പ്രധാന ഉള്ളടക്കത്തിലേക്ക് പോവുക
സൈനിൻ ചെയ്യുക
Windows

Windows Vista യ്ക്കായുള്ള ഭാഷാ ഇന്‍റര്‍ഫേസ് പായ്ക്ക്

ഭാഷ മാറ്റുക:
മുന്നറിയിപ്പ്! Vista LIP പാക്കേജ് സംസ്ഥാപിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ഫോണ്ട് സജീവമാക്കല്‍ പാക്കേജ് സംസ്ഥാപിക്കണം. ഭാഷ ശരിയായി കാണാനാവശ്യമായ പ്രധാന ഫോണ്ട് അപ്ഡേറ്റ് വിവരം ഈ ഫോണ്ട് പാക്കേജിലുണ്ട്. ഫോണ്ട് പാക്കേജ് സംസ്ഥാപിക്കാന്‍‍, താഴെയുള്ള ഫോണ്ട് പാക്കേജ് സംസ്ഥാപിക്കുകയില്‍ ക്ലിക്കുചെയ്യുക.

പ്രചാരമുള്ള ഡൌണ് ലോഡുകള്

Loading your results, please wait...

സൌജന്യ PC കാലികമാക്കലുകൾ

  • സുരക്ഷാ പാച്ചുകൾ
  • സോഫ്റ്റ്‌വെയര്‍ അപ്ഡേറ്റുകൾ
  • സേവന പായ്ക്കുകൾ
  • ഹാര്‍ഡ്‌വെയര്‍ ഡ്രൈവറുകൾ