Ippubblikat:
Jidħol fis-seħħ: 28 ta' Diċembru 2018
Ftehim dwar is-Servizzi ta' Microsoft
Il-Privatezza TiegħekIl-Privatezza Tiegħek1_YourPrivacy
Sommarju

1. Il-Privatezza Tiegħek. Il-privatezza tiegħek hija importanti għalina. Jekk jogħġbok aqra d-Dikjarazzjoni ta' Privatezza ta' Microsoft (id-"Dikjarazzjoni ta' Privatezza") peress li din tiddeskrivi t-tipi ta' data li aħna niġbru minnek u mit-tagħmir tiegħek (“Data”), kif aħna nużaw id-Data tiegħek, u l-bażijiet ġuridiċi li għandna biex nipproċessaw id-Data tiegħek. Id-Dikjarazzjoni ta' Privatezza tiddeskrivi wkoll kif Microsoft tuża l-kontenut tiegħek, li huwa l-komunikazzjonijiet tiegħek mal-oħrajn; pubblikazzjonijiet sottomessi minnek lil Microsoft permezz tas-Servizzi; u l-fajls, ir-ritratti, id-dokumenti, l-awdjo, ix-xogħlijiet diġitali, ix-xandiriet diretti u l-vidjos li ttella', taħżen, ixxandar jew tixxerja permezz tas-Servizzi ("il-Kontenut Tiegħek"). Fejn l-ipproċessar ikun ibbażat fuq il-kunsens u sa fejn ikun permess mil-liġi, jekk int taqbel ma' dawn it-Termini, int tagħti l-kunsens lill-Microsoft biex tiġbor, tuża u tiżvela l-Kontenut u d-Data Tiegħek kif deskritt fid-Dikjarazzjoni ta' Privatezza. F'xi każijiet, nipprovdu notifika separata u nitolbu l-kunsens tiegħek, kif imsemmi fid-Dikjarazzjoni tal-Privatezza.

Test sħiħ
Il-Kontenut TiegħekIl-Kontenut Tiegħek2_yourContent
Sommarju

2. Il-Kontenut Tiegħek. Ħafna mis-Services tagħna jippermettuk taħżen jew taqsam il-Kontenut Tiegħek jew tirċievi materjal minn oħrajn. Aħna ma nitolbux sjieda tal-Kontenut Tiegħek. Il-Kontenut Tiegħek jibqa' il-Kontenut Tiegħek u inti responsabbli għaliha.

 • a. Meta tikkondividi l-Kontenut Tiegħek ma' nies oħra, espressament taqbel li l-Kontenut Tiegħek kondiviż, jistgħu, bla ħlas u madwar id-dinja, jużaw, jissejvjaw, jirrekordjaw, jirriproduċu, iandru, jittrażmettu, jikkondividu, juru, jikkomunikaw (u fuq HealthVault iħassru) il-Kontenut Tiegħek. Jekk inti ma tridx li oħrajn li jkollhom dik l-abbiltà, tużax is-Servizzi biex jaqsmu Kontenut Tiegħek. Inti tirrappreżenta u tiggarantixxi li għat-tul ta' dawn it-Termini għandek (u se jkollok) id-drittijiet kollha meħtieġa għall-Kontenut Tiegħek li jittella', jinħażen jew jinqasam fuq jew permezz tas-Servizzi u li l-ġbir, l-użu, u ż-żamma tal-Kontenut Tiegħek permezz tas-Servizzi mhux se jiksru xi liġi jew drittijiet ta' ħaddieħor. Nirrakkomandaw bil-qawwa li inti tagħmel kopji regolari ta' back-up tal-Kontenut Tiegħek. Microsoft ma tistax tinżamm responsabbli għall-Kontenut Tiegħek jew għall-materjal li l-oħrajn itellgħu, jaħżnu jew jaqsmu billi jużaw is-Servizzi tagħna.
 • b. Sal-grad li jkun neċessarju li nipprovdu s-Servizzi lilek u lil persuni oħrajn (li jistgħu jinkludu t-tibdil fid-daqs, l-għamla jew il-format tal-Kontenut Tiegħek, biex jinħażen aħjar jew jintwera aħjar), u nipproteġu lilek u lis-Servizzi, u biex intejbu l-prodotti u s-servizzi ta’ Microsoft, inti tagħti lil Microsoft liċenzja tal-propjetà intellettwali dinjija u mingħajr royalties, biex tuża l-Kontenut Tiegħek, pereżempju, biex tagħmel kopji ta’, iżżomm, tittrasmetti, tifformattja mill-ġdid, tqassam permezz tal-għodda tal-komunikazzjoni, u turi l-Kontenut Tiegħek fuq is-Servizzi. Jekk inti tippubblika kontenut tiegħek fl-oqsma tas-Servizz fejn hija mogħtija disponibbli online pubblikament jew mingħajr restrizzjonijiet, Kontenut tiegħek jista' jidher fil dimostrazzjonijiet jew materjali li jippromwovu s-Servizz. Uħud mis-Servizzi huma appoġġati minn reklamar. Il-kontrolli dwar kif Microsoft tippersonalizza r-reklamar huma disponibbli fuq il-paġna Sigurtà u privatezzatal-website dwar l-immaniġġjar tal-kont ta’ Microsoft. Aħna ma nużawx dak li inti tgħid f’email, chat, video calls jew voicemail, jew id-dokumenti, ritratti, jew files personali tiegħek biex noħolqu reklamar li jkun immirat għalik. Il-politiki tagħna dwar ir-reklamar huma deskritti fid-dettall fid-Dikjarazzjoni ta’ Privatezza.
Test sħiħ
Kodiċi ta' KondottaKodiċi ta' Kondotta3_codeOfConduct
Sommarju

