pasta indeksu, vaicājumiem un atbildēm, lai izpildītu jūsu pieprasījumu. Veicot kontu saistīšanu, programma Cortana drīkst sniegt iespēju lietotājiem iepirkties Trešo personu programmās un pakalpojumos, izmantojot konta preferences un iestatījumus, ko lietotājs ir tieši izveidojis šajās Trešo personu programmās un pakalpojumos. Lietotāji jebkurā laikā var pārtraukt kontu saistīšanu. Uz Trešo personu programmu un pakalpojumu lietošanu attiecas šo Nosacījumu 5. sadaļa. Trešo personu programmu un pakalpojumu izdevēji var mainīt vai pārtraukt Trešo personu programmu un pakalpojumu funkcionalitāti un līdzekļus vai integrāciju ar Cortana pakalpojumiem. Korporācija Microsoft nav atbildīga par ražotāja nodrošinātu programmatūru vai aparātprogrammatūru.
  • iv. Cortana iespējotās ierīces. Cortana iespējotās ierīces ir produkti vai ierīces, ar kuriem var piekļūt Cortana pakalpojumiem, vai produkti vai ierīces, kas ir saderīgas ar Cortana pakalpojumiem. Cortana iespējotās ierīces ietver trešo personu ierīces vai produktus, kas nepieder korporācijai Microsoft un ko tā neražo un neizstrādā. Korporācija Microsoft nav atbildīga par šīm trešo personu ierīcēm un produktiem.
  • v. Programmatūras atjauninājumi. Jebkurai ierīcei, kas var izveidot savienojumu ar Cortana pakalpojumiem, mums ir tiesības automātiski pārbaudīt jūsu Cortana pakalpojumu programmatūras versiju un lejupielādēt programmatūras atjauninājumus vai konfigurācijas izmaiņas vai pieprasīt jebkuram Cortana iespējoto ierīču ražotājam atjaunināt Cortana pakalpojumu programmatūru.
Viss teksts
Outlook.comOutlook.com14h_Outlook_com
Kopsavilkums
 • h. Outlook.com. Outlook.com (vai @msn, @hotmail vai @live) e-pasta adrese, ko lietojat, lai izveidotu savu Microsoft kontu, ir jums unikāla, kamēr vien ir aktīva jūsu Outlook.com iesūtne vai Microsoft konts. Ja jūs vai Microsoft saskaņā ar šiem Nosacījumiem slēdz jūsu Outlook.com iesūtni vai Microsoft kontu, šī e-pasta adrese vai lietotājvārds var atkal kļūt pieejami mūsu sistēmā un tikt piešķirti citam lietotājam.
Viss teksts
Office pakalpojumiOffice pakalpojumi14i_officeBasedServices
Kopsavilkums
 • i. Office pakalpojumi. Office 365 mājas lietošanai, Office 365 individuālai lietošanai, Office 365 University, Office Online, Sway, OneNote.com un jebkuri citi Office 365 abonementa Pakalpojumi vai Pakalpojumi ar Office zīmolu ir paredzēti vienīgi jūsu personiskai, nekomerciālai lietošanai, ja vien neesat noslēdzis atsevišķu līgumu ar Microsoft, kas jums sniedz komerciālas lietošanas tiesības.
Viss teksts
Microsoft Health pakalpojumiMicrosoft Health pakalpojumi14j_MicrosoftHealthServices
Kopsavilkums
 • j. Microsoft Health pakalpojumi.
  • i. HealthVault. Pakalpojums HealthVault ir paredzēts tam, lai jūs varētu saglabāt savu personisko ar veselību saistīto informāciju un informāciju par citām personām (piemēram, jūsu ģimeni) ar viņu piekrišanu. HealthVault konti nav paredzēti veselības aprūpes sniedzēju lietošanai jebkādos citos komerciālos vai ne personiskos nolūkos. Jūsu konta informācija var ne vienmēr būt precīza vai aktuāla, un veselības aprūpes sniedzējs šo informāciju drīkst skatīt vienīgi informatīvos nolūkos. Pakalpojums HealthVault neglabā ierakstus, lai tos izmantotu veselības aprūpes sniedzēju vai citiem medicīniskiem vai gadījumu pārvaldības nolūkiem. Piemēram, HealthVault ieraksti nav īpašas ierakstu kopas, kā tas ir noteikts saskaņā ar ASV normatīvajiem aktiem. Ja veselības aprūpes sniedzējs izlemj savos ierakstos iekļaut jebkādus datus, kas ir pieejami pakalpojumā HealthVault, šim veselības aprūpes sniedzējam šādu datu kopija ir jāglabā pašam savā sistēmā. Ja jūsu kontā ir kāds ieraksts, kuru uzrauga vairākas personas (jo viens no jums ielūdza otru personu), jūs apliecināt, ka otram uzraugam ir pilnīga kontrole pār šo ierakstu un otram uzraugam ir tiesības atcelt jūsu piekļuvi šim ierakstam, pārvaldīt citu personu piekļuvi ierakstam, kā arī skatīt ieraksta datus, tostarp šī ieraksta lietošanas veidu un laiku. Microsoft neatbalsta akreditācijas datus, ko nenodrošina Microsoft (piemēram, Facebook un OpenID), tādēļ HealthVault klientu atbalsts nevarēs jums palīdzēt ar to pierakstīšanās problēmām. Ja pazaudējat pierakstīšanās akreditācijas datus vai ja tiek slēgts jūsu konts, kurā glabājat savus akreditācijas datus, jūs nevarēsit atgūt saglabātos datus. Lai palīdzētu nodrošināt pastāvīgu piekļuvi, iesakām savam HealthVault kontam lietot vairākus pierakstīšanās akreditācijas datus. Microsoft neapstiprina un nekontrolē Microsoft nenodrošinātos akreditācijas datus, ko jūs varat lietot, un tā nav atbildīga par to darbību, atbalstu vai drošību.
  • ii. Microsoft Band. Microsoft Band ierīce un lietojumprogramma nav medicīniskas ierīces, un tās ir paredzētas vienīgi fitnesa un labsajūtas nolūkiem. Tās nav izstrādātas vai paredzētas tam, lai izmantotu slimību un citu problēmu diagnosticēšanai, ārstēšanai, mazināšanai, aprūpei vai slimību un citu problēmu profilaksei. Microsoft neatbild par lēmumiem, ko jūs pieņemat, pamatojoties uz informāciju, kuru saņēmāt no Microsoft Band.
  • iii. Health roboti un HealthVault ieskati. Veselības roboti un HealthVault Insights lietojumprogramma, tostarp darbību plāni, ieskati, atgādinājumi un citas iespējas nav medicīniskas ierīces un ir paredzētas vienīgi fitnesa un labsajūtas nolūkiem kopā ar aprūpes sniedzēja izdoto programmu. Tās nav izstrādātas vai paredzētas speciālista medicīniskā padoma aizstāšanai vai arī slimību vai citu problēmu diagnozes noteikšanai, ārstēšanai, mazināšanai, profilaksei vai aprūpei. Jūs uzņematies pilnu atbildību par veselības robotu un HealthVault Insights lietošanu un apliecināt, ka HealthVault Insights atgādinājumus ir paredzēts lietot vienīgi kā noderīgu rezerves sistēmu atgādinājumiem par zālēm un uzdevumiem. Microsoft neatbild par lēmumiem, ko jūs pieņemat, pamatojoties uz informāciju, kuru saņēmāt no veselības robotiem vai HealthVault Insights. Pirms lietojat HealthVault Insights un ja jums ir kādi jautājumi par medicīnisko stāvokli, diētu, fitnesa un labsajūtas programmu, vienmēr konsultējieties ar savu ārstu. Nekādā gadījumā neignorējiet speciālista medicīniskos padomus un nenovilciniet šādu konsultāciju saņemšanu, balstoties uz informāciju, kam piekļuvāt, izmantojot Pakalpojumus. Tāpat kā jebkuras tehnoloģijas gadījumā, veselības roboti un HealthVault Insights var nedarboties, kā paredzēts, vairāku iemeslu dēļ, tostarp strāvas vai savienojuma zuduma dēļ.
Viss teksts
Digitālās precesDigitālās preces14k_DigitalGoods
Kopsavilkums
 • k. Digitālās preces. Izmantojot pakalpojumu Microsoft Groove, Microsoft Movies & TV, Veikalu un jebkurus citus saistītos un turpmākos pakalpojumus, korporācija Microsoft jums var nodrošināt iespējas iegūt, klausīties, skatīties, spēlēt vai lasīt (attiecīgi) mūziku, attēlus, video, tekstu, grāmatas, spēles vai citus materiālus (“Digitālās preces”), kuras varat saņemt digitālā formā. Digitālās preces ir paredzētas vienīgi jūsu personiskai un nekomerciālai lietošanai izklaides nolūkos. Jūs piekrītat, ka neveiksit nekādu Digitālo preču tālākizplatīšanu, apraidīšanu, publisku izpildīšanu vai attēlošanu vai jebkādu kopiju pārsūtīšanu. Digitālās preces var piederēt korporācijai Microsoft vai trešajām personām. Jebkurā gadījuma jūs saprotat un atzīstat, ka jūsu tiesības attiecībā uz Digitālajām precēm regulē šie Nosacījumi, autortiesību likumi un lietošanas noteikumi, kas atrodas vietnē https://go.microsoft.com/fwlink/p/?LinkId=723143. Jūs piekrītat, ka nekādu iemeslu dēļ nemēģināsit modificēt nevienu Digitālo preci, ko ieguvāt no kāda no Pakalpojumiem, tostarp ar nolūku slēpt vai mainīt Digitālo preču īpašumtiesības vai izcelsmi. Korporācijai Microsoft vai Digitālo preču īpašniekiem ir tiesības laiku pa laikam bez brīdinājuma noņemt Digitālās preces no Pakalpojumiem.
