Нийтэлсэн:
Хүчин төгөлдөр болох хугацаа: 5-р сарын 1, 2018
Microsoft корпорацын үйлчилгээний гэрээ
Таны нууцлалТаны нууцлал1_YourPrivacy
Тойм

1. Таны нууцлал. Таны нууцлал бол бидэнд чухал билээ. Танаас болон таны төхөөрөмжөөс бид ямар төрлийн өгөгдөл ("Өгөгдөл") цуглуулах, таны мэдээллийг хэрхэн ашиглах, таны мэдээллийг боловсруулахдаа баримтлах эрхзүйн үндсийн талаар тайлбарласан Microsoft-н нууцлалын баталгаа ("Нууцлалын баталгаа")-г уншина уу. Нууцлалын баталгаанд мэдэгдэлд мөн таны бусадтай харилцсан агуулга, таны үйлчилгээгээр дамжуулан илгээсэн нийтлэл, мөн үйлчилгээгээр дамжуулан таны байршуулах, нэвтрүүлэх хадгалах эсвэл солилцох файл, гэрэл зураг, баримт бичиг, аудио, дижитал бүтээл, нэвтрүүлэг, видеог (цаашид "Таны агуулга" гэх) Microsoft хэрхэн ашигладаг тухай тайлбарласан байгаа. Харилцан зөвшөөрсний дагуу боловсруулж, хуулиар зөвшөөрсний дагуу тухайн Нөхцлүүдийг хүлээн зөвшөөрснөөр Нууцлалын баталгаанд тайлбарласны дагуу таны агуулгыг Microsoft цуглуулах, ашиглах, бусдад дамжуулахыг та зөвшөөрч байна. Зарим тохиолдолд бид нэмэлт мэдэгдэл гаргаж таны Нууцлалын баталгаанд тусгасны дагуу танаас нэмэлт зөвшөөрөл хүснэ.

Бүрэн текст
Таны агуулгаТаны агуулга2_yourContent
Тойм

2. Таны агуулга. Манай олон үйлчилгээ танд агуулгаа хадгалах эсвэл солилцох эсвэл бусдаас материал хүлээн авахыг зөвшөөрдөг. Бид таны агуулгыг өмчлөх эрхийг нэхэмжилдэггүй. Таны агуулга таны агуулга хэвээр байх бөгөөд та үүнийг хариуцна.

 • а. Та өөрийн агуулгаа бусадтай хуваалцахдаа тэд таны агуулгыг тантай зөвшилцөлгүйгээр дэлхий даяар ашиглах, бичлэг хийх, дахин бүтээх, нэвтрүүлэх, дамжуулах, хуваалцах, харуулах (мөн HealthVault дээр устгах) боломжтой гэдгийг ойлгосон байх ёстой. Хэрэв та бусдад тийм боломж олгохыг хүсэхгүй бол агуулгаа солилцохын тулд тус үйлчилгээг бүү ашиглаарай. Эдгээр нөхцөлийн хүчин төгөлдөр байх хугацаанд үйлчилгээнд эсвэл үйлчилгээгээр дамжуулан байршуулсан, хадгалсан эсвэл солилцсон таныг агуулгад шаардлагатай бүх эрх танд байгаа (мөн танд цаашид байх) болох, мөн таныг агуулгыг цуглуулах, ашиглах, хадгалах нь аливаа хууль тогтоомж эсвэл бусдын эрхийг зөрчихгүй болохыг та төлөөлж баталгаажуулж байна. Microsoft корпорац таны агуулгыг өмчилдөггүй, хянадаггүй, шалгадаггүй, төлбөр төлдөггүй, сайшаан дэмждэггүй эсвэл аливаа хариуцлага хүлээдэггүй бөгөөд үйлчилгээг ашиглан бусдын байршуулсан, хадгалсан эсвэл солилцсон таны агуулга эсвэл материалд хариуцлага хүлээх боломжгүй.
 • б. Танд болон бусдад үйлчилгээг хүргэх, таныг болон үйлчилгээг хамгаалах, Microsoft корпорацын бүтээгдэхүүн үйлчилгээг сайжруулахад шаардлагатай хэмжээгээр таны агуулгыг ашиглах, жишээ үйлчилгээнд таны агуулгыг хувилах, хадгалах, дамжуулах, дахин форматлах, үзүүлэх, харилцаа холбооны хэрэгслээр түгээхийн тулд ашигласны төлбөргүй, олон улсын оюуны өмчийн лицензийг та Microsoft корпорацид олгож байна. Хэрэв та онлайнаар хязгаарлалтгүй авах боломжтой үйлчилгээний хэсэгт агуулгаа нийтэлбэл таны агуулга тус үйлчилгээг сурталчилдаг үзүүлбэр эсвэл материалд харагдаж болно. Зарим үйлчилгээ зар сурталчилгаагаар үйл ажиллагаагаа явуулдаг. "Microsoft" корпорацын хэрэглэгчид зориулсан сурталчилгааг "Microsoft"-ын хэрэглэгчийн бүртгэлийг удирдах вэбсайтын "Хамгаалалт, нууцлал" хуудсаар орж тохируулах боломжтой. Танд зориулж сурталчилгаа илгээхдээ таны имэйл, чат, видео дуудлага эсвэл дуут шуудан, эсвэл баримт бичиг, гэрэл зураг эсвэл бусад хувийн файлдаа бичиж хэлсэн зүйлсийг бид ашигладаггүй. Бид өөрсдийн сурталчилгааны бодлогыг Нууцлалын баталгаанд дэлгэрэнгүй тайлбарласан болно.
Бүрэн текст
Ёсзүйн дүрэмЁсзүйн дүрэм3_codeOfConduct
Тойм

3. Ёсзүйн дүрэм.

 • а. Эдгээр нөхцөл болзолыг хүлээн зөвшөөрснөөр та үйлчилгээг ашиглах үед дараах дүрмийг мөрдөх болохоо хүлээн зөвшөөрч байна.
  • i. Ямар ч хууль бус үйлдэл хийж болохгүй.
  • ii. Хүүхдүүдийг мөлжих, хохироох эсвэл хохироохоор заналхийлсэн аливаа үйл ажиллагаанд оролцож болохгүй.
  • iii. Спам илгээж болохгүй. Спам бол хүсээгүй буюу сайн дураар бөөнөөр илгээх имэйл, нийтлэл, харилцах хүсэлт, SMS (текст мессэж) эсвэл шуурхай мессэж юм.
  • iv. Зохисгүй агуулга эсвэл материал (жишээ нь нүцгэн байх, амьтантай хурьцах, садар самуун, зохисгүй үг хэллэг, хүчирхийллийн дүр зураг, эсвэл гэмт хэргийн үйлдэл) эсвэл тухайн улсын хууль тогтоомж эсвэл дүрэм журмыг зөрчсөн таны агуулга эсвэл материал харуулж болохгүй, мөн эдгээрийг солилцохын тулд үйлчилгээг ашиглаж болохгүй.
  • v. Хуурамч эсвэл залилан мэхэлсэн (жишээлбэл: худал хэлж мөнгө хүсэх, өөр хэн нэгнийг дуурайх, тоглох тоог нэмэгдүүлэх эсвэл зэрэглэл, чансаа эсвэл сэтгэгдэлд нөлөөлөхийн тулд үйлчилгээг өөрчлөх) эсвэл гүтгэх эсвэл нэр төр гутаах үйл ажиллагаанд оролцож болохгүй.
  • vi. Үйлчилгээнд нэвтрэх эрх эсвэл үйлчилгээг авах боломжтой холбоотой аливаа хязгаарлалтаас зайлсхийж болохгүй.
  • vii. Вирус тараах, бусдыг мөрдөж мөшгих, алан хядах үйл ажиллагааг сурталчилсан агуулга нийтлэх, үзэн ядсан үг яриа хэрэглэх, бусдын эсрэг хандсан хүчирхийллийг өөгшүүлэх зэргээр өөртөө, түүнчлэн Үйлчилгээнд болон бусдад хохирол учруулах үйл ажиллагаа явуулахыг хориглоно.
  • viii. Бусдын эрхийг зөрчиж болохгүй. (жиш. зохиогчийн эрхтэй дуу эсвэл зохиогчийн эрхтэй материалыг зөвшөөрөлгүй солилцох, Bing газрын зураг эсвэл гэрэл зургийг дамжуулан борлуулах эсвэл бусад хэлбэрээр түгээх)
  • ix. Бусдын нууцлал эсвэл мэдээллийг хамгаалах эрхийг зөрчих үйл ажиллагаанд оролцож болохгүй.
  • x. Эдгээр дүрмийг зөрчихөд нь бусдад тусалж болохгүй.
 • б. Мөрдүүлэх. Хэрэв та эдгээр нөхцөлийг зөрчвөл бид зөвхөн өөрийн зүгээс санаачлан танд үйлчилгээг үзүүлэхээ зогсоох буюу таны Microsoft-н хэрэглэгчийн бүртгэлийг хаах болно. Бид мөн эдгээр нөхцөлийг мөрдүүлэхийн тулд харилцааг таслах (тухайлбал э-шуудан, файл дамжуулах, шуурхай зурвас) буюу таны агуулгыг аливаа шалтгаанаар устгаж эсвэл нийтлэхээс татгалзаж болно. Эдгээр нөхцөл болзлыг зөрчсөн гэх тохиолдлыг мөрдөн судлахдаа Microsoft корпорац асуудлыг шийдвэрлэхийн тулд таны агуулгыг үзэх эрхтэй бөгөөд та ийнхүү үзэхийг үүгээр зөвшөөрч байна. Гэвч бид нийт үйлчилгээг хянах боломжгүй бөгөөд ингэхийг оролдохгүй.
 • в. ”Xbox” үйлчилгээнд хамаарах нь. Энэхүү Ёсзүйн дүрэм нь “Xbox Live” үйлчилгээ, “Windows Live” үйлчилгээний тоглоом, "Microsoft Studios"-ын тоглоом, программ, "Microsoft" корпорацын үйлчилгээ, агуулгад хэрхэн хамаарах талаар дэлгэрэнгүй мэдээлэл авахыг хүсвэл энд дарна уу. Xbox үйлчилгээний Харилцааны дүрмийг зөрчсөн хүнийг болон түүний агуулгын лиценз, Xbox Gold гишүүнчлэлийн хугацаа, Microsoft-н хэрэглэгчийн бүртгэл дэх үлдэгдэл зэргийг Xbox үйлчилгээнээс (13 (a)(i) хэсэгт тодорхойлсон) түдгэлзүүлэх, хориглох арга хэмжээ авах болно.
Бүрэн текст
Үйлчилгээ, тусламжийг ашиглахҮйлчилгээ, тусламжийг ашиглах4_usingTheServicesSupport
Тойм

4. Үйлчилгээ, тусламжийг ашиглах.

 • а. Microsoft-н хэрэглэгчийн бүртгэл. Тус үйлчилгээний олон хэсэгт нэвтрэхийн тулд та Microsoft хэрэглэгчийн бүртгэлтэй байх хэрэгтэй. Таны Microsoft хэрэглэгчийн бүртгэл Microsoft корпорац, мөн Microsoft корпорацын зарим түншүүдийн нийлүүлдэг бүтээгдэхүүн, вэбсайт, үйлчилгээнд нэвтрэх боломжийг танд олгодог.
  • i. Хэрэглэгчийн бүртгэл үүсгэх. Та онлайнаар бүртгүүлэх замаар Microsoft-н хэрэглэгчийн бүртгэл үүсгэх боломжтой. Та Microsoft-н хэрэглэгчийн бүртгэл авахаар бүртгүүлэхдээ худал, зөрүүтэй эсвэл төөрөгдүүлсэн аливаа мэдээллийг ашиглахгүй байхыг зөвшөөрч байна. Зарим тохиолдолд таны интернэтийн үйлчилгээ үзүүлэгч гэх зэрэг гуравдагч этгээд танд Microsoft хэрэглэгчийн бүртгэл өгсөн байж болно. Хэрэв та гуравдагч этгээдээс Microsoft-ын хэрэглэгчийн бүртгэлээ хүлээн авсан бол тухайн гуравдагч этгээд таны Microsoft-ын хэрэглэгчийн бүртгэлд нэвтрэх эсвэл устгах гэх зэргээр таны хэрэглэгчийн бүртгэлтэй холбоотой нэмэлт эрхтэй байж болно. Microsoft корпорац эдгээр нэмэлт нөхцөл болзолтой холбогдуулан ямар ч хариуцлага хүлээхгүй тулд гуравдагч этгээд танд өгсөн аливаа нэмэлт нөхцөл болзолтой танилцана уу. Хэрэв та танай байгууллага эсвэл ажил олгогч гэх зэрэг ямар нэг этгээдийг төлөөлөн Microsoft хэрэглэгчийн бүртгэл үүсгэвэл тухайн этгээдийг эдгээрээр нөхцөл болзлыг заавал мөрдүүлэх хууль ёсны эрхтэй болохоо та төлөөлж байна. Та Microsoft-н хэрэглэгчийн бүртгэлд нэвтрэх итгэмжлэлээ өөр хэрэглэгч эсвэл этгээдэд шилжүүлж болохгүй. Хэрэглэгчийн бүртгэлээ хамгаалахын тулд хэрэглэгчийн бүртгэлийн мэдээлэл, нууц үгээ нууцална уу. Таны Microsoft-н хэрэглэгчийн бүртгэлд хийгдэх бүх үйл ажиллагааг та хариуцна.
  • ii. Хэрэглэгчийн бүртгэлийн ашиглалт. Та Microsoft хэрэглэгчийн бүртгэлээ идэвхтэй байлгахыг тулд ашиглах ёстой. Үйлчилгээний төлбөртэй хэсгийг ашиглах саналд өөрөөр заагаагүй бол энэ нь Microsoft хэрэглэгчийн бүртгэл, холбогдох үйлчилгээг идэвхтэй байлгахын тулд та таван жилийн хугацаанд доод тал нь нэг удаа нэвтрэх ёстой гэсэн утга илэрхийлнэ. Хэрэв та энэ хугацаанд нэвтрээгүй бол бид таны Microsoft хэрэглэгчийн бүртгэл идэвхгүй гэж үзэж, таны өмнөөс хаана. Хаасан Microsoft хэрэглэгчийн бүртгэлийн үр дагаврын талаар 4(а)(iv)(2) хэсгийг үзнэ үү. Та нэг жилийн хугацаанд өөрийн Outlook.com шуудангийн хайрцаг, өөрийн OneDrive-д (тусдаа) доод тал нь нэг удаа нэвтрэх ёстой бөгөөд эс бөгөөс бид таны өмнөөс таны Outlook.com шуудангийн хайрцаг, OneDrive-г хаана. Та өөрийн Microsoft-н хэрэглэгчийн бүртгэлд хамаарах тоглогчийн хаягийг хэвээр байлгахыг хүсвэл таван жилд нэгээс доошгүй удаа Xbox үйлчилгээнд нэвтрэх шаардлагатай. Хэрэв бид гуравдагч этгээд таны Microsoft-н хэрэглэгчийн бүртгэлийг луйвардан (жишээ нь хэрэглэгчийн бүртгэлийг өөрчилсний улмаас) ашиглаж байна гэж үндэслэлтэй сэжиглэвэл таныг эзэмших эрхийн нэхэмжлэл гаргатал Microsoft корпорац таны хэрэглэгчийн бүртгэлийг түдгэлзүүлж болно. Мэдээлэл алдагдсан байдлаас хамааран Таны агуулгын зарим хэсэгт буюу бүхэлд нь нэвтрэх эрхийг хаах шаардлага гарч болно. "Microsoft"-ын хэрэглэгчийн бүртгэлдээ нэвтрэх үед асуудал гарвал дараах вэбсайтаар орно уу: https://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=238656.
  • iii. Хүүхдүүд, хэрэглэгчийн бүртгэл. Тус үйлчилгээг ашигласнаар та оршин суудаг газартаа "насанд хүрсэн" эсвэл "хуулийн хариуцлага хүлээх" насанд хүрсэн эсвэл эдгээр нөхцөл болзлыг заавал биелүүлэхийн тулд эцэг эх эсвэл хууль ёсны асран хамгаалагчаасаа хүчин төгөлдөр зөвшөөрөл авсан болохоо баталгаажуулж байна. Хэрэв та оршин суудаг газартаа "насанд хүрсэн" эсвэл "хуулийн хариуцлага хүлээх" насанд хүрсэн эсэхээ мэдэхгүй эсвэл энэ хэсгийг ойлгохгүй байгаа бол Microsoft-н хэрэглэгчийн бүртгэл үүсгэхийн өмнө эцэг эх эсвэл хууль ёсны асран хамгаалагчаасаа тусламж, зөвшөөрөл авна уу. Хэрэв та Microsoft-н хэрэглэгчийн бүртгэл үүсгэх насанд хүрээгүй хүний эцэг эх эсвэл хууль ёсны асран хамгаалагч бол та болон насанд хүрээгүй хүний өмнөөс эдгээр нөхцөлийг хүлээн зөвшөөрч, одоо насанд хүрээгүй хүнд зориулан хэрэглэгчийн үүсгэсэн байгаа болон хойшид үүсгэж, Microsoft-н хэрэглэгчийн бүртгэлийг эсвэл үйлчилгээг ашиглах, мөн худалдан авалтыг бүрэн хариуцна.
  • iv. Таны хэрэглэгчийн бүртгэлийг хаах.
   • 1. Та зарим нэг үйлчилгээг цуцалж эсвэл Microsoft-н хэрэглэгчийн бүртгэлээ хэдийд ч, ямар ч шалтгаанаар хааж болно. Microsoft-н хэрэглэгчийн бүртгэлээ хаахын тулд дараах хаягаар зочилно уу https://go.microsoft.com/fwlink/p/?linkid=618278. Та биднээс Microsoft-н хэрэглэгчийн бүртгэлээ хаалгахыг хүсэхэд бид таныг бодлоо өөрчилж юу магад хэмээн 60 хоног идэвхгүй байлгана. 60 хоногийн дараа таны Microsoft-н хэрэглэгчийн бүртгэлийг хаана. Таны Microsoft-н хэрэглэгчийн бүртгэлийг хаасны дараа юу тохиолддог талаар дэлгэрэнгүй тайлбар авахын тулд доорх 4(а)(iv)(2) хэсгийг үзнэ үү. Энэ 60 хоногийн хугацаанд эргэж нэвтэрвэл таны Microsoft-н хэрэглэгчийн бүртгэлийг дахин идэвхжүүлнэ.
   • 2. Хэрэв таны Microsoft-н хэрэглэгчийн бүртгэлийг хаасан (та эсвэл бид хаасан эсэхээс үл хамааран) бол хэдэн зүйл тохиолдоно. Нэгдүгээрт, таны Microsoft-н хэрэглэгчийн бүртгэлээр Үйлчилгээнд хандах эрхийг нэн даруй дуусгавар болгоно. Хоёрдугаарт, бид таны Microsoft-н хэрэглэгчийн бүртгэлтэй холбоотой мэдээлэл эсвэл таны агуулгыг устгах буюу эсхүл өөр аргаар үүнийг тантай болон таны Microsoft-н хэрэглэгчийн бүртгэлтэй холбоогүй болгоно (үүнийг танд эсвэл таны итгэмжилсэн гуравдагч этгээдэд хэвээр үлдээх, буцаах, шилжүүлэхийг биднээс хуулиар шаардаагүй бол). Таны хэрэглэгчийн бүртгэлийг нэгэнт хаасны дараа Microsoft корпорац таны агуулга эсвэл мэдээллийг сэргээх боломжгүй учир та тогтмол мэдээллээ нөөцлөх төлөвлөгөөтэй байвал зохино. Гуравдугаарт, та олж авсан бүтээгдэхүүнд нэвтрэх эрхээ алдаж болно.
 • б. Ажлын болон сургуулийн хэрэглэгчийн бүртгэл. Та ажлын буюу сургуулийн э-шуудангийн хаягаар "Microsoft" корпорацын зарим нэг үйлчилгээнд нэвтрэх боломжтой. Энэ үйлдлийг хийснээр таны э-шуудангийн хаягтай холбоотой домэйны эзэмшигч нь таны хэрэглэгчийн бүртгэлд хяналт тавьж зохицуулах, таны Мэдээлэл, тэр дундаа таны бусадтай харилцсан харилцааны болон файлын агуулгыг харах, боловсруулах боломжтой, мөн Microsoft нь тухайн хэрэглэгчийн бүртгэл эсвэл тухайн Мэдээлэлд эрсдэл учирсан болохыг домэйны эзэмшигчид мэдэгдэх боломжтой гэдгийг та зөвшөөрч байгаа болно. Танд Microsoft-н хэрэглэгчийн бүртгэл байгаа боловч та эдгээр үйлчилгээг ашиглахдаа тусгайлан ажлын эсвэл сургуулийн э-шуудан ашигладаг бол та энэ үйлчилгээг үргэлжлүүлэн ашиглахын тулд Microsoft-н хэрэглэгчийн бүртгэлдээ буй э-шуудангаа өөрчлөхийг танд сануулж болно. Танд Microsoft-н хэрэглэгчийн бүртгэл байгаа боловч та эдгээр үйлчилгээг ашиглахдаа тусгйалан ажлын эсвэл сургуулийн э-шуудан ашигладаг бол та энэ үйлчилгээг үргэлжлүүлэн ашиглахын тулд Microsoft-н хэрэглэгчийн бүртгэлдээ буй э-шуудангаа өөрчлөхийг танд сануулж болно.
 • в. Нэмэлт тоног төхөөрөмж/Дата багц. Олон үйлчилгээг ашиглахын тулд та интернэтийн холболт эсвэл дата/үүрэн холбооны багцтай байх хэрэгтэй. Танд чихэвч, камер эсвэл микрофон гэх зэрэг нэмэлт тоног төхөөрөмж хэрэгтэй байж болно. Та үйлчилгээг ашиглахад хэрэгтэй бүх холболт, багц эсвэл тоног төхөөрөмжөөр хангаж, мөн таны холболт, багц, тоног төхөөрөмжийг нийлүүлэгч этгээдийн нэхэмжлэх төлбөрийг төлөх үүрэгтэй. Үйлчилгээг ашиглахаар бидэнд таны төлөх аливаа хураамжаас гадна тэдгээр төлбөр гарах бөгөөд бид тэдгээр төлбөр хураамжийг танд нөхөн олгохгүй. Танд хамаарч болох ийм төлбөр хураамж байгаа эсэхийг тодорхойлохын тулд үйлчилгээ үзүүлэгч байгууллагаасаа асууна уу.
 • г. Үйлчилгээний мэдэгдэл. Таны ашиглаж буй үйлчилгээний талаар мэдэгдэх зүйл байвал бид танд Үйлчилгээний мэдэгдэл илгээнэ. Та өөрийн Microsoft-н хэрэглэгчийн бүртгэлд буй э-шуудангийн хаяг, утасны дугаараа бидэнд өгвөл бид танд SMS-ээр (бичвэр зурвас), э-шуудангаар Үйлчилгээний тухай танд мэдэгдэж, утасны дугаараа бүртгүүлэхээс өмнө өөрийгөө таниулах баломж олгоно. Бид өөр агуулгатай Үйлчилгээний мэдэгдэл ч мөн илгээж (тухайлбал бүтээгдэхүүнтэй холбоотой зурвас) болно. SMS-ээр мэдээлэл хүлээн авахад дата эсвэл мессэжийн тариф үйлчилж болно.
 • д. Тусламж. Зарим Үйлчилгээтэй холбоотой хэрэглэгчийн тусламжийг support.microsoft.com хаягаар авна. Зарим Үйлчилгээ нь бие даасан эсвэл нэмэлт тусламж үйлчилгээ үзүүлж болох бөгөөд өөрөөр заагаагүй бол www.microsoft.com/support-service-agreement хаягаар заасан нөхцөлөөр зохицуулагдана. Тусламж үйлчилгээ нь онцлог эсвэл Үйлчилгээний урьдчилсан хувилбар эсвэл бета хувилбарт хамаарахгүй байж болно. Тус үйлчилгээ гуравдагч этгээдийн нийлүүлсэн програм хангамж эсвэл үйлчилгээтэй тохирохгүй байж болох бөгөөд та тохирох эсэхтэй холбоотой шаардлагатай танилцах үүрэгтэй.
 • е. Үйлчилгээг дуусгавар болгох тухай. Хэрвээ таны Үйлчилгээ цуцлагдсан бол (бидний эсвэл таны санаачилгаар) нэгдүгээрт, таны үйлчилгээг ашиглах эрх тэр даруй зогсож, тус үйлчилгээтэй холбоотой програм хангамжийг ашиглах таны лиценз дуусна. Хоёрдугаарт, бид таны Үйлчилгээтэй холбоотой мэдээлэл эсвал таны агуулгыг устгаж эсвэл үүнийг та болон таны Microsoft-н хэрэглэгчийн бүртгэлтэй холбоогүй болгоно. (үүнийг хадгалах, буцаах, шилжүүлэх, таны итгэмжилсэн гуравдагч этгээдэд үлдээхийг биднээс хуулиар шаардаагүй бол). Үр дүнд нь та Үйлчилгээний аль ч хэсэгт хандах болkмжгүй болно (эсвэл таны Үйлчилгээнд хадгалсан Агуулгад). Та ердийн нөөцлөх төлөвлөгөөтэй байх нь зүйтэй. Гуравдугаарт, та олж авсан бүтээгдэхүүнд нэвтрэх эрхээ алдаж болно. Та Microsoft-н хэрэглэгчийн бүртгэлээ цуцалсан бөгөөд Үйлчилгээнд хандах өөр хэрэглэгчийн бүртгэл байхгүй бол танд үзүүлж буй Үйлчилгээг нэн даруй зогсооно.
Бүрэн текст
Гуравдагч этгээдийн програм, үйлчилгээг ашиглахГуравдагч этгээдийн програм, үйлчилгээг ашиглах5_usingThird-PartyAppsAndServices
Тойм