3. Kodiċi ta' Kondotta.

 • a. Kontenut, materjal, jew azzjonijiet li jiksru dawn it-Termini mhumiex permessi. Bil-qbil li dawn it-Termini, int taħt l-obbligu li ssegwi dawn ir-regoli:
  • i. M'għandek tagħmel xejn illegali.
  • ii. Tinvolvix ruħek fi kwalunkwe attività li tisfrutta, ħsara, jew thedded li jagħmlu ħsara lit-tfal.
  • iii. M'għandekx tibgħat spam. L-ispam hija email mhux mixtieqa jew mhux soliċitati bil-massa, assenjazzjonijiet, it-talbiet ta' kuntatt, SMS (messaġġi), jew messaġġi instantanji.
  • iv. Turix b'mod pubbliku u tużax is-Servizzi biex taqsam xi kontenut jew materjal inadegwat ieħor (li jinvolvi, pereżempju, nudiżmu, bestjalità, pornografija, lingwaġġ offensiv, vjolenza grafika jew attività kriminali).
  • v. Tidħolx f'attività frodulenti, falsa jew qarrieqa (eż., titlob flus taħt pretensjonijiet foloz, tippretendi li tkun xi ħadd ieħor, timmanipula s-Servizzi biex iżżid l-għadd tal-logħob, jew taffettwa l-klassifiki, il-ġudizzji jew il-kummenti).
  • vi. Tevitax b'mod konxju kwalunkwe restrizzjoni fuq l-aċċess għal jew id-disponibbiltà tas-Servizzi.
  • vii. Tinvolvix ruħek f’attività li hi ta’ ħsara għalik, għas-Servizzi jew għal persuni oħrajn (eż., tittrasmetti viruses, insegwiment malizzjuz (stalking), tpoġġi kontenut terroristiku online, tikkomunika diskors ta’ mibegħda, jew tinkoraġġixxi l-vjolenza kontra persuni oħrajn).
  • viii. Tiksirx id-drittijiet ta' ħaddieħor (eż. qsim mhux awtorizzat ta' mużika copyright jew materjal ieħor copyright, bejgħ mill-ġdid jew distribuzzjoni oħra ta' mapep Bing, jew ritratti).
  • ix. Tingaġġax f'attività li tikser l-privatezza ta' ħaddieħor.
  • x. Tgħinx lil ħaddieħor jiksru dawn ir-regoli.
 • b. Infurzar. Aħna nirriservaw id-dritt li niċħdu l-Kontenut Tiegħek jekk dan jaqbeż il-limiti fuq il-ħażna jew id-daqs tal-fajl permess mis-Servizz. Barra minn hekk, jekk tikser xi wieħed mill-obbligi elenkati fit-Taqsima 3(a) ta' hawn fuq jew inkella materjalment tikser dawn it-Termini, nistgħu nieħdu azzjoni kontrik, inkluż (bla limitazzjoni) nieqfu nipprovdulek is-servizzi jew nagħlqulek il-kont ta' Microsoft għal kawża ġusta jew nimblukkaw it-twassil ta' komunikazzjoni (bħal email, il-kondiviżjoni ta' fajls jew messaġġ istantanju) mis-Servizzi jew għalihom. Aħna wkoll għandna d-dritt li nneħħu jew nimblukkaw il-Kontenut Tiegħek mis-Servizzi fi kwalunkwe ħin jekk jinġieb għall-attenzjoni tagħna li jista' jikser il-liġi applikabbli jew dawn it-Termini. Meta jkun qed jinvestiga allegati vjolazzjonijiet ta' dawn it-Termini, il-Microsoft tirriserva d-dritt li tirrevedi l-Kontenut Tiegħek sabiex isolvu l-kwistjoni. Madankollu, aħna ma nissorveljawx is-Servizzi u ma nagħmlu l-ebda tentattiv biex nagħmlu dan.
 • ċ. Applikazzjoni għal Servizzi Xbox. Ikklikkja hawn għal aktar informazzjoni dwar kif il-Kodiċi ta’ Mġiba tapplika għal Xbox Live, Logħob għal Windows Live u logħob ta’ Microsoft Studios, applikazzjonijiet, servizzi u kontenut ipprovdut minn Microsoft. Ksur tal-Kodiċi tal-Kondotta permezz tas-Servizzi ta' Xbox (definiti fit-taqsima 13(a)(i)) jista' jirriżulta f'sospensjonijiet jew f'projbizzjonijiet mill-parteċipazzjoni fis-Servizzi ta' Xbox, inklużi l-konfiska ta' liċenzji ta' kontenut, ħin tal-Xbox Gold Membership, u bilanċi ta' kontijiet ta' Microsoft assoċjati mal-kont.
Test sħiħ
L-użu tas-Servizzi & s-SupportL-użu tas-Servizzi & s-Support4_usingTheServicesSupport
Sommarju