Viss teksts
OneDriveOneDrive14l_OneDrive
Kopsavilkums
 • l. OneDrive.
  • i. Krātuves piešķiršana. Ja jūsu OneDrive kontā tiek glabāts vairāk satura, nekā jums ir atļauts saskaņā ar jūsu bezmaksas vai maksas abonēšanas pakalpojumu nosacījumiem attiecībā uz OneDrive, un jūs neatbildat uz Microsoft paziņojumu ar lūgumu labot savu kontu, noņemot lieko saturu vai pārejot uz jaunu abonēšanas plānu, kurā ir pieejama lielāka krātuve, 30 dienu laikā kopš paziņojuma nosūtīšanas (vai ilgākā periodā, ja tas norādīts paziņojumā), mēs paturam tiesības slēgt jūsu kontu un dzēst vai atspējot piekļuvi Jūsu saturam pakalpojumā OneDrive.
  • ii. Pakalpojuma veiktspēja. Atkarībā no tādiem faktoriem kā jūsu aprīkojums, savienojums ar internetu un Microsoft pūles uzturēt sava pakalpojuma veiktspēju un integritāti, kad augšupielādējat vai sinhronizējat saturu pakalpojumā OneDrive, reizēm var rasties aizkaves.
  • iii. Paziņojums par termiņa beigām. Pirms slēdzam jūsu OneDrive kontu, jo tas ir bijis neaktīvs saskaņā ar sadaļu 4.a(ii), mēs jums par to ziņosim vismaz vienu mēnesi iepriekš. Ja esat maksas OneDrive abonents, tad periodā, kurā esat samaksājis par OneDrive lietojumu, mēs jūsu kontu neslēgsim neaktivitātes dēļ.
  • iv. OneDrive pakalpojuma izmaiņas. Mēs jūs informēsim vismaz 30 dienas iepriekš, ja jebkādu bezmaksas vai maksas OneDrive pakalpojumu izmaiņu dēļ jūs zaudēsit piekļuvi jūsu saturam pakalpojumā OneDrive.
  • v. Maksas abonementi. Ja mēs samazinām jūsu OneDrive datu krātuves ierobežojumus vai atceļam OneDrive pakalpojumu, jums ir tiesības atcelt savu maksas abonementu attiecībā uz pakalpojumu OneDrive, un mēs jums nodrošināsim proporcionālu līdzekļu atmaksu par šādu abonementu. Par visām šādām izmaiņām mēs jums sniegsim paziņojumu vismaz 30 dienas iepriekš, un atcelšana jums ir jāveic šajā paziņojumā norādītajā periodā.
Viss teksts
Microsoft RewardsMicrosoft Rewards14m_MicrosoftRewards
Kopsavilkums
 • m. Microsoft Rewards.
  • i. Programma. Microsoft Rewards (“Programma”) ļauj jums nopelnīt izmantojamus punktus par tādām darbībām kā kvalificēta meklēšana, iegāde, laiks, kas pavadīts, aktīvi izmantojot pārlūku Microsoft Edge, un citiem Microsoft piedāvājumiem. Piedāvājumi var atšķirties atkarībā no tirgus. Meklēšana ir individuāla lietotāja darbība, manuāli ievadot tekstu labticīgā nolūkā, lai iegūtu Bing meklēšanas rezultātus šāda lietotāja veiktas izpētes mērķiem, un tā neietver robotu, makro vai citu automatizētu vai krāpniecisku līdzekļu ievadītu vaicājumu (“Meklēšana”). Iegāde ir preču pirkšanas process vai digitālam saturam paredzētas licences lejupielāde un iegāde no Microsoft bez maksas vai par maksu (“Iegāde”). Programmas Rewards punkti netiek piedāvāti par katru pirkumu no Microsoft. Aktīva pārlūkošana ar Microsoft Edge nozīmē to, ka pārlūks ir redzams jūsu ierīces ekrānā (piemēram, ir atvērts un tiek lietots tā, ka uzdevumjoslā Microsoft Edge ikona ir izcelta, norādot, ka šī programma attiecīgajā brīdī tiek lietota) un jūs lietojat pārlūku tīmekļa vietņu apskatei, videoklipu skatīšanai pārlūkā, e-pasta skatīšanai vai citiem nolūkiem, kam tiek lietoti pārlūki. Lai nopelnītu punktus par Microsoft Edge lietošanu, Bing ir jābūt pārlūka noklusējuma meklētājprogrammai un Windows iestatījumos ir jābūt iespējotai telemetrijai. Microsoft laiku pa laikam var piedāvāt papildu iespējas nopelnīt punktus, un katrs punktu nopelnīšanas piedāvājums nebūs pieejams bezgalīgi ilgi. Atlīdzību izmantošanas lapā savus nopelnītos punktus varat izmantot dažādiem vienumiem (“Atlīdzības”). Papildinformāciju skatiet sadaļā Atlīdzības vietnē support.microsoft.com (“BUJ”).
   • 1. Programmas prasības. Jums nepieciešams derīgs Microsoft konts, un jūsu ierīcēm jāatbilst vietnē norādītajām sistēmas minimālajām prasībām. Programma ir paredzēta lietotājiem, kas dzīvo BUJ sadaļā norādītajās valstīs. Individuālajam lietotājam nedrīkst būt vairāk par vienu Programmas kontu, pat ja viņam ir vairākas e-pasta adreses; maksimālais kontu skaits mājsaimniecībām ir seši konti. Programma ir paredzēta tikai jūsu personiskai un nekomerciālai lietošanai.
   • 2. Punkti. Jūs nevarat nodot punktus citam, izņemot gadījumus, ja ziedojat savus punktus bezpeļņas organizācijai, kas norādīta atlīdzību izmantošanas centrā. Punkti nav jūsu privātīpašums, un jūs nevarat iegūt skaidru naudu vai finanšu līdzekļus apmaiņā pret tiem. Punkti jums tiek piešķirti veicināšanas nolūkā. Jūs nevarat iegādāties punktus. Microsoft var ierobežot punktu skaitu vai Atlīdzības vienai personai, mājsaimniecībai vai noteiktam laika posmam (piemēram, dienai). Programmā jūs varat izmantot ne vairāk kā 550 000 punktu viena kalendārā gada laikā. Programmā nopelnītie punkti nav derīgi citās Microsoft vai trešo personu piedāvātās programmās, un tos nevar lietot kopā ar šādām programmām. Neizmantotiem punktiem beidzas termiņš, ja nepelnāt vai neizmantojat punktus 18 mēnešus.
   • 3. Atlīdzības. Jūs varat izmantot punktus, apmeklējot atlīdzību izmantošanas centru, vai ziedot tos kādai no uzskaitītajām bezpeļņas organizācijām. Noteiktas Atlīdzības pieejamība var būt ierobežota, un tā tiks piegādāta tiem, kas pirmie pieteiksies šai Atlīdzībai. Lai Atlīdzībām izmantotu punktus, jums var tikt prasīts norādīt papildinformāciju, piemēram, jūsu pasta adresi un tālruņa numuru (numuru, kas nav VOIP vai bezmaksas numurs), un jums var tikt lūgts ievadīt krāpšanas novēršanas kodu, vai papildus parakstīt juridiskus dokumentus. Ja esat pasūtījis Atlīdzību, jūs nevarat to atcelt vai atgriezt apmaiņā pret punktiem, izņemot gadījumu, ja produkti ir bojāti vai to nosaka piemērojamie tiesību akti. Ja pasūtāt Atlīdzību, kas nav krājumā vai nav pieejama citu pēc Microsoft ieskatiem noteiktu iemeslu dēļ, mēs varam aizvietot Atlīdzību ar līdzvērtīgas vērtības Atlīdzību vai atgriezt jūsu punktus. Microsoft var atjaunināt Atlīdzības, kas tiek piedāvātas atlīdzību izmantošanas centrā vai pārtraukt piedāvāt konkrētas Atlīdzības. Dažu Atlīdzību saņemšanai var būt noteikts vecuma ierobežojums. Jebkurš šāds noteikums tiks iekļauts attiecīgajā piedāvājumā. Jūs esat atbildīgs par visu federālo, valsts noteikto un vietējo nodokļu, kā arī visu citu ar Atlīdzības saņemšanu un lietošanu saistīto maksu nomaksu. Atlīdzības tiks nosūtītas uz to e-pasta adresi, kuru norādījāt, pasūtot Atlīdzību, tāpēc uzturiet savu e-pasta adresi aktīvu. Atlīdzības, kuras nevarēs piegādāt, netiks izsniegtas atkārtoti un tādējādi tiks zaudētas. Atlīdzības nav paredzētas pārdošanai.
   • 4. Dalības Programmā atcelšana. Jūsu Programmas konts tiks atcelts, ja nereģistrēsities tajā vismaz vienu reizi 18 mēnešu periodā. Turklāt Microsoft patur tiesības atcelt Programmas kontu konkrētam lietotājam par sagrozījumu veikšanu Programmā, tās nepareizu lietošanu un krāpniecību vai šo Nosacījumu pārkāpumiem. Atceļot Programmu (ja atcelšanu veicat jūs vai mēs) vai apturot Programmas darbību, jums 90 dienu laikā būs jāizmanto savi punkti, pretējā gadījumā punkti tiks zaudēti. Atcelšanas brīdī tiek izbeigtas jūsu tiesības lietot Programmu un turpināt krāt punktus.
   • 5. Citi nosacījumi. Microsoft patur tiesības jūs diskvalificēt, atspējot jūsu piekļuvi Programmai vai Atlīdzību kontam un/vai ieturēt punktus, Atlīdzības un ziedojumus labdarībai, ja Microsoft uzskata, ka jūs veicat sagrozījumus vai nepareizi lietojat kādu Programmas iespēju vai varētu būt iesaistīts darbībās, kurās tiek pārkāpti šie Nosacījumi.
Viss teksts
DažādiDažādi16_17_18_miscellaneous
Kopsavilkums