5. Гуравдагч этгээдийн програм, үйлчилгээг ашиглах. Бие даасан гуравдагч этгээдийн (Microsoft корпорациас бусад компани эсвэл хүмүүс) бүтээгдэхүүн, үйлчилгээ, вэбсайт, холбоос, агуулга, материал, тоглоом, ур чадвар, нэгтгэл, бот, програм зэргийн аль нэгэнд ("Гуравдагч этгээдийн програм, үйлчилгээ") нэвтрэх эсвэл худалдан авахыг тус үйлчилгээ танд зөвшөөрч болно. Манай олон үйлчилгээ гуравдагч этгээдийн програм, үйлчилгээг хайж болох, хүсэлт гаргах, харилцахад танд тусалдаг буюу таны агуулга эсвэл мэдээллийг хуваалцах боломж олгож байгаа бөгөөд танд гуравдагч этгээдийн програм, үйлчилгээг хүргэхийн тулд та манай үйлчилгээг хэрэглэж байгаагаа ойлгож байна. Гуравдагч этгээдийн програм, үйлчилгээний зохион бүтээгч, нийлүүлэгч эсвэл оператортой таны агуулга эсвэл мэдээллийг хадгалахыг эдгээр гуравдагч этгээдийн програм, үйлчилгээ танд зөвшөөрч болно. Гуравдагч этгээдийн програм, үйлчилгээ танд нууцлалын бодлого танилцуулж эсвэл таныг гуравдагч этгээдийн програм эсвэл үйлчилгээ суулгах эсвэл ашиглахын өмнө ашиглалтын нэмэлт ашиглах нөхцөлийг зөвшөөрөхийг танаас шаардаж болно. Office Store, Xbox Store эсвэл Windows Store-р дамжуулан олж авсан програмын нэмэлт нөхцөл болзлын талаар 13(б) хэсгийг үзнэ үү. Та гуравдагч этгээдийн програм болон үйлчилгээг олж авах, ашиглах, хүсэлт гаргах эсвэл Microsoft-н хэрэглэгчийн бүртгэлээ холбохын өмнө аливаа нэмэлт нөхцөл, нууцлалын бодлоготой танилцвал зохино. Аливаа нэмэлт нөхцөл болзол энэ нөхцөл болзлыг өөрчлөхгүй. Аливаа гуравдагч этгээдийн програм болон үйлчилгээний хүрээнд Microsoft корпорац аливаа оюуны өмчийн лицензийг танд олгохгүй. Та эдгээр гуравдагч этгээдийн програм болон үйлчилгээг ашигласнаар гарах бүх эрсдэл, хариуцлагыг хүлээж, та тэдгээрийг ашигласнаар гарах аливаа асуудлыг Microsoft корпорац хариуцахгүй болохыг зөвшөөрч байна. Microsoft нь гуравдагч этгээдийн програм, үйлчилгээгээр дамжуулсан мэдээлэл, авсан үйлчилгээний төлөө таны болон бусдын өмнө хариуцлага хүлээхгүй.

Бүрэн текст
Үйлчилгээний олдоцҮйлчилгээний олдоц6_serviceAvailability
Тойм

6. Үйлчилгээний олдоц.

 • а. Үйлчилгээ, гуравдагч этгээдийн програм болон үйлчилгээ эсвэл үйлчилгээгээр дамжуулан нийлүүлсэн материал эсвэл бүтээгдэхүүнийг үе үе ашиглах боломжгүй байж болох бөгөөд хязгаартай хугацаагаар нийлүүлж эсвэл таны оршин сууж буй бүс нутаг эсвэл ашиглаж буй төхөөрөмжөөс шалтгаалж өөр байж болно. Хэрэв та Microsoft хэрэглэгчийн бүртгэлтэй холбоотой газраас нүүвэл таны өмнө оршин сууж байсан газар та ашиглах боломжтой байсан бөгөөд төлбөрийг нь төлсөн материал эсвэл програмыг дахин олж авах хэрэгтэй байж болно. Таны нэвтэрдэг эсвэл ашигладаг улсад ашиглах нь хууль бус эсвэл зөвшөөрдөггүй материал эсвэл үйлчилгээнд та нэвтрэх эсвэл ашиглах, эсвэл ийм материал эсвэл үйлчилгээнд нэвтрэх эсвэл ашиглахын тулд өөрийн байршил эсвэл нэрээ нуух эсвэл худал хэлэхгүй болохоо зөвшөөрч байна.
 • б. Бид үйлчилгээг үргэлж ажиллагаатай байлгахын төлөө эрмэлздэг боловч бүх онлайн үйлчилгээ хааяа саатаж эсвэл тасрах бөгөөд Microsoft корпорац үүнээс үүдэн гарах аливаа саатал эсвэл алдагдалд хариуцлага хүлээхгүй. Цахилгаан тасрах тохиолдолд та хадгалсан агуулга эсвэл мэдээллээ гаргаж авах боломжгүй байж болно. Таныг Үйлчилгээнд хадгалсан эсвэл гуравдагч программ болон үйлчилгээг ашиглан хадгалж байгаа өөрийн Агуулга ба Мэдээллийг тогтмол нөөцөлж байхыг бид зөвлөж байна.
Бүрэн текст
Үйлчилгээ эсвэл програм хангамжийн өөрчлөлт, тэдгээрийн нөхцөл болзолд оруулах өөрчлөлтҮйлчилгээ эсвэл програм хангамжийн өөрчлөлт, тэдгээрийн нөхцөл болзолд оруулах өөрчлөлт7_updatesToTheServicesOrSoftwareAndChangesToTheseTerms
Тойм

7. Үйлчилгээ эсвэл програм хангамжийн өөрчлөлт, тэдгээрийн нөхцөл болзолд оруулах өөрчлөлт.

 • а. Бид эдгээр нөхцөл болзлыг хэдийд ч өөрчилж болох бөгөөд өөрчилсөн үедээ танд мэдэгдэнэ. Өөрчлөлт хүчин төгөлдөр болсны дараа үйлчилгээг ашиглах нь та шинэ нөхцөл болзлыг зөвшөөрч байгааг илэрхийлнэ. Хэрэв та шинэ нөхцөл болзлыг зөвшөөрөхгүй бол үйлчилгээг ашиглахаа зогсоож, Microsoft-н хэрэглэгчийн бүртгэлээ хаах ёстой бөгөөд хэрэв та эцэг эх эсвэл асран хамгаалагч бол хүүхэддээ Microsoft хэрэглэгчийн бүртгэлээ хаахад нь туслах ёстой.
 • б. Заримдаа тус үйлчилгээг үргэлжлүүлэн ашиглахад танд програм хангамжийн шинэчлэл шаардлагатай болно. Бид таны программ хангамжийн хувилбарыг автоматаар шалгаж, программ хангамжийн шинэчлэл, тохируулгын өөрчлөлтийг татан авч болно. Та мөн үйлчилгээг үргэлжлүүлэн ашиглахын тулд програм хангамжийг шинэчлэх шаардлагатай байж болно. Бусад нөхцөл болзол шинэчлэлийг дагалдаагүй бол ийм шинэчлэл эдгээр нөхцөл болзлоос хамааралтай байх бөгөөд харин үүний эсрэг тохиолдолд тэдгээр нөхцөл болзол үйлчилнэ. Microsoft корпораци аливаа шинэчлэлийг авах боломж бүрдүүлэх үүрэг хүлээхгүй бөгөөд таны худалдан авсан тухайн програм хангамж, програм, агуулга, бусад бүтээгдэхүүнд олгосон лицензтэй системийн хувилбарт нийцүүлнэ гэсэн баталгаа өгөхгүй. Ийм шинэчлэл гуравдагч этгээдийн нийлүүлэх програм хангамж эсвэл үйлчилгээтэй тохирохгүй байж болно. Та програм хангамжийг устгах замаар хэдийд ч цаашид програм хангамжийг шинэчлэх зөвшөөрлөө цуцалж болно.
 • в. Мөн үйлчилгээний онцлог эсвэл ажиллагааг устгах эсвэл өөрчлөх эсвэл үйлчилгээ эсвэл гуравдагч этгээдийн програм болон үйлчилгээг үзүүлэхийг бид зогсоох хэрэгтэй үе тохиолдож болно. Бид холбогдох хууль тогтоомжид зааснаас бусад тохиолдолд өмнө нь худалдаж авсан аливаа материал, Тоон бараа (13(й)-д тодорхойлсон), программыг дахин татаж авах, солих үүрэг хүлээхгүй. Бид үйлчилгээ эсвэл үүний онцлогийг урьдчилсан хувилбар хэлбэрээр гаргаж болох бөгөөд энэ нь зөв эсвэл эцсийн хувилбарын ажиллаж болох ижил байдлаар ажиллахгүй байж болно.
 • г. Дуу, тоглоом, кино, ном, бусад олон зүйлийг дижитал эрхийн менежментийн (ДЭМ) дагуу хамгаалсан материалыг танд ашиглах боломж олгохын тулд ДЭМ-ийн програм хангамж онлайн эрхийн серверт автоматаар холбоо барьж, ДЭМ-ийн шинэчлэлийг татан авч, суулгаж болно.
Бүрэн текст
Програм хангамжийн лицензПрограм хангамжийн лиценз8_softwareLicense
Тойм

8. Програм хангамжийн лиценз. Microsoft-н өөр лицензийн гэрээ дагалдуулаагүй л бол (жишээлбэл: та Windows-д агуулагдсан эсхүл нэгээхэн хэсэг нь болсон Microsoft-н программыг ашиглаж байгаа бол Microsoft-н үйлдлийн системд хамаарах Microsoft-н программ хангамжийн лицензийн гэрээ тухайн программ хангамжийг ашиглалтыг зохицуулна), таны манайхаас авсан Үйлчилгээний дурын программ хангамжийг энэхүү Нөхцлүүдээр зохицуулна. Office Store, Windows Store, Xbox Store -р дамжуулан авсан программуудыг доор буй 13(b)(i) хэсгээр зохицуулна.

 • а. Хэрэв та эдгээр нөхцөл болзлыг мөрдвөл таны тус үйлчилгээг ашиглаж байгаа учир нэг удаад зөвхөн нэг хүн дэлхий даяар нэг төхөөрөмжид програм хангамжийн нэг хувийг суулгаж ашиглах эрхийг бид танд олгож байна. Зарим төхөөрөмжид Энэхүү үйлчилгээг хувийн хэрэгцээнд, ашгийн бус зорилгоор ашиглахад зориулан тухайн програм хангамжийг урьдчилан суурилуулсан байдаг. Үйлчилгээний нэг хэсэг болох програм хангамж эсвэл вэбсайтад гуравдагч этгээдийн код багтаж болно. Тус програм хангамж эсвэл вэбсайттай холбоотой эсвэл иш татсан гуравдагч этгээдийн аливаа скрипт эсвэл кодыг Microsoft корпорац бус тухайн кодыг эзэмшдэг гуравдагч этгээд танд ашиглахыг зөвшөөрсөн болно. Гуравдагч этгээдийн аливаа кодтой холбоотой мэдэгдлийг зөвхөн мэдээлэх зорилгоор агуулна.
 • б. Тус програм хангамжийг худалдаагүй харин ашиглахыг зөвшөөрсөн бөгөөд Microsoft корпорацаас далд утга, байцаан шийтгэх ажиллагааны татгалзал эсвэл өөрөөр эсэхээс үл хамааран Microsoft корпорац илэрхий олгоогүй програм хангамжийн бүх эрхийг эдэлнэ. Энэ лиценз танд дараах зүйлийг хийх аливаа эрх өгөөгүй бөгөөд та дараах зүйлийг хийж болохгүй.
  • i. програм хангамж эсвэл үйлчилгээнд буй эсвэл холбоотой технологийн хамгаалалтын араг хэмжээнээс зайлсхийх эсвэл бултах;
  • ii. холбогдох зохиогчийн эрхийн тухай хуулиар илэрхий зөвшөөрөхөөс бусад тохиолдолд болон зөвшөөрөх хэмжээгээр аливаа програм хангамж эсвэл үйлчилгээнд багтсан эсвэл үйлчилгээгээр дамжуулан нэвтрэх боломжтой үйлчилгээний бусад хэсгийг задлах, эх кодыг гаргаж авах, шифрийг тайлах, хакердах, дуурайх, буруугаар ашиглах эсвэл бүтцийг өөрчлөх;
  • iii. өөр төхөөрөмжүүдэд ашиглах зорилгоор програм хангамж эсвэл үйлчилгээний эд ангийг тусгаарлах;
  • iv. Microsoft корпорац танд илэрхий зөвшөөрөөгүй бол програм хангамж эсвэл үйлчилгээг нийтлэх, хуулах, түрээслүүлэх, хөлслүүлэх, худалдах, экспортлох, импортлох, түгээх эсвэл зээлүүлэх;
  • v. програм хангамж, програм хангамжийн аливаа лиценз эсвэл Үйлчилгээнд нэвтрэх эсвэл ашиглах аливаа эрхийг шилжүүлэх;
  • vi. Өөр хэн нэгэн үйлчилгээг ашиглахад саад учруулж болох аливаа зөвшөөрөлгүй арга хэлбэрээр үйлчилгээг ашиглах эсвэл аливаа үйлчилгээ, мэдээлэл, хэрэглэгчийн бүртгэл эсвэл сүлжээнд нэвтрэх;
  • vii. зөвшөөрөлгүй гуравдагч этгээдийн програмд үйлчилгээнд нэвтрэх эрх олгох эсвэл (жиш. Xbox One, Xbox 360, Microsoft Surface гэх мэт) Microsoft-н зөвшөөрөлтэй аливаа төхөөрөмжийг өөрчлөх.
Бүрэн текст
Төлбөрийн нөхцөл болзолТөлбөрийн нөхцөл болзол9_paymentTerms
Тойм

9. Төлбөрийн нөхцөл болзол. Хэрэв та аливаа үйлчилгээ худалдан авбал эдгээр төлбөрийн нөхцөл болзол таны худалдан авсан бараанд үйлчилж, та тэдгээрийг зөвшөөрч байна.