4. L-użu tas-Servizzi u l-Appoġġ.

 • a. Il-kont ta' Microsoft. Se jkollok bżonn kont ta' Microsoft biex taċċessa ħafna mis-Servizzi. Il-Kont ta' Microsoft tiegħek jippermettilek tidħol fi prodotti, websajts u servizzi pprovduti minn Microsoft u minn xi sieħba ta' Microsoft.
  • i. Il-Ħolqien ta' Kont. Tista' toħloq kont ta' Microsoft billi tirreġistra onlajn. Inti taqbel li ma tużax informazzjoni falza, mhux eżatta jew qarrieqa meta tirreġistra għall-kont ta' Microsoft tiegħek. F'xi każijiet, parti terza, bħall-fornitur tas-servizz tal-Internet tiegħek, setgħet assenjalek kont ta' Microsoft. Jekk inti rċevejt kont tal-Microsoft tiegħek minn parti terza, il-parti terza jista' jkollha drittijiet addizzjonali fuq il-kont tiegħek, bħall-kapaċità li wieħed jaċċessa jew iħassar kont tiegħek Microsoft. Jekk jogħġbok tirrevedi kwalunkwe termini addizzjonali tal-parti terza sakemm illi inti, bħala Microsoft m'għandha l-ebda responsabbiltà rigward dawn it-termini addizzjonali. Jekk toħloq kont ta' Microsoft f'isem entità, bħan-negozju tiegħek jew min iħaddmek, int tiddikjara illi inti għandek l-awtorità legali li torbot lil dik l-entità ma' dawn it-Termini. Int ma tistax tittrasferixxi l-kredenzjali tal-kont ta' Microsoft tiegħek lil utent jew entità oħra. Biex tipproteġi l-kont tiegħek, żomm id-dettalji tal-kont tiegħek u l-password kunfidenzjali. Inti responsabbli għall-attività kollha li sseħħ fil-kont ta' Microsoft tiegħek.
  • ii. L-Użu tal-Kont. Għandek tuża l-kont ta' Microsoft tiegħek biex iżżommu attiv. Dan ifisser li int jeħtieġ li tidħol mill-inqas darba f'perjodu ta' ħames snin biex iżżomm il-kont ta' Microsoft tegħek, u s-Servizzi assoċjati, attivi, sakemm ma jkunx previst mod ieħor f'offerta għal parti mħallsa tas-Servizzi jew jekk ikun meħtieġ mod ieħor mil-liġi. Jekk inti ma tidħolx matul dan iż-żmien, aħna ser nassumu li l-kont tal-Microsoft tiegħek huwa inattiv u se tagħlaq dan għalik. Jekk jogħġbok ara sezzjoni 4(a)(iv)(2) għall-konsegwenzi ta' kont tal-Microsoft magħluqa. Int trid tiffirma fl-inbox Outlook.com tiegħek u l-OneDrive tiegħek (separatament) mill-inqas darba fi żmien ta' sena, inkella aħna se nagħlqu l-inbox Outlook.com tiegħek u OneDrive tiegħek għalik. Int jeħtieġ li tidħol fis-Servizzi ta' Xbox mill-inqas darba fis-sena f'perjodu ta' ħames snin biex iżżomm il-gamertag assoċjata mal-kont ta' Microsoft tiegħek. Jekk nissuspettaw b'mod raġjonevoli li l-kont ta' Microsoft tiegħek ikun qed jintuża minn parti terza b'mod frodulenti (pereżempju, b'riżultat ta' kompromess ta' kont), Microsoft tista' tissospendi l-kont sakemm inti tkun tista' terġa' tieħu lura s-sjieda. Skont in-natura tal-kompromess, aħna nistgħu niddiżattivaw l-aċċess għal parti mill-Kontenut Tiegħek, jew għall-Kontenut Tiegħek kollu. Jekk qed ikollok problema biex taċċessa l-kont ta' Microsoft tiegħek, jekk jogħġbok żur din il-websajt (https://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=238656).
  • iii. It-Tfal u l-Kontijiet. Billi tirreġistra, inti tiddikjara li jew ilħaqt l-età "maġġorenni" fejn tgħix jew li għandek kunsens validu mingħand il-ġenitur jew il-kustodju legali biex tkun marbut b'dan dawn it-Termini. Jekk ma tafx jekk ilħaqtx l-età maġġorenni fejn toqgħod, jew jekk ma tifhimx din it-Taqsima, jekk jogħġbok toħloqx kont ta' Microsoft qabel ma tistaqsi lill-ġenitur jew lill-kustodju legali għall-kunsens u biex jgħinek. Jekk int il-ġenitur jew il-kustodju ta' minorenni li joħloq kont ta' Microsft, int u l-minorenni taċċettaw u taqblu li tkunu marbutin minn dawn it-Termini u li int responsabbli biex tissorvelja l-minorenni tiegħek fl-użu tal-kont jew is-Servizzi ta' Microsoft, inkluż ix-xiri, irrispettivament minn jekk il-kont tal-minorenni huwiex miftuħ issa jew jinħoloqx aktar tard.
  • iv. Għeluq tal-Kont Tiegħek.
   • 1. Minbarra kwalunkwe dritt li għandek biex tikkanċella, kif speċifikat fit-Taqsima "Politika ta' Rifużjoni" hawn taħt (Taqsima 9(g)), inti tista' tikkanċella Servizzi speċifiċi jew tagħlaq il-kont ta' Microsoft tiegħek fi kwalunkwe ħin, tkun xi tkun ir-raġuni. Biex tagħlaq il-kont tal-Microsoft tiegħek, jekk jogħġbok żur https://go.microsoft.com/fwlink/p/?linkid=618278. Meta inti ssaqsina biex tagħlaq il-kont tal-Microsoft tiegħek, aħna se npoġġuh fi stat sospiż għal 60 jum biss fil-każ li inti tbiddel fehmtek. Wara dak il-perjodu ta' 60 jum, il-kont ta' Microsoft tiegħek jingħalaq. Ara t-Taqsima 4(a)(iv)(2) hawn taħt għal spjegazzjoni ta' x'jiġri meta l-kont ta' Microsoft tiegħek jingħalaq. Id-dħul mill-ġdid matul dak il-perjodu ta' 60 jum jattiva mill-ġdid il-kont ta' Microsoft tiegħek.