14. Dažādi. Šī sadaļa, 1., 9. (attiecībā uz summām, kas radušās pirms šo Nosacījumu termiņa beigām), 10., 11., 12., 16. sadaļa un tās sadaļas, kas ir spēkā saskaņā ar to nosacījumiem pēc to beigām, paliek spēkā pēc jebkuras šo Nosacījumu izbeigšanas vai atcelšanas. Mēs jebkurā brīdī bez iepriekšēja paziņojuma drīkstam pilnībā vai daļēji piešķirt, nodot vai citādi atbrīvoties no savām tiesībām un pienākumiem saskaņā ar šiem Nosacījumiem, ja vien šāda piešķiršana, nodošana vai atbrīvošanās nenodara jums kaitējumu. Jūs nedrīkstat piešķirt vai nodot šajos Nosacījumos noteiktās vai jebkādas citas Pakalpojumu lietošanas tiesības vai kā citādi atbrīvoties no tām. Šis ir pilna apjoma līgums starp jums un Microsoft attiecībā uz Pakalpojumu lietošanu. Tas aizstāj visus iepriekšējos līgumus starp jums un korporāciju Microsoft attiecībā uz Pakalpojumu lietošanu. Visas šo Nosacījumu daļas ir piemērojamas atbilstošos tiesību aktos maksimāli pieļaujamajā apmērā. Ja tiesa vai šķīrējtiesnesis nolemj, ka mēs nevaram īstenot kādu šo Nosacījumu daļu atbilstoši rakstītajam, šie nosacījumi tiek uzskatīti par aizstātiem ar līdzīgiem tādā apmērā, kāds ir īstenojams saskaņā ar atbilstošajiem tiesību aktiem, taču pārējie Nosacījumi netiek mainīti. Šie Nosacījumi ir noslēgti vienīgi jūsu un mūsu interesēs. Tie nav noslēgti citas personas vajadzībām, izņemot Microsoft tiesību pārņēmējus un pēctečus. Sadaļu virsraksti ir paredzēti tikai uzziņām.

