Servers

  Tambahan Perkhidmatan Laporan Microsoft® SQL Server® 2012 SP1 untuk Microsoft® SharePoint®

  Tukar Bahasa:
  Tambahan Perkhidmatan Laporan SQL Server 2012 SP1 untuk teknologi Microsoft SharePoint 2010 membenarkan anda menyepadukan persekitaran laporan anda dengan pengalaman kolaboratif SharePoint 2010.
  • Note:There are multiple files available for this download.Once you click on the "Download" button, you will be prompted to select the files you need.
   Versi:

   11.0.3000.00

   Nama Fail:

   1086\x64\rsSharePoint.msi

   1086\readme_rsaddin.htm

   Tarikh Diterbitkan:

   06/11/2012

   Saiz Fail:

   44.0 MB

   29 KB

    Tambahan Perkhidmatan Laporan Microsoft SQL Server 2012 SP1 untuk Produk SharePoint ialah muat turun Web yang menyepadukan pelayan laporan Perkhidmatan Laporan dengan pengerahan produk Microsoft SharePoint 2010 untuk mengalami faedah menggunakan persekitaran kolaboratif yang disediakan oleh SharePoint. Setelah anda memasang Tambahan Perkhidmatan Laporan dan mengkonfigurasikan pelayan anda untuk penyepaduan, anda boleh menerbitkan kandungan Perkhidmatan Laporan kepada pustaka SharePoint dan kemudian melihat dan menguruskan dokumen tersebut terus dari tapak SharePoint. Tambahan Perkhidmatan Laporan menyediakan kefungsian berikut:
    • Power View, suatu ciri Tambahan Perkhidmatan Microsoft SQL Server 2012 SP1 untuk Microsoft SharePoint Server 2010 Enterprise Edition, adalah pengalaman penjelajahan data, visualisasi dan persembahan interaktif. Ia menyediakan pelaporan ad hoc seret dan lepas untuk pengguna perniagaan seperti penganalisis data, pembuat keputusan perniagaan dan pekerja maklumat. Laporan Power View kini dalam format fail baru, RDLX.
    • Membuka laporan dalam Report Builder dari pustaka SharePoint dan menyimpan laporan ke pustaka SharePoint.
    • Bahagian Web Pemapar Laporan, yang menyediakan keupayaan melihat laporan, mengeksport ke berbilang format persembahan, navigasi halaman, cari, cetak dan zum.
    • Halaman web SharePoint agar anda dapat mencipta langganan dan jadual dan menguruskan laporan dan sumber data.
    • Sokongan untuk ciri-ciri standard SharePoint Foundation 2010 dan SharePoint Server 2010 termasuk pengurusan dokumen, kolaborasi, keselamatan dan pengerahan dengan jenis kandungan pelayan laporan.
    • Keupayaan untuk menambah Bahagian Web Pemapar Laporan Perkhidmatan Laporan pada sebarang halaman atau papan pemuka pada tapak SharePoint dan sesuaikan penampilannya.
    • Keupayaan untuk menggunakan peringkat keizinan SharePoint dan peranan untuk mengawal capaian ke kandungan pelayan laporan. Anda juga boleh menggunakan pengesahan borang SharePoint untuk menyokong capaian melalui sambungan Internet.
    • Isyarat data Perkhidmatan Laporan, penyelesaian pengisyaratan yang dipacu data untuk SharePoint Server 2010 Enterprise Edition yang memaklumkan anda mengenai perubahan dalam data laporan yang diinginkan anda pada waktu yang berkenaan.

    Untuk senarai terperinci apa yang baru dalam Perkhidmatan Laporan, lihat Apa Yang Baru (Perkhidmatan Laporan) untuk maklumat lanjut.
  • Sistem Operasi Tersokong:

   Windows 7; Windows 8; Windows Server 2003 Service Pack 2; Windows Server 2008 R2 SP1; Windows Server 2012; Windows Vista Service Pack 2

    • 37 MB ruang cakera keras yang tersedia diperlukan untuk Tambahan.
    • Semak dokumentasi Windows SharePoint Foundation atau SharePoint Services 2010 untuk keperluan sistem berkaitan.