   • 2. Jekk il-kont ta' Microsoft tiegħek jingħalaq (minnek jew minna), jiġru ftit affarijiet. L-ewwel nett, id-dritt li tuża l-kont ta' Microsoft biex taċċessa s-Servizzi jieqaf b'mod immedjat. It-tieni nett, aħna se nħassru d-Data jew il-Kontenut Tiegħek assoċjati mal-kont ta' Microsoft tiegħek jew inkella se niddisassoċjawhom minn miegħek u minn mal-kont ta' Microsoft tiegħek (sakemm ma nkunux meħtieġa bil-liġi biex inżommuhom, nirritornawhom, jew nittrasferuhom lilek jew lil parti terza identifikata minnek). Bħala riżultat, int jaf ma tkunx tista' taċċessa l-ebda Servizz (jew il-Kontenut Tiegħek li int ħżint fuq dawk is-Servizzi) li jeħtieġ kont ta' Microsoft. Għandek jkollok pjan ta' backup regolari. It-tielet nett, int tista' titlef l-aċċess għall-prodotti li tkun akkwistajt.
 • b. Kontijiet tax-Xogħol jew tal-Iskola. Tista’ tidħol f’ċerti servizzi ta' Microsoft b’indirizz tal-email tax-xogħol jew tal-iskola. Jekk iseħħ dan, int taqbel li s-sid tad-dominju assoċjat mal-indirizz elettroniku tiegħek ikun jista' jikkontrolla u jamministra l-kont tiegħek, u jaċċessa u jipproċessa d-Data tiegħek, inkluż il-kontenut tal-komunikazzjonijiet u tal-fajls tiegħek, u li Microsoft tkun tista' tinnotifika lis-sid tad-dominju jekk il-kont jew id-Data jiġu kompromessi. Taqbel ukoll li l-użu tiegħek tas-servizzi ta' Microsoft jista' jkun soġġett għall-ftehimiet li Microsoft għandha miegħek jew mal-organizzazzjoni tiegħek u dawn it-Termini jaf ma japplikawx. Jekk diġà għandek kont ta' Microsoft u tuża indirizz tal-email tax-xogħol jew tal-iskola biex taċċessa s-Servizzi koperti b'dawn it-Termini, tista' tintalab taġġorna l-indirizz tal-email assoċjat mal-kont ta' Microsoft tiegħek, sabiex tkun tista' tkompli taċċessa dawn is-Servizzi.
 • c. Tagħmir Addizzjonali/Pjanijiet tad-Dejta. Biex tuża ħafna mis-Servizzi, ikollok bżonn konnessjoni tal-internet u/jew pjan tad-dejta/ċellulari. Inti tista' wkoll bżonn tagħmir addizzjonali, bħal headset, kamera jew mikrofonu. Int responsabbli biex tipprovdi l-konnessjonijiet, il-pjanijiet, u/jew tagħmir kollu meħtieġ biex tuża s-Servizzi u għall-ħlas tal-miżati mitluba mill-fornitur (i) ta' konnessjonijiet tiegħek, pjanijiet u tagħmir. Dawk il-miżati huma b'żieda ma' kwalunkwe miżati inti tħallas magħna għas-Servizzi u aħna mhux se nirrimborżawk għal dawk il-miżati. Iċċekkja mal-fornitur(i) tiegħek biex tiddetermina jekk hemmx xi tariffi bħal dawn li jistgħu japplikaw għalik.
 • d. Notifiki tas-Servizz. Meta jkun hemm xi ħaġa li nkunu rridu ngħidulek dwar Servizz li tuża, nibagħtulek informazzjoni u notifiki tas-Servizz li l-liġi teħtieġna li nipprovdu. Jekk tagħtina l-indirizz tal-email jew in-numru tat-telefown tiegħek, flimkien mal-kont ta' Microsoft tiegħek, inkunu nistgħu nibagħtulek notifiki tas-Servizz permezz ta' email jew SMS (messaġġ fuq il-mowbajl), kif ukoll li nivverifikaw l-identità tiegħek, qabel ma nirreġistraw in-numru tal-mowbajl tiegħek. Nistgħu nibagħtulek ukoll notifiki tas-Servizz permezz ta' mezzi oħra (pereżempju messaġġi meta joħroġ prodott). Jistgħu japplikaw rati ta' dejta jew messaġġi meta tirċievi n-notifiki permezz ta' SMS. Nirrakkomandaw li inti tissorvelja u żżomm l-indirizz tal-email li speċifikajt. Jekk inti ma taċċettax li tirċievi notifiki b'mod elettroniku, għandek tieqaf milli tuża s-Servizzi.
 • e. Appoġġ. Appoġġ għall-klijenti għax xi Servizzi huwa disponibbli fuq https://support.microsoft.com. Inti tista' wkoll tibgħat notifika lil Microsoft billi ssegwi l-proċeduri dettaljati li jinsabu fit-Taqsima tan-notifiki ta' dawn it-Termini. Ċerti Servizzi jistgħu joffru appoġġ separat jew addizzjonali għall-klijenti, soġġett għat-termini disponibbli fuq https://www.microsoft.com/support-service-agreement, sakemm ma jkunx speċifikat mod ieħor. Jista' ma jkunx hemm appoġġ disponibbli għal verżjonijiet ta' previżjoni jew ta' beta ta' karatteristiċi jew Servizzi. Jekk tgħix fl-Ewropa, tista' tirreferi l-ilment tiegħek lill-pjattaforma tas-Solvien tat-Tilwim Onlajn tal-UE; jekk jogħġbok uża MSODR@microsoft.com fuq il-formola tal-ilmenti biss u mhux għal skop ieħor.
 • f. Kif ittemm is-Servizzi tiegħek. Jekk is-Servizzi tiegħek jiġu kkanċellati (minnek jew minna), l-ewwel nett id-dritt tiegħek li taċċessa s-Servizzi jieqaf b'mod immedjat u l-liċenzja tiegħek għas-softwer relatat mas-Servizz tintemm. It-tieni nett, aħna se nħassru d-Data jew il-Kontenut Tiegħek assoċjat mas-Servizz tiegħek jew inkella niddisassoċjawhom minn miegħek u minn mal-kont ta' Microsoft tiegħek (sakemm ma nkunux meħtieġa bil-liġi biex inżommuhom, nirritornawhom, jew nittrasferuhom lilek jew lil parti terza identifikata minnek). Bħala riżultat, int jaf ma tkunx tista' taċċessa l-ebda Servizz (jew il-Kontenut Tiegħek li int ħżint fuq dawk is-Servizzi). Għandek jkollok pjan ta' backup regolari. It-tielet nett, int tista' titlef l-aċċess għall-prodotti li tkun akkwistajt. Jekk int ikkanċellajt il-kont ta' Microsoft tiegħek u ma jkollok l-ebda kont ieħor biex tkun tista' taċċessa s-Servizzi, is-Servizzi tiegħek jistgħu jiġu kkanċellati immedjatament.
Test sħiħ
L-Użu ta' Apps u Servizzi ta' Parti TerzaL-Użu ta' Apps u Servizzi ta' Parti Terza5_usingThird-PartyAppsAndServices
Sommarju