15. Eksporta likumi. Jums ir jāievēro visi vietējie un starptautiskie eksporta likumi un normatīvie akti, kas attiecas uz programmatūru un/vai Pakalpojumiem, tostarp mērķu, lietotāju un lietojuma ierobežojumi. Papildinformāciju par ģeogrāfiskajiem un eksporta ierobežojumiem skatiet vietnē https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=868968 un https://www.microsoft.com/exporting.

16. Tiesību paturēšana un atsauksmes. Ja vien šajos Nosacījumos nav skaidri norādīts citādi, Microsoft jums nepiešķir licenci vai jebkādas citu veidu tiesības saistībā ar jebkādiem patentiem, tehnoloģisko kompetenci, autortiesībām, komercnoslēpumiem, preču zīmēm vai citu intelektuālo īpašumu, kas pieder korporācijai Microsoft vai jebkurai saistītajai juridiskajai personai vai arī ko kontrolē Microsoft vai jebkura saistītā juridiskā persona, tostarp (bet ne tikai) jebkuru nosaukumu, preču iepakojumu, logotipu vai ekvivalentiem. Ja jūs korporācijai Microsoft sniedzat jebkādu ideju, ierosinājumu vai atsauksmes, tostarp (bez ierobežojumiem) idejas par jauniem produktiem, tehnoloģijām, veicināšanas pasākumiem, produktu nosaukumiem, atsauksmēm par produktiem un produktu uzlabojumiem (“Atsauksmes”), jūs korporācijai Microsoft piešķirat tiesības bez maksas, autoratlīdzības vai citām saistībām pret jums izveidot, radīt atvasinātus darbus, lietot, kopīgot un komercializēt jūsu Atsauksmes jebkādā veidā un jebkādam nolūkam. Jūs nedrīkstat sniegt Atsauksmes, uz kurām attiecas kāda licence, kas paredz, ka korporācijai Microsoft ir jālicencē tās programmatūra, tehnoloģijas vai dokumentācija jebkurai trešajai personai, jo Microsoft tajos iekļauj jūsu Atsauksmes.