    Komputer mesti memenuhi keperluan perisian berikut:
    • Microsoft SharePoint 2010 atau SharePoint Foundation 2010 dengan Sokongan Kebolehaturcaraan .NET.
    • Perkhidmatan Laporan Microsoft SQL Server 2012 dalam mod SharePoint diperlukan jika anda ingin menggunakan ciri Perkhidmatan Laporan mod bersambung
    • Tapak Web tidak boleh didayakan untuk capaian Tanpa nama.
    • Microsoft Internet Explorer 7.0 dengan pek khidmat terkini.
   • Anda boleh memasang dan mengkonfigurasikan pelayan dalam sebarang tertib, tetapi operasi bersepadu tidak akan tersedia sehingga langkah konfigurasi selesai untuk kedua-dua pelayan. Untuk maklumat terperinci mengenai langkah pemasangan, lihat Readme untuk Tambahan Perkhidmatan Laporan sedia ada.

     Langkah 1: Pasang tika teknologi SharePoint 2010.

     Langkah 2: Muat turun Tambahan Perkhidmatan Laporan dengan mengklik pautan rsSharePoint.msi kemudiannya pada halaman ini. Untuk memulakan pemasangan dengan segera, klik Jalankan. Untuk memasang kemudiannya, klik Simpan.

     Langkah 3: Pasang Tambahan Perkhidmatan Laporan pada pelayan bahagian depan untuk membenarkan kefungsian Perkhidmatan Laporan mod tempatan Untuk kefungsian Perkhidmatan Laporan mod bersambung, lengkapkan baki langkah.

     Langkah 4: Pasang Perkhidmatan Laporan SQL Server 2012 pada pelayan aplikasi SharePoint. Dalam bestari pemasangan SQL Server 2012, pilih ‘Perkhidmatan Laporan – SharePoint’ pada halaman pilihan ciri. Anda juga boleh memasang tambahan Perkhidmatan Laporan dari bestari pemasangan SQL Server 2012 berbanding memuat turun dari halaman ini.

     Langkah 5: Konfigurasikan perkhidmatan SharePoint Perkhidmatan Laporan dan cipta sekurang-kurangnya satu aplikasi perkhidmatan Perkhidmatan Laporan.

     Langkah 6: Setkan keizinan dan tambah jenis kandungan Perkhidmatan Laporan.

     Langkah 7: Sahkan pemasangan.

    Tambahan Perkhidmatan Laporan hendaklah dipasang pada setiap pelayan web SharePoint yang anda ingin gunakan untuk mencapai ciri mod Tempatan Perkhidmatan Laporan atau ciri mod SharePoint bersambung seperti Power View dan isyarat data.

    Untuk maklumat terperinci mengenai memasang tambahan, lihat "Pasang atau Buang Pemasangan Tambahan Perkhidmatan Laporan untuk SharePoint”

    Untuk maklumat lanjut mengenai mod Tempatan dan mod bersambung, lihat “Gunakan Perkhidmatan Capaian dengan Perkhidmatan Laporan SQL”


   • Bahasa Disokong

    Halaman aplikasi yang anda gunakan pada tapak SharePoint untuk melihat dan menguruskan item pelayan laporan dan ralat serta amaran yang muncul pada halaman tersebut, tersedia dalam bahasa yang disokong. Mesej yang berasal daripada pelayan laporan dan laporan yang anda reka bentuk dalam Report Designer tersedia hanya dalam bahasa yang disokong oleh SQL Server 2012. Report Builder untuk SQL Server 2012 menyokong bahasa yang sama seperti Tambahan Perkhidmatan Laporan. Jika anda ingin membina laporan yang mengandungi tajuk dan label dalam bahasa yang tidak disokong oleh SQL Server 2012 dan Report Designer, anda sebaliknya boleh menggunakan Report Builder. Contohnya, jika anda menggunakan versi bahasa Czech bagi produk atau teknologi SharePoint dan anda ingin mencipta laporan yang menggunakan tajuk dan label Czech, mulakan Report Builder dari tapak SharePoint dan cipta laporan anda. Apabila anda memuat turun Tambahan Perkhidmatan Laporan, anda mesti memilih bahasa. Bahagian Web Pemapar Laporan (ReportViewer.dwp) akan tersedia hanya dalam bahasa yang anda pilih. Halaman aplikasi dan mesej akan tersedia dalam semua bahasa yang disokong, tidak kira bahasa yang anda pilih pada halaman Muat Turun.

  Muat Turun Popular

  Loading your results, please wait...

  Kemas kini PC percuma

  • Tampalan keselamatan
  • Kemas kini perisian
  • Pek khidmat
  • Pemacu perkakasan