5. L-Użu ta' Apps u Servizzi ta' Parti Terza Is-Servizzi jistgħu jippermettulek taċċessa jew takkwista prodotti, servizzi, siti web, links, kontenut, materjal, logħob, ħiliet, integrazzjonijiet, bots jew applikazzjonijiet minn partijiet terzi indipendenti (kumpaniji jew nies li mhumiex Microsoft) ("Applikazzjonijiet u Servizzi ta' Partijiet Terzi"). Ħafna mis-Servizzi tagħna jgħinuk issib, tagħmel talbiet għal, jew tinteraġixxi ma' Applikazzjonijiet u Servizzi ta' Partijiet Terzi jew jippermettulek tixxerja l-Kontenut jew id-Data Tiegħek, u int tifhem li qed tordna s-Servizzi tagħna biex jipprovdulek Applikazzjonijiet u Servizzi ta' Partijiet Terzi. L-Applikazzjonijiet u s-Servizzi ta' Partijiet Terzi jistgħu jippermettulek taħżen il-Kotenut jew id-Data Tiegħek mal-pubblikatur, mal-fornitur jew mal-operatur tal-Applikazzjonijiet u s-Servizzi ta' Parti Terza. L-Applikazzjonijiet u s-Servizzi ta' Partijiet Terzi jistgħu jippreżentawlek politika ta' privatezza jew jeħtieġu li int taċċetta termini addizzjonali qabel ma tkun tista' tinstalla jew tuża l-Applikazzjoni jew is-Servizz ta' Parti Terza. Ara sezzjoni 13(b) għat-termini addizzjonali għall-applikazzjonijiet miksuba permezz tal-Office Store, l-Xbox Store jew il-Windows Store. Int għandek tirrevedi kwalunkwe termini u politiki ta' privatezza addizzjonali qabel takkwista, tuża, titlob, jew torbot il-Kont ta' Microsoft Tiegħek ma' kwalunkwe Applikazzjoni jew Servizz ta' Parti Terza. Kwalunkwe termini addizzjonali ma jimmodifikawx dawn it-Termini. Il-Microsoft ma tagħtikx liċenzja għal xi proprjetà intellettwali bħala parti minn kwalunkwe Apps u Servizzi ta' Parti Terza. Int taqbel li tassumi r-riskji u r-responsabbiltajiet kollha li jirriżultaw mill-użu tiegħek ta' dawn l-Applikazzjonijiet u s-Servizzi ta' Partijiet Terzi u li Microsoft mhijiex responsabbli għalik jew għal persuni oħra għal informazzjoni jew servizzi pprovduti minn kwalunkwe Applikazzjoni jew Servizz ta' Parti Terza.

