Microsoft | Volume Licensing

Liste de prețuri pentru licențe

Prețurile principalelor produse Microsoft comercializate în Moldova

Momentan listele de prețuri nu sunt disponibile.

Listele accesibile din această pagină cuprind prețurile recomandate de Microsoft pentru comercializare către utilizatorii finali. Prețurile sunt exprimate în USD și nu includ TVA.


Notă: Listele sunt prezentate ca fișiere Excel 2007, compactate în arhive ZIP. Se recomandă activarea macro-urilor pentru funcționalitate deplină.


Abrevieri uzuale în lista de prețuri

L, STD, Lic
Standard: Licență standard completă
CD, DVD
Pachet retail FPP: Full Package Product - cutie conținând kitul, licența și documentația produsului. Vezi licențele retail FPP.
SA
Software Assurance: Licență opțională asociată unei licențe Open. Acest abonament de upgrade dă utilizatorului dreptul de a instala versiunile produsului care apar pe durata contractului Open License. SA este automat inclus, la prețuri mai mici, în contracte Open Value Subscription.
L&SA, Lic/SA
Licență cu Software Assurance: Odată cu licența produsului, utilizatorul poate lua și abonamentul de upgrade. Va avea dreptul să instaleze orice nouă versiune apărută pe perioada de valabilitate a contractului Open License. Dacă utilizatorul nu optează pentru SA, orice nouă versiune va necesita o licență standard nouă.
OLP
Open License Product: Licențe ce pot fi achiziționate de către organizații prin contract Open License, cu eventual discount. Prețurile licențelor Open sunt mai scăzute decât ale pachetelor FPP.
NL
No Level: Nivel de discount corespunzător Open Business (No Level) - nu se ating nivele de punctaje, caz aplicabil în majoritatea firmelor mici și mijlocii. Vezi Open License.
C
Licențe Open C: Nivelul C este un nivel superior de discount corespunzător contractelor Open License semnate pe una din categoriile de produse: Sisteme, Aplicații, Servere (necesar minim 500 puncte per categorie).
AE
Academic Edition: Licențe destinate organizațiilor educaționale. Se pot utiliza exclusiv în scopuri pedagogice. Vezi Academic Open License.
CAL
Client Access License: Licență care dă dreptul unei stații să acceseze serviciile anumitor servere Microsoft din rețea. Vezi licențierea serverelor Microsoft.
VUP
Version Upgrade License: Licență pentru upgrade la ultima versiune disponibilă a unui produs software. Trebuie să aveți o versiune anterioară achiziționată legal a produsului respectiv pentru a putea cumpăra licența de upgrade asociată.
Sngl
Single Language: Descrie produsele în varianta English

pagina principală

Legături corelate

Recomandare

Achiziționați noile calculatoare având sistemul de operare Windows preinstalat OEM!

În contractele pentru licențierea de volum, Windows pentru stații este disponibil doar ca upgrade.

Gratuit