വിന്ഡോസ് XP SP -ല് ഉപയോഗിക്കുന്നതിനുള്ള വിന്ഡോസ് ഇന്റര്നെറ്റ് എക്സ്പ്ലോറര് 7 LIP പായ്ക്ക്
Application
ലോകത്തെ ഏറ്റവും പ്രചാരമുള്ള വെബ് ബ്രൌസറിന്റെ ഏറ്റവും പുതിയ പതിപ്പ് ഡൌണ്ലോഡ് ചെയ്യുക.
സൗജന്യം
റിലീസ് തീയ്യതി:
08-01-09
Windows Installer 4.5 Redistributable - മലയാളം
Redistributable component
The instructions for this download will soon be available in your language. In the meantime, we are providing the instructions in English.
സൗജന്യം
റിലീസ് തീയ്യതി:
02-06-08
Captions Language Interface Pack for Microsoft Visual Studio 2010
Tool
ഇംഗ്ലീഷ് ഉപയോക്തൃ ഇന്‍റര്‍ഫേസ് പദങ്ങളുടെ വിവര്‍ത്തനങ്ങള്‍ പ്രദര്‍ശിപ്പിക്കുന്നതിന് tooltip captions ഉപയോഗിക്കുന്ന ലളിതമായ ഒരു ഭാഷാ വിവര്‍ത്തന പ്രതിവിധിയാണ് Microsoft Captions Language Interface Pack (CLIP).
സൗജന്യം
റിലീസ് തീയ്യതി:
10-08-10
Windows Vista യ്ക്കായുള്ള ഭാഷാ ഇന്‍റര്‍ഫേസ് പായ്ക്ക്
Application
മുന്നറിയിപ്പ്! Vista LIP പാക്കേജ് സംസ്ഥാപിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ഫോണ്ട് സജീവമാക്കല്‍ പാക്കേജ് സംസ്ഥാപിക്കണം. ഭാഷ ശരിയായി കാണാനാവശ്യമായ പ്രധാന ഫോണ്ട് അപ്ഡേറ്റ് വിവരം ഈ ഫോണ്ട് പാക്കേജിലുണ്ട്. ഫോണ്ട് പാക്കേജ് സംസ്ഥാപിക്കാന്‍‍, താഴെയുള്ള ഫോണ്ട് പാക്കേജ് സംസ്ഥാപിക...
സൗജന്യം
റിലീസ് തീയ്യതി:
24-07-08
Microsoft ക്യാമറ കോഡെക് പായ്ക്ക് (6.3.9721.0)
Update
Microsoft ക്യാമറാ കോഡെക് പാക് വിവിധ സാമഗ്രി-അധിഷ്ടിത ഫയല്‍ ഫോര്‍മാറ്റുകള്‍ കാണുന്നതിന് പ്രാപ്തമാക്കുന്നു. കുറിപ്പ്: ഡൌണ്‍ലോഡ് എന്നതില്‍ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട് അര്‍ത്ഥമാക്കുന്നത് Microsoft സേവന ഉടമ്പടി കൂടാതെ സ്വകാര്യതാ കുക്കീകള് പ്രസ്താവന എന്നിവ നിങ്ങ...
സൗജന്യം
റിലീസ് തീയ്യതി:
22-04-14
Microsoft Visual Studio 2008 നുള്ള ക്യാപ്ഷന്‍സ് ലാംഗ്വേജ് ഇന്‍റര്‍ഫേസ് പാക്ക്
Tool
Microsoft ക്യാപ്ഷന്‍സ് ലാംഗ്വേജ് ഇന്‍റര്‍ഫേസ് പാക്ക് (CLIP) ഇംഗ്ലീഷിലുള്ള യൂസര്‍ ഇന്‍റര്‍ഫേസ് പദങ്ങളുടെ വിവര്‍ത്തനം പ്രദര്‍ശിപ്പിക്കുന്നതിന് ടൂള്‍ടിപ് ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു ലളിതമായ ഭാഷാ വിവര്‍ത്തന പരിഹാരമാണ്.
സൗജന്യം
റിലീസ് തീയ്യതി:
05-11-08
Windows Vista ക്കായുള്ള Windows Internet Explorer 8
Update
Internet Explorer 8. വേഗതയേറിയത്, എളുപ്പമേറിയത്, കൂടുതല്‍ സ്വകാര്യതയുള്ളത്, കൂടുതല്‍ സുരക്ഷിതമായത്.
സൗജന്യം
റിലീസ് തീയ്യതി:
01-06-09
Update for Microsoft Office Word 2007 (KB974631) - മലയാളം
Update
The instructions for this download will soon be available in your language. In the meantime, we are providing the instructions in English.
സൗജന്യം
റിലീസ് തീയ്യതി:
20-07-10
Update for Microsoft Office Outlook 2007 Junk Email Filter (KB953463) - മലയാളം
Security Patch
The instructions for this download will soon be available in your language. In the meantime, we are providing the instructions in English.
സൗജന്യം
റിലീസ് തീയ്യതി:
07-07-08
Office മലയാളം ഇന്റർ‌ഫേസ് പാക്ക് 2007 (KB2526307) ന് വേണ്ടിയുള്ള സർവീസ് പാക്ക് 3
Service Pack
Microsoft Office മലയാളം ഇന്റര്‍‌ഫേസ് പാക്ക് 2007 ലേക്കുള്ള ഏറ്റവും പുതിയ അപ്‌ഡേറ്റുകള്‍ സര്‍വീസ് പാക്ക് 3 നല്‍കുന്നു.
സൗജന്യം
റിലീസ് തീയ്യതി:
25-10-11