Test sħiħ
Servizz ta' DisponibbiltàServizz ta' Disponibbiltà6_serviceAvailability
Sommarju

6. Servizz ta' Disponibbiltà

 • a. Is-Servizzi, l-Apps u s-Servizzi ta' parti Terzi, jew materjali jew prodotti offruti permezz tas-Servizzi jista' jkun disponibbli minn żmien għal żmien, jistgħu jiġu offruti fuq bażi limitata, jew jistgħu jvarjaw skont ir-reġjun jew l-apparat tiegħek. Jekk tibdel il-lokalità assoċjata mal-kont ta' Microsoft tiegħek, int tista' tkun meħtieġ li terġa' takkwista l-prodotti li kienu disponibbli għalik u mħallsa fir-reġjun preċedenti tiegħek.
 • b. Aħna nistinkaw biex iżommu s-Servizzi għaddejjin u jaħdmu; madankollu, is-servizzi kollha onlajn jsofru tfixkil okkażjonali u qtugħ. Fil-każ ta' qtugħ jew interruzzjoni għas-Servizz, temporanjament int jaf ma tkunx tista' tirkupra l-Kontenut Tiegħek. Aħna nirrakomandaw li regolarment tagħmel backup tal-Kontenut u d-Data Tiegħek li int taħżen fuq is-Servizzi jew li taħżen billi tuża l-Applikazzjonijiet u s-Servizzi ta' Partijiet Terzi.
Test sħiħ
Aġġornamenti għall-Servizzi jew Software, u bidliet lil dawn it-TerminiAġġornamenti għall-Servizzi jew Software, u bidliet lil dawn it-Termini7_updatesToTheServicesOrSoftwareAndChangesToTheseTerms
Sommarju

7. Aġġornamenti għall-Servizzi jew Software, u bidliet lil dawn it-Termini.

 • a. Aħna ser jinfurmak jekk għandna l-intenzjoni li nibdlu dawn it-Termini. Aħna nistgħu nibdlu dawn it-Termini jekk ikun meħtieġ minħabba (i) il-liġi applikabbli, inklużi, imma mhux limitati għal, bidla ta' din il-liġi; (ii) parir u/jew ordni ibbażata fuq il-liġi applikabbli; (iii) l-evoluzzjoni tas-Servizzi; (iv) raġunijiet tekniċi; (v) rekwiżiti operattivi; jew (vi) bidla vantaġġuża ta' termini għall-utent. Aħna ser ninfurmak bil-bidla intenzjonata qabel ma din tidħol fis-seħħ, jew permezz tal-user interface, f'messaġġ bl-email, jew permezz ta' mezz ieħor raġonevoli. Aħna ser nagħtuk l-opportunità li tikkanċella s-Servizzi għall-inqas 30 jum qabel il-bidla ssir effettiva. Jużaw is-Servizzi wara li l-bidliet isiru effettivi ifisser li inti taqbel mat-termini l-ġodda. Jekk ma taqbilx mat-termini l-ġodda, għandk tieqaf tuża s-Servizzi u tagħlaq il-kont ta' Microsoft tiegħek, f'konformità mat-Taqsima 4(a)(iv). Aħna espressament nindikawlek dan il-fatt meta ninfurmawk dwar il-bidla maħsuba ta' dawn it-Termini.
 • b. Aħna nistgħu niċċekkjaw awtomatikament il-verżjoni tas-softwer, li hu meħtieġ biex jipprovdi s-Servizzi u nniżżlu aġġornamenti tas-softwer jew nagħmlu bidliet fil-konfigurazzjoni, mingħajr ma nżommulek flus, biex naġġornaw, intejbu, u niżviluppaw iktar is-Servizzi. Inti jista' wkoll tkun meħtieġa biex taġġorna s-softwer sabiex tkompli tuża s-Servizzi. Dawn l-aġġornamenti għandhom ikunu soġġetti għal dawn it-Termini sakemm it-termini addizzjonali jew oħrajn jakkumpanjaw l-aġġornamenti, f'liema każ, japplikaw dawk it-termini l-oħra. Jekk inti tonqos li taċċetta t-termini addizzjonali jew oħra applikabbli għall-aġġornamenti, inti tista' ma tirċevix jew tuża' l-aġġornamenti. Microsoft mhijiex obbligata li tagħmel xi aġġornamenti disponibbli u ma tiggarantixxix li aħna sejrin nappoġġjaw il-verżjoni tas-sistema li għaliha inti xtrajt jew illiċenzjajt is-softwer, l-applikazzjonijiet, kontenut jew prodotti oħra.
 • c. Aħna kontinwament naħdmu biex intejbu s-Servizzi u nistgħu inbidlu s-Servizzi jew inħassru karatteristiċi jew nieqfu nipprovdu aċċess għal App u Servizzi ta' Terzi Persuni f'dan ir-rigward fi kwalunkwe ħin, inkluż, bla limitazzjoni, jekk ftehimiet tagħna ma' partijiet terzi ma jibqgħux jippermettulna li nagħmlu l-materjal tagħhom disponibbli, jekk ma jibqax possibbli għalina li nipprovduh, l-avvanzi tat-teknoloġija, jew jekk ir-rispons tal-klijent jindika li hija meħtieġa bidla. Aħna se navżawk bil-quddiem jekk xi bidla fis-Servizzi tkun se tikkawża li inti titlef l-aċċess għall-Kontenut Tiegħek. Għal Servizzi bi ħlas, aħna se navżawk ukoll bil-quddiem dwar bidliet materjali lis-Servizzi. Ħlief sal-grad meħtieġ mil-liġi applikabbli, aħna m’għandna l-ebda obbligu li nipprovdu re-download jew sostituzzjoni ta’ kwalunkwe materjal, Prodotti Diġitali (definiti f’sezzjoni 13(k)) jew l-applikazzjonijiet li jkunu nxtraw qabel. Jekk nikkanċellaw Servizz imħallas, aħna nagħtuk rifużjoni fuq bażi prorata tal-ammont ta' pagamenti li inti għamilt li jikkorrispondu għall-porzjon ta' dak id-dritt tas-Servizz li jibqa' qabel il-kanċellazzjoni.
 • d. Sabiex tkun tista' tuża materjal protett bil-ġestjoni tad-drittijiet diġitali (DRM), bħal xi mużika, logħob, films, kotba u iktar, is-softwer tad-DRM awtomatikament jista' jikkuntattja server tad-drittijiet onlajn u jniżżel u jinstalla l-aġġornamenti tad-DRM.
Test sħiħ
Liċenzja tas-SoftwerLiċenzja tas-Softwer8_softwareLicense
Sommarju