 • а. Төлбөр хураамж. Хэрэв үйлчилгээний аль нэг хэсэгтэй холбоотой төлбөр байвал та заасан мөнгөн тэмдэгтээр тухайн төлбөрийг төлөхийг зөвшөөрч байна. Өөрөөр заагаагүй бол үйлчилгээний үнэд холбогдох бүх татвар, валют хөрвүүлэх төлбөр тооцоо багтаагүй. Өөрөөр заагаагүй бол Skype үйлчилгээний төлбөртэй бүтээгдэхүүний бүх үнэд холбогдох татвар багтсан байна. Та ганцаараа ийм татвар эсвэл бусад төлбөр хураамжийг төлөх үүрэгтэй. Skype таны төлббөр тооцооны мэдээлэлтэй холбогдсон оршин суугаа хаягт суурилан татварыг тооцоолно. Та өөрийн хаяг үнэн зөв эсэхийг хариуцах үүрэгтэй. Тухайн улсын хуулиар тооцоолох өөр үндэслэл хэрэглэхийг шаардаагүй бол Skype-н бүтээгдэхүүнээс бусад бүтээгдэхүүнд Microsoft-н хэрэглэгчийн бүртгэлээ бүртгүүлэх үед таны байсан улсад үндэслэн татварыг тооцно. Бид танаас төлбөрийг бүрэн, хугацаанд нь хүлээн авахгүй бол үйлчилгээг түдгэлзүүлж эсвэл цуцалж болно. Төлбөр төлөөгүйгээс шалтгаалан үйлчилгээг түдгэлзүүлэх эсвэл цуцлах нь таны хэрэглэгчийн бүртгэл, түүний агуулгад нэвтрэн ашиглах эрх алдагдахад хүргэж болно. Интернетэд компанийн эсвэл таны байршлыг далдалдаг бусад хувийн сүлжээгээр дамжуулан холбогдох нь төлбөрийг таны яг байгаа газарт харуулснаас өөр байхад хүргэж болно. Таны оршин байгаа газраас хамааран зарим гүйлгээг хийх үед гадаад валютаар хөрвүүлэх, эсхүл тухайн гүйлгээг өөр улсад хийх шаардлага гарч болно. Дебит буюу кредит карт ашиглах тохиолдолд таны үйлчлүүлдэг банк тухайн үйлчилгээндээ нэмэлт төлбөр авч болно. Энэ талаарх дэлгэрэнгүй мэдээллийг өөрийн банкнаас авна уу.
 • б. Таны төлбөрийн бүртгэл. Үйлчилгээний хураамжийг төлөхийн тулд тухайн үйлчилгээ авахаар бүртгүүлэх үед төлбөрийн хэлбэрийг сонгохыг танаас хүснэ. Та төлбөрийн мэдээлэл, төлбөрийн хэлбэрээ Microsoft-н хэрэглэгчийн бүртгэлийг удирдах вэбсайтад үзэж өөрчлөх боломжтой бөгөөд Skype төлбөрийн бүртгэлийн хувьд https://skype.com/go/myaccount порталд байгаа хэрэглэгчийн бүртгэлдээ нэвтэрч өөрчлөх боломжтой. Мөн таны харилцагч банк эсвэл холбогдох төлбөрийн сүлжээнээс өгсөн бөгөөд таны сонгосон төлбөрийн хэлбэртэй холбоотой хэрэглэгчийн бүртгэлийн шинэчлэгдсэн мэдээллийг ашиглахыг та Microsoft корпорацид зөвшөөрч байна. Та өөрийн хэрэглэгчийн бүртгэл болон бусад мэдээлэл, түүний дотор өөрийн э-шуудангийн хаяг, төлбөрийн хэлбэрийн талаарх дэлгэрэнгүй мэдээллийг нэн даруй шинэчилж байхыг зөвшөөрч байгаа бөгөөд ингэснээр бид таны гүйлгээг хийх, мөн шаардлагатай тохиолдолд таны гүйлгээтэй холбогдуулан тантай холбоо барих боломжтой болох юм. Таны төлбөрийн бүртгэлд байгаа өөрчлөлтийн мөрөөр бид ажиллаж эхлэхээс өмнө бидний таны төлбөрийн бүртгэлд илгээх төлбөр хураамжид таны төлбөрийн бүртгэлд оруулсан өөрчлөлт нөлөөлөхгүй.
 • в. Төлбөр нэхэмжлэх. Та Microsoft корпорацид төлбөрийн хэлбэрээ мэдэгдсэнээр (i) та өгсөн төлбөрийн хэлбэрийг ашиглах зөвшөөрөлтэй болох, мөн таны өгсөн аливаа төлбөрийн мэдээлэл үнэн зөв болохыг илэрхийлж; (ii) үйлчилгээ эсвэл агуулгыг ашигласны төлөө таны төлбөрийн хэлбэрийг ашиглан танаас төлбөр авахыг Microsoft корпорацид зөвшөөрч; (iii) эдгээр нөхцөл хүчин төгөлдөр үйлчлэх хугацаанд таны бүртгүүлэхээр эсвэл ашиглахаар шийдсэн үйлчилгээний аливаа төлбөртэй онцлогийг ашигласны төлөө танаас төлбөр авахыг Microsoft корпорацид зөвшөөрч байна. Бид танаас төлбөрийг (a) урьдчилан ; (б) худалдан авах үед; (в) худалдан авсны дарааахан; эсвэл (г) захиалгат үйлчилгээний хувьд тогтмол нэхэмжилж болно. Мөн бид таны зөвшөөрсөн хэмжээ хүртэлх дүнгээр танаас төлбөр авч болох бөгөөд бид тогтмол захиалгат үйлчилгээнд авах дүнгийн аливаа өөрчлөлтийг танд урьдчилан мэдэгдэнэ. Өмнө нь боловсруулаагүй байсан дүнгийн хувьд өмнөх нэгээс олон төлбөрийн хугацаанд хамаарах төлбөрийг бид танаас нэгэн зэрэг нэхэмжилж болно.
 • г. Давтагдах төлбөр. Таныг захиалгын үндсэн (жиш. сар бүр, гурван сар тутам эсвэл жил бүр) дээр үйлчилгээ худалдан авахад та давтагдах төлбөрийг зөвшөөрч, төлбөрийг таны сонгосон хэлбэрээр, таны зөвшөөрсөн давтамжтайгаар, та эсвэл Microsoft корпорац захиалгыг цуцалтал Microsoft корпорацид төлөхийг батлан зөвшөөрч байна. Тогтмол төлөлтийг баталгаажуулснаар, та Microsoft-д тухайн төлбөрүүдийг цахим төлбөр, эсвэл мөнгөн шилжүүлэг, цахим ноорог хэлбэрээр таны заасан бүртгэлээс хасуулах (автомат төлбөр тооцооны байгууллага болон төстэй төлбөрийн хэлбэрүүдийг ашиглаж байгаа тохиолдол), эсвэл таны заасан бүртгэлээс суутгахыг (кредит карт болон бусад төстэй төлбөрийн аргууд) (хамтад нь "Цахим төлбөр" гэх) зөвшөөрч байна. Ерөнхийдөө, захиалгын үйлчилгээний төлбөрийн тооцоо нь захиалгын хамрах хугацааны эхэнд хийгддэг. Хэрэв аливаа төлбөр төлөгдөлгүйгээр буцаагдах эсвэл аливаа кредит карт эсвэл ижил төстэй гүйлгээ хийхээс татгалзсан эсвэл буцаагдсан бол Microsoft корпорац эсвэл түүний үйлчилгээ үзүүлэгч холбогдох буцаагдсан хэсэг, татгалзсаны эсвэл хангалтгүй дүнгийн хураамжийг цуглуулж, аливаа ийм төлбөрийг цахим төлбөр болгож боловсруулах эрх эдэлнэ.
 • д. Автоматаар сунгах. Танай улс, бүс нутаг, аймаг/нутаг дэвсгэр, мужид хуулийн дагуу хугацаа сунгахыг зөвшөөрдөг тохиолдолд, та үйлчилгээнийхээ хугацааг дуусах үеэр автоматаар хугацааг нь тогтмол сунгах сонголт хийж болно. Шинэ нөхцлөөр үйлчилгээг сунгахын өмнө танд э-шуудан болон боломжит хэлбэрээр 9(й) хэсгийн дагуу үнэд өөрчлөлт орсон тухай мэдэгдэнэ. Таныг Үйлчилгээний хугацаагаа автоматаар сунгах нөхцөлийг сонгосон байна гэдгийг анхааруулсны дараа Үйлчилгээг доор тайлбарласны дагуу цуцлаагүй тохиолдолд бид таны Үйлчилгээний хугацааг дуусгавар болоход автоматаар сунгаж, тухайн сунгасан хугацааны төлбөрийг тооцон авч болно. Сунгах өдөр файлд байсан эсвэл дараа өгсөн эсэхээс үл хамааран үйлчилгээг сунгахдаа бид таны сонгосон төлбөрийн хэлбэрээр нэхэмжлэх болохыг мөн танд сануулж байна. Та үйлчилгээг хэрхэн цуцалж болох тухай зааврыг бид мөн танд өгнө. Танаас сунгалтын төлбөрийг нэхэмжлэхээс зайлсхийхийн тулд та сунгах өдрөөс өмнө үйлчилгээг цуцлах ёстой.
 • е. Онлайн тайлан, алдаа. Та тайлангаа үзэж хэвлэх боломжтой Microsoft корпорацын хэрэглэгчийн бүртгэлийг удирдах вэбсайтад Microsoft корпорац таны онлайн төлбөрийн тайланг танд өгнө. Skype-н хувьд та www.skype.com-д хэрэглэгчийн бүртгэлдээ нэвтрэх замаар онлайн хуулгаа үзэж болно. Энэ бол бидний өгдөг ганц төлбөрийн тайлан юм. Хэрэв бид таны төлбөрийн нэхэмжлэх дээр алдаа гаргавал та төлбөрийн нэхэмжлэх дээр алдаа анх харагдсаны дараа 90 хоногийн дотор бидэнд мэдэгдэх ёстой. Үүний дараа бид тус төлбөрийг яаралтай судална. Хэрвээ та дээр дурдсан хугацаанд бидэнд мэдэгдээгүй бол тухайн алдаанаас үүдэн хохирол учирсан тохиолдолд биднийг бүхий л хариуцлага, нэхэмжлэлээс чөлөөлөх бөгөөд хууль тогтоомжид өөрөөр заагаагүй бол бид алдааг засуулах буюу төлбөрийг буцаан олгуулах шаардлагыг хүлээн авахгүй. Хэрэв Microsoft корпорац төлбөр нэхэмжлэх алдааг олсон бол бид алдааг 90 хоногийн дотор засна. Энэ журам үйлчилж болох аливаа хууль ёсны эрхэд нөлөөлөхгүй.
 • ё. Төлбөр буцаан олгох журам. Хууль эсвэл тодорхой үйлчилгээний саналд өөрөөр заагаагүй бол худалдан авсан бүх барааны төлбөрийг буцаан олгохгүй. Хэрэв та Microsoft корпорац танаас алдаа зөрүүтэй төлбөр авсан гэж үзвэл энэ төлбөрийн тухай 90 хоногийн дотор бидэнтэй холбоо барих ёстой. Хууль тогтоомжид өөрөөр заагаагүй бол 90 хоногоос дээш хугацааны өмнө төлсөн төлбөрийг буцааж олгохгүй. Бид зөвхөн өөрийн үзэмжээр төлбөр эсвэл кредит буцаан олгох эрхийг эдэлнэ. Хэрэв бид төлбөр эсвэл кредит буцаан олговол ижил эсвэл төстэй нөхөн төлбөрийг ирээдүйд олгох ямар ч үүрэг хүлээхгүй. Энэ төлбөр буцаан олгох журам үйлчилж болох аливаа хууль ёсны эрхэд нөлөөлөхгүй. Төлбөрийн буцаан олголтын талаар дэлгэрэнгүй мэдээлэл авахыг хүсвэл "тусламжийн сэдэв" гэсэн хэсгээр орж үзнэ үү. Хэрвээ та Тайваньд оршин суудаг бол Тайванийн Хэрэглэгчийн эрхийг хамгаалах тухай хууль, түүнд холбогдох дүрэм журамд заасны дагуу биет бус хэлбэрээр болон онлайн үйлчилгээгээр дамжуулан худалдаж авсан тоон агуулгын хувьд хэрвээ тухайн агуулга, үйлчилгээг онлайнаар шилжүүлсэн бол тэдгээр нь эцсийнх байх бөгөөд төлбөрийг буцаан олгохгүй болохыг анхаарна уу. Та бараа, үйлчилгээг буцаах хугацаа тогтоолгох буюу төлбөрийг буцаан олгуулах талаар нэхэмжлэл гаргах эрхгүй болно.
 • ж. Үйлчилгээг цуцлах. Та шалтгаантай эсвэл шалтгаангүйгээр аливаа үйлчилгээг хэдийд ч цуцалж болно. Хэрвээ танд Үйлчилгээг цуцалж, төлбөрөө буцаан авах эрх байгаа бол "Microsoft"-ын хэрэглэгчийн бүртгэлийг удирдах вэбсайт-аар орж үзнэ үү. Skype үйлчилгээний хувьд энд өгсөн мэдээллийг ашиглан Цуцлах маягтыг бөглөнө үү. (i) Цуцлах үед танд төлбөрийг буцааж олгохгүй байж болно; (ii) цуцлах хураамжийг та төлөх үүрэгтэй байж болно; (iii) цуцлах өдрөөс өмнө таны Үйлчилгээний төлбөрийн бүртгэлд тусгасан бүх төлбөрийг та төлөх үүүрэгтэй болно; эсвэл (iv) та үйлчилгээг цуцлахад хэрэглэгчийн бүртгэлдээ нэвтрэн ашиглах эрхээ алдаж болно; эсвэл (v) та Тайваньд амьдардаг бол цуцлах үед Үйлчилгээний тооцоолсон ашиглаагүй дүнтэй тэнцүү дүнгээр төлбөрөө буцаан авна хэмээн үйлчилгээг тайлбарласан саналыг санавал зохино. Таны Мэдээллийг дээр 4-р хэсэгт дурдсаны дагуу боловсруулна. Хэрэв та цуцалбал таны үйлчилгээнд нэвтрэх эрх таны одоогийн үйлчилгээний хугацааны эцэст эсвэл хэрэв бид танаас төлбөрийг тогтмол нэхэмжилдэг бол таны цуцалсан хугацааны эцэст дуусгавар болно.
 • з. Туршилтын хугацааны санал. Хэрэв та бүтээгдэхүүнийг туршилтын хугацаанд хэрэглэж байгаа бөгөөд бид танд өөрөөр мэдэгдээгүй бол шинэ төлбөр гарахаас сэргийлэхийн тулд туршилтын хугацааны эцэст туршилтын үйлчилгээг цуцлах ёстой. Хэрэв туршилтын хугацааны эцэст туршилтын үйлчилгээг цуцлахгүй бол бид үйлчилгээ ашигласны төлбөрийг танаас авч болно.
 • и. Суралталчилгааны санал. Microsoft корпорац үе үе туршилтын хугацаанд үйлчилгээг үнэгүй ашиглахыг санал болгож болно. Microsoft корпораци (хэвийн тохиолдолд) та тус саналын нөхцөл болзлыг буруугаар ашиглаж байна гэж үзэх тохиолдолд Microsoft корпораци ийм үйлчилгээг ашигласны төлбөрийг танаас авах эрх эдэлнэ.
 • й. Үнийн өөрчлөлт. Бид үйлчилгээний үнийг хэдийд ч өөрчилж болох бөгөөд хэрэв та давтагдах төлбөртэй бол бид үнийн өөрчлөлт хийхээс доод тал нь 15 хоногийн өмнө танд э-шуудангаар мэдэгдэнэ. Хэрэв та үнийн өөрчлөлтийг зөвшөөрөхгүй бол үнийн өөрчлөлт хүчин төгөлдөр болохоос өмнө үйлчилгээг цуцалж, ашиглахаа зогсоох ёстой. Хэрэв таны үйлчилгээний саналд тогтсон хугацаа, үнэ байвал тухайн үнэ тогтсон хугацаанд хүчин төгөлдөр хэвээр байна.
 • к. Танд төлөх төлбөр. Хэрэв бид танд төлбөр төлөх ёстой бол танд тэр төлбөрийг төлөхийн тулд бидэнд хэрэгтэй байгаа аливаа мэдээллийг хугацаанд нь, үнэн зөв өгөхийг та зөвшөөрч байна. Танд энэ төлбөрийг төлөхөөс шалтгаалан танд гарч болох аливаа татвар хураамжийг та төлөх үүрэгтэй. Төлбөр авах таны эрхэд бидний тавих аливаа нөхцөлийг та мөн биелүүлэх ёстой. Хэрэв та алдаа гарсны улмаас төлбөр хүлээн авбал бид төлбөрийг буцааж эсвэл буцаахыг шаардаж болно. Бид үүнийг хийхээр ажиллахад та бидэнтэй хамтран ажиллахаа зөвшөөрч байна. Мөн бид өмнө нь илүү төлсөн аливаа төлбөрийг зохицуулахын тулд мэдэгдэхгүйгээр танд төлөх төлбөрийг бууруулж болно.
 • л. Бэлгийн карт. Бэлгийн картаар (Skype бэлгийн картаас бусад) худалдан авах эсвэл ашиглах үйлдлийг Microsoft корпорацын бэлгийн картын нөхцөл болзлын дагуу зохицуулна. Skype бэлгийн картын тухай мэдээлэл Skype компанийн Тусламжийн хуудсанд бий.
 • м. Банкны дансны төлбөрийн хэрэгсэл. Та өөрийн тохирох банкны дансыг Microsoft-н хэрэглэгчийн бүртгэлд бүртгүүлээд төлбөрийн хэрэгсэл болгон ашиглаж болно. Тохирох банкны данс гэдэгт шууд дебит хүлээн авах боломжтой санхүүгийн байгууллагад буй дансыг хэлнэ (тухайлбал, автомат клирингийн төвтэй ("ACH") ажилладаг АНУ-ын санхүүгийн институциуд, Single Euro Payments Area ("SEPA") эсвэл Нидерланд дахь "iDEAL"-тай ажилладаг Европын санхүүгийн институциуд). Таны Microsoft-н хэрэглэгчийн бүртгэлд банкны дансыг төлбөрийн хэрэгсэл болгон нэмэхэд таны зөвшөөрсөн нөхцлүүдийг (тухайлбал SEPA дахь "мандат") мөн баримтална. Таны бүртгүүлсэн банкны данс таны нэртэй байх, эсвэл та үүнийг төлбөрийн хэрэгсэл болгон бүртгүүлэх эрхтэй байхаа та илэрхийлсэн бөгөөд баталгаажуулсан байх ёстой. Банкны дансаа төлбөрийн хэрэгсэл болгон бүртгүүлснээрээ таны худалдан авсан бүтээгдэхүүн үйлчилгээний (таны захиалсан үйлчилгээний эрхийн нөхцөлд заасны дагуу) нийт үнийн дүнгээр таны банкны данснаас төлбөр суутгахыг Microsoft-д (буюу салбар байгууллагуудад нь) зөвшөөрч байгаа (шаардлагатай бол алдааг залруулах буюу ижил төстэй зорилгоор таны банкны дансанд нэг буюу түүнээс олон кредит гүйлгээ хийх), мөн таны дансыг байршуулж байгаа санхүүгийн байгууллагад тухайн дебит дүнгээр суутгах эсвэл тухайн кредит дүнг хүлээн авахыг зөвшөөрч байна. Та Microsoft-н хэрэглэгчийн бүртгэлээсээ банкны дансаа салгах хүртэл таны зөвшөөрөл хүчин төгөлдөр үйлчилнэ гэдгийг та ойлгосон байна. Эндүүрэл гарч, таны данснаас мөнгө суутгасан гэж үзэж байвал дээрх 4(д) хэсэгт дурдсан хэрэглэгчийн тусламжтай аль болох хурдан холбоо барина уу. Танай улсад хүчин төгөлдөр үйлчилж буй хуулиар таны дансаар ямарваа нэгэн залилан мэхэлсэн, хуурамч, зөвшөөрөгдөөгүй гүйлгээ хийхийг хязгаарласан байж болохыг анхаарна уу. Банкны дансаа төлбөрийн хэрэгсэл болгон бүртгүүлэх, сонгосноороо та эдгээр нөхцөлийг уншиж танилцсан бөгөөд хүлээн зөвшөөрч буйд тооцно.
Бүрэн текст
Гэрээ байгуулж буй байгууллага, хуулийн сонголт, маргааныг шийдвэрлэх байршилГэрээ байгуулж буй байгууллага, хуулийн сонголт, маргааныг шийдвэрлэх байршил10_11_contractingEntityChoiceOfLaw
Тойм

10. Гэрээ байгуулж буй байгууллага, хуулийн сонголт, маргааныг шийдвэрлэх байршил. Таны ашиглаж буй Skype-н үнэ төлбөргүй болон төлбөртэй үйлчилгээний хувьд энэ Нөхцлүүдэд заасны дагуу "Microsoft" гэсэн нь 23 – 29 Rives de Clausen, L-2165 Luxembourg хаягт байрлах Skype Communications S.à.r.l компанийг -г хэлнэ. Төлбөргүй эсвэл төлбөртэй өргөн хэрэглээний Skype брэндийн үйлчилгээний хувьд хуулийн зарчим зөрчилдөх эсэхээс үл хамааран Люксембург улсын хуулиар эдгээр нөхцөл болзол, үүнийг зөрчсөнтэй холбогдуулан гаргах нэхэмжлэлийн тайлбарыг зохицуулна. Таны оршин суудаг муж эсвэл улсын хуулиар бусад бүх нэхэмжлэлийг зохицуулна. (хэрэглэгчийн эрхийг хамгаалах, шударга бус өрсөлдөөн, иргэний эрхийн зөрчилтэй холбоотой нэхэмжлэл гэх зэрэг) Хэрэв та Skype хэрэглэгчийн бүртгэл үүсгэх эсвэл Skype ашиглах замаар эдгээр нөхцөл болзлыг хүлээн зөвшөөрсөн бол та болон бид эдгээр нөхцөл болзол эсвэл өргөн хэрэглээний Skype брэндийн үйлчилгээтэй холбогдон гарах эсвэл холбоотой бүх маргааны хувьд зөвхөн Люксембург улсын шүүхийн харьяалал, байршлыг буцалтгүй харилцан тохиролцов. Бусад бүх үйлчилгээний хувьд хэрэв та Microsoft-ын хэрэглэгчийн бүртгэл үүсгэх эсвэл өөр бусад үйлчилгээ ашиглах замаар эдгээр нөхцөл болзлыг хүлээн зөвшөөрсөн бол таны гэрээ байгуулж байгаа байгууллага, зохицуулах хууль, маргааны шийдвэрлэх байршлыг доор харуулна.

