decorative icon product name, link and description price and details
Документ
Документ
Детален опис на овој програм за преземање наскоро ќе биде достапен на македонски. Во меѓувреме, достапен е опис на англиски јазик за вашите потреби.
БЕСПЛАТНО
Датум на објавување:
20.10.2010
Надградба
Надградба
Детален опис на овој програм за преземање наскоро ќе биде достапен на македонски. Во меѓувреме, достапен е опис на англиски јазик за вашите потреби.
БЕСПЛАТНО
Датум на објавување:
14.12.2007
Апликации
Апликации
Пакетот за меѓуврска на македонски јазик за семејството на Windows XP овозможува корисничка меѓуврска на македонски за поголемиот дел на корисничката меѓуврска за Windows XP. Овој пакет за меѓуврска на македонски ќе побара верификација на Microsoft Windows при самата инсталација. Верификацијата гарантира дека се...
БЕСПЛАТНО
Датум на објавување:
05.10.2005
Документ
Документ
Детален опис на овој програм за преземање наскоро ќе биде достапен на македонски. Во меѓувреме, достапен е опис на англиски јазик за вашите потреби.
БЕСПЛАТНО
Датум на објавување:
20.10.2010
Безбедносен коректор
Безбедносен коректор
Детален опис на овој програм за преземање наскоро ќе биде достапен на македонски. Во меѓувреме, достапен е опис на англиски јазик за вашите потреби.
БЕСПЛАТНО
Датум на објавување:
04.06.2010
Надградба
Надградба
Безбедносна надградба за Microsoft Works 8 (KB955428)
БЕСПЛАТНО
Датум на објавување:
12.08.2008
Надградба
Надградба
Детален опис на овој програм за преземање наскоро ќе биде достапен на македонски. Во меѓувреме, достапен е опис на англиски јазик за вашите потреби.
БЕСПЛАТНО
Датум на објавување:
07.12.2009
Безбедносен коректор
Безбедносен коректор
Детален опис на овој програм за преземање наскоро ќе биде достапен на македонски. Во меѓувреме, достапен е опис на англиски јазик за вашите потреби.
БЕСПЛАТНО
Датум на објавување:
04.06.2010
Безбедносен коректор
Безбедносен коректор
Во Microsoft Works 9 има безбедносна несигурност која може да дозволи стартување на своеволен (arbitrary) код кога ќе се отвори злонамерно модифицирана датотека. Со ова ажурирање се решава оваа несигурност.
БЕСПЛАТНО
Датум на објавување:
13.12.2010
Надградба
Надградба
Преземи ја последната верзија од најпопуларниот веб прелистувач во светот.
БЕСПЛАТНО
Датум на објавување:
12.03.2008
Апликации
Апликации
Со овој урнек на јазичен пакет можете да креирате SharePoint сајтови на јазици различни од стандардниот јазик одбран при инсталацијата.
БЕСПЛАТНО
Датум на објавување:
07.06.2009
Надградба
Надградба
Windows Internet Explorer 9 овозможува блескави веб-локации што се однесуваат како и апликациите на твојот компјутер.
БЕСПЛАТНО
Датум на објавување:
25.05.2011
Безбедносен коректор
Безбедносен коректор
Безбедносна надградба за Microsoft Works 8 (KB959487)
БЕСПЛАТНО
Датум на објавување:
08.12.2008
Надградба
Надградба
Детален опис на овој програм за преземање наскоро ќе биде достапен на македонски. Во меѓувреме, достапен е опис на англиски јазик за вашите потреби.
БЕСПЛАТНО
Датум на објавување:
04.06.2010
Пакет со услуги
Пакет со услуги
Сервисниот пакет 2 за пакетот за јазична меѓуврска на Office 2003 ги обезбедува најновите ажурирања за пакетот за јазична меѓуврска на Microsoft Office 2003.
БЕСПЛАТНО
Датум на објавување:
18.11.2005
Надградба
Надградба
Детален опис на овој програм за преземање наскоро ќе биде достапен на македонски. Во меѓувреме, достапен е опис на англиски јазик за вашите потреби.
БЕСПЛАТНО
Датум на објавување:
08.12.2009
Апликации
Апликации
Детален опис на овој програм за преземање наскоро ќе биде достапен на македонски. Во меѓувреме, достапен е опис на англиски јазик за вашите потреби.