8. Liċenzja tas-Software. Sakemm ma jkunx akkumpanjat minn ftehim tal-liċenzja ta' Microsoft separat (pereżempju, jekk int tkun qed tuża applikazzjoni ta' Microsoft li tkun inkluża ma' u parti minn Windowds, it-Termini tal-Liċenzja ta' Softwer ta' Microsoft għas-Sistema Operattiva ta' Windows tirregola dan is-softwer), kwalunkwe softwer ipprovdut minna għalik bħala parti mis-Servizzi huwa soġġett għal dawn it-Termini. Unless accompanied by a separate Microsoft license agreement (for example, if you are using a Microsoft application that is included with and a part of Windows, then the Microsoft Software License Terms for the Windows Operating System govern such software), any software provided by us to you as part of the Services is subject to these Terms. Applikazzjonijiet li jinkisbu permezz tal-Office Store, il-Windows Store u l-Xbox Store huma soġġetti għat-taqsima 13(b)(i) hawn taħt.

 • a. Jekk inti tikkonforma ma' dawn it-Termini, aħna nagħtuk id-dritt li tinstalla u li tuża kopja waħda tas-softwer għal kull mezz fuq bażi dinjija għall-użu minn persuna waħda biss kull darba bħala parti mill-użu tiegħek tas-Servizzi. Għal ċertu tagħmir, dan is-softwer jista' jkun installat minn qabel għall-użu personali u mhux kummerċjali tiegħek tas-Servizzi. Is-softwer jew websajt li hija parti mis-Servizzi jista' tinkludi kodiċi ta' parti terza. Kwalunkwe skripts ta' parti terzi jew il-kodiċi, marbutin ma' jew referenzjati mis-softwer jew websajt, huma liċenzjati lilek mill-partijiet terzi li stess bħal kodiċi, mhux minn Microsoft. L-avviżi, jekk ikun hemm, għall-kodiċi tal-parti terza jiġu inklużi għall-informazzjoni tiegħek biss.
 • b. Is-softwer huwa lliċenzjat, mhux mibjugħ, u l-Microsoft tirriserva d-drittijiet kollha għas-software mhux espressament mogħtija minn Microsoft taħt dawn it-Termini. Il-liċenzja ma' tagħti l-ebda dritt li, u int ma tistax, b'mod illegali:
  • i. tevita jew taqbeż xi miżuri ta' protezzjoni teknoloġiċi fi jew li għandhom x'jaqsmu mal-softwer jew is-Servizzi;
  • ii. iżżarma, tiddikompila, tiddekodifika, tiħakkja, emulazzjoni, tisfrutta jew tagħmel reverse engineering ta' kwalunkwe softwer jew aspett ieħor tas-Servizzi li hija inkluża fi jew aċċessibbli permezz tas-Servizzi, ħlief u biss sal-punt li l-liġi tal-awtur applikabbli espressament permessi li jagħmlu dan;
  • iii. Tissepara komponenti tas-softwer jew is-Servizzi għall-użu fuq apparati differenti;
  • iv. tippubblika, tikkopja, tikri, tbigħ, tesporta, timporta, tqassam, jew tislef is-softwer jew is-Servizzi, sakemm il-Microsoft tawtorizza espressament biex tagħmel hekk;
  • v. tittrasferixxi s-softwer, kwalunkwe liċenzi ta' softwer, jew xi drittijiet għall-aċċess jew użu tas-Servizzi;
  • vi. tuża s-Servizzi bl-ebda mod mhux awtorizzat li jista' jinterferixxi ma' xi ħadd ieħor użu minnhom jew jiksbu aċċess għal kwalunkwe servizz, data, kont, jew netwerk;
  • vii. tippermetti l-aċċess għas-Servizzi jew timmodifika kwalunkwe tagħmir tal-Microsoft awtorizzata (eż. Xbox One, Xbox 360, Microsoft Surface, eċċ) mill-applikazzjonijiet mhux awtorizzati ta' parti terza.
Test sħiħ
Termini ta' PagamentTermini ta' Pagament9_paymentTerms
Sommarju

9. Termini ta' Pagament. Jekk inti tixtri Servizz, allura dawn it-termini ta' ħlas japplikaw għax-xiri tiegħek u inti jaqblu magħhom.