 • а. Канад улс. Хэрэв та Канад улсын харъяалалтай (эсвэл аж ахуйн нэгж бол таны үйл ажиллагаа явуулдаг үндсэн газар) бол One Microsoft Way, Redmond, WA 98052, U.S.A гэсэн хаягтай Microsoft корпорацтай гэрээ байгуулж байгаа болно. Хуулийн хэм хэмжээ зөрчилдөх эсэхээс үл хамааран таны (эсвэл хэрэв аж ахуйн нэгж бол таны үйл ажиллагаа явуулдаг үндсэн газар) оршин суудаг мужийн хууль тогтоомжийн дагуу эдгээр нөхцөл болзлын тайлбар, үүнийг зөрчихтэй холбоотой зарга, бусад бүх заргыг (үүнд хэрэглэгчийн эрхийг хамгаалах, шударга бус өрсөлдөөн, иргэний эрхийн зөрчилтэй холбоотой зарга) зохицуулна. Та болон бид эдгээр нөхцөл болзол эсвэл үйлчилгээтэй холбогдон гарах эсвэл холбоотой бүх маргааны хувьд зөвхөн Oнтарио мужийн шүүхийн харьяалал, байршлыг буцалтгүй харилцан тохиролцов.
 • б. Америкийн Нэгдсэн Улс, Канад улсаас гадна Хойд болон Өмнөд Америк. Хэрэв та (эсвэл хэрэв аж ахуйн нэгж бол таны үйл ажиллагаа явуулдаг үндсэн газар) Хойд эсвэл Өмнөд Америкт Америкийн Нэгдсэн Улс, Канад улсаас өөр улсад оршин суудаг бол One Microsoft Way, Redmond, WA 98052, АНУ гэсэн хаягтай Microsoft корпорацтай гэрээ байгуулж байгаа болно. Хуулийн зарчмын сонголтоос үл хамааран Вашингтон муж улсын хуулиар эдгээр нөхцөл болзол, үүнийг зөрчсөнтэй холбогдуулан гаргах нэхэмжлэлийн тайлбарыг зохицуулна. Бид таны үйлчилгээг чиглүүлдэг улсын хууль тогтоомжийн дагуу бусад бүх нэхэмжлэлийг зохицуулна. (хэрэглэгчийн эрхийг хамгаалах, шударга бус өрсөлдөөн, иргэний эрхийн зөрчилтэй холбоотой нэхэмжлэлийг оролцуулан)
 • в. Ойрх Дорнод эсвэл Африк. Хэрэв та (эсвэл хэрэв аж ахуйн нэгж бол таны үйл ажиллагаа явуулдаг үндсэн газар) Ойрх Дорнод эсвэл Африкт оршин суудаг бөгөөд үйлчилгээний төлбөргүй хэсгийг (Bing, MSN гэх мэт) ашиглаж байгаа бол One Microsoft Way, Redmond, WA 98052, АНУ гэсэн хаягтай Microsoft корпорацтай гэрээ байгуулж байгаа болно. Хэрэв та тус үйлчилгээний нэг хэсгийг ашиглахаар төлбөр төлсөн бол та One Microsoft Place, South County Business Park, Leopardstown, Dublin 18, Ирланд улс гэсэн хаягтай "Microsoft Ireland Operations Limited" компанитай гэрээ байгуулж байгаа болно. Төлбөргүй болон төлбөртэй үйлчилгээний хувьд хуулийн зарчим зөрчилдөх эсэхээс үл хамааран Ирланд улсын хуулиар эдгээр нөхцөл болзол, үүнийг зөрчсөнтэй холбогдуулан гаргах нэхэмжлэлийн тайлбарыг зохицуулна. Бид таны үйлчилгээг чиглүүлдэг улсын хууль тогтоомжийн дагуу бусад бүх нэхэмжлэлийг зохицуулна. (хэрэглэгчийн эрхийг хамгаалах, шударга бус өрсөлдөөн, иргэний эрхийн зөрчилтэй холбоотой нэхэмжлэлийг оролцуулан) Та болон бид эдгээр нөхцөл болзол эсвэл үйлчилгээтэй холбогдон гарах эсвэл холбоотой бүх маргааны хувьд зөвхөн Ирланд улсын шүүхийн харьяалал, байршлыг буцалтгүй харилцан тохиролцов.
 • г. Таны оршин суудаг улсыг тусгайлан заагаагүй бол Ази эсвэл Өмнөд Номхон далайн бүс. Хэрвээ та (байгууллага бол байгууллагын албан ёсны хаяг) Азид (Хятад, Япон, Бүгд Найрамдах Солонгос Улс, Тайваниас бусад оронд) эсвэл Номхон далайн өмнөд хэсэгт байгаа бөгөөд та уг Үйлчилгээний үнэ төлбөргүй хэсгийг (Bing, MSN гэх мэт) ашиглаж байгаа бол та One Microsoft Way, Redmond, WA 98052, U.S.A хаягт байрлалтай Microsoft корпорацитай гэрээ хийнэ. Хэрэв та тухайн Үйлчилгээний төлбөртэй хэсгийг ашиглахаар төлбөр төлсөн бол эсхүл Сингапур эсвэл Хонг Конг дахь үнэ төлбөргүй Outlook.com үйлчилгээг ашиглаж байгаа бол АНУ-ын Невада муж улсын хуулийн дагуу байгуулагдсан, Сингапур болон Хонг Конгод салбар бүхий, 438B Alexandra Road, #04-09/12, Block B, Alexandra Technopark, Singapore, 119968 албан ёсны хаягтай Microsoft Regional Sales Corp. корпорацитай гэрээ хийнэ; хэрэв та (байгууллага бол байгууллагын албан ёсны хаяг) Австралид байгаа бол та Австрали дахь 1 Epping Road, North Ryde, NSW 2113 хаягтай Microsoft Pty Ltd компанитай гэрээ хийнэ; харин та (байгууллага бол байгууллагын албан ёсны хаяг) Шинэ Зеландад байгаа бол Шинэ Зеланд дахь Level 5, 22 Viaduct Harbour Avenue, PO Box 8070 Symonds Street, Auckland, 1150 хаягтай Microsoft New Zealand Limited компанитай гэрээ хийнэ. Үнэ төлбөргүй болон төлбөртэй үйлчилгээний хувьд тухайн Нөхцлүүдийг болон түүнийг зөрчсөн асуудлыг бусад хуультай зөрчилдөх эсэхээс үл хамааран Вашингтон муж улсын хуулийн дагуу шийдвэрлэнэ. Бид таны үйлчилгээг чиглүүлдэг улсын хууль тогтоомжийн дагуу бусад бүх нэхэмжлэлийг зохицуулна. (хэрэглэгчийн эрхийг хамгаалах, шударга бус өрсөлдөөн, иргэний эрхийн зөрчилтэй холбоотой нэхэмжлэлийг оролцуулан) Skype үйлчилгээнээс гадна эдгээр нөхцөл болзол эсвэл үйлчилгээтэй холбогдон гарах аливаа маргаан, мөн тэдгээр маргаан байгаа эсэх, хүчинтэй эсэх эсвэл цуцлахтай холбоотой аливаа асуултыг Сингапур улсын Олон улсын арбитрын төвийн (СУОУАТ) арбитрын дүрмийн дагуу Сингапур улсад арбитрын журмаар эцэслэн шийдвэрлэх бөгөөд тус төвийн дүрмийг энэ заалтад тусгасан гэж үзнэ. Шүүх бүрэлдэхүүн СУОУАТ-ийн ерөнхийлөгчийн томилох нэг арбитрчаас бүрдэнэ. Арбитрын ажиллагааны хэл англи хэл байна. Арбитрчийн шийдвэр эцсийн, заавал биелүүлэх шаардлагатай, маргашгүй байх бөгөөд аливаа улс эсвэл бүс нутагт шийдвэр гаргахад үндэслэл болгон ашиглаж болно.
 • д. Япон улс. Хэрэв та (эсвэл хэрэв аж ахуйн нэгж бол таны үйл ажиллагаа явуулдаг үндсэн газар) Канад улсад оршин суудаг бол та One Microsoft Way, Redmond, WA 98052, АНУ гэсэн хаягтай Microsoft корпорацтай гэрээ байгуулж байгаа болно. Хэрэв та үйлчилгээний нэг хэсгийг ашиглахаар төлбөр төлсөн бол та Shinagawa Grand Central Tower, 2-16-3 Konan Minato-ku, Tokyo 108-0075 хаягтай "Microsoft Japan Co., Ltd (MSKK)" компанитай гэрээ байгуулж байгаа болно. Төлбөргүй, төлбөртэй үйлчилгээний хувьд Япон улсын хууль тогтоомжийн дагуу эдгээр нөхцөл болзол, тэдгээртэй эсвэл тус үйлчилгээтэй холбогдон гарах эсвэл холбоотой асуудлыг зохицуулна. Та болон бид эдгээр нөхцөл болзол эсвэл үйлчилгээтэй холбогдон гарах эсвэл холбоотой бүх маргааны хувьд зөвхөн Токио хотын тойргийн шүүхийн харьяалал, байршлыг буцалтгүй харилцан тохиролцов.
 • е. Бүгд Найрамдах Солонгос Улс. Хэрэв та (эсвэл хэрэв аж ахуйн нэгж бол таны үйл ажиллагаа явуулдаг үндсэн газар) Бүгд Найрамдах Солонгос Улсад оршин суудаг бөгөөд үйлчилгээний төлбөргүй хэсгийг (Bing, MSN гэх мэт) ашиглаж байгаа бол One Microsoft Way, Redmond, WA 98052, AНУ гэсэн хаягтай "Microsoft" корпорацтай гэрээ байгуулж байгаа болно. Хэрэв та үйлчилгээний нэг хэсгийг ашиглахаар төлбөр төлсөн бол та 11th Floor, Tower A, K-Twin Tower, Jongro 1 gil 50, Jongro-gu, Seoul, Бүгд Найрамдах Солонгос Улс, 110-150 хаягтай "Microsoft Korea, Inc." компанитай гэрээ байгуулж байгаа болно. Төлбөргүй, төлбөртэй үйлчилгээний хувьд Бүгд Найрамдах Солонгос Улсын хууль тогтоомжийн дагуу эдгээр нөхцөл болзол, тэдгээртэй эсвэл тус үйлчилгээтэй холбогдон гарах эсвэл холбоотой асуудлыг зохицуулна. Та болон бид эдгээр нөхцөл болзол эсвэл үйлчилгээтэй холбогдон гарах эсвэл холбоотой бүх маргааны хувьд зөвхөн Сөүл хотын тойргийн шүүхийн харьяалал, байршлыг буцалтгүй харилцан тохиролцов.
 • ё. Тайвань. Хэрэв та (эсвэл хэрэв аж ахуйн нэгж бол таны үйл ажиллагаа явуулдаг үндсэн газар) Тайвань улсад оршин суудаг бөгөөд үйлчилгээний төлбөргүй хэсгийг (Bing, MSN гэх мэт) ашиглаж байгаа бол One Microsoft Way, Redmond, WA 98052, АНУ гэсэн хаягтай Microsoft корпорацтай гэрээ байгуулж байгаа болно. Хэрэв та тус үйлчилгээний нэг хэсгийг ашиглахаар төлбөр төлсөн бол 18F, No. 68, Sec. 5, Zhongxiao E. Rd., Xinyi District, Taipei 11065, Taiwan, Microsoft Taiwan Corp. компанитай гэрээ байгуулж байгаа болно. Төлбөргүй, төлбөртэй үйлчилгээний хувьд Тайвань улсын хууль тогтоомжийн дагуу эдгээр нөхцөл болзол, тэдгээртэй эсвэл тус үйлчилгээтэй холбогдон гарах эсвэл холбоотой асуудлыг зохицуулна. Microsoft Taiwan Corp. компанийн тухай дэлгэрэнгүй мэдээлэл авахын тулд Бүгд Найрамдах Хятад улсын Эдийн засгийн хэргий яамны өгсөн вэбсайтыг үзнэ үү. Тайвань улсын хууль тогтоомжийн дагуу зөвшөөрсөн дээд хэмжээгээр та болон бид Тайпей хотын тойргийн шүүхийг эдгээр нөхцөл болзол эсвэл үйлчилгээтэй холбогдон гарах эсвэл холбоотой аливаа маргааныг шүүх эрхтэй анхан шатны шүүх хэмээн буцалтгүй томилж байна.

Таны оршин суудаг газрын хэрэглэгчийн эрхийг хамгаалах хууль тогтоомж зарим дотоодын хууль тогтоомжийн дагуу зохицуулахыг шаардаж эсвэл эдгээр нөхцөл болзлыг үл харгалзан өөр улсад маргааныг шийдвэрлэх эрхийг танд олгож болно. Хэрэв тийм бол 10-р хэсэг дэх хуулийн сонголт, оршин суугаа газрын шүүхийн зүйл заалт таны оршин суудаг газрын хэрэглэгчийн эрхийг хамгаалах хууль тогтоомжийн дагуу зөвшөөрөх хэмжээгээр үйлчилнэ.

Бүрэн текст
БаталгааБаталгаа12_Warranties
Тойм

11. Баталгаа.

 • а. MICROSOFT КОРПОРАЦ, МАНАЙ САЛБАР НЭГЖ, ДАМЖУУЛАН БОРЛУУЛАГЧ, АЛБАН ЁСНЫ БОРЛУУЛАГЧ, ХУДАЛДАГЧ НАР ТАНЫ ҮЙЛЧИЛГЭЭГ АШИГЛАХТАЙ ХОЛБОГДУУЛАН ЯМАР Ч ИЛЭРХИЙ ЭСВЭЛ ДАЛД ЗАСВАРЫН БАТАЛГАА, АМЛАЛТ ЭСВЭЛ НӨХЦӨЛ ГАРГААГҮЙ БОЛНО. ТА ТУС ҮЙЛЧИЛГЭЭГ АШИГЛАСНААС ҮҮДЭН ГАРАХ ЭРСДЭЛИЙГ ӨӨРӨӨ ХАРИУЦАХ, МӨН БИД ҮЙЛЧИЛГЭЭГ "БАЙГАА БАЙДЛААР НЬ", "БҮХ АЛДАА ДУТАГДАЛТАЙ НЬ", "ХУДАЛДААНД БАЙГАА" БАЙДЛААР НЬ ҮЗҮҮЛЭХ БОЛОХЫГ ОЙЛГОЖ БАЙГАА. MICROSOFT ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ НАРИЙВЧЛАЛ ЭСВЭЛ ЦАГ ҮЕЭ ОЛСОН БАЙДАЛД БАТАЛГАА ӨГӨХГҮЙ. ТАНЫ ОРШИН СУУГАА ГАЗРЫН ХУУЛИЙН ДАГУУ ТАНД ТОДОРХОЙ ЭРХ БАЙЖ БОЛНО. ЭДГЭЭР НӨХЦӨЛ БОЛЗОЛ ХЭРЭВ ХОЛБОО ХАМААРАЛТАЙ БОЛ ТЭДГЭЭР ЭРХЭД НӨЛӨӨЛӨХ ЗОРИЛГОГҮЙ БОЛНО. КОМПЬЮТЕР, ХАРИЛЦАА ХОЛБООНЫ СИСТЕМ ГЭМТЭЛ ДОГОЛДОЛГҮЙ БУС, ЗАРИМ ҮЕД СААТАЖ БОЛОХЫГ ТА ХҮЛЭЭН ЗӨВШӨӨРЧ БАЙНА. БИД ТУС ҮЙЛЧИЛГЭЭ ТАСРАЛТГҮЙ, ХУГАЦААНДАА, ХАМГААЛАЛТТАЙ ЭСВЭЛ АЛДАА ДОГОЛДОЛГҮЙ БАЙХ БОЛНО ЭСВЭЛ АГУУЛГА АЛДАГДАХГҮЙ ЭСВЭЛ КОМПЬЮТЕРИЙН СҮЛЖЭЭНД ХОЛБОНО ЭСВЭЛ СҮЛЖЭЭНЭЭС ДАМЖУУЛНА ГЭСЭН АМЛАЛТ ӨГДӨГГҮЙ.
 • б. ТАНЫ ОРШИН СУУГАА ГАЗРЫН ХУУЛИАР ЗӨВШӨӨРӨХ ХЭМЖЭЭГЭЭР БИД БОРЛОГДОХУЙЦ ЧАНАР, ШААРДЛАГА ХАНГАСАН ЧАНАР, ТОДОРХОЙ ЗОРИУЛАЛТААР АШИГЛАХАД ТЭНЦЭХ ЭСЭХ, ХАНГАЛТТАЙ ХҮЧИН ЧАРМАЙЛТ, ХЭН НЭГНИЙ ЭРХИЙГ ҮЛ ЗӨРЧИХТЭЙ ХОЛБОГДУУЛАН АЛИВАА ДАЛД ЗАСВАРЫН БАТАЛГААГ ОРУУЛААГҮЙ БОЛНО.
 • в. Австрали улсад оршин суудаг хэрэглэгчдийн хувьд: Манай бараа бүтээгдэхүүн Австрали улсын хэрэглэгчийн эрхийг хамгаалах хуулийн дагуу хасах боломжгүй засварын баталгаатай ирдэг. Та томоохон гэмтэл доголдол гарсан тохиолдолд солиулах эсвэл төлбөрөө буцаан авах, мөн зохих ёсоор урьдчилан таамаглах боломжтой өөр бусад алдагдал эсвэл хохирлын хувьд нөхөн олговор авах эрхтэй. Хэрэв бараа бүтээгдэхүүн зохих чанарын шаардлагыг хангахгүй бөгөөд тухайн доголдол нь томоохон доголдол биш бол та мөн бараа бүтээгдэхүүнийг засуулах эсвэл солиулах эрхтэй.
 • г. Шинэ Зеланд улсад амьдарч байгаа хэрэглэгчдийн хувьд та Шинэ Зеланд улсын Хэрэглэгчийн эрхийг хамгаалах хуулийн дагуу хууль ёсны эрхтэй байж болох бөгөөд эдгээр нөхцөл болзол тэдгээр эрхэд нөлөөлөх зорилгогүй болно.
Бүрэн текст
Хариуцлагын хязгаарлалтХариуцлагын хязгаарлалт13_limitationOfLiability
Тойм

12. Хариуцлагын хязгаарлалт.

 • а. Хэрэв танд хохирлыг нөхөн төлүүлэх хуулиинд заагдсан ямар нэг үндэслэл байгаа бол (эдгээр нөхцөлийг зөрчсөн эсэхийг оролцуулан) таны эрхээ хамгаалуулах ганц арга бол тухайн зөрчил гарсан сарын үйлчилгээний хураамжтай тэнцүү дүнгээр (эсвэл хэрэв үйлчилгээ үнэ төлбөргүй бол 10,00 ам. доллар хүртэл) Microsoft корпораци эсвэл аливаа салбар нэгж, нийлүүлэгч, албан ёсны борлуулагч, гуравдагч этгээдийн програм, үйлчилгээ үзүүлэгчээс шууд хохирлыг нөхөн төлүүлэх явдал мөн гэдгийг та хүлээн зөвшөөрч байна.
 • б. Холбогдох хууль тогтоомжоор зөвшөөрсөн хүрээнд та (i) шууд бус хохирол хүлээх; (ii) бодит болон олох байсан ашгаа алдах (шууд болон шууд бус); (iii) бодит болон олох байсан орлогоо алдах (шууд болон шууд бус); (iv) гэрээ байгуулах, ажил, үйлчилгээ үзүүлэх боломжоо алдах, мөн Үйлчилгээг хувийн бус зорилгоор ашигласнаас бусад төрлийн хохирол хүлээх; (v) тусгай, шууд бус, тохиолдлын, эсхүл ялын журмаар гаргуулах хохирол хүлээх; (vi) хууль тогтоомжоор зөвшөөрсөн хүрээнд дээрх 12(а)-д заасан хязгаараас хэтэрсэн шууд хохирол хүлээх зэрэг тохиолдолд нөхөн төлүүлэх боломжгүй. Хэрэв энэ эрх хамгаалах арга таны аливаа алдагдлыг нөхөн төлөхгүй эсвэл үндсэн зорилгоо биелүүлэхгүй эсвэл бид хохирол гарах магадлалын талаар мэдэж байсан эсвэл мэдэх ёстой байсан бол эдгээр хязгаарлалт, эс оруулалт үйлчилнэ. Хууль тогтоомжийн дагуу зөвшөөрсөн дээд хэмжээгээр эдгээр хязгаарлалт, эс оруулалт эдгээр нөхцөл болзол, үйлчилгээ эсвэл тус үйлчилгээтэй холбоотой програм хангамжтай холбоотой аливаа зүйл эсвэл аливаа нэхэмжлэлд үйлчилнэ.
 • в. Доголдол эсвэл саатал Microsoft корпорацын эрх мэдлээс хэтэрсэн нөхцөл байдлаас шалтгаалж үүссэн тохиолдолд Microsoft корпорац эдгээр нөхцөл болзлын дагуу хүлээх үүргээ биелүүлээгүй тохиолдол эсвэл үүргээ биелүүлэхэд гарсан саатлыг хариуцахгүй буюу үүнд хариуцлага хүлээхгүй (тухайлбал хөдөлмөрийн маргаан, байгалийн гамшиг, дайн буюу алан хядах үйл ажиллагаа, хор хөнөөлт хохирол, осол аваар, болон зохих хууль болон засгийн газрын дүрэм журмыг даган мөрдөх гэх мэт ). Microsoft корпорац эдгээр тохиолдлын үр нөлөөг дээд хэмжээгээр бууруулж, нөлөөлөгдөөгүй үүргийг биелүүлэхийг эрмэлзэнэ.
Бүрэн текст
Үйлчилгээтэй холбоотой нөхцөл болзолҮйлчилгээтэй холбоотой нөхцөл болзол14_service-SpecificTerms
Тойм

13. Үйлчилгээтэй холбоотой нөхцөл болзол. 13-р хэсгийн өмнө болон дараа байгаа нөхцөл болзол бүх үйлчилгээнд ерөнхийдөө хамаарна. Ерөнхий нөхцөл болзлоос тусдаа үйлчилгээтэй холбоотой нөхцөл болзол энэ хэсэгт бий. Ерөнхий нөхцөлийг дагах боломжгүй үед эдгээр үйлчилгээтэй холбоотой нөхцлүүдийг баримтлах нь зүйтэй.

