Алатки за проверка на Microsoft Office 2013 - македонски
  Application
  Алатките за проверка на Microsoft Office овозможуваат уредување на дополнителни јазици.
  БЕСПЛАТНО
  Датум на објавување:
  07.01.2013
  Microsoft® Office Language Interface Pack 2013 – Mакедонски
  Application
  Microsoft Office Language Interface Pack 2013 - македонски јазик, обезбедува преведен Кориснички интерфејс за многу апликации на Microsoft Office 2013.
  БЕСПЛАТНО
  Датум на објавување:
  15.03.2013
  Пакет за јазичен интерфејс за Windows 7
  Application
  Пакетот за јазичен интерфејс (ПЈИ) за Windows 7 обезбедува делумно преведен Кориснички интерфејс за најчесто користените области на Windows 7
  БЕСПЛАТНО
  Датум на објавување:
  27.08.2010
  Microsoft Office Language Interface Pack 2010 – македонски
  Application
  Microsoft Office Language Interface Pack 2010 – македонски обезбедува кориснички интерфејс на македонски јазик за повеќе програми на Microsoft Office 2010.
  БЕСПЛАТНО
  Датум на објавување:
  10.02.2011
  Microsoft Office Language Interface Pack 2007 – Македонски
  Application
  Microsoft Office Language Interface Pack 2007 – Македонски обезбедува Македонски кориснички интрерфејс за голем број програми на Microsoft Office 2007.
  БЕСПЛАТНО
  Датум на објавување:
  19.09.2007
  Пакет на Office 2003 со јазична меѓуврска на македонски јазик
  Application
  Пакетот со јазична меѓуврска на македонски јазик за Microsoft Office 2003 обезбедува македонска корисничка меѓуврска за многу програми на Microsoft Office 2003.
  БЕСПЛАТНО
  Датум на објавување:
  19.05.2005
  Пакет за меѓуврска на македонски јазик за Windows XP ®
  Application
  Пакетот за меѓуврска на македонски јазик за семејството на Windows XP овозможува корисничка меѓуврска на македонски за поголемиот дел на корисничката меѓуврска за Windows XP. Овој пакет за меѓуврска на македонски ќе побара верификација на Microsoft Window...
  БЕСПЛАТНО
  Датум на објавување:
  05.10.2005
  Пакет за јазичен интерфејс на Windows 8.1 (LIP)
  Tool
  Пакетот за јазичен интерфејс на Windows 8.1 (LIP) обезбедува делумно локализиран кориснички интерфејс за најчесто користените области на Windows 8.1.
  БЕСПЛАТНО
  Датум на објавување:
  12.11.2013
  Пакет за јазичен интерфејс на Windows 8 (LIP)
  Tool
  Пакетот за јазичен интерфејс на Windows 8 (LIP) обезбедува делумно локализиран кориснички интерфејс за најчесто користените области на Windows 8.
  БЕСПЛАТНО
  Датум на објавување:
  20.11.2012
  Internet Explorer 11 за Windows 7
  Update
  Преземете го брзиот и лесен прелистувач којшто се препорачува за Windows 7.
  БЕСПЛАТНО
  Датум на објавување:
  06.11.2013