Windows Phone

    Windows Phone 7 Connector (for Mac) Welcome Video - Māori

    ഭാഷ മാറ്റുക:
    • വെര്ഷന്:

      0.5

      Ingoa Kōnae:

      wp7c_Welcome.mov

      പ്രസ്സിദ്ധീകരിച്ച തീയ്യതി:

      20/10/2010

      Rahi Kōnae:

      2.0 MB

        A welcome video for the Windows Phone 7 Connector (for Mac) application
    • പിന്തുണയ്ക്കുന്ന ഓപ്പറേറ്റിങ്ങ് സിസ്റ്റം:

      Mac OS X, Mac OS X v. 10.5 Leopard

        An application which can open a MOV video file
      • Open video file with application which can render an MOV video file

    പ്രചാരമുള്ള ഡൌണ് ലോഡുകള്

    He whakahoutanga RW koreutu

    • ngā maimoa haumarutanga
    • Ngā whakahoutanga pūmanawa
    • ngā mōki ratonga
    • Ngā atekōkiri pūmārō