Бүрэн текст
Xbox Live, Microsoft Studios тоглоом, програмXbox Live, Microsoft Studios тоглоом, програм14a_XboxLive
Тойм
 • а. Xbox Live, Microsoft Studios тоглоом, програм.
  • i. Хувийн арилжааны бус зориулалтаар ашиглах. Xbox Live, Windows Live-ын тоглоом, Microsoft Studios тоглоом, програм, Microsoft корпорацын үзүүлэх үйлчилгээ, хангах агуулгыг (нийтэд нь "Xbox Үйлчилгээ" гэнэ) зөвхөн таны хувийн, арилжааны бус хэрэгцээнд зориулсан болно.
  • ii. Xbox үйлчилгээ. Та Xbox Live үйлчилгээнд бүртгүүлэх буюу Xbox үйлчилгээг авч байгаа бол таны тоглоом тоглохтой холбоотой мэдээлэл, тоглоомд хийсэн үйлдэл болон ашиглалтын мэдээллийг хянах бөгөөд Microsoft болон тоглоом зохиогч гуравдагч этгээд тоглоомын ажиллагааг хангах, Xbox үйлчилгээг хүргэх зорилгоор тэдгээр мэдээллийг программ зохиогч гуравдагч этгээдэд дамжуулна. Хэрвээ та “Microsoft” корпорацын Xbox” үйлчилгээний хэрэглэгчийн бүртгэлээ “Microsoft” корпорацын бус (жишээлбэл, гуравдагч этгээдийн программ, үйлчилгээг санал болгодог, “Microsoft” корпорацын бус тоглоом гаргагчийн) үйлчилгээний хэрэглэгчийн бүртгэлтэйгээ холбохоор шийдвэл дараах зүйлсийг зөвшөөрч байгаа болно. Үүнд: (a) “Microsoft” корпорац өөрийн нууцлалын баталгаанд заасны дагуу хэрэглэгчийн бүртгэлийн зарим мэдээлэл (тоглогчийн хаяг, тоглогчийн оноо, тоглоомын оноо, тоглосон түүх, найзын жагсаалт болон энд дурдаагүй бусад мэдээлэл)-ийг “Microsoft” корпорацын бус этгээдэд дамжуулах, (б) таны “Xbox” үйлчилгээний нууцлалын тохиргоогоор зөвшөөрсөн бол таныг “Microsoft” корпорацын бус этгээдийн хэрэглэгчийн бүртгэлээр нэвтэрсэн үед “Microsoft” корпорацын бус тухайн этгээд нь тоглоомын үеэр тоглогчдын өөр хоорондоо харилцсан харилцаан дээр тулгуурлан Таны агуулгад мөн нэвтрэх боломжтой. Түүнчлэн таны Xbox нууцлалын тохиргоонд зөвшөөрсний дагуу Microsoft таны нэр, тоглогчийн хаяг, тоглогчийн зураг, мотто, аватар, тоглолтын бичлэг, таны өөрийн зөвшөөрсөн хүмүүстэй холбогдон тоглосон тоглоомуудыг нийтэлж болно.
  • iii. Таны агуулга. Xbox Үйлчилгээний хэрэглэгчдийг нэгтгэн зохион байгуулах зорилгоор таны агуулга эсвэл аливаа Xbox Үйлчилгээнд харуулсан таны нэр, тоглогчийн хаяг, уриа, аватар зэргийг ашиглах, өөрчлөх, хуулбарлах, нэвтрүүлэх, хуваалцах, түгээх, харуулах эрхийг та дэлхий дахинд, үнэ төлбөргүйгээр Microsoft корпораци, түүний салбар нэгж, хамааралтай лиценз эзэмшигчдэд олгож байна.
  • iv. Тоглоомын менежер. Зарим тоглоомд тоглоомын менежер, эзэнг ашиглаж болно. Тоглоомын менежер, эзэд бол Microsoft корпорацын албан ёсны хэвлэлийн төлөөлөгч биш юм. Тэдний үзэл бодол Microsoft корпорацын үзэл бодлыг заавал тусгаж харуулдаггүй.
  • v. Xbox үйлчилгээг хүүхдүүд ашиглах. Хэрэв та Xbox Live үйлчилгээг ашиглаж буй насанд хүрээгүй хүүхэд бол таны эцэг эх эсвэл асран хамгаалагч таны хэрэглэгчийн бүртгэлийг олон талаас хянаж, таны Xbox Live үйлчилгээг ашиглахтай холбоотой тайлан мэдээ хүлээн авч болно.
  • vi. Тоглоомын мөнгөн тэмдэгт эсвэл Виртуал бараа. Хэрэв та оршин суугаа газартаа "насанд" хүрсэн бол жинхэнэ төлбөрийн хэрэгсэл ашиглан Microsoft корпорацаас худалдан авах боломжтой виртуал, тоглоомын мөнгөн тэмдэгт (алт, зоос эсвэл оноо шиг) тус үйлчилгээнд багтаж болно. Мөн жинхэнэ төлбөрийн хэрэгсэл эсвэл тоглоомын мөнгөн тэмдэгт ашиглан Microsoft корпорацаас худалдан авах боломжтой виртуал, дижитал эд зүйлс эсвэл бараа бүтээгдэхүүн тус үйлчилгээнд багтаж болно. Тоглоомын мөнгөн тэмдэгт, виртуал бараа бүтээгдэхүүнийг хэзээ ч Microsoft корпорац эсвэл өөр бусад этгээдээр жинхэнэ төлбөрийн хэрэгсэл, бараа бүтээгдэхүүн эсвэл үнэ цэнэ бүхий эд зүйлс болгож солиулах боломжгүй. Зөвхөн үйлчилгээнд тоглоомын мөнгөн тэмдэгт, виртуал бараа бүтээгдэхүүнийг ашиглахын тулд хязгаарлагдмал, хувийн, цуцлах боломжтой, шилжүүлэх боломжгүй, дамжуулан олгох боломжгүй лицензийг эс тооцвол тус үйлчилгээнд байгаа эсвэл үүссэн аливаа ийм тоглоомын мөнгөн тэмдэгт эсвэл виртуал бараа бүтээгдэхүүн эсвэл үйлчилгээг ашиглахтай холбоотой эсвэл үйлчилгээнд хадгалсан өөр бусад шинж байдлыг эзэмших ямар ч эрх танд байхгүй. Microsoft корпорац зөвхөн өөрийн үзэмжээр шаардлагатай гэж үзвэл тоглоомын мөнгөн тэмдэгт эсвэл виртуал бараа бүтээгдэхүүнийг хэдийд ч зохицуулж, хянаж, өөрчилж эсвэл хасаж болно.
  • vii. Программ хангамжийн шинэчлэл. Xbox үйлчилгээтэй холбогдох боломжтой аливаа төхөөрөмжийн хувьд бид таны Xbox консолын программ хангамж эсвэл Xbox дээрх программ хангамжийн хувилбарыг автоматаар шалгаж, Xbox консолын эсвэл Xbox дээрх программ хангамжийн шинэчлэл, тохиргооны өөрчлөлт, үүнд таны Xbox үйлчилгээнд нэвтрэх, Xbox-д зөвшөөрөгдөөгүй тоглоом болон программ ашиглах, Xbox консолд зөвшөөрөлгүй нэмэлт төхөөрөмж ашиглахаас сэргийлсэн шинэчлэл, өөрчлөлтийг татан авч болно.
  • viii. Тоглогчийн хаягийн хугацаа дуусах. Та “Xbox” үйлчилгээнд таван жилд нэгээс доошгүй удаа нэвтэрч байх шаардлагатай. Эс тэгвэл өөрийн хэрэглэгчийн бүртгэлтэй холбоотой тоглогчийн хаягаар нэвтрэх эрхээ алдаж болох бөгөөд тухайн хаягийг бусад хүн ашиглах боломжтой болно.
  • ix. Тулааны талбар. Тулааны талбар бол видео тоглоомоор (заримдаа шагналын төлөө) өрсөлдөх ("Тэмцээн") боломжийг хангаж байгаа Microsoft буюу гуравдагч этгээдийн санал болгож байгаа Xbox-н үйлчилгээ юм. Таны Тулааны талбарыг ашиглаж байгаа нь Нөхцөлөөр кохицуулагдах бөгөөд бүртгүүлэх үед тэмцээн зохион байгуулагчийн зүгээс таныг нэмэлт Тэмцээний нөхцөл, дүрмийг ("Тэмцээний нөхцөл") хүлээн зөвшөөрөхийг шаардаж болно. Оролцох эрхийн журам үйлчлэх ба энэ нь шүүлтийн хэлбэрээс хамааран өөр өөр байж болно. Хуулиар хориглосон, хязгаарласан бол тэмцээнийг цуцална. Нөхцлүүдийг зөрчсөн (түүнчлэн харилцааны дүрмийг бас зөрчсөн) эсвэл Тэмцээний дүрмийн дагуу тэмцээнээс хасах арга хэмжээ аюч болно. Хэрвээ та Тэмцээн үүсгэж байгаа бол энэхүү Нөхлүүдэд Microsoft-н (дангаараа) оролцоог уялдаа холбоогүй оруулсан Тэмцээний дүрмийг дагахыг шаардаж болохгүй. Microsoft Тэмцээнийг хэдийд ч цуцлах эрхтэй.
  • x. Програм хангамжийг дуурайх, хуурамчаар үйлдэх. Xbox үйлчилгээнд холбогдож байгаа ямар ч төхөөрөмжид бид төхөөрөмжийн техник хангамж, програм хангамж нь дуурайх, хуурамчаар үйлдэх боломж олгож, энэхүү Нөхцлүүд баримт бичгийн Харилцааны дүрмийг зөрчсөн эсэхийг шалгах ба ингэснээр Xbox-н програмын шинэчлэлт, тохиргооны өөрчлөлт нь таныг Xbox үйлчилгээнд хандуулахгүй, луйвардаж хуурамчаар үйлдэх боломж олгосон зөвшөөрөлгүй програм хангамж ашиглахаас сэргийлнэ.
  • xi. Холигч.
   • 1. Холигчийн Microsoft-н хэрэглэгчийн бүртгэл ба Microsoft-н хэрэглэгчийн бүртгэл. Хэрвээ та Холигч үйлчилгээг Холигчийн хэрэглэгчийн бүртгэлээр ашиглаж байгаа бол таны хэрэглээг Холигчийн үйлчилгээний нөхцлөөр (https://mixer.com/about/tos) зохицуулна. Хэрвээ Холигч үйлчилгээг Microsoft-н хэрэглэгчийн бүртгэлээр ашиглаж байгаа бол таны хэрэглээг энэхүү Нөхцлүүдээр зохицуулна. Хэрвээ тэдгээр Нөхцлүүд зөрчилдөж байвал энэхүү нөхцлийг баримтална.
   • 2. Холигч дээрх таны агуулга. "Холигч дээрх таны агуулга" гэдэг нь та болон таны итгэмжилсэн хүний Холигч үйлчилгээ ашиглан бүтээсэн, бичлэг хийж нэвтрүүлсэн дурын агуулга (аудиовизуал агуулга) ба үүгээр хязгаарлагдахгүй; брэнд нэр, хаудалдааны тэмдэг, үйлчилгээний тэмдэг, лого, гарал үүслийн заалт, таны сэтгэгдэл, эмотикон, Холигчийн сувгаар хийсэн үйлдэл, (түүнчлэн ботын үүсгэсэн агуулга зэрэг орно); холбогдох бүх мэдээлэл байна. Microsoft ба хэрэглэгч хэн боловч таны Холигч дээрх агуулгыг дурын хэлбэр, формат, медиаг, одоо байгаа болон хойшид үүсэх сувгаар үзэж, ашиглаж, эзэмшиж, үүсмэл бүтээл хийж, өөрчилж, нийтэлж, олон нийтийн өмнө эсвэл дижиталаар тоглолт хийж, хөрвүүлж, тохируулга хийж, бусад хэлбэрээр ашиглаж болно.
   • 3. Холигчид хүчин төгөлдөр үйлчлэх Ёсзүйн дүрэм. Энд товшоод Microsoft-н харилцааны дүрэм энэ Холигчид хэрхэн үйлчилж байгаа тухай мэдээлэл авна уу.
   • 4. Холигчийн үйлчилгээ, тусламжийг ашиглах
    • а. Насны доод хязгаар. Тус Холигч үйлчилгээг ашигласнаар та оршин суудаг газартаа 13 нас хүрсэн бөгөөд хуулийн хариуцлага хүлээх насанд хүрээгүй бол таны хэрэглээг танай эцэг эх, хууль ёсны асран хамгаалагч хариуцна.
    • б. Үл танигдах ба Танигдах байдал. Хэрвээ та агуулга үзэж байгаа бол үл танигдах байдлаар Холигчийг хэрэглэж болно. Бусад тохиолдолд та хэрэглэгчийн бүртгэл үүсгэж, бусдад Холигчийн нэрээрээ харагдана.
    • в. Танигдах байдалд ашиглах хэрэглэгчийн бүртгэл. Та Холигч үйлчилгээг бусдад Танигдах байдлаар ашиглахыг хүсвэл Microsoft-н хэрэглэгчийн бүртгэл эсвэл Холигчийн хэрэглэгчийн бүртгэл үүсгэж болно. Та онлайнаар бүртгүүлэх замаар Холигчийн хэрэглэгчийн бүртгэл үүсгэх боломжтой. Та Холигчийн хэрэглэгчийн бүртгэлээ идэвхтэй байлгахын тулд ашиглаж байх ёстой. Холигч үйлчилгээнд ядаж 5 жил тутамд нэг удаа нэвтрээд аны Microsoft-н хэрэглэгчийн бүртгэлтэй холбоотой Холигчийн нууц нэрээ хадгалж болно.
   • 5. Үйлчилгээний мэдэгдэл. Холигч үйлчилгээний талаар танд хэлэх чухал зүйл гарвал бид таны Microsoft-н болоод Холигчийн хэрэглэгчийн бүртгэлтэй холбоотой э-шуудангийн хаягаар үйлчилгээний мэдээлэл илгээнэ.
   • 6. Тусламж. Холигч үйлчилгээтэй холбоотой хэрэглэгчийн тусламжийг mixer.com/contact-с авах боломжтой.
Бүрэн текст
ДэлгүүрДэлгүүр14b_Store
Тойм
 • б. Дэлгүүр. "Store" гэж програм ("програм" гэсэн нэр томьёонд тоглоом багтана), бусад дижитал агуулгыг үзэх, татаж авах, худалдан авах, зэрэглэх, шүүмж бичих боломжийг танд олгох үйлчилгээг хэлнэ. Эдгээр нөхцөл болзол Office Store, Windows Store, Xbox Store-д хамаарна. "Office Store" гэж Office 365, SharePoint, Exchange, Access, Project (2013 буюу дараагийн хувилбарууд) програмд зориулсан Office дэлгүүр брэндийн бүтээгдэхүүн, програмыг хэлнэ. "Windows Store" гэж утас, компьютер, таблет гэх мэт Windows-н төхөөрөмж эсвэл Windows Store брэндийн өөр бусад үйлчилгээний дэлгүүрийг хэлнэ. "Xbox дэлгүүр" гэж Xbox One болон Xbox 360 консол төхөөрөмж эсвэл Xbox дэлгүүр брэндийн өөр бусад үйлчилгээг хэлнэ.
  • i. Лицензийн нөхцөл болзол. Бид холбогдох дэлгүүрт байгаа програм бүрийн зохион бүтээгчийг тодорхойлно. Программд өөр лицензийн гэрээ хэрэглээгүй л бол тухайн Нөхцлүүдийн төгсгөл хэсэгт буй Программ хангамжийн ердийн лицензийн гэрээ ("SALT") нь та болон программ хангамжийн нийтлэгчийн хооронд байгуулсан лицензийн гэрээ болох бөгөөд энэ гэрээ нь таны Windows Store дэлгүр болон Xbox Store дэлгүүрээс программ татаж авах ашиглах явдлыг зохицуулна. Тодруулга: Тухайн Нөхцлүүд нь Microsoft-н үйлчилгээний дэмжлэгтэй үйлчилгээний ашиглалтыг хамарна. Store дэлгүүрээс авсан аливаа гуравдагч программ хангамж ба үйлчилгээний хэрэглээг энэхүү Нөхцлүүдийн 5-р хэсгээр зохицуулна. Office Store-оор дамжуулан татаж авсан програмуудыг ПЛТНБ-ын дагуу зохицуулдаггүй бөгөөд үйлчилдэг тусдаа лицензийн нөхцөл болзолтой байдаг.
  • ii. Шинэчлэл. Хэдийгээр та холбогдох Store-д нэвтрээгүй байсан ч гэсэн Microsoft корпорац таны програмын шинэчлэлийг автоматаар шалгаж, татан авна. Хэрэв та Store-ын програмын шинэчлэлийг автоматаар хүлээж авахыг хүсэхгүй бол Store эсвэл системийнхээ тохиргоог өөрчлөх боломжтой. Гэхдээ онлайнаар бүхэлд нь болон зарим хэсгийг нь байршуулсан "Office дэлгүүр”-ийн зарим программын хөгжүүлэгч нь түүнийг хэдийд ч шинэчилж болох бөгөөд тийнхүү шинэчлэхдээ танаас зөвшөөрөл авах шаардлагагүй байж болно.
  • iii. Зэрэглэл, шүүмж. Хэрэв та Дэлгүүр дэх аливаа програм болон Дижитал бүтээгдэхүүнд үнэлгээ өгвөл та тухайн програмын болон Дижитал бүтээгдэхүүний зохион бүтээгчийн агуулгатай э-шууданг Microsoft корпорациас хүлээн авч болно. Microsoft-с ирж буй ийм э-шууданд, бид таны э-шуудангийн хаягийг таны дэлгүүрээс авсан програм болон дижитал бүтээгдэхүүний нийтлэгчтэй хуваалцдаггүй.
  • iv. Эрүүл мэндийн анхааруулга. Тоглоом болон бусад программыг ашиглах үедээ бэртэж гэмтэх, зовуурилах, нүд ядрах зэрэг болзошгүй эрсдэлээс сэргийлж, ялангуяа өвдөх, ядарч сульдах тохиолдолд үе үе завсарлаж байх хэрэгтэй. Зовуурилсан үедээ завсарлага аваарай. Зовуурилах гэдэгт дотор муухайрах, хөдөлгөөнд дотор муухайрах, толгой эргэх, баримжаа алдах, толгой өвдөх, ядарч сульдах, нүд ядрах болон хуурайших зэрэг шинж тэмдэг багтана. Программ ашигласнаар анхаарлыг тань сарниулахын зэрэгцээ таны эргэн тойронд саад болох эрсдэлтэй. Бүдэрч унах аюул, шат, намхан тааз, эвдэрч болзошгүй хэврэг болон үнэт зүйлээс зайлсхийнэ үү. Хүмүүс програмд гарч ирж болох анивчсан гэрэл эсвэл загвар гэх мэт зарим дүрс зургийг харвал маш цөөн хувь нь татаж болно. Урьд нь ерөөсөө татаж байгаагүй хүмүүс ч гэсэн ийнхүү татахад хүргэж болох оношлогдоогүй өвчин эмгэгтэй байж болно. Толгой эргэх, харааны чадвар доголдох, таталдах, үе мөч татганах эсвэл салганах, төөрөлдөх, ухаан самуурах, ухаан алдах эсвэл татвалзах зэрэг шинж тэмдэг байж болно. Хэрэв танд эдгээр шинж тэмдгийн аль нэг нь илэрвэл нэн даруй хэрэглэхээ зогсоож, эмчээс зөвлөгөө авна уу. Хэрэв танд урьд нь таталттай холбоотой шинж тэмдэг илэрч байсан бол програмыг хэрэглэхээсээ өмнө эмчээс зөвлөгөө авна уу. Эцэг эхчүүд програмыг ашигласнаар хүүхдэд нь шинж тэмдэг илэрч байгаа эсэхийг ажиглавал зохино.
Бүрэн текст
"Microsoft-н гэр бүл" онцлог"Microsoft-н гэр бүл" онцлог14c_MicrosoftFamily
Тойм
 • в. "Microsoft гэр бүл” үйлчилгээ. Эцэг эх, хүүхдүүд гэр бүл дотроо зөв зохистой зан чанар, вэбсайт, программ, тоглоом, байх газар, мөнгөний зарцуулалтын талаар нэг мөр ойлголттой болж, бие биедээ итгэх итгэлийг бий болгох зорилгоор "Microsoft гэр бүл” үйлчилгээг ашиглах боломжтой. Эцэг эхчүүд гэр бүл үүсгэхдээ https://account.microsoft.com/family гэсэн сайтаар орж (эсвэл Windows төхөөрөмж, “Xbox” консол дээрх зааврыг дагаж), хүүхэд болон бусад эцэг эхийг нэгдэхийг урьж болно. Гэр бүлийн гишүүдэд зориулагдсан олон функц байдаг тул таныг Гэр бүл үүсгэх буюу нэгдэхдээ болон гэр бүлийн хэрэгцээнд зориулагдсан дижитал бүтээгдэхүүн худалдан авах үед өгч буй мэдээлэлтэй анхааралтай танилцана уу. "Гэр бүл" үүсгэснээр эсвэл нэгдэснээр та "Гэр бүлийг" зориулалтынх нь дагуу ашиглаж, өөр хүний мэдээлэлд хууль бусаар нэвтрэх зөвшөөрөлгүй арга хэлбэр болгож ашиглахгүй болохоо баталгаажуулж байна.
Бүрэн текст
Бүлгийн гишүүдэд зурвас илгээхБүлгийн гишүүдэд зурвас илгээх14d_GroupMessaging
Тойм
 • г. Бүлгийн гишүүдэд зурвас илгээх. "Microsoft" корпорацын төрөл бүрийн үйлчилгээ нь дуут болон SMS үйлчилгээгээр дамжуулан бусдад зурвас ("зурвас") илгээх бололцоог танд олгохоос гадна танд болон нэг буюу түүнээс олон хэрэглэгч рүү таны нэрийн өмнөөс ийм төрлийн зурвас илгээх боломжийг "Microsoft" корпорац ба түүний хяналтад үйл ажиллагаа явуулдаг хамааралтай этгээдэд мөн адил олгодог. ТА ӨӨРТӨӨ БОЛОН БУСДАД ИЙМ ТӨРЛИЙН ЗУРВАС ИЛГЭЭХ ДААЛГАВРЫГ "MICROSOFT" КОРПОРАЦ БА ТҮҮНИЙ ХЯНАЛТАД ҮЙЛ АЖИЛЛАГАА ЯВУУЛДАГ ХАМААРАЛТАЙ ЭТГЭЭДЭД ӨГСНӨӨР ТА ӨӨРӨӨ, ТЭРЧЛЭН ТАНЫ ДААЛГАВРААР БИДНИЙ ЯВУУЛСАН ЗУРВАСЫГ ХҮЛЭЭН АВАХ ХҮМҮҮС БҮГД ТУХАЙН ЗУРВАСЫГ БОЛОН "MICROSOFT" КОРПОРАЦ БА ТҮҮНИЙ ХЯНАЛТАД ҮЙЛ АЖИЛЛАГАА ЯВУУЛДАГ ХАМААРАЛТАЙ ЭТГЭЭДЭЭС ЯВУУЛСАН ЗАХИРГААНЫ ШИНЖТЭЙ БУСАД ХОЛБОГДОХ БИЧВЭР ЗУРВАСЫГ ХҮЛЭЭН АВАХААР ЗӨВШӨӨРСНИЙГ ТА БИДЭНД МЭДЭГДЭН БАТАЛЖ БАЙГАА БОЛНО. "Захиргааны шинжтэй бичвэр зурвас" гэдэг нь "Microsoft" корпорацын тодорхой нэг үйлчилгээнээс үе үе ирүүлдэг "мэндчилгээний зурвас", зурвас хүлээн авахаа зогсоох заавар болон энд дурдаагүй бусад транзакцын зурвасыг хэлнэ. Та болон бүлгийн гишүүд ийм төрлийн зурвасыг цаашид хүлээн авах хүсэлгүй бол холбогдох зааврын дагуу "Microsoft" корпорац буюу түүний хяналтад үйл ажиллагаа явуулдаг хамааралтай этгээдээс цаашид зурвас хүлээн авахаас хэдийд ч татгалзаж болно. Та цаашид ийм төрлийн зурвас хүлээн авах буюу бүлэгт хамрагдахыг хүсэхгүй бол холбогдох программ, үйлчилгээнээс өгсөн зааврын дагуу дээрх зүйлээс татгалзах болно гэдгээ зөвшөөрч байгаа болно. Бүлгийн аль нэг гишүүн цаашид ийм төрлийн зурвас хүлээн авах буюу бүлэгт хамрагдахыг хүсэхгүй болсон гэж үзэх шалтгаан танд байгаа бол та түүнийг бүлгээс хасахаа зөвшөөрч байгаа болно. Түүнчлэн бүлгийн гишүүн тус бүр өөрийн үйлчлүүлдэг хөдөлгөөнт холбооны оператораас үнэлж тогтоосон аливаа зурвасын төлбөр, тэр дундаа АНУ дахь дугаараас зурвас дамжуулах үед тооцож болох олон улсын зурвасын төлбөрийг хариуцан төлнө гэдгийг та өөрөө болон таны даалгавраар бидний явуулсан зурвасыг хүлээн авах хүмүүс бүгд ойлгосон гэдгийг та бидэнд мэдэгдэн баталж байгаа болно.
Бүрэн текст
Skype, GroupMeSkype, GroupMe14e_Skype
Тойм
 • д. Skype, GroupMe.
  • i. Яаралтай тусламжийн дугаар луу залгах боломжгүй . Энгийн телефон утасны үйлчилгээ болон Skype үйлчилгээний хооронд чухал ялгаа байдаг. Skype үйлчилгээг тухайн орон нутаг, улсын хууль, журмын дагуу яаралтай тусламж дуудах зорилгоор ашиглахад зориулагдаагүй. Skype үйлчилгээний програм хангамж, бүтээгдэхүүн аливаа төрлийн эмнэлэг, хууль сахиулах байгууллага, эрүүл мэндийн үйлчилгээний салбар нэгж эсвэл хэрэглэгчийг яаралтай тусламж үзүүлэх ажилтан эсвэл олон нийтийн аюулгүй байдалтай холбоотой зөвлөгөө өгөх цэг ("Яаралтай тусламж") рүү яаралтай дуудлага хийх эсвэл дуудах зориулалтгүй. (i) Та яаралтай тусламжийн дуудлага хийх эрх олгодог утасгүй (хөдөлгөөнт) эсвэл суурин телефон утасны үйлчилгээг худалдан авах үүрэгтэй. (ii) Skype үйлчилгээ таны үндсэн телефон утасны үйлчилгээг орлохгүй болохыг ойлгож, хүлээн зөвшөөрч байна.
  • ii. API эсвэл нэвтрүүлэг цацах. Хэрэв та Skype үйлчилгээг аливаа нэвтрүүлэх үйлчилгээтэй хамт ашиглахыг хүсвэл at https://www.skype.com/go/legal.broadcast хаягаар "Нэвтрүүлэх үйлчилгээний НБ"-ыг мөрдөх ёстой. Хэрэв та Skype үйлчилгээгээр ил болгосон олгосон эсвэл аливаа хэрэглээний програмын интерфэйсийг (ХПИ) ашиглахыг хүсвэл www.skype.com/go/legal хаягаар авах боломжтой холбогдох лицензийн нөхцөл болзлыг мөрдөх ёстой.
  • iii. Зохистой хэрэглээний бодлого журам. Таныг Skype үйлчилгээг ашиглахад зохистой хэрэглээтэй холбоотой бодлого журам үйлчилж болно. Залилах, буруугаар ашиглахаас хамгаалах зорилготой бөгөөд таны хийх боломжтой дуудлага эсвэл мессэжийн төрөл, үргэлжлэх хугацаа эсвэл тоог хязгаарлаж болох эдгээр бодлого журамтай танилцана уу. Эдгээр бодлого журмыг эдгээр нөхцөл болзолд иш татаж тусгасан. Та эдгээр бодлого журамтай дараах хаягаар танилцаж болно https://www.skype.com/go/terms.fairusage/.
  • iv. Газрын зурагт тэмдэглэх. Газрын зурагт тэмдэглэх үйлчилгээ рүү мэдээлэл илгээх эсвэл аливаа газрын зураг дээр өөрийг тэмдэглэх боломжийг танд олгодог онцлог Skype үйлчилгээнд байдаг. Та эдгээр үйлчилгээг ашигласнаар энэхүү Нөхцөл болон https://www.google.com/intl/en_ALL/help/terms_maps.html хаягт байршуулсан “Google газрын зураг”-ийн нөхцөл, эсхүл өөрийн улс дахь “Google газрын зураг”-ийн нөхцөлийг зөвшөөрч байгаа болно.
  • v. Төрийн байгууллагын хэрэглэгчид. Хэрэв та АНУ-ын засгийн газар эсвэл АНУ-ын засгийн газрын байгууллагыг төлөөлөн байгууллагын хэрэглэгчийн бүртгэл эсвэл Skype Manager үйлчилгээг ашиглахыг хүсвэл тухайн хэрэглээнд эдгээр нөхцөл үйлчлэхгүй. Баримтлах Нөхцлүүдийн талаар болон бусад мэдээлэл шаардлагатай бол usgovusers@skype.net хаягаар холбоо барина уу.
  • vi. Хувийн/арилжааны бус зорилгоор ашиглах. Skype үйлчилгээг та зөвхөн хувийн, арилжааны бус зорилгоор ашиглах зориулалттай. Та хувийн Skype хэрэглэгчийн бүртгэлээ өөрийн бизнесийн харилцаа зорилгоор ашиглахыг зөвшөөрнө.
  • vii. Skype үйлчилгээний дугаар/Skype To Go. Хэрэв Skype танд Skype үйлчилгээний дугаар эсвэл Skype To Go дугаар олговол та тухайн дугаарыг эзэмшиж эсвэл тухайн дугаарыг үүрд хадгалах эрхтэй болохоо хүлээн зөвшөөрч байна. Зарим улсад Skype компани бус Skype компанийн түнш танд дугаар олгож болох бөгөөд та тухайн түнштэй тусдаа гэрээ байгуулах шаардлагатай байж болно.
  • viii. Skype менежер. "Skype менежерийн админ хэрэглэгчийн бүртгэл" бол таны үүсгэж зохицуулдаг Skype менежерийн бүлгийн бүртгэл мөн бөгөөд аж ахуйн нэгж бус харин таны Skype Менежерийн тусдаа администраторын үүрэг гүйцэтгэдэг. Та хувийнхаа Microsoft-н хэрэглэгчийн бүртгэлээ Skype менежерийн бүлэгтэй ("Холбоотой хэрэглэгчийн бүртгэл") холбож болно. Та энэхүү Нөхцөлийг хүлээн зөвшөөрсөн этгээдийг өөрийн “Skype Manager”-ийн бүлгийн администратораар нэмж томилж болно. Хэрвээ та Холбосон хэрэглэгчийн бүртгэлд Skype дугаар олговол тухайн Холбосон хэрэглэгчийн бүртгэлийг ашигладаг хэрэглэгчдийнхээ оршин суугаа буюу байгаа газартай холбоотой аливаа шаардлагыг биелүүлж буй эсэх талаар хариуцлага хүлээнэ. Хэрэв та Холбоотой хэрэглэгчийн бүртгэлийг Skype менежерийн бүлгээс салгахаар шийдсэн бол Skype кредит эсвэл Skype дугаарыг ашиглах боломжгүй болох бөгөөд та цаашид тухайн холбоосыг нь салгасан хэрэглэгчийн бүртгэлтэй холбоотой таны агуулга эсвэл материалд нэвтрэх боломжгүй болно. Та Холбосон хэрэглэгчийн бүртгэлийг ашигладаг хэрэглэгчдийнхээ аливаа хувийн мэдээллийг мэдээлэл хамгаалахтай холбоотой бүхий л хууль тогтоомжийн дагуу боловсруулахыг зөвшөөрч байгаа болно.
  • ix. Skype үйлчилгээний хураамж. Өөрөөр заагаагүй бол Skype үйлчилгээний төлбөртэй бүтээгдэхүүний бүх үнэд холбогдох татвар багтсан байна. Захиалгаас гадуур хийх дуудлагын төлбөр www.skype.com/go/allrates хэсэгт зааснаар холболтыг хураамж (нэг дуудлагаас авна), нэг минутын тарифаас бүрдэнэ. Дуудлагын төлбөрийг таны Skype кредитын үлдэгдлээс суутгана. Skype компани өөрчлөлтийн тухай www.skype.com/go/allrates хэсэгт мэдээлэх замаар дуудлагын тарифаа өөрчилж болно. Шинэ тарифыг хэвлэсний дараа таны дараагийн дуудлагад шинэ тариф үйлчилнэ. Та дуудлага хийхээсээ өмнө хамгийн сүүлд шинэчлэгдсэн тарифыг шалгана уу. Бүрэн бус дуудлагын минут, бүрэн бус төлбөрийг дараагийн бүхэл тоогоор бүхэлдэнэ. Зарим улс оронд Skype үйлчилгээний төлбөртэй бүтээгдэхүүнийг Skype компанийн тухайн улсын түнш нийлүүлдэг бөгөөд тухайн түншийн ашиглалтын нөхцөл болзол ийм гүйлгээнд үйлчилнэ.
  • x. Skype кредит. Skype үйлчилгээний бүх төлбөртэй бүтээгдэхүүнийг худалдан авахад Skype кредитын үлдэгдлээ ашиглах боломжтой гэсэн баталгааг Skype компани өгөхгүй. Хэрэв та Skype кредитээ 180 хоногийн хугацаанд ашиглахгүй бол Skype компани таны Skype кредитыг идэвхгүй болгоно. Та https://www.skype.com/go/store.reactivate.credit хаягт байгаа дахин идэвхжүүлэх холбоосыг дагаж, Skype кредитыг дахин идэвхжүүлэх боломжтой. Хэрвээ та Япон улсад байгаа бөгөөд Skype вэб сайтаас Skype кредит худалдан авч байгаа бол өмнөх хоёр өгүүлбэр танд хамаарахгүй бөгөөд таны Skype кредитийн худалдан авсан өдрөөс хойш 180 хоногийн дараа дуусна. Кредитийн хугацаа дууссан бол та идэвхжүүлж ашиглах боломжгүй. Та Skype кредит худалдан авахдаа зохих чагтыг чагталж, Автоматаар цэнэглэх онцлогийг идэвхжүүлж болно. Хэрэв идэвхжүүлсэн бол таны Skype хэрэглэгчийн бүртгэлийн үлдэгдэл Skype компанийн үе үе тогтоодог босго дүнгээс буурах тохиолдол бүрд таны Skype кредитын үлдэгдэл ижил дүнгээр, таны сонгосон төлбөрийн хэлбэрээр цэнэглэгдэнэ. Хэрэв та кредит карт, PayPal эсвэл Moneybookers-с (Skrill) өөр төлбөрийн хэлбэрээр захиалга худалдан авсан бөгөөд Автоматаар цэнэглэх онцлогийг идэвхжүүлсэн бол таны Skype кредитын үлдэгдлийг таны дараагийн давтагдах захиалгыг худалдан авахад шаардлагатай дүнгээр цэнэглэнэ. Та Skype порталд хэрэглэгчийн бүртгэлээрээ нэвтэрч тохиргоогоо өөрчлөх замаар Автоматаар цэнэглэх онцлогийг хэдийд ч идэвхгүй болгох боломжтой.
  • xi. Олон улсын зурвас дамжуулах төлбөр. “GroupMe”программ нь үүсгэсэн бүхий л бүлгийн хувьд одоогоор АНУ дахь дугаарыг ашиглаж байна. “GroupMe” программын дугаар руу илгээсэн болон тус дугаараас хүлээн авсан бичвэр зурвас бүрийг АНУ руу илгээсэн болон тус улсаас хүлээн авсан олон улсын бичвэр зурвас гэж тооцно. Холбогдох олон улсын үнэ тарифын талаарх мэдээллийг өөрийн үйлчилгээ үзүүлэгчээс авна уу.
  • xii. Мөнгө илгээх ба хүлээн авах. Мөнгө илгээх, хүлээн авах функцийг ашигласнаар, Skype нь гуравдагч этгээдийн мөнгө дамжуулах, төлбөрийн үйлчилгээг ашигладаг болохыг хүлээн зөвшөөрч байна. Skype нь төлбөрийн үйлчилгээ ба мөнгө дамжуулах үйлчилгээ эрхэлдэггүй. Skype-аар мөнгө илгээх, хүлээн авах боломжийг зөвхөн 18 хүрсэн хэрэглэгчид (эсвэл гуравдагч этгээдийн нөхцөлд заасны дагуу) болон гуравдагч үйлчилгээ үзүүлэгчид бүртгэлтэй, баталгаажсан данс бүхий этгээд л ашиглаж болно. Мөнгө илгээх онцлогийг ашиглахын тулд та гуравдагч этгээлийн ашиглах нөхцөлийг зөвшөөрч, тухайн үйлчилгээг авахын тулд тэрхүү гуравдагч этгээдтэй мэдээлэл солилцохыг зөвшөөрсөн байх ёстой. Хэрвээ If Skype таныг гуравдагч этгээдийн мөнгө илгээх, хүлээн авах үйлчилгээний журмыг зөрчсөн, тухай мэдэгдэл хүлээн авбал Skype таны хэрэглэгчийн бүртгэлийг цуцлах, түдгэлзүүлэх зэрэг арга хэмжээ авах эрхтэй. Skype, Microsoft нь гуравдагч этгээдийн төлбөрийн үйлчилгээнд эсвэл гуравдагч этгээдийэ нөхцлүүдийн дагуу авсан арга хэмжээнд хариуцлага хүлээхгүй. Skype нь уг мөнгө илгээх, хүлээн авах функц нь хэвийн ажиллах, цаашид үргэлжлэх эсэхэд баталгаа олгох, төлөөлөх байрь суурь баримтлахгүй.
Бүрэн текст
Bing, MSNBing, MSN14f_BingandMSN
Тойм
 • е. Bing, MSN.
  • i. Bing болон MSN материал. Bing, MSN-ээс Microsoft бот, программ хангамжаар дамжуулан авах боломжтой эд зүйлс, эх бичвэр, гэрэл зураг, газрын зураг, видео, видео тоглуулагч, гуравдагч этгээдийн материалыг та зөвхөн арилжааны бус, хувийн зорилгоор ашиглах зориулалттай. Эдгээр материалыг татаж авах, хуулбарлах, дамжуулан түгээх эсвэл эдгээр материалыг ашиглан өөрийн бүтээгдэхүүн бүтээх зэрэг бусад хэрэглээг Microsoft корпорац эсвэл эрх эзэмшигч этгээд тусгайлан зөвшөөрсөн эсвэл холбогдох зохиогчийн эрхийн хуулийг зөвшөөрсөн хэмжээгээр зөвхөн зөвшөөрнө. Далд утга, байцаан шийтгэх ажиллагааны татгалзал эсвэл өөрөөр эсэхээс үл хамааран Microsoft корпорац эсвэл бусад эрх эзэмшигч этгээд лицензийн нөхцөл болзлын дагуу Microsoft корпорацаас илт олгоогүй материалын бүх эрхийг Microsoft корпорац эсвэл бусад эрх эзэмшигч этгээд эдэлнэ.
  • ii. Bing Maps. Та биднээс тусдаа бичгээр зөвшөөрөл авалгүйгээр засгийн газрын зорилгоор АНУ, Канад, Мексик, Шинэ Зеланд, Австрали эсвэл Японы улсын хиймэл дагуул ашиглан дээрээс авсан дүрс зургийг ашиглаж болохгүй.
  • iii. Bing Places ба Bing Manufacturer Center. Та өөрийн Агуулга ба Мэдээллийг Bing Places эсвэл Bing Manufacturer Center рүү илгээснээр та Microsoft-д дэлхий даяар зохиогчийн эрхийн төлбөргүй оюуны бүтээлийн лиценз ашиглах, үүсмэл бүтээл үүсгэх, хадгалах, өөрчлөх, нэгтгэх, олон нийтэд үзүүлэх, дамжуулах, үйлчилгээний нэг хэсэг болгон харуулах буюу түгээх, гуравдагч этгээдэд тэдгээр лицензийг гуравдагч этгээдэд олгохыг зөвшөөрсөнд тооцогдоно.
Бүрэн текст
CortanaCortana14g_Cortana
Тойм
 • ё. Cortana.
  • i. Хувийн арилжааны бус зориулалтаар ашиглах. Cortana бол Microsoft корпорацын хувийн туслахын үйлчилгээ юм. Онцлох функцүүд, үйлчилгээ, агуулга ба Cortana-гийн үзүүлж буй гуравдагч этгээдийн програм ба үйлчилгээ (хамтад нь "Cortana үйлчилгээ" гэх) нь зөвхөн таны хувийн хэрэгцээнд, ашгийн бус зорилгоор хэрэглэхэд зориулагдсан.
  • ii. Ажиллагаа ба агуулга. Cortana нь олон төрлийн онцлог функцтэй бөгөөд эдгээрийн заримыг хувийн хэрэгцээнд нийцүүлэн өөрчилж болдог. Cortana үйлчилгээ нь Microsoft-н бусад үйлчилгээгээр эсвэл гуравдагч программ, үйлчилгээгээр дамжуулж буй мэдээлэл, функцийг ашиглах боломжийг танд өгнө. Тухайн үйлчилгээнд холбогдох 13-р хэсгийн Нөхцлүүд нь Cortana үйлчилгээгээр дамжуулах боломжит Microsoft үйлчилгээг ашиглах боломж олгоно. Cortana зөвхөн танд төлөвлөх зорилгоор мэдээлэл өгдөг бөгөөд та энэ мэдээлэлтэй танилцаж найдахдаа өөрөө бие дааж шийдвэр гаргавал зохино. Хувь хүнд зориулсан Cortana үйлчилгээний найдваржилт, тасалдахгүй байх, цаг үеэ олсон байх эсэхэд Microsoft баталгаа өгдөггүй. Хэрэв Cortana-гийн харилцаа холбооны удирдлагын онцлогоос шалтгаалан танд зурвас унших, илгээхэд саатал учирч буюу огт ашиглах боломжгүй байвал Microsoft хариуцахгүй.
  • iii. Гуравдагч этгээдийн програм, үйлчилгээ. Cortana үйлчилгээг танд хүргэхийн тулд Cortana нь гуравдагч этгээдийн програм, үйлчилгээний мэдээллийг, тухайлбал, таны zip код, уравдагч этгээдийн програм, үйлчилгээтэй солилцож буй асуулт, хариултыг дамжуулж болно. Данс холбох аргаар Cortana нь хэрэглэгчдэд гуравдагч этгээдийн програм үйлчилгээтэй тогтоосон хэрэглэгчийн бүртгэлийн тохиргоо, сонголтыг ашиглан гуравдагч этгээдийн програм үйлчилгээгээр дамжуулан худалдаа хийх боломжийг олгож болно. Хэрэглэгч дансны холбоосыг хүссэн үедээ салгаж болно. Таны гуравдагч этгээдийн програм, үйлчилгээг ашиглаж буй байдал нь энэхүү нөхцлүүдийн 5 дахь хэсгээр зохицуулагдана. Гуравдагч программ, үйлчилгээний нийтлэгч нь тэдгээр гуравдагч программ, үйлчилгээний ажиллагаа, функцийг, Cortana үйлчилгээтэй нэгдэн ажиллах байдлыг өөрчилж, зогсоож болно. Microsoft нь үйлдвэрлэгчийн нийлүүлсэн программ хангамж, техникийн программыг хариуцахгүй.
  • iv. Cortana бүхий төхөөрөмжүүд. Cortana ашигладаг төхөөрөмж нь Cortana үйчилгээнд хандах чадвартай, бүтээгдэхүүн буюу төхөөрөмж, Cortana үйлчилгээнд нийцэн ажиллах чадвартай бүтээгдэхүүн буюу төхөөрөмж байна. Cortana бүхий төхөөрөмжүүд нь Microsoft бус гуравдагч этгээдийн эзэмшдэг, үйлдвэрлэдэг, хөгжүүлдэг төхөөрөмж, бүтээгдэхүүнийг агуулдаг. Microsoft корпораци нь гуравдагч этгээдийн төхөөрөмж, бүтээгдэхүүнийг хариуцахгүй.
  • v. Програм хангамжийн шинэчлэл. Cortana үйлчилгээнд холбогдож чадах дурын төхөөрөмжид бид Cortana үйлчилгээний програм хангамжийн хувилбар эсвэл тохиргооны өөрчлөлт, шинэчлэлийг автоматаар шалгаж, Cortana бүхий төхөөрөмжийн үйлдвэрлэгээс төхөөрөмж дэх Cortana үйлчилгээний програм хангамжийг үргэлж шинэчилж байхыг шаардана.
Бүрэн текст
Outlook.comOutlook.com14h_Outlook_com
Тойм
 • ж. Outlook.com. Таны Outlook.com шуудангийн хайрцаг эсвэл Microsoft хэрэглэгчийн бүртгэл идэвхтэй байх хугацаанд та Microsoft хэрэглэгчийн бүртгэлээ үүсгэхдээ ашигласан Outlook.com (эсвэл @msn, @hotmail, эсвэл @live) имэйл хаяг таны хувьд онцгой байх болно. Энэ нөхцөл болзлын дагуу та эсвэл Microsoft корпорац Outlook.com шуудангийн хайрцаг эсвэл Microsoft хэрэглэгчийн бүртгэлээ хаах тохиолдолд тухайн имэйл хаяг эсвэл хэрэглэгчийн нэрийг манай системд устгаж эсвэл өөр хэрэглэгчид өгч болно.
Бүрэн текст
Office үйлчилгээOffice үйлчилгээ14i_officeBasedServices
Тойм
 • з. Office үйлчилгээ. Та Microsoft корпорацитай тусдаа гэрээ байгуулж, арилжааны зорилгоор ашиглах эрх аваагүй бол Office 365 Home, Office 365 Personal, Office 365 University, Office Online, Sway, OneNote.com болон Office 365-н бусад захиалгат үйлчилгээ эсвэл Office брэндийн үйлчилгээ нь таны хувийн хэрэгцээнд арилжааны бус зорилгоор ашиглах зориулалттай.
Бүрэн текст
"Microsoft Health" үйлчилгээ "Microsoft Health" үйлчилгээ 14j_MicrosoftHealthServices
Тойм
 • и. "Microsoft Health" үйлчилгээ.
  • i. HealthVault. HealthVault таны эрүүл мэндтэй холбоотой мэдээлэл, мөн зөвшөөрлийг нь авч бусад хүмүүсийн (таны гэр бүл гэх мэт) мэдээллийг хадгалах зориулалттай. HealthVault хэрэглэгчийн бүртгэлийг эрүүл мэндийн байгууллага эсвэл өөр бусад арилжааны эсвэл хувийн бус зорилгоор ашиглах зориулалтгүй. Таны хэрэглэгчийн бүртгэлд буй мэдээлэл үргэлж үнэн зөв эсвэл шинэ бус байж болох бөгөөд зөвхөн мэдээллийн зориулалтаар аливаа эрүүл мэндийн байгууллага үзвэл зохино. HealthVault үйлчилгээ эрүүл мэндийн байгууллага эсвэл бусад эмнэлгийн эсвэл өвчний менежментийн зорилгоор бүртгэл мэдээлэл хөтөлдөггүй. Жишээ нь HealthVault-н бүртгэл бол АНУ-ын дүрэм журмын дагуу зориулалтын бүртгэлийн багц биш юм Хэрэв эрүүл мэндийн байгууллага HealthVault-с авсан аливаа мэдээллийг өөрийн бүртгэлдээ оруулахаар шийдвэл өөрийн системдээ хувийг хадгалбал зохино. Хэрэв таны хэрэглэгчийн бүртгэлд буй аливаа мэдээллийг эзэмшдэг хамтран эзэмшигч байгаа бол (та хоёрын нэг нь нөгөөхөө урьсан учир) та тухайн хамтран эзэмшигч мэдээллийг бүрэн эзэмшиж байгаа бөгөөд таны бүртгэлд нэвтрэх эрхийг цуцалж, мэдээлэлд нэвтрэх бусад хүмүүсийн эрхийг зохицуулж, мэдээллийг хэрхэн, хэзээ ашиглах гэх зэрэг мэдээллийн өгөгдлийг үзэж болохыг хүлээн зөвшөөрч байна. Microsoft корпорац Microsoft-н бус итгэмжлэлийг (Facebook, OpenID гэх мэт) дэмждэггүй учир HealthVault-н хэрэглэгчид туслах алба тэдгээрээр нэвтрэхтэй холбоотой асуудлаар тусламж үзүүлэх боломжгүй. Хэрэв та итгэмжлэлээ гээвэл эсвэл таны итгэмжлэлээ авсан хэрэглэгчийн бүртгэл хаагдвал та хадгалсан мэдээллээ сэргээх боломжгүй. Цаашид нэвтрэхэд туслахын тулд та HealthVault хэрэглэгчийн бүртгэлдээ нэгээс олон нэвтрэх итгэмжлэл ашиглахыг бид танд зөвлөж байна. Microsoft корпорац таны ашиглаж болох Microsoft-н бус итгэмжлэлийг сайшаан дэмжиж эсвэл удирдаггүй бөгөөд үүнийг ажиллуулах, тусламж үзүүлэх эсвэл хамгаалалтыг хариуцдаггүй.
  • ii. Microsoft Band. Microsoft Band төхөөрөмж ба програм хангамжууд нь эмнэлгийн төхөөрөмж биш бөгөөд фитнесс, эрүүл мэндээ хянахад зөвхөн зориулагдсан. Эдгээрийг өвчний оношлогоо, зовуурийг илрүүлэх, эмчлэх, өвчин намдаах, асаргаа сувилгаа, урьдчилан сэргийлэх зорилгоор ашиглах зэрэгт зориулан бүтээгээгүй. Таны Microsoft Band-с хүлээн авсан мэдээлэлд тулгуурлан гаргасан аливаа шийдвэрийн төлөө Microsoft хариуцлага хүлээхгүй.
Бүрэн текст
Тоон барааТоон бараа14k_DigitalGoods
Тойм
 • й. Тоон бараа. "Microsoft" корпорац тоон хэлбэрээр хүлээн авах боломжтой хөгжим, зураг, видео, бичвэр, ном, тоглоом, бусад материал ("Тоон бараа")-ыг "Microsoft Groove", "Microsoft кино ба ТВ" программ, "Дэлгүүр", мөн бусад холбоотой болон ирээдүйд үзүүлэх үйлчилгээгээр дамжуулан авах, сонсох, үзэх, тоглуулах, унших (тухайн нөхцөл байдлаас хамааран) зэрэг бололцоог танд олгож болно. Тоон барааг зөвхөн хувийн хэрэгцээнд арилжааны бус, чөлөөт цагаа өнгөрүүлэх зорилгоор ашиглана. Та Тоон барааны аливаа хуулбарыг цааш нь түгээх, нэвтрүүлэх, олон нийтэд үзүүлэх буюу харуулах, дамжуулах зэрэг үйлдлийг хийхгүй гэдгээ зөвшөөрч байгаа болно. Тоон барааг "Microsoft" корпорац буюу гуравдагч этгээд эзэмшиж болно. Тоон барааны талаар таны эдлэх эрхийг энэхүү Нөхцөл, зохиогчийн эрхийн тухай хууль тогтоомж, https://go.microsoft.com/fwlink/p/?LinkId=723143 хаягт байрлуулсан ашиглах журмаар хязгаарлана гэдгийг та бүхий л тохиолдолд ойлгож, хүлээн зөвшөөрч байгаа болно. Та аль нэг Үйлчилгээгээр дамжуулан авсан аливаа Тоон барааг ямар ч шалтгаанаар, тэр дундаа Тоон барааны эзэмшил, эх үүсвэрийг нуух, солих зорилгоор өөрчлөх оролдлого хийхгүй гэдгээ зөвшөөрч байгаа болно. "Microsoft" корпорац, эсхүл Тоон барааг эзэмшигч нь мэдэгдэл өгөхгүйгээр зарим үед Тоон барааг Үйлчилгээнээс хасаж болно.
Бүрэн текст
OneDriveOneDrive14l_OneDrive
Тойм
 • к. OneDrive.
  • i. Санах ойн хуваарилалт. Хэрвээ таны "OneDrive" хэрэглэгчийн бүртгэл дээрээ хадгалсан агуулгын хэмжээ таны "OneDrive"-ын төлбөргүй буюу төлбөртэй захиалгат үйлчилгээний нөхцөлөөр танд олгосон хэмжээнээс хэтэрсэн бөгөөд таныг тогтоосон хэмжээнээс хэтэрсэн агуулгаа устгах, эсхүл илүү их хэмжээтэй санах ой бүхий захиалгат үйлчилгээний багцыг шинээр авч, хэрэглэгчийн бүртгэлээ зохицуулах талаар "Microsoft" корпорацаас ирүүлсэн мэдэгдэлд хариу өгөөгүй тохиолдолд бид хэрэглэгчийн бүртгэлийг тань хааж, "OneDrive" дээрх Таны агуулгад нэвтрэх эрхийг устгах буюу идэвхгүй болгох эрхтэй.
  • ii. Үйлчилгээний чанар. Таны тоног төхөөрөмж, интернэт холболт, түүнчлэн "Microsoft" корпорацаас үйлчилгээнийхээ чанар, бүрэн бүтэн байдлыг хангахаар явуулж байгаа үйл ажиллагаа зэрэг хүчин зүйлээс хамааран "OneDrive" дээр агуулга байршуулах, синхрончлох үед зарим тохиолдолд үйлчилгээ саатаж болно.
Бүрэн текст
Microsoft RewardsMicrosoft Rewards14m_MicrosoftRewards
Тойм
 • л. Microsoft Rewards.
  • i. Хөтөлбөр. Microsoft Rewards нь шаардлага хангасан хайлт, худалдан авалт, Microsoft Edge-г идэвхтэй ашигласан хугацаа, түүнчлэн Microsoft-с санал болгосон зүйлээс олсон зарцуулах боломжтой оноо хожих боломж олгосон ("Хөтөлбөр") юм. Санал болгосон зүйл нь улс бүрд өөр байж болно. Хайлт гэдэг нь хэрэглэгч хувь хүн Bing хайлтын үр дүнд итгэсний үндсэн дээр өөрийн таних мэдэх зорилгоор хайж буй зүйлийг бичсэн бичвэр бөгөөд бот, макро, эсхүл ямар ч төрлийн автоматжуулсан ("Хайлт")-ыг агуулаагүй байна. Эзэмших гэдэг нь Microsoft-с бараа худалдан авах эсхүл дижитал агуулга татаж авах болон ашиглах лицензийг үнэ төлбөргүй болон төлбөр төлж авах ("Эзэмших") явдал юм. Rewards оноо бол Microsoft-с худалдан авалт бүрд ашиглахад зориулагдаагүй. Microsoft Edge-р идэвхтэй ашиглах гэдэг нь төхөөрөмжийнхөө дэлгэцээр уг вэб хөтчийг харж байгаа (өөрөөр хэлбэл нээгээд ашиглаж байгаа нь Microsoft Edge тэмдэг даалгаврын мөр дээр тодорч харагдах бөгөөд тухайн программыг ашиглаж байгааг илтгэнэ) бөгөөд уг вэб хөтчөөр вэб сайтад орж, видео үзэж, э-шуудангаа шалгах зэргээр вэб хөтчийг ашиглаж болох бусад хэлбэрээр хэрэглэж байгааг ойлгоно. Microsoft Edge-ээр оноо хожихын Bing-ийг вэб хөтчийн өгөгдмөл хайлтын системээр тохируулсан байх ёстой бөгөөд Windows тохиргоонд телемертийг идэвхжүүлсэн байх ёстой. Үе үе оноо хожих боломж олгохын тулд Microsoft-с нэмэл зүйлсийг санал болгож болох бөгөөд оноо хожих санал нь тогтмол бус байна. Та хожсон оноогоо авах хуудсанд ямар нэг зүйлд ("Rewards") зарцуулж болно. Нэмэлт мэдээлэл хэрэгтэй бол support.microsoft.com сайтын ("Асуулт/хариулт") хуудасны Rewards хэсгийг уншина уу.
   • 1. Хөтөлбөрийн шаардлага. Танд Microsoft-н хүчинтэй хэрэглэгчийн бүртгэл ба системийн доод шаардлагыг хангасан төхөөрөмж хэрэгтэй. Уг Хөтөлбөр нь Асуулт/хариултад жагсаасан улс оронд оршин суугаа хэрэглэгчдэд нээлттэй. Хувь хүн олон э-шуудангийн хаягтай байсан ч уг Хөтөлбөрт зөвхөн нэг л хэрэглэгчийн бүртгэлээр ороллцох бөгөөд гэр бүл зургаагаас дээшгүй хэрэглэгчийн бүртгэлээр оролцож болно. Уг хөтөлбөр нь зөвхөн хувийн, арилжааны бус зорилгоор ашиглах зориулалттай.
   • 2. Оноо. Та оноогоо оноо авах төвийн жагсаалтад буй ашгийн төлөө бус байгууллагад хандивлахаас өөр зорилгоор оноог шилжүүлэх боломжгүй. Оноо нь таны хувийн өмч биш бөгөөд тэдгээрийг та ямар нэг төрлийн валют, бэлэн мөнгөөр арилжиж болохгүй. Оноог урамшуулал маягаар шагнуулж авна. Та оноог худалдан авах боломжгүй. Microsoft хүн тус бүрд эсвэл гэр бүл тутамд ногдох онооны тоо хэмжээ эсвэл Rewards шагналыг хязгаарлаж эсвэл хугацаа тогтоож (жишээлбэл: нэг өдөр) болно. Хөтөлбөрт хамрагдсанаар та нэг оны дотор 550000-с олон оноо авах боломжгүй. Хөтөлбөрийн хүрээнд хожсон оноог Microsoft-с эсвэл гуравдагч этгээдээс санал болгож буй өөр хөтөлбөрт ашиглах эсвэл нэгтгэн ашиглах боломжгүй. 18 сарын турш нэмж оноо авч зарцуулаагүй бол ашиглаагүй оноо хүчингүй болно.
   • 3. Rewards. Та оноо авах төвд хандан оноогоо авах буюу жагсаалтад орсон ашгийн бус байгууллагад хандивлаж болно. Тодорхой хэдхэн л Reward шагнал байх бөгөөд "эхэнд ирсэн нь авна" зарчмаар тэдгээр шагналыг түгээнэ. Та Rewards шагналын оноог зарцуулахын тулд шуудангийн хаяг, утасны дугаар (VOIP болон төлбөргүй дугаараас бусад) зэрэг нэмэлт мэдээллээ оруулах шаардлагатай болж магадгүй бөгөөд хууран мэхлэхээс хамгаалсан код эсвэл эрхзүйн нэмэлт баримт бичиг шаардагдаж болно. Reward шагналаа авахаар захиалсан л бол хуулийн дагуу эсвэл гэмтэлтэй бараанаас бусад тохиолдолд та үүнийгээ цуцлах, буцаах боломжгүй. Хэрвээ таны захиалсан Reward шагналын зүйл дууссан эсвэл Microsoft-н дангаар тодорхойлсон шалтгаанаас авах боломжгүй болсон бол бид Reward шагналыг ижил үнэ бүхий зүйлээр сольж өгөх буюу оноог буцаан олгож болно. Microsoft оноо авах төвд санал болгосон зүйлсийг өөрчлөх эсвэл өөр бусад Rewards шагнал санал болгох зорилгоор зогсоож болно. Зарим Rewards шагналыг авахад насны хязгаар тавьж болно. Тэдгээр шаардлага тус бүрийг харгалзах санал бүрд тусгаж байх болно. Та Reward шагналыг авч ашигласныхаа төлөө холбооны улсын, муж улсын болон орон нутгийн татвар, бусад зардлыг өөрөө хариуцна. Rewards шагналыг э-шуудангаар мэдэгдэх тул Reward шагналаа захиалахдаа өгсөн э-шуудангийнхаа хаягийг үнэн зөв болохыг шалгаж байна уу. Хүлээж аваагүй Rewards шагналыг дахин олгохгүй тул хэрэгцээгүй гэж үзэн хаягдана. Rewards шагналыг худалдан борлуулж болохгүй.
   • 4. Хөтөлбөрөөс гарах. 18 сараас дээш хугацаагаар ядаж нэг удаа нэвтрээгүй бол таны хөтөлбөрт бүртгүүлсэн хэрэглэгчийн бүртгэлийг цуцална. Түүнчлэн Хөтөлбөрийг хуурамчаар ашигласан, зүй бусаар ашигласан, хууран мэхэлсэн, эсвэл Нөхцлүүдийг баримтлаагүй хэрэглэгчийн бүртгэлийг цуцлах эрхтэй. Хөтөлбөрийн оролцоог цуцлах (бидний эсвэл таны санаачилгаар) тохиолдолд хэрэв Хөтөлбөрийг түдгэлзүүлсэн бол та 90 хоногийн дотор оноогоо зарцуулах боломжтой бөгөөд үгүй бол оноо хүчингүй болж ашиглах боломжгүй болно. Цуцлах мөчид таны Хөтөлбөрийг ашиглах, оноо цуглуулах эрх дуусгавар болно.
   • 5. Бусад болзол. Microsoft таныг Хөтөлбөрийг хууран мэхэлсэн, зүй бусаар ашигласан, Нөхцлүүдийг зөрчсөн үйлдэл хийж байна гэж үзвэл таныг шаардлага хангахгүйд тооцох, таны Хөтөлбөрт хандах эсвэл Reward шагналын хэрэгтэгчийн бүртгэлд хандахыг хязгаарлах, мөн оноо, Rewards шагнал авах ба өглөгийн хандив өгөхийг зогсоох эрхтэй.
Бүрэн текст
Бусад зүйлБусад зүйл16_17_18_miscellaneous
Тойм