Viss teksts
PAZIŅOJUMIPAZIŅOJUMINOTICES
Kopsavilkums

Paziņojumi un kārtība, kādā ir iesniedzamas prasības par intelektuālā īpašuma pārkāpumiem. Korporācija Microsoft ciena trešo personu intelektuālā īpašuma tiesības. Ja jums ir prasības saistībā ar intelektuālā īpašuma tiesību aizskārumiem, tostarp prasības par autortiesību pārkāpumiem, iesakām šādus paziņojumus sūtīt norādītajam Microsoft aģentam. Lai iegūtu detalizētu informāciju un kontaktinformāciju, skatiet lapu Paziņojums un kārtība, kādā ir iesniedzamas prasības par autortiesību pārkāpumiem.

Microsoft paziņojumus par autortiesību pārkāpumiem izskata saskaņā ar ASV Kodeksa 17. sadaļas 512. iedaļu. Attiecīgās situācijās korporācija Microsoft drīkst atspējot vai anulēt kontus, kas pieder tiem Microsoft pakalpojumu lietotājiem, kuri veic pārkāpumus atkārtoti.

Paziņojumi un kārtība, kādā ir iesniedzamas prasības saistībā ar intelektuālo īpašumu, veicot reklamēšanu. Lūdzu, pārskatiet mūsu Intelektuālā īpašuma vadlīnijas, lai iegūtu informāciju par intelektuālā īpašuma aizsardzības problēmām mūsu reklamēšanas tīklā.

Paziņojumi par autortiesībām un preču zīmēm. Autortiesības uz Pakalpojumiem: © 2018 Microsoft Corporation un/vai tās piegādātāji, One Microsoft Way, Redmond, WA 98052, U.S.A. Visas tiesības paturētas. Microsoft un visu Microsoft produktu, programmatūras un pakalpojumu nosaukumi, logotipi un ikonas var būt korporācijas Microsoft preču zīmes vai reģistrētas preču zīmes Amerikas Savienotajās Valstīs un/vai citās valstīs. Uzņēmumu un produktu nosaukumi var būt to attiecīgo īpašnieku preču zīmes. Tiek paturētas visas tiesības, kas šajos Nosacījumos netiek īpaši piešķirtas. Atsevišķu Microsoft vietņu serveros lietotās programmatūras veidošanā daļēji ir ieguldīts Independent JPEG Group darbs. Autortiesības © 1991-1996 Thomas G. Lane. Visas tiesības paturētas. Atsevišķos Microsoft vietņu serveros lietotā “gnuplot” programmatūra ir aizsargāta ar autortiesībām © 1986‑1993 Thomas Williams, Colin Kelley. Visas tiesības paturētas.

Medicīnisks paziņojums. Microsoft nesniedz medicīniskus vai jebkādus citādus padomus par veselību, diagnozi vai ārstēšanu. Ja jums ir kādi jautājumi par medicīnisko stāvokli, diētu, fitnesa vai fiziskās sagatavotības programmu, vienmēr jautājiet savam ārstam vai citam kvalificētam veselības aprūpes sniedzējam. Nekādā gadījumā neignorējiet speciālista medicīniskos padomus un nenovilciniet šādu konsultāciju saņemšanu, balstoties uz informāciju, kam piekļuvāt, izmantojot Pakalpojumus.

Akciju kotējumi un indeksa dati (tostarp indeksa vērtības). © 2013 Morningstar, Inc. Visas tiesības paturētas. Šeit ietvertā informācija: (1) pieder uzņēmumam Morningstar un/vai tā satura sniedzējiem; (2) nedrīkst tikt kopēta vai izplatīta; un (3) netiek garantēta ka precīza, pilnīga vai aktuāla. Ne Morningstar, ne tā satura sniedzēji nav atbildīgi par jebkādiem bojājumiem vai zaudējumiem, ko var izraisīt jebkāda šīs informācijas lietošana. Iepriekšēja efektivitāte negarantē turpmākus rezultātus.

Dow Jones IndexesSM, indeksa datus vai Dow Jones atzīmes jūs nedrīkstat lietot saistībā ar jebkādu finanšu instrumentu vai investīciju produktu (piemēram, atvasinājumu, strukturētu produktu, investīciju fondu, apmaiņas fondu vai investīciju portfeļu un tamlīdzīgu produktu, kur instrumenta vai investīciju produkta cenas, peļņas un/vai veiktspējas pamatā ir jebkuru indeksu vai jebkura indeksa pilnvarotās personas izsekošana, vai arī ir saistīta ar to vai paredzēta tai) izdošanu, izveidi, sponsorēšanu, tirdzniecību, mārketingu vai veicināšanu, ja jums ar Dow Jones nav noslēgts atsevišķs rakstisks līgums.

Finanšu paziņojums. Saskaņā ar Amerikas Savienoto Valstu federālo vērtspapīru likumu vai citu jurisdikciju vērtspapīru likumiem korporācija Microsoft nav brokeris/komercaģents vai reģistrēts investīciju konsultants un nekonsultē personas par investīcijām vērtspapīros vai citos finanšu produktos vai pakalpojumos, to pirkšanu vai pārdošanu. Nekas no Pakalpojumos ietvertā neveido piedāvājumu vai ieteikumu pirkt vai pārdot jebkādus vērtspapīrus. Korporācija Microsoft un tās akciju kotējumu vai indeksu datu licences devēji neapstiprina un neiesaka nevienu konkrētu finanšu produktu vai pakalpojumu. Nekas no Pakalpojumos ietvertā nav paredzēts kā speciālista padoms, tostarp (bez ierobežojuma) padomi par investīcijām vai nodokļiem.

