Алатки за проверка на Microsoft Office 2013 - македонски
  Application
  Алатките за проверка на Microsoft Office овозможуваат уредување на дополнителни јазици.
  БЕСПЛАТНО
  Датум на објавување:
  07.01.2013
  Microsoft® Office Language Interface Pack 2013 – Mакедонски
  Application
  Microsoft Office Language Interface Pack 2013 - македонски јазик, обезбедува преведен Кориснички интерфејс за многу апликации на Microsoft Office 2013.
  БЕСПЛАТНО
  Датум на објавување:
  15.03.2013
  Microsoft Office Language Interface Pack 2010 – македонски
  Application
  Microsoft Office Language Interface Pack 2010 – македонски обезбедува кориснички интерфејс на македонски јазик за повеќе програми на Microsoft Office 2010.
  БЕСПЛАТНО
  Датум на објавување:
  11.02.2011
  Microsoft Office Language Interface Pack 2007 – Македонски
  Application
  Microsoft Office Language Interface Pack 2007 – Македонски обезбедува Македонски кориснички интрерфејс за голем број програми на Microsoft Office 2007.
  БЕСПЛАТНО
  Датум на објавување:
  20.09.2007
  Microsoft® Office Language Accessory Pack 2016 ‒ македонски
  Application
  Microsoft Office Language Accessory Pack 2016 ‒ македонски додава дополнителни алатки за приказ, помош или јазична проверка во зависност од јазикот што го инсталирате.
  БЕСПЛАТНО
  Датум на објавување:
  14.03.2016
  Пакет на Office 2003 со јазична меѓуврска на македонски јазик
  Application
  Пакетот со јазична меѓуврска на македонски јазик за Microsoft Office 2003 обезбедува македонска корисничка меѓуврска за многу програми на Microsoft Office 2003.
  БЕСПЛАТНО
  Датум на објавување:
  20.05.2005
  Пакет за јазичен интерфејс на Windows 8.1 (LIP)
  Tool
  Пакетот за јазичен интерфејс на Windows 8.1 (LIP) обезбедува делумно локализиран кориснички интерфејс за најчесто користените области на Windows 8.1.
  БЕСПЛАТНО
  Датум на објавување:
  12.11.2013
  Јазик на приказот на називи на Microsoft Office
  Application
  Користете го преводот на приказот на називи за прикажување на текстот на елементите од екранот – како што се копчињата, менијата и полињата за дијалог – на друг јазик.
  БЕСПЛАТНО
  Датум на објавување:
  15.03.2013
  Update for Microsoft Office Word 2007 (KB974631) - Македонски (Македонија)
  Update
  Детален опис на овој програм за преземање наскоро ќе биде достапен на македонски. Во меѓувреме, достапен е опис на англиски јазик за вашите потреби.
  БЕСПЛАТНО
  Датум на објавување:
  20.07.2010
  Пакет за јазичен интерфејс за Windows Vista
  Application
  Пакетот за јазичен интерфејс (ПЈИ) за Windows Vista обезбедува делумно преведен Кориснички интерфејс за најчесто користените области на Windows Vista.
  БЕСПЛАТНО
  Датум на објавување:
  27.11.2007