14. Бусад зүйл. Энэ хэсэг болон 1, 9 (тухайн Нөхцлүүдийн төгсгөлийн өмнөх хэсэгт заасан дүн), 10, 11, 12, 15, 17-р хэсгүүд тухайн Нөхцлийн төгсгөлийн хэсгийн дараа хэрэглэх заалтууд нь тухайн Нөхцлийн дуусгавар болох эсвэл цуцалсны дараа нь хүчин төгөлдөр хэвээр байна. Холбогдох хууль тогтоомжоор зөвшөөрсөн хүрээнд бид танд мэдэгдэл өгөхгүйгээр бүхэлд нь буюу хэсэгчилсэн байдлаар хэдийд ч энэхүү Нөхцөлийг шилжүүлэх, энэхүү Нөхцөлөөр хүлээсэн үүргээ бусдад гэрээгээр шилжүүлэх, энэхүү Нөхцөлөөр олгосон эрхээ бусдад лицензээр ашиглуулж болно. Та эдгээр нөхцөл болзлыг даалгаж эсвэл үйлчилгээг ашиглах аливаа эрхийг шилжүүлж болохгүй. Энэ бол тус үйлчилгээг ашиглах зорилгоор та болон Microsoft корпорацын хооронд байгуулсан гэрээ болно. Энэ нь та тус үйлчилгээг ашиглахтай холбоотой та болон Microsoft корпорацын хооронд урьд нь байгуулсан аливаа гэрээг орлох болно. Эдгээр нөхцөл болзлыг хүлээн зөвшөөрөхдөө та эдгээр нөхцөл болзолд тодорхой зааснаас өөр бусад аливаа мэдэгдэл, төлөөлөл, баталгаа, ойлголт, амлалт эсвэл баталгаажуулалтад тулгуурлаагүй. Эдгээр нөхцөл болзлын бүх хэсэг холбогдох хуулийн дагуу зөвшөөрсөн дээд хэмжээгээр үйлчилнэ. Хэрэв шүүх эсвэл арбитрч бид эдгээр нөхцөл болзлын нэг хэсгийг бичгээр үйлдсэн хэмээн мөрдүүлэх боломжгүй гэж тогтоовол холбогдох хуулийн дагуу мөрдүүлэх боломжтой хэмжээгээр бид тэдгээр нөхцөл болзлыг ижил төстэй нөхцөл болзлоор орлуулж болох боловч эдгээр нөхцөл болзлын үлдсэн хэсэг өөрчлөгдөхгүй. Эдгээр нөхцөл болзол зөвхөн та болон бидэнд ашиг тус хүргэх зорилготой. Эдгээр нөхцөл болзол Microsoft корпорацын эрх залгамжлагч, хүлээн авагчаас бусад өөр этгээдийн ашиг тус хүргэх зорилгогүй. Хэсгүүдийн гарчиг зөвхөн мэдээллийн зорилготой бөгөөд ямар ч хууль зүйн үр дагаваргүй болно.