Paziņojums par vizuālajiem standartiem H.264/AVC, MPEG-4 un video standartu VC-1. Programmatūrā var būt ietvertas vizuālās H.264/AVC, MPEG-4 un/vai VC-1 kodeku tehnoloģijas, kuras var licencēt MPEG LA, L.L.C. Šīs tehnoloģijas veido formātu, kas ir paredzēts video informācijas datu saspiešanai. MPEG LA, L.L.C. pieprasa sniegt šādu paziņojumu:

ŠIS PRODUKTS IR LICENCĒTS PATĒRĒTĀJAM PERSONISKAI UN NEKOMERCIĀLAI LIETOŠANAI SASKAŅĀ AR H.264/AVC, MPEG-4 VIZUĀLO UN VC-1 PATENTU PORTFEĻA LICENCĒM, LAI (A) KODĒTU VIDEO ATBILSTOŠI STANDARTIEM (TURPMĀK — “VIDEO STANDARTI”) UN/VAI (B) DEKODĒTU H.264/AVC, MPEG-4 VIZUĀLOS DATUS UN VC-1 VIDEO, KO PATĒRĒTĀJS KODĒJIS PERSONISKĀM UN NEKOMERCIĀLĀM VAJADZĪBĀM UN/VAI KAS IEGŪTS NO VIDEO PAKALPOJUMU SNIEDZĒJA, KURŠ IR LICENCĒTS NODROŠINĀT ŠĀDU VIDEO. NEVIENA NO ŠĪM LICENCĒM NEPAPLAŠINA TIESĪBAS UZ JEBKĀDIEM CITIEM PRODUKTIEM NEATKARĪGI NO TĀ, VAI PRODUKTS IR IETVERTS KOMPLEKTĀ AR ŠO PROGRAMMATŪRU. NEKĀDAI CITAI LIETOŠANAI LICENCE NETIEK PIEŠĶIRTA NE TIEŠI, NE NETIEŠI. PLAŠĀKU INFORMĀCIJU VAR SAŅEMT UZŅĒMUMĀ MPEG LA, L.L.C. SKATIET MPEG LA VIETNI.

Tikai skaidrības nolūkos — šis paziņojums neierobežo un neaizliedz saskaņā ar šiem Nosacījumiem nodrošinātās programmatūras lietošanu ikdienā uzņēmumā nekomerciāliem nolūkiem, kas neietver (i) programmatūras tālākizplatīšanu trešām personām vai (ii) materiāla izveidi, izmantojot ar VIDEO STANDARTIEM saderīgas tehnoloģijas, lai izplatītu to trešām personām.

Viss teksts
STANDARTA LIETOJUMPROGRAMMU LICENCES NOSACĪJUMISTANDARTA LIETOJUMPROGRAMMU LICENCES NOSACĪJUMISTANDARDAPPLICATIONLICENSETERMS
Kopsavilkums

STANDARTA LIETOJUMPROGRAMMU NOSACĪJUMI
LIETOJUMPROGRAMMĀM, KAS TIEK PIEDĀVĀTAS EIROPAS EKONOMISKAJĀ ZONĀ

MICROSOFT STORE, WINDOWS STORE UN XBOX STORE

Šie licences nosacījumi ir līgums starp jums un lietojumprogrammas izdevēju. Lūdzu, izlasiet tos. Tie attiecas uz veidu, kā varat lietot veikalā Microsoft Store, Windows Store vai Xbox Store (attiecībā uz katru no tiem šajos licences noteikumos ir atsauce uz “Store”) lejupielādēto lietojumprogrammu, tostarp visiem lietojumprogrammas atjauninājumiem, papildinājumiem, ja vien komplektā ar lietojumprogrammu nav atsevišķi nosacījumi — tādā gadījumā ir spēkā šie nosacījumi.

JA NEPIEKRĪTAT ŠIEM NOSACĪJUMIEM, JUMS NAV TIESĪBU LEJUPIELĀDĒT UN LIETOT ATTIECĪGO LIETOJUMPROGRAMMU.

Lietojumprogrammas izdevējs ir veikalā Store norādītā persona, kas licencē jums lietojumprogrammu.

Ja ievērojat šos licences nosacījumus, jums ir tālāk aprakstītās tiesības.

 • 1. INSTALĒŠANAS UN LIETOŠANAS TIESĪBAS. Jums ir tiesības lietojumprogrammu instalēt un to lietot Windows ierīcēs vai Xbox konsolēs, kā aprakstīts Microsoft Lietošanas noteikumos. Microsoft patur tiesības jebkurā laikā modificēt Microsoft Lietošanas noteikumus.
 • 2. INTERNETĀ PIEEJAMI PAKALPOJUMI.
  • a. Piekrišana internetā pieejamajiem vai bezvadu pakalpojumiem. Ja lietojumprogramma izveido savienojumu ar datorsistēmām, izmantojot internetu, tostarp arī bezvadu tīklu, tad šādas lietojumprogrammas izmantošana nozīmē, ka jūs piekrītat, ka internetā pieejamiem vai bezvadu pakalpojumiem tiek pārsūtīta standarta ierīces informācija (tostarp, bet ne tikai, tehniskā informācija par jūsu ierīci, sistēmu, lietojumprogrammas programmatūru un perifērajām ierīcēm). Ja saistībā ar lietojumprogrammas izmantošanas laikā piekļūto pakalpojumu lietošanu ir nodrošināti citi nosacījumi, ir spēkā arī tie nosacījumi.
  • b. Internetā pieejamo pakalpojumu ļaunprātīga izmantošana. Jūs nedrīkstat lietot nevienu internetā pieejamu pakalpojumu jebkādā veidā, kas tīši traucē tā darbību vai traucē citai personai lietot šo pakalpojumu vai bezvadu tīklu. Jūs nedrīkstat lietot pakalpojumu, lai jebkādā veidā mēģinātu iegūt neatļautu piekļuvi jebkuram pakalpojumam, datiem, kontam vai tīklam.
 • 3. LICENCES DARBĪBAS APJOMS. Lietojumprogramma tiek licencēta, nevis pārdota. Šis līgums jums piešķir tikai noteiktas tiesības lietot šo lietojumprogrammu. Ja atbilstoši jūsu un korporācijas Microsoft līgumam korporācija Microsoft atspējo iespēju lietot lietojumprogrammas jūsu ierīcēs, jebkuras saistītās licences tiesības tiek izbeigtas. Lietojumprogrammas izdevējs patur visas pārējās tiesības. Lietojumprogrammu drīkstat izmantot tikai šajā līgumā skaidri atļautajos veidos, ja vien, neraugoties uz šo ierobežojumu, piemērojamie tiesību akti jums neparedz papildu tiesības. To darot, jums ir jāievēro visi lietojumprogrammas tehniskie ierobežojumi, kas pieļauj tās lietošanu vienīgi noteiktos veidos. Jūs nedrīkstat:
  • a. apiet lietojumprogrammas tehniskos ierobežojumus;
  • b. dekonstruēt, dekompilēt vai izjaukt lietojumprogrammu, izņemot un tikai tādā apmērā, kā tas ir skaidri atļauts ar piemērojamajiem autortiesību likumu nosacījumiem attiecībā uz datorprogrammām;
  • c. izgatavot vairāk lietojumprogrammas kopiju, nekā ir noteikts šajā līgumā, vai vairāk kopiju, nekā neatkarīgi no šī ierobežojuma atļauj piemērojamie tiesību akti;
  • d. publicēt lietojumprogrammu vai kā citādi padarīt to pieejamu citām personām, lai tās varētu lietojumprogrammu kopēt;
  • e. lietojumprogrammu izīrēt, iznomāt vai aizdot;
  • f. lietojumprogrammas vai šī līguma nodošana trešajām personām;
 • 4. DOKUMENTĀCIJA. Ja kopā ar lietojumprogrammu ir nodrošināta dokumentācija, jūs drīkstat kopēt un lietot to tikai personīgām uzziņām.
 • 5. TEHNOLOĢIJA UN EKSPORTĒŠANAS IEROBEŽOJUMI. Lietojumprogramma var būt pakļauta ASV vai starptautiskiem tehnoloģijas kontroles vai eksporta likumiem un normatīvajiem aktiem. Jums ir jāievēro visi vietējie un starptautiskie eksporta likumi un normatīvie akti, kas attiecas uz lietojumprogrammas izmantoto vai atbalstīto tehnoloģiju. Šajos likumos ir noteikti teritoriālie, lietotāju un lietošanas ierobežojumi. Informāciju par Microsoft zīmola produktiem skatiet Microsoft eksportēšanas vietnē.
 • 6. ATBALSTA PAKALPOJUMI. Lai noteiktu, vai jums ir pieejami kādi atbalsta pakalpojumi, sazinieties ar lietojumprogrammas izdevēju. Korporācija Microsoft, aparatūras ražotājs un bezvadu pakalpojumu operators (ja vien kāds no tiem nav arī lietojumprogrammas izdevējs) nav atbildīgi par lietojumprogrammas atbalsta pakalpojumu nodrošināšanu.
 • 7. PILNA APJOMA LĪGUMS. Šis līgums, jebkāda piemērojamā personas datu aizsardzības politika, jebkādi lietojumprogrammas komplektācijā iekļautie papildu nosacījumi un nosacījumi par lietojumprogrammas papildinājumiem un atjauninājumiem veido pilna apjoma licences līgumu, kas tiek noslēgts starp jums un lietojumprogrammas izdevēju.
 • 8. PIEMĒROJAMIE TEISĪBU AKTI.
  • a. Amerikas Savienotajās Valstīs un Kanādā. Ja lietojumprogrammu iegādājāties Amerikas Savienotajās Valstīs vai Kanādā, tad likumi, kuri ir spēkā jūsu dzīvesvietas štatā vai provincē (vai — ja pārstāvat uzņēmumu — štatā vai provincē, kur atrodas jūsu uzņēmuma galvenā mītne), regulē šo nosacījumu skaidrošanu, prasības par to pārkāpumiem, kā arī visas pārējās prasības (tostarp par patērētāju aizsardzību, negodīgu konkurenci un prasības par tiesību pārkāpumiem), neraugoties uz tiesisko principu pretrunām.
  • b. Ārpus Amerikas Savienotajām Valstīm un Kanādas. Ja šo lietojumprogrammu iegādājāties citā valstī, uz lietojumprogrammas lietošanu attiecas tās valsts tiesību akti.
 • 9. TIESISKĀS SEKAS. Šis līgums paredz noteiktas likumiskās tiesības. Saskaņā ar jūsu valsts vai štata tiesību aktiem jums var būt citas tiesības. Šis līgums nemaina jūsu tiesības, kas jums pienākas saskaņā ar jūsu štata vai valsts tiesību aktiem, ja to neļauj štata vai valsts tiesību akti.
 • 10. GARANTIJU ATRUNA. Lietojumprogramma tiek licencēta “tāda, kāda tā ir”, “ar visiem defektiem” un “tāda, kāda tā ir pieejama”. Lietojumprogrammas izdevējs savā vārdā, Microsoft (ja Microsoft nav lietojumprogrammas izdevējs), bezvadu pakalpojumu operatori, kuru tīklā lietojumprogramma tiek nodrošināta, un katrs no mūsu attiecīgajiem saistītajiem uzņēmumiem, pārdevējiem, aģentiem un piegādātājiem (“Iekļautās personas”) nesniedz nekādas papildu līgumā noteiktas garantijas vai nosacījumus saistībā ar lietojumprogrammu. Jums ir visas ar likumu paredzētās obligātās garantijas, bet mēs nesniedzam nekādas citas garantijas. Ja tas nav pretrunā ar vietējo likumdošanu, iekļautās personas izslēdz jebkādas netiešās obligātās garantijas, tostarp garantiju par piemērotību pārdošanai, atbilstību noteiktam mērķim, drošību, ērtumu un tiesību neaizskaršanu.
 • 11. ZAUDĒJUMU ATLĪDZĪBU UN BOJĀJUMU IEROBEŽOJUMS.
  • a. Lietojumprogrammas izdevējs nav atbildīgs par lietotāja saturu vai citas trešās personas materiāliem, tostarp saitēm uz trešo personu vietnēm un lietotāju nodrošinātajām darbībām. Šāds saturs un darbības nav piesaistāmas lietojumprogrammas izdevējam, un tās nepārstāv lietojumprogrammas izdevēja viedokli.
  • b. Lietojumprogrammas izdevējs ir atbildīgs vienīgi tad, ja tiek pārkāpti būtiski šajos licences nosacījumos noteiktie pienākumi.
  • c. Lietojumprogrammas izdevējs, tā pilnvarotie aģenti un/vai tā juridiskie pārstāvji nav atbildīgi par jebkādiem neparedzētiem bojājumiem un/vai finansiāliem zaudējumiem attiecībā uz jebkādiem netiešiem zaudējumiem, tostarp peļņas zaudējumiem, izņemot gadījumus, kad lietojumprogrammas izdevējs, tā pilnvarotie aģenti un/vai tā juridiskie pārstāvji ir pieļāvuši vismaz, piemēram, rupju nolaidību vai tīšus pārkāpumus.
  • d. Lietojumprogrammatūras izdevēja jebkuras ar likumu noteiktās saistības par pārkāpumu neesamību, tostarp ar likumu noteikto atbildību par preces trūkumiem bez ierobežojuma un ar likumu noteiktās saistības par garantijas noteikumu pārkāpumu, šis atbildības ierobežojums neietekmē. Tie paši nosacījumi attiecas uz lietojumprogrammas izdevēja, tā pilnvaroto aģentu un/vai tā juridiskā pārstāvja atbildību, ja to krāpniecības vai nolaidības dēļ ir izraisītas traumas vai nāve.
  • e. Šie lietojumprogrammas licences nosacījumi un/vai lietojumprogrammas vai lietojumprogrammā pieejamo pakalpojumu lietošana nevar izraisīt nekādas citas ar līgumu noteiktas un juridiskas prasības, izņemot tās, kas iekļautas šīs 11. sadaļas apakšpunktos a–e.
Viss teksts
Ietvertie pakalpojumiIetvertie pakalpojumiserviceslist
Kopsavilkums

Šis Microsoft pakalpojumu līgums attiecas uz tālāk uzskaitītajiem produktiem, programmām un pakalpojumiem, bet tie var nebūt pieejami jūsu tirgū.

 • Account.microsoft.com
 • Advertising.microsoft.com
 • Bing App for Android
 • Bing Apps
 • Bing Bots
 • Bing Business Bot
 • Bing Desktop
 • Bing for Business
 • Bing Image and News (iOS)
 • Bing in the Classroom
 • Bing kartes
 • Bing meklēšanas programma
 • Bing Search APIs/SDKs
 • Bing Sportscaster
 • Bing Toolbar
 • Bing Translator
 • Bing vārdnīca
 • Bing Webmaster
 • Bing Wikipedia Browser
 • Bing.com
 • Bing
 • Bingplaces.com
 • Citizen Next
 • Cortana skills by Microsoft
 • Cortana
 • Default Homepage and New Tab Page on Microsoft Edge
 • Dev Center App
 • Device Health App
 • Dictate
 • Docs.com
 • education.minecraft.net
 • Face Swap
 • Feedback Intake Tool for Azure Maps (aka “Azure Maps Feedback”)
 • Forms.microsoft.com
 • forzamotorsport.net
 • Groove Music Pass
 • Groove
 • GroupMe
 • HealthVault
 • LineBack
 • Maps App
 • Microsoft Academic
 • Microsoft Add-Ins for Skype
 • Microsoft atbalsta un atkopšanas palīgs programmai Office 365
 • Microsoft Bots
 • Microsoft Educator Community
 • Microsoft filmas un TV pārraides
 • Microsoft Health
 • Microsoft konts
 • Microsoft Pay
 • Microsoft Research Interactive Science
 • Microsoft Research Open Data
 • Microsoft Soundscape
 • Microsoft Translator
 • Microsoft Wallpaper
 • Microsoft XiaoIce
 • Microsoft ģimene
 • Mixer
 • MSN ceļojumi
 • MSN Dial Up
 • MSN Explorer
 • MSN finanses
 • MSN jaunumi
 • MSN laika ziņas
 • MSN Premium
 • MSN pārtika un dzērieni
 • MSN sports
 • MSN veselība un sports
 • MSN.com
 • Next Lock Screen
 • Office 365 Pro Plus optional connected experiences
 • Office Sway
 • Office tīmeklim (iepriekš — Office Online)
 • Office veikals
 • Office.com
 • Office 365 Consumer
 • Office 365 individuālai lietošanai
 • Office 365 mājas lietošanai
 • Office 365 University
 • OneDrive.com
 • OneDrive
 • OneNote.com
 • Outlook.com
 • Paint 3D
 • Picturesque Lock Screen
 • Presentation Translator
 • Remix 3D
 • Rinna
 • rise4fun
 • Ruuh
 • Seeing AI
 • Send
 • Skype in the Classroom
 • Skype intervijas
 • Skype Manager
 • Skype Qik
 • Skype.com
 • Skype
 • Snip Insights
 • Spreadsheet Keyboard
 • Sprinkles
 • Sway.com
 • to-do.microsoft.com
 • Translator for Microsoft Edge
 • Translator Live
 • UrWeather
 • Veikals
 • Video Breakdown
 • Viedā meklēšana
 • Visio Online
 • Web Translator
 • Who’s In
 • Windows fotoattēlu galerija
 • Windows Live Mail
 • Windows Live rakstītājs
 • Windows Movie Maker
 • Windows spēles, programmas un tīmekļa vietnes, ko publicē Microsoft
 • Windows veikals
 • Xbox Game Pass
 • Xbox Game Studios spēles, programmas un tīmekļa vietnes
 • Xbox Live Gold
 • Xbox Live
 • Xbox Music
 • Xbox Store
Viss teksts
Līgumslēdzēji saistītie uzņēmumi (maksas pakalpojumu sniegšanai saskaņā ar 10.b sadaļu)Līgumslēdzēji saistītie uzņēmumiAffiliateContractingEntities
Kopsavilkums

Šobrīd līgumslēdzēju saistīto uzņēmumu nav. Līgumslēdzējs jūsu gadījumā ir Microsoft Ireland Operations Limited.

Viss teksts
2018. gada 12. novembris 0