Application
  Алатките за проверка на Microsoft Office овозможуваат уредување на дополнителни јазици.
  БЕСПЛАТНО
  Application
  Пакетот за јазичен интерфејс (ПЈИ) за Windows 7 обезбедува делумно преведен Кориснички интерфејс за најчесто користените области на Windows 7
  БЕСПЛАТНО
  Update
  Преземете го брзиот и лесен прелистувач којшто се препорачува за Windows 7.
  БЕСПЛАТНО
  Application
  Microsoft Office Language Accessory Pack 2016 ‒ македонски додава дополнителни алатки за приказ, помош или јазична проверка во зависност од јазикот што го инсталирате.
  БЕСПЛАТНО
  Application
  Microsoft Office Language Interface Pack 2010 – македонски обезбедува кориснички интерфејс на македонски јазик за повеќе програми на Microsoft Office 2010.
  БЕСПЛАТНО
  Application
  Microsoft Office Language Interface Pack 2007 – Македонски обезбедува Македонски кориснички интрерфејс за голем број програми на Microsoft Office 2007.
  БЕСПЛАТНО
  Update
  Преземете го брзиот и лесен прелистувач којшто се препорачува за Windows 7.
  БЕСПЛАТНО
  Application
  Microsoft Office Language Interface Pack 2013 - македонски јазик, обезбедува преведен Кориснички интерфејс за многу апликации на Microsoft Office 2013.
  БЕСПЛАТНО
  Application
  Алатките за проверка на Microsoft Office овозможуваат уредување на дополнителни јазици.
  БЕСПЛАТНО
  Application
  Користете го преводот на приказот на називи за прикажување на текстот на елементите од екранот – како што се копчињата, менијата и полињата за дијалог – на друг јазик.
  БЕСПЛАТНО