15. Нэхэмжлэлийг нэг жилийн дотор гаргах ёстой. Таны оршин суудаг улсын хуулиар нэхэмжлэл гаргахад удаан хугацаа шаарддаггүй бол та эдгээр нөхцөл болзол эсвэл үйлчилгээтэй холбоотой аливаа нэхэмжлэлийг шүүхэд (эсвэл 10(г) хэсэг үйлчлэх тохиолдолд арбитр) анх удаа нэхэмжлэл гаргах боломжтой өдрөөс эхлэн нэг жилийн дотор гаргах ёстой. Хэрэв тус хугацаанд гаргаагүй бол хугацаагүй хориглоно.

16. Экспортын хууль тогтоомж. Та програм хангамж эсвэл үйлчилгээнд хамаарах дотоодын болон олон улсын экспортын бүх хууль тогтоомж, мөн хэрэглэх улс, эцсийн хэрэглэгч, эцсийн зориулалтад тавих хязгаарлалтыг дагаж мөрдөх ёстой. Газарзүйн болон экспортын хязгаарлалтын талаар дэлгэрэнгүй мэдээлэл авахын тулд https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=868968 , https://www.microsoft.com/exporting-д зочилно уу.

17. Эрхээ хамгаалуулах ба санал хүсэлтээ илгээх тухай. Microsoft нь эдгээр нөхцөлд тодорхой тусгасанчлан, Microsoft болон холбогдох бусад байгууллагын эзэмшиж, хянаж буй ямар нэгэн патент, мэдлэг, дадлага туршлага, зохиогчийн эрх, худалдааны нууц, худалдлааны тэмдэг, бусад хэлбэрийн оюуны өмчийг өмчлөх эрхийг танд олгохгүй. Хэрвээ та шинэ бүтээгдэхүүний, технологи, урамшуулал, бүтээгдэхүүний нэр, бүтээгдэхүүний талаарх санал хүсэлтийн талаар Microsoft-д ямар нэгэн санаа өгөх, санал болгох, санал хүсэлт илгээх бол ("Санал хүсэлт"), та ямар нэгэн үнэ төлбөргүй, зохиогчийн эрх хөндөхгүй, хариуцлага хүлээхгүйгээр, таны Санал хүсэлтийг ашиглан бүтээл, үүсмэл бүтээл гаргах эрх олгож, ашиг олох болон бусад зорилгоор ашиглах эрхийг Microsoft-д олгож байна. Таны Санал хүсэлтийг програм хангамж, технологи, бичиг баримтанд тусгасан учир та Microsoft-оос лицензжүүлэх шаардлагатай болохыг дурдсан санал хүсэлт илгээх ёсгүй.

Бүрэн текст
МЭДЭГДЭЛМЭДЭГДЭЛNOTICES
Тойм

Оюуны өмчийн эрхийг зөрчсөн тухай нэхэмжлэл гаргах мэдэгдэл, журам. Microsoft корпорац гуравдагч этгээдийн оюуны өмчийн эрхийг хүндэтгэдэг. Хэрэв та оюуны өмчийг зөрчсөн тухай мэдэгдэл, мөн зохиогчийн эрх зөрчилтэй холбоотой нэхэмжлэл илгээхийг хүсвэл Эрх зөрчсөн тухай мэдэгдэлилгээхэд зориулсан манай журмыг ашиглана уу. ЗӨВХӨН ЭНЭ ҮЕ ШАТЫГ ДАГАСАН БҮХ ХҮСЭЛТЭД ХАРИУ ӨГӨХ БОЛОМЖТОЙ.

Microsoft корпорац зохиогчийн эрх зөрчсөн тухай мэдэгдэлд хариу өгөхдөө Америкийн Нэгдсэн Улсын хуулийн эмхтгэлийн 17-р гарчгийн 512-р хэсэгт заасан процессыг ашигладаг. Тохиромжтой нөхцөл байдалд Microsoft корпорац мөн давтан зөрчил үйлдэгч байж болох Microsoft-н үйлчилгээний хэрэглэгчдийн хэрэглэгчийн бүртгэлийг идэвхгүй болгож эсвэл дуусгавар болгож болно.

Зар сурталчилгаанд оюуны өмчийн асуудалтай холбоотой мэдэгдэл, журам. Манай зар сурталчилгааны сүлжээн дэх оюуны өмчийн асуудлын талаар манай Оюуны өмчийн удирдамжтай танилцана уу.

Зохиогчийн эрх, барааны тэмдэгтэй холбоотой мэдэгдэл. Тус үйлчилгээнүүд зохиогчийн эрхтэй © 2018 он Microsoft корпорац эсвэл түүний нийлүүлэгчид, One Microsoft Way, Redmond, WA 98052, U.S.A. Бүх эрхийг хуулиар хамгаална. Америкийн Нэгдсэн Улс эсвэл бусад улсад Microsoft корпорац, Microsoft корпорацын бүх бүтээгдэхүүн, програм хангамж, үйлчилгээний нэр, лого, дүрс Microsoft корпорацын барааны тэмдэг эсвэл бүртгэлтэй барааны тэмдэг байж болно. Бодит компани, бүтээгдэхүүний нэрс нь тэдгээрийн холбогдох эздийн барааны тэмдэг байж болно. Эдгээр нөхцөл болзлын дагуу илэрхий олгоогүй аливаа эрхийг хуулиар хамгаална. Microsoft-н зарим вэбсайтын серверт ашигладаг зарим програм хангамж Хөндлөнгийн JPEG группийн үйл ажиллагаанд хэсэгчлэн тулгуурладаг. Зохиогчийн эрхтэй © 1991-1996 Tомас Ж. Лэйн Бүх эрхийг хуулиар хамгаална. Microsoft корпорацын зарим вэбсайтад ашигладаг "gnuplot" програм хангамж зохиогчийн эрхтэй болно © 1986‑1993 Tомас Уильямс, Колин Кели. Бүх эрхийг хуулиар хамгаална.

Эрүүл мэндийн мэдэгдэл. Microsoft корпорац эмнэлгийн эсвэл өөр бусад эрүүл мэндийн тусламж үйлчилгээ үзүүлж, оношлогоо эсвэл эмчилгээ хийдэггүй. Биеийн байдал, хооллолт, чийрэгжүүлэлт эсвэл эрүүл мэндийн хөтөлбөртэй холбоотойгоор танд гарч болох аливаа асуултын хувьд эмчээсээ эсвэл мэргэжлийн бусад эрүүл мэндийн байгууллагаас үргэлж зөвлөгөө авна уу. Та үйлчилгээнд эсвэл үйлчилгээгээр дамжуулан үзсэн мэдээллээс шалтгаалж мэргэжлийн эмчийн зөвлөгөөг хэзээ ч бүү үл тоомсорлож эсвэл зөвлөгөө авахыг хэзээ ч бүү хойшлуулаарай.

Хувьцааны үнийн санал, индексийн мэдээлэл (индексийн утга багтана). © 2013 Morningstar, Inc. Бүх эрхийг хуулиар хамгаалсан. Энд байгаа мэдээлэл (1) Morningstar компани эсвэл түүний агуулга нийлүүлэгчдийн эзэмшлийн байна; (2) хуулбарлаж эсвэл түгээж болохгүй; (3) үнэн зөв, бүрэн эсвэл шинэ байх баталгаагүй болно. Morningstar компани, түүний агуулга нийлүүлэгч энэ мэдээллийг аливаа арга хэлбэрээр ашигласнаар үүдэн гарах аливаа хохирол эсвэл алдагдлыг хариуцахгүй. Өмнөх ажлын үзүүлэлт ирээдүйн үр дүнгийн баталгаа биш юм.

Та Dow Jones компанитай тусдаа бичгээр гэрээ байгуулахгүйгээр аливаа санхүүгийн төлбөрийн хэрэгсэл эсвэл хөрөнгө оруулалтын бүтээгдэхүүн (жишээ нь тухайн хэрэгсэл эсвэл хөрөнгө оруулалтын бүтээгдэхүүний үнэ, өгөөж эсвэл хөрвөлх чадвар Индексүүдийн аль нэг эсвэл Индексүүдийн аль нэгийн төлөөлөлд суурилсан, холбоотой эсвэл уламжлагдсан үнэт цаас, бүтэцжүүлсэн бүтээгдэхүүн, хөрөнгө оруулалтын үнэт цаас, биржээр арилждаг үнэт цаас, хөрөнгө оруулалтын багц гэх мэт) гаргах, үйлдвэрлэх, ивээн тэтгэх, арилжих, маркетинг хийх эсвэл сурталчлахтай холбогдуулан аливаа Dow Jones индексSM, индексийн мэдээлэл эсвэл Dow Jones тэмдгийг ашиглаж болохгүй.