БЕСПЛАТНО
Датум на објавување:
25.06.2003
Надградба
Надградба
Windows Internet Explorer 9 овозможува блескави веб-локации што се однесуваат како и апликациите на твојот компјутер.
БЕСПЛАТНО
Датум на објавување:
25.05.2011
Апликации
Апликации
Пакетот за јазичен интерфејс (ПЈИ) за Windows 7 обезбедува делумно преведен Кориснички интерфејс за најчесто користените области на Windows 7
БЕСПЛАТНО
Датум на објавување:
27.08.2010
Безбедносен коректор
Безбедносен коректор
Детален опис на овој програм за преземање наскоро ќе биде достапен на македонски. Во меѓувреме, достапен е опис на англиски јазик за вашите потреби.
БЕСПЛАТНО
Датум на објавување:
15.06.2010
Апликации
Апликации
Детален опис на овој програм за преземање наскоро ќе биде достапен на македонски. Во меѓувреме, достапен е опис на англиски јазик за вашите потреби.
БЕСПЛАТНО
Датум на објавување:
15.12.2010
Безбедносен коректор
Безбедносен коректор
Детален опис на овој програм за преземање наскоро ќе биде достапен на македонски. Во меѓувреме, достапен е опис на англиски јазик за вашите потреби.
БЕСПЛАТНО
Датум на објавување:
04.06.2010
Документ
Документ
Детален опис на овој програм за преземање наскоро ќе биде достапен на македонски. Во меѓувреме, достапен е опис на англиски јазик за вашите потреби.
БЕСПЛАТНО
Датум на објавување:
15.03.2011
Надградба
Надградба
Детален опис на овој програм за преземање наскоро ќе биде достапен на македонски. Во меѓувреме, достапен е опис на англиски јазик за вашите потреби.
БЕСПЛАТНО
Датум на објавување:
08.01.2010
Безбедносен коректор
Безбедносен коректор
Во Microsoft Works 9 постои безбедносна ранливост која би можела да дозволи извршување на произволен код кога ќе се отвори некоја злонамерно модифицирана датотека. Таа ранливост се отстранува/разрешува со ова ажурирање.
БЕСПЛАТНО
Датум на објавување:
13.10.2009
Апликации
Апликации
Microsoft Office Language Interface Pack 2007 – Македонски обезбедува Македонски кориснички интрерфејс за голем број програми на Microsoft Office 2007.
БЕСПЛАТНО
Датум на објавување:
19.09.2007
Апликации
Апликации
Детален опис на овој програм за преземање наскоро ќе биде достапен на македонски. Во меѓувреме, достапен е опис на англиски јазик за вашите потреби.
БЕСПЛАТНО
Датум на објавување:
16.05.2011
Безбедносен коректор
Безбедносен коректор
Во Microsoft Works 8 постои безбедносна ранливост која би можела да дозволи извршување на произволен код кога ќе се отвори некоја злонамерно модифицирана датотека. Таа ранливост се отстранува/разрешува со ова ажурирање.
БЕСПЛАТНО
Датум на објавување:
08.12.2009
Апликации
Апликации
Пакетот со јазична меѓуврска на македонски јазик за Microsoft Office 2003 обезбедува македонска корисничка меѓуврска за многу програми на Microsoft Office 2003.
БЕСПЛАТНО
Датум на објавување:
19.05.2005
Безбедносен коректор
Безбедносен коректор
Детален опис на овој програм за преземање наскоро ќе биде достапен на македонски. Во меѓувреме, достапен е опис на англиски јазик за вашите потреби.
БЕСПЛАТНО
Датум на објавување:
08.02.2009
Надградба
Надградба
Internet Explorer 8. Побрз, полесен, со поголема приватност и побезбеден.
БЕСПЛАТНО
Датум на објавување:
24.04.2009
Надградба
Надградба
Ова ажурирање ги отстранува грешките при печатење воочени кога се печати од Works 8 Spreadsheet или Works 8 Database
БЕСПЛАТНО
Датум на објавување:
22.04.2007
Пакет со услуги
Пакет со услуги
Office 2003 сервисен пакет 3 пакетот за јазичен интерфејс обезбедува најнови ажурирања за Office 2003 пакетот за јазичен интерфејс.
БЕСПЛАТНО
Датум на објавување:
17.09.2007
Апликации
Апликации
Со овој урнек на јазичен пакет можете да креирате SharePoint сајтови на јазици различни од стандардниот јазик одбран при инсталацијата.
БЕСПЛАТНО
Датум на објавување:
07.06.2009
Надградба
Надградба
Детален опис на овој програм за преземање наскоро ќе биде достапен на македонски. Во меѓувреме, достапен е опис на англиски јазик за вашите потреби.
БЕСПЛАТНО
Датум на објавување:
09.11.2009
Компонента за повторна дистрибуција
Компонента за повторна дистрибуција
Детален опис на овој програм за преземање наскоро ќе биде достапен на македонски. Во меѓувреме, достапен е опис на англиски јазик за вашите потреби.
БЕСПЛАТНО
Датум на објавување:
30.06.2006
Пакет со услуги
Пакет со услуги
Service Pack 2 ги нуди најновите ажурирања за Microsoft Office Language Interface Packs 2007.
БЕСПЛАТНО
Датум на објавување:
20.05.2009
Апликации
Апликации
Користете го преводот на приказот на називи за прикажување на текстот на елементите од екранот – како што се копчињата, менијата и полињата за дијалог – на друг јазик.
БЕСПЛАТНО
Датум на објавување:
11.02.2011
Документ
Документ
Детален опис на овој програм за преземање наскоро ќе биде достапен на македонски. Во меѓувреме, достапен е опис на англиски јазик за вашите потреби.
БЕСПЛАТНО
Датум на објавување:
14.06.2011
Пакет со услуги
Пакет со услуги
Сервисниот пакет 3 ги обезбедува најновите ажурирања за Microsoft Office Language Interface Pack 2007.
БЕСПЛАТНО
Датум на објавување:
25.10.2011
Безбедносен коректор
Безбедносен коректор
Во Microsoft Works 9 има безбедносна несигурност која може да дозволи стартување на своеволен (arbitrary) код кога ќе се отвори злонамерно модифицирана датотека. Со ова ажурирање се решава оваа несигурност.
БЕСПЛАТНО
Датум на објавување:
09.04.2012
Апликации
Апликации
Користете го преводот на приказот на називи за прикажување на текстот на елементите од екранот – како што се копчињата, менијата и полињата за дијалог – на друг јазик.
БЕСПЛАТНО
Датум на објавување:
14.03.2013
Безбедносен коректор
Безбедносен коректор
Детален опис на овој програм за преземање наскоро ќе биде достапен на македонски. Во меѓувреме, достапен е опис на англиски јазик за вашите потреби.
БЕСПЛАТНО
Датум на објавување:
09.11.2009
Апликации
Апликации
Детален опис на овој програм за преземање наскоро ќе биде достапен на македонски. Во меѓувреме, достапен е опис на англиски јазик за вашите потреби.
БЕСПЛАТНО
Датум на објавување:
17.10.2005
Апликации
Апликации
Јазичните пакети овозможуваат креирање на страници или колекции на страници на повеќе јазици без да треба посебни инсталации на SharePoint Server 2010, Project Server 2010, Search Server 2010 и Office Web Apps 2010
БЕСПЛАТНО
Датум на објавување:
12.09.2013
Безбедносен коректор
Безбедносен коректор
Во Microsoft Works 9 има безбедносна несигурност која може да дозволи стартување на своеволен (arbitrary) код кога ќе се отвори злонамерно модифицирана датотека. Со ова ажурирање се решава оваа несигурност.
БЕСПЛАТНО
Датум на објавување:
08.10.2012
Надградба
Надградба
Безбедносна надградба за Microsoft Works 8 (KB956483)
БЕСПЛАТНО
Датум на објавување:
09.09.2008
Апликации
Апликации
Алатките за проверка на Microsoft Office овозможуваат уредување на дополнителни јазици.
БЕСПЛАТНО
Датум на објавување:
07.01.2013
Алатки
Алатки
Пакетот за јазичен интерфејс на Windows 8 (LIP) обезбедува делумно локализиран кориснички интерфејс за најчесто користените области на Windows 8.
БЕСПЛАТНО
Датум на објавување:
20.11.2012
Апликации
Апликации
Microsoft Office Language Interface Pack 2013 - македонски јазик, обезбедува преведен Кориснички интерфејс за многу апликации на Microsoft Office 2013.
БЕСПЛАТНО
Датум на објавување:
15.03.2013
1 2
 
Резултати на страница:1020304050