Microsoft | Volume Licensing

Licență. Drept de autor. Operă intelectuală. Ce înseamnă?

Ce este dreptul de autor

Dreptul de autor este, sintentic, dreptul autorului1 unei opere intelectuale de a decide cum poate fi folosită creația sa de către utilizatori. Atunci când creează o operă, autorul o poate "înscrie" într-o licență de utilizare.

Ce înseamnă licență

Licența este permisiunea pe care autorul o acordă utilizatorilor pentru a-i folosi opera. Licența va specifica și condițiile în care utilizatorul se poate folosi de creația autorului.

În practică, în aceste pagini, termenul de licență poate lua mai multe sensuri:

  • De multe ori, vom folosi pluralul licențe pentru a desemna, de fapt, numărul de instalări permise pentru un anumit produs software.
  • Uneori nici nu e vorba de instalări, ci numărul de accesări simultane la serviciile unui software; sau numărul de utilizatori sau PC-uri ce pot accesa servicii.
  • Alteori vom desemna prin licență un produs: cutie cu manual, textul tipărit al licenței și suportul fizic pentru stocarea operei.

Operă intelectuală?

Desemnează produsul unui efort intelectual în urma căruia rezultă un bun intangibil dar utilizabil.

Software, muzică, invenții, imagini, texte, simple idei sau chiar reproduceri, cum sunt concertele... Asta ar fi o listă foarte scurtă, care nu cuprinde tot spectrul, dar care ne ajută să ne facem o idee.

Atenție: Nu trebuie să confundăm opera intelectuală cu suportul fizic al acesteia, cu modalitatea de expresie sau cu produsele ce le înglobează.


pagina principală

Note. Observații

1 Autor...
...are un sens mai larg, putând desemna o persoană, un grup de indivizi, o organizație sau o companie.
Licență
Sensul de bază este permisiune de folosire dată de autor utilizatorilor.
Preț licență
Autorul poate cere bani pentru permisiunea de utilizare. Alteori licența este gratuită, adică produsul poate fi folosit, în anumite condiții, fără plata unor bani.
Copyright
Este dreptul de reproducere a operei intelectuale sau de replicare a acesteia pe suporturi fizice. Acest drept trebuie acordat de către autor, de obicei prin licență.