Санхүүгийн мэдэгдэл. Microsoft корпорац бол Америкийн Нэгдсэн Улсын үнэт цаасны тухай холбооны хууль эсвэл бусад улс орны үнэт цаасны тухай хуулийн дагуу брокер/дилер эсвэл бүртгэлтэй хөрөнгө оруулалтын зөвлөх биш бөгөөд үнэт цаас эсвэл бусад санхүүгийн бүтээгдэхүүн үйлчилгээнд хөрөнгө оруулах, худалдан авах эсвэл худалдах нь зөв эсэх талаар хувь хүмүүст зөвлөгөө өгдөггүй. Үйлчилгээнд байгаа ямар ч зүйл аливаа үнэт цаасыг худалдаж авах эсвэл худалдах санал эсвэл хүсэлт биш болно. Microsoft корпорац эсвэл түүний хувьцааны үнийн санал эсвэл индексийн мэдээллийн лиценз олгогч тодорхой нэг санхүүгийн бүтээгдэхүүн үйлчилгээг сайшаан дэмжиж, зөвлөдөггүй. Үйлчилгээнд байгаа ямар ч зүйл хөрөнгө оруулалт эсвэл татварын зөвлөгөөг агуулж болох боловч үүгээр хязгаарлагдахгүйгээр мэргэжлийн зөвлөгөө болох зорилгогүй.

H.264/AVC, MPEG-4 Вижуал, VC-1 Видео стандартын тухай мэдэгдэл. MPEG LA ХХК-ийн лицензтэй байж болох H.264/AVC, MPEG-4 Visual, VC-1 кодлох технологи тус програм хангамжид байж болно. Энэ технологи нь видео мэдээллийг өгөгдөл болгон шахах зориулалттай формат юм. MPEG LA ХХК энэ мэдэгдлийг танилцуулахыг шаарддаг.

ХЭРЭГЛЭГЧ (A) СТАНДАРТЫН ("ВИДЕО СТАНДАРТУУД") ДАГУУ ВИДЕОГ КОДЛОХ ЭСВЭЛ (Б) ХУВИЙН БӨГӨӨД АРИЛЖААНЫ БУС ҮЙЛ АЖИЛЛАГАА ЯВУУЛДАГ ЭСВЭЛ ИЙМ ВИДЕОГ НИЙЛҮҮЛЭХ ЗӨВШӨӨРӨЛТЭЙ ВИДЕО НИЙЛҮҮЛЭГЧЭЭС АВСАН БӨГӨӨД ХЭРЭГЛЭГЧИЙН КОДОЛСОН H.264/AVC, MPEG-4 VISUAL, VC-1 ВИДЕОНЫ КОДЫГ ТАЙЛАХ ЗОРИЛГООР ХУВИЙН, АРИЛЖААНЫ БУС ЗОРИУЛАЛТААР АШИГЛАХАД ЗОРИУЛСАН H.264/AVC, MPEG-4 VISUAL, THE VC-1 ПАТЕНТЫН БАГЦЫН ДАГУУ ЭНЭ БҮТЭЭГДЭХҮҮН ЛИЦЕНЗТЭЙ БОЛНО. ТУХАЙН БҮТЭЭГДЭХҮҮНИЙГ ЭНЭ ПРОГРАМ ХАНГАМЖТАЙ ХАМТ НЭГ БҮТЭЭГДЭХҮҮН БОЛГОЖ ХУДАЛДАХ ЭСЭХЭЭС ҮЛ ХАМААРАН ЛИЦЕНЗҮҮДИЙН АЛЬ НЬ Ч ӨӨР БУСАД БҮТЭЭГДЭХҮҮНД ХАМААРАХГҮЙ. ЛИЦЕНЗИЙГ ӨӨР БУСАД ЗОРИУЛАЛТААР ОЛГООГҮЙ БӨГӨӨД ӨӨР БУСАД ЗОРИУЛАЛТТАЙ ГЭСЭН УТГА АГУУЛАХГҮЙ. MPEG LA ХХК-ИАС НЭМЭЛТ МЭДЭЭЛЛИЙГ АВЧ БОЛНО. MPEG LA ВЭБСАЙТЫГ ҮЗНЭ ҮҮ.

Зөвхөн тодруулах зорилгоор эдгээр нөхцөл болзлын дагуу нийлүүлсэн програм хангамжийг аж ахуйн нэгж өөртөө энгийн бизнесийн зорилгоор ашиглахыг энэ мэдэгдэл хязгаарлаж эсвэл саад учруулахгүй. (i) Програм хангамжийг гуравдагч этгээдэд дамжуулан түгээх эсвэл (ii) гуравдагч этгээдэд түгээх зорилгоор ВИДЕО СТАНДАРТТАЙ нийцсэн технологитой материалыг бүтээх зорилго үүнд багтахгүй.

Бүрэн текст
ПРОГРАМЫН ЛИЦЕНЗИЙН ТОГТСОН НӨХЦӨЛ БОЛЗОЛПРОГРАМЫН ЛИЦЕНЗИЙН ТОГТСОН НӨХЦӨЛ БОЛЗОЛSTANDARDAPPLICATIONLICENSETERMS
Тойм

ПРОГРАМЫН ЛИЦЕНЗИЙН ТОГТСОН НӨХЦӨЛ БОЛЗОЛ

MICROSOFT ДЭЛГҮҮР, WINDOWS ДЭЛГҮҮР БА XBOX ДЭЛГҮҮР

Эдгээр лицензийн нөхцөл болзол бол та болон тус програмын зохион бүтээгчийн хооронд байгуулсан гэрээ юм. Үүнийг уншина уу. Тэд таны Microsoft Дэлгүүр, Windows Дэлгүүр эсвэл Xbox Дэлгүүрээс (Тэдгээрийн тус бүр нь "Дэлгүүр" эдгээр зөвшөөрлүүдэд хандана) татаж авсан үүний дотор програмын ямарваа шинэчлэл эсвэл нөхөөс гэх зэрэг програм хангамжийн хэрэглүүрийг програм өөрийн гэсэн тусдаа нөхцөлтэй ирэх хүртэл эдгээр нөхцөлүдийг хэрэглэнэ.

ТА ТУУС ПРОГРАМЫГ ТАТАН АВСНААР ЭСВЭЛ АШИГЛАСНААР ЭСВЭЛ ЭДГЭЭРИЙН АЛЬ НЭГИЙГ ХИЙХИЙГ ОРОЛДОСНООР ЭДГЭЭР НӨХЦӨЛ БОЛЗЛЫГ ХҮЛЭЭН ЗӨВШӨӨРЧ БАЙНА. ХЭРЭВ ТА ТЭДГЭЭРИЙГ ХҮЛЭЭН ЗӨВШӨӨРӨХГҮЙ БОЛ ТУС ПРОГРАМЫГ ТАТАН АВАХ ЭСВЭЛ АШИГЛАХ ЭРХГҮЙ БӨГӨӨД ТАТАН АВАХ ЭСВЭЛ АШИГЛАХ ЁСГҮЙ.

Програм нийтлэгч гэдэг нь Дэлгүүрт харуулснаар програмыг танд зориулан зөвшөөрөл олгосон гэсэн үг юм.

Хэрэв та лицензийн эдгээр нөхцөл болзлыг дагаж мөрдвөл танд дараах эрх байгаа болно.

 • 1. СУУЛГАЖ АШИГЛАХ ЭРХ; ДУУСГАВАР БОЛОХ. Та Microsoft-н Ашиглалтын дүрэмд зааснаар Windows төхөөрөмж эсвэл Xbox консолд програм суулган ашиглаж болно. Microsoft-н Ашиглалтын дүрэм-ийг Microsoft хэдийд ч өөрчлөх эрхтэй.
 • 2. ИНТЕРНЭТЭД СУУРИЛСАН ҮЙЛЧИЛГЭЭ.
  • а. Интернэтэд суурилсан үйлчилгээтэй холбоотой зөвшөөрөл. Хэрэв тухайн програм интернэтээр, магадгүй утасгүй сүлжээгээр дамжуулан компьютерийн системд холбогдвол програмыг ашиглах нь та Интернэтэд суурилсан эсвэл утасгүй сүлжээнд зориулан төхөөрөмжийн тогтсон мэдээллийг (таны төхөөрөмж, систем, програм хангамж, туслах хэрэгслийн техникийн мэдээллийг багтаах боловч үүгээр хязгаарлагдахгүй) дамжуулахыг зөвшөөрч байна гэсэн үг юм. Тухайн програмыг ашиглан нэвтэрсэн үйлчилгээг та ашиглахтай холбоотойгоор бусад зүйлийг танилцуулсан бол тэдгээр нөхцөл болзол мөн үйлчилнэ.
  • б. Интернэтэд суурилсан үйлчилгээг буруугаар ашиглах. Та өөрт нь хохирол учруулах эсвэл өөр хэн нэгэн ашиглах эсвэл утасгүй сүлжээнд саад учруулж болох арга хэлбэрээр аливаа интернэтэд суурилсан үйлчилгээг ашиглаж болохгүй. Та аливаа үйлчилгээ, мэдээлэл, хэрэглэгчийн бүртгэл эсвэл сүлжээнд аливаа арга хэлбэрээр зөвшөөрөлгүй нэвтрэхээр оролдохын тулд тус үйлчилгээг ашиглаж болохгүй.
 • 3. ЛИЦЕНЗИЙН ХАМРАХ ХҮРЭЭ. Тус програмыг худалддаггүй, харин ашиглах зөвшөөрөл олгодог. Энэ гэрээгээр зөвхөн тус програмыг ашиглах зарим эрхийг танд олгож байна. Хэрэв Microsoft корпорац таны Microsoft корпорацтай байгуулсан гэрээний дагуу таны төхөөрөмжид тус програмыг ашиглах боломжгүй болговол аливаа холбогдох лицензийн эрх дуусгавар болно. Программын нийтлэгч бүх эрхийг эзэмшинэ. Энэ хязгаарлалт байгаа ч гэсэн холбогдох хуулиар танд олон эрх олгоогүй бол та зөвхөн энэ гэрээнд тодорхой зөвшөөрснөөр тус програмыг ашиглаж болно. Ингэхдээ танд зөвхөн тодорхой хэлбэрээр ашиглахыг зөвшөөрсөн програмын аливаа техникийн хязгаарлалтыг та мөрдөх ёстой. Та дараах зүйлийг хийж болохгүй.
  • а. Тус програмын техникийн аливаа доголдлыг арилгах.
  • б. Ийм хязгаарлалт тавьсан ч гэсэн холбогдох хууль илт зөвшөөрөхөөс нааш тус програмын бүтцийг өөрчлөх, эх кодыг гаргаж авах эсвэл задлах.
  • в. Ийм хязгаарлалт тавьсан ч гэсэн энэ гэрээнд зааснаас эсвэл холбогдох хуулиар зөвшөөрснөөс олон тоогоор програмыг хувилах.
  • г. Програмыг нийтэд түгээх эсвэл хувилах боломж олгохоор бусад хүмүүст тараах.
  • д. Програмыг түрээслүүлэх, хөлслүүлэх эсвэл зээлдүүлэх.
  • е. Программыг болон энэ гэрээг гуравдагч этгээдэд шилжүүлэх.
 • 4. БАРИМТ БИЧИГ. Хэрэв тус програмын хамт баримт бичиг өгсөн бол та баримт бичгийг хувийн лавлах зорилгоор хувилан ашиглаж болно.
 • 5. ТЕХНОЛОГИ, ЭКСПОРТЫН ХЯЗГААРЛАЛТ. АНУ-ын болон олон улсын технологийн хяналт, экспортын хууль тогтоомж тус програмд үйлчилж болно. Та тус програмд ашигласан эсвэл дэмждэг технологид хамаарах өөрийн улсын болон олон улсын экспортын хууль тогтоомжийг дагаж мөрдөх ёстой. Эдгээр хууль тогтоомжид хэрэглэх улс, эцсийн хэрэглэгч, хэрэглэх эцсийн зориулалт багтана. Microsoft брэндийн бүтээгдэхүүний талаар дэлгэрэнгүй мэдээлэл авахын тулд Microsoft экспортын вэбсайт руу очно уу.
 • 6. ТУСЛАМЖ ҮЙЛЧИЛГЭЭ. Ямар тусламж үйлчилгээ авах боломжтой болохыг тодорхойлохын тулд програмын зохион бүтээгчтэй холбоо барина уу. Microsoft, таны техник хангамжийн үйлдвэрлэгч, таны утасгүй холбооны оператор (тэдгээрийн нэг нь програмын зохион бүтээгч биш бол) тус програмын тусламж үйлчилгээ үзүүлэх үүрэг хүлээхгүй.
 • 7. НИЙТ ГЭРЭЭ. Энэхүү гэрээ, холбогдох аливаа нууцлалын бодлого, тухайн программд хамаарах нэмэлт нөхцөл, тэрчлэн нэмэлт, шинэчлэлийг зохицуулах нөхцөл нь тухайн программыг гаргагчийн тантай байгуулсан лицензийн эцсийн гэрээ болно.
 • 8. ХОЛБОГДОХ ХУУЛЬ.
  • а. Америкийн Нэгдсэн Улс, Канад улс. Хэрэв та уг программ хангамжийг АНУ эсвэл Канад улсад авсан бол таны амьдран суугаа (эсвэл танай байгууллагын албан ёсны байрлаж буй) орон нутаг буюу муж улсын хуулиар бусад хуулийн заалт зөрчилдөхөөс үл хамааран энэхүү гэрээг болон гэрээний зөрчилтэй асуудал, бусад гомдол саналыг (хэрэглэгчийн эрх ашгийг хамгаалах, тэнцвэргүй өрсөлдөөн, иргэний гомдол) шийдвэрлэнэ.
  • б. Америкийн Нэгдсэн Улс, Канад улсын гадна. Хэрэв та тус програмыг өөр улсад худалдан авсан бол тухайн улсын хууль тогтоомж үйлчилнэ.
 • 9. ХУУЛИЙН ҮР ДАГАВАР. Энэ гэрээнд зарим хууль ёсны эрхийн талаар тайлбарласан байгаа. Таны оршин суудаг муж улс эсвэл улсын хууль тогтоомжийн дагуу танд өөр бусад эрх байж болно. Хэрэв таны оршин суудаг муж улс эсвэл улсын хууль тогтоомжоор зөвшөөрдөггүй бол тэдгээр хууль тогтоомжийн дагуу эдлэх таны эрхийг энэ гэрээ өөрчлөхгүй.
 • 10. БАТАЛГАА ӨГӨХӨӨС ТАТГАЛЗАХ МЭДЭГДЭЛ. Тус програмыг "байгаа байдлаар нь", "бүх алдаа дутагдалтай нь", "худалдаанд байгаа" байдлаар ашиглах зөвшөөрөлтэй. Та үүнийг ашигласнаар гарах бүх эрсдэлийг хариуцна. Тус програмын зохион бүтээгч өөрийгөө төлөөлөн Microsoft (хэрэв Microsoft програмыг зохион бүтээгч биш бол), сүлжээгээр нь дамжуулан програмаар хангаж буй утасгүй холбооны оператор, мөн манай холбогдох бүх салбар нэгж, борлуулагч, төлөөлөгч, ханган нийлүүлэгч ("Хамрагдсан талууд") тус програмтай холбогдуулан ямар ч тодорхой засварын баталгаа, амлалт эсвэл нөхцөл өгөөгүй болно. Программын чанар, аюулгүй байдал, ашиглахад эвтэй байдал, ажиллагаатай холбоотой бүхий л эрсдэлийг та өөрөө хариуцна. Хэрэв тус програм гэмтэлтэй болох нь тогтоогдвол та шаардлагатай бүх үйлчилгээ эсвэл засварын нийт зардлыг хариуцна. Энэ гэрээгээр өөрчлөх боломжгүй бөгөөд таны оршин суудаг газрын хууль тогтоомжийн дагуу танд хэрэглэгчийн нэмэлт эрх байж болно. Таны оршин суугаа газрын хууль тогтоомжоор зөвшөөрсөн хүрээнд Хамрагдсан талууд нь худалдах боломж, тодорхой зориулалтын дагуу ашиглах боломж, аюулгүй байдал, ашиглахад эвтэй байдал, бусдын эрхийг үл зөрчсөн талаар ямар нэгэн шууд бус баталгаа, нөхцөл гаргаагүй болно.
 • 11. ЭРХ ХАМГААЛАХ ХЭРЭГЛҮҮР, ХОХИРЛЫГ ХЯЗГААРЛАХ, ХАСАХ. Хэрэв хохирлыг нөхөн төлүүлэх аливаа үндэслэл танд байгаа бол хуулиар зөвшөөрсөн хэмжээгээр та тус програмыг үнэд төлсөн дүн эсвэл 1 ам.долларын аль их дүнгээр зөвхөн шууд учирсан хохирлыг тус програмын зохион бүтээгчээр нөхөн төлүүлж болно. Та нөхцөлдсөн, алдсан ашиг, тусгай, шууд бус эсвэл гэнэтийн гэх зэрэг өөр бусад хохирлыг програмын зохион бүтээгчээр нөхөн төлүүлэхийг эрмэлзэхгүй бөгөөд нөхөн төлүүлэх эрхээсээ татгалзана. Хэдийгээр эдгээр нөхцөл болзлоор ногдуулаагүй ч хэрэв таны оршин суудаг газрын хууль тогтоомжоор засварын баталгаа, амлалт эсвэл нөхцөл ногдуулбал үүний хугацаа нь таныг тус програмыг татаж авснаас өдрөөс эхлэн 90 хоногоор хязгаарлагдана.

Энэ хязгаарлалт дараах зүйлд хамаарна.

 • Тус програмаар дамжуулан хангасан програм эсвэл үйлчилгээтэй холбоотой аливаа зүйлс;
 • Гэрээ, засварын баталгаа, амлалт эсвэл нөхцөлийг зөрчсөнтэй холбогдуулан гаргах нэхэмжлэл; хатуу хариуцлага, хайхрамжгүй байдал эсвэл иргэний эрхийн бусад зөрчил; хууль эсвэл зохицуулалтыг зөрчих, хууль бусаар баяжих; эсвэл өөр бусад онолоор; холбогдох хуулиар зөвшөөрөх хэмжээгээр.

Мөн дараах нөхцөлд энэ нь үйлчилнэ.

 • Энэ эрх хамгаалах хэрэглүүр аливаа танд учирсан аливаа алдагдлыг бүрэн нөхөн төлөөгүй;
 • Програмын зохион бүтээгч хохирол учрах магадлалын талаар мэдэж байсан эсвэл мэдэх ёстой байсан.
Бүрэн текст
Хамрагдах үйлчилгээХамрагдах үйлчилгээserviceslist
Тойм

Microsoft корпорацын үйлчилгээний гэрээнд дараах бүтээгдэхүүн, програм, үйлчилгээ хамрагдах боловч танай улсын зах зээлд байхгүй байж болно.

 • "Microsoft" корпорацаас гаргасан "Xbox", "Windows" системийн тоглоом, программ, вэбсайт
 • "Office 365" программыг дэмжих, сэргээх "Microsoft"-ын туслагч
 • Account.microsoft.com
 • Advertising.microsoft.com
 • Bing
 • Bing App for Android
 • Bing Apps
 • Bing Bots
 • Bing Business Bot
 • Bing Desktop
 • Bing Dictionary
 • Bing for Business
 • Bing Image and News (iOS)
 • Bing in the Classroom
 • Bing Maps
 • Bing Search APIs/SDKs
 • Bing Search програм
 • Bing Sportscaster
 • Bing Toolbar
 • Bing Translator
 • Bing Webmaster
 • Bing Wikipedia хөтөч
 • Bing.com
 • Bingplaces.com
 • Citizen Next
 • Cortana
 • Cortana skills by Microsoft
 • Default Homepage and New Tab Page on Microsoft Edge
 • Dev Center App
 • Device Health програм
 • Dictate
 • Docs.com
 • education.minecraft.net
 • Face Swap
 • Feedback Intake Tool for Azure Maps (aka “Azure Maps Feedback”)
 • Forms.microsoft.com
 • forzamotorsport.net
 • Groove
 • Groove Music Pass
 • GroupMe
 • HealthVault
 • LineBack
 • Maps програм
 • Microsoft Academic
 • Microsoft Add-Ins for Skype
 • Microsoft Bots
 • Microsoft Educator Community
 • Microsoft Family.
 • Microsoft Health
 • Microsoft Pay
 • Microsoft Research Interactive Science
 • Microsoft Research Open Data
 • Microsoft Soundscape
 • Microsoft Translator
 • Microsoft Wallpaper
 • Microsoft XiaoIce
 • Microsoft кино ба ТВ
 • Microsoft-н нийтэлсэн Windows тоглоом, программ, вэб сайт
 • Microsoft-ын хэрэглэгчийн бүртгэл
 • Mixer
 • MSN Dial Up
 • MSN Explorer
 • MSN Food & Drink
 • MSN Health & Fitness
 • MSN Money
 • MSN News
 • MSN Premium
 • MSN Sports
 • MSN Travel
 • MSN Weather
 • MSN.com
 • Next Lock Screen
 • Office 365 Consumer
 • Office 365 Home
 • Office 365 Personal
 • Office 365 University
 • Office Online
 • Office Store
 • Office Sway
 • Office.com
 • OneDrive
 • OneDrive.com
 • OneNote.com
 • Outlook.com
 • Paint 3D
 • Picturesque Lock Screen
 • Presentation Translator
 • Remix 3D
 • Rinna
 • rise4fun
 • Ruuh
 • Seeing AI
 • Send
 • Skype
 • Skype in the Classroom
 • Skype Interviews
 • Skype Qik
 • Skype менежер.
 • Skype.com
 • Smart Search
 • Snip Insights
 • Spreadsheet Keyboard
 • Sprinkles
 • Sway.com
 • to-do.microsoft.com
 • Translator for Microsoft Edge
 • Translator Live
 • UrWeather
 • Video Breakdown
 • Visio Online
 • Web Translator
 • Who’s In
 • Windows Live Mail
 • Windows Live Writer
 • Windows Movie Maker
 • Windows Photo Gallery
 • Windows дэлгүүр
 • Xbox Game Pass
 • Xbox Game Studios тоглоом, программ, вэб сайт
 • Xbox Live
 • Xbox Live Gold
 • Xbox Music
 • Xbox Store
 • Дэлгүүр
Бүрэн текст
3-р сарын 1, 20180