 • a. Imposti. Jekk ikun hemm ħlas assoċjat ma' porzjon ta' Servizzi, inti taqbel li tħallas dak ħlas. Il-prezz iddikjarat għas-Servizzi jinkludi taxxi kollha applikabbli, sakemm ma jiġix iddikjarat mod ieħor. Inti unikament responsabbli għall-ħlas tat-tali taxxi jew imposti oħra. It-taxxi huma kkalkulati bbażati fuq il-post tiegħek fil-ħin li l-kont tal-Microsoft tiegħek kien irreġistrat, sakemm ma jiġix iddikjarat mod ieħor. Wara li nkunu avżajnik li ma nkunux irċevejna pagament sħiħ fil-ħin mingħandek, nistgħu nissospendu jew nikkanċellaw is-Servizzi, jekk ma tħallasx il-pagament sħiħ fiż-żmien rilevanti. Is-sospensjoni jew il-kanċellazzjoni tas-Servizzi għax ma jkunx sar il-ħlas jistgħu jirriżultaw fit-telf tal-aċċess u l-użu tal-kont tiegħek u l-kontenut tiegħu. Meta taqbad mal-Internet permezz ta' netwerk korporattiv jew privat ieħor li jaħbilek il-post tiegħek, jista' jikkawża spejjeż li jkunu differenti minn dawk murija għall-post attwali tiegħek. Skont il-post fejn toqgħod, xi transazzjonijiet jistgħu jkunu jeħtieġu l-qlib ta’ munita barranija skont ir-rati tal-kambju, jew li jiġu pproċessati f’pajjiż ieħor. Il-bank tiegħek jista’ jiċċarġjak tariffi addizzjonali għal dawk is-servizzi meta tuża debit jew credit card. Jekk jogħġbok ikkuntattja l-bank tiegħek għad-dettalji.
 • b. Il-Kont tal-Billing tiegħek. Biex tħallas l-ispejjeż għas-Servizz, inti tiġi mistoqsi biex jipprovdi metodu ta' ħlas fil-ħin li inti tiffirma up għal dak Service. Tista' taċċessa u tbiddel l-informazzjoni tal-fatturar u l-metodu tal-pagament fuq il-websajt tal-ġestjoni tal-kont ta' Microsoftu għal Skype billi tidħol fil-portal tal-kont tiegħek fuq https://skype.com/go/myaccountm. Barra minn hekk, inti taqbel li tippermetti lil Microsoft tuża kwalunkwe informazzjoni tal-kont aġġornata dwar il-metodu tal-ħlas magħżul tiegħek ipprovdut mill-bank tal-ħruġ tiegħek jew in-netwerk ta' pagament applikabbli. Int taqbel li taġġorna minnufih il-kont tiegħek u informazzjoni oħra, li tinkludi l-indirizz tiegħek tal-email u d-dettalji tal-metodu ta’ pagament, biex aħna nkunu nistgħu nipproċessaw it-transazzjonijiet tiegħek u nikkuntattjawk skont il-bżonn fir-rigward tat-transazzjonijiet tiegħek. Jekk inti tgħidilna li tieqaf tuża metodu ta' pagament tiegħek u ma ttiniex metodu ta' ħlas ieħor wara l-avviż tagħna lilek biex tagħmel hekk fi żmien xieraq, aħna nistgħu nissospendu jew nikkanċellaw is-Servizz imħallas tiegħek għal kawża ġusta. Bidliet li saru lill-kont tal-billing tiegħek mhux se jaffettwa ħlasijiet li aħna nissottomettu lill-kont tal-billing tiegħek qabel ma nistgħu raġonevolment naġixxu fuq il-bidliet tiegħek għall-kont tal-billing tiegħek.
 • c. Billing. Meta tipprovdi lil Microsoft b'metodu ta' ħlas, inti (i) tiddikjara li inti awtorizzat biex tuża l-metodu ta' ħlas li pprovdejt u li kwalunkwe informazzjoni dwar il-ħlas li pprovdejt hija vera u preċiża; (ii) tawtorizza lil Microsoft biex titolbok ħlas għas-Servizzi jew tal-kontenut disponibbli billi tuża l-metodu tal-pagament tiegħek; u (iii) tawtorizza lil Microsoft biex iżżommlok il-flus għal kwalunkwe karatteristika bi ħlas tas-Servizzi li tagħżel li tuża jew li tirreġistra għalihom waqt li jkunu fis-seħħ dawn it-Termini. Kif speċifikat, nistgħu inti kont (a) bil-quddiem; (B) fil-ħin tax-xiri; (C) ftit wara x-xiri; jew (d) fuq bażi rikorrenti għas-Servizzi ta' abbonament. Barra minn hekk, aħna nistgħu niċċarġjawk sal-ammont li inti tkun approvajt, u se navżawk bil-quddiem dwar kwalunkwe bidla fl-ammont li jkun se jiġi ċċarġjat għas-Servizzi ta’ abbonament rikorrenti u, f’każ ta’ bidla fil-prezz, nagħtuk l-opportunità li tikkanċella s-Servizzi qabel jinbidel il-prezz. Aħna nistgħu niċċarġjawk fl-istess ħin għal iktar minn wieħed mill-perjodi tal-fatturazzjoni tiegħek ta' qabel għall-ammonti li ma kinux ġew ipproċessati qabel.
 • d. Ħlasijiet rikorrenti. Meta tixtri s-Servizzi fuq bażi ta' abbonament (eż. kull xahar, kull 3 xhur jew kull sena), taqbel li tkun qed tawtorizza pagamenti rikorrenti u l-pagamenti jsiru lil Microsoft permezz tal-metodu u f'intervalli rikorrenti li tkun qbilt magħhom, sakemm l-abbonament jitwaqqaf minnek jew minn Microsoft. Jekk int tawtorizza pagamenti rikorrenti, int tkun qed tawtorizza lil Microsoft biex taħżen l-istrument tal-pagament tiegħek u tipproċessa dawn il-pagamenti jew bħala debiti elettroniċi jew trasferimenti ta' fondi, jew bħala abbozzi elettroniċi mill-kont indikat tiegħek (għal Automated Clearing House jew pagamenti simili), jew bħala tariffi għall-kont indikat tiegħek (għal pagamenti bil-karta tal-kreditu jew pagamanti simili) (kollettivament, "Pagamenti Elettroniċi"). Il-ħlasijiet tal-abbonamenti ġeneralment jiġu ċċarġjati qabel il-perjodu tal-abbonament applikabbli. Jekk xi pagament jintbagħat lura mhux imħallas jew jekk xi karta tal-kreditu jew tranżazzjoni simili tiġi rrifjutata jew miċħuda, Microsoft jew il-fornituri tas-servizzi tagħha għandhom id-dritt jiġbru kwalunkwe oġġett ta' ritorn applikabbli, ta' rifjut jew fondi insuffiċjenti u jipproċessaw kwalunkwe pagament bħal dan bħala Pagament Elettroniku.
 • e. Tiġdid awtomatiku. Jekk it-tiġdid awtomatiku huwa permess f'pajjiżek, tista' tagħżel li s-Servizzi jiġġeddu awtomatikament fit-tmiem ta' perjodu ta' servizz stabbilit. Aħna nfakkruk permezz ta' email, jew b'mod raġjonevoli ieħor, qabel inġeddu s-Servizzi għal perjodu ieħor u navżawk jekk ikunx hemm bidliet fil-prezzijiet, f'konformità mat-Taqsima 9(k). Ġaladarba aħna nkunu fakkarniek li inti għażilt li ġġedded is-Servizzi awtomatikament, aħna nistgħu nġeddu awtomatikament is-Servizzi tiegħek fit-tmiem tal-perjodu kurrenti tas-servizz u niċċarġjawk il-prezz kurrenti attwali għall-perjodu ta’ tiġdid, ħlief jekk inti tkun għażilt li tikkanċella s-Servizz kif deskritt hawn taħt. Aħna se nfakkruk ukoll li aħna se nibagħtulek il-kont bil-metodu tiegħek ta' ħlas magħżul għat-tiġdid tas-Servizzi, jekk kienx fuq il-fajl fid-data tiġdid jew pprovduta aktar tard. Aħna se nipprovduk ukoll b'istruzzjonijiet dwar kif inti tista' tikkanċella s-Servizzi. Trid tikkanċella s-Servizzi qabel id-data tat-tiġdid biex tevita li tiġi ċċarġjat għat-tiġdid. Is-servizzi ta' abbonamenti jistgħu jiġu kkanċellati mill-paġna tas-servizzi u l-abbonamenti tal-kont ta' Microsoft tiegħek, jew billi tikkuntattja s-servizz tal-konsumatur kif deskritt fit-Taqsima 4(e).
 • f. Dikjarazzjoni Onlajn u Żbalji. Il-Microsoft se tipprovdilek dikjarazzjoni tal-kontijiet online fuq il- websajt tal-immaniġġjar tal-kont tal-Microsoft, Fejn inti tista' tara u tistampa d-dikjarazzjoni tiegħek. Għal Skype, tista' taċċessa d-dikjarazzjoni onlajn tiegħek billi tidħol fil-kont tiegħek fuq www.skype.com. Dan hija l-unika dikjarazzjoni tal-kontijiet li nipprovdu. Invoice bil-VAT jista’ jsir disponibbli, skont is-Servizz u l-pajjiż. Jekk nagħmlu żball fuq il-kont tiegħek, aħna ser nikkoreġuh minnufih wara li inti tgħidilna (jew aħna nindunaw biha) u aħna ninvestigaw iċ-ċarġ. Aħna nirrakkomandaw li inti tgħidilna fi żmien 120 jum wara li jidher żball ovvju għall-ewwel darba fuq il-kont tiegħek, għax ikun iktar faċli għalina li nsolvu l-problema matul dak il-perjodu. Tista' tindirizza t-talbiet tiegħek għal dawn l-iskopijiet lis-servizz tal-appoġġ għall-konsumaturi, kif indikat fit-Taqsima 4(e).
 • g. Politika ta' Rifużjoni. Inti se tkun intitolat għal perjodu ta’ kanċellazzjoni (a "Perjodu ta' Rtirar") ta’ erbatax (14)-il jum mill-jum minn meta tkun xtrajt is-servizz, kemm jekk ikollok kif ukoll jekk ma jkollokx raġuni. Jekk is-Servizz ikun twassal parzjalment fil-ħin tal-kanċellazzjoni, tikseb rifużjoni prorata. Tirrikonoxxi li l-Perjodu ta' Rtirar jispiċċa fil-ħin meta s-Servizz jitwassallek kollu, imbagħad ix-xirja tiegħek ma tistax tiġi rimborżata. Meta tixtri kontenut diġitali mingħandna, tieqaf milli jkollok id-dritt li tikkanċella mill-mument meta tibda t-tniżżil. Sakemm ma jkunx previst mod ieħor mil-liġi jew minn offerta Service partikolari, ix-xiri kollu huwa finali u mhux rimborżabbli. Għas-Servizzi kollha minbarra l-iSkype, informazzjoni u direzzjonijiet dwar kif tikkanċella Servizz u titlob rifużjoni bl-użu tal-Formola ta' Irtirar tagħna, jekk inti intitolat għal rifużjoni, huwa pprovdut fuq il-websajt tal-immaniġġjar tal-kont tal-Microsoft. Għal Skype, jekk jogħġbok imla l-formola ta' rtirar bl-użu tal-informazzjoni pprovduta hawn. Jekk inti temmen li l-Microsoft iċċarġjatek bi żball, għandek tikkuntattja lil Microsoft u aħna se ninvestigaw iċ-ċarġ. Jekk aħna noħorġu rifużjoni jew kreditu, aħna taħt l-ebda obbligu li joħroġ l-istess jew simili ta' rimborż fil-futur. Din il-politika ta' rifużjoni ma jaffettwax kull dritt taħt il-liġi applikabbli. Għal iktar informazzjoni dwar ir-rimborż, jekk jogħġbok żur is-suġġett tal-għajnuna tagħna fuq .
 • h. Kif Ittemm is-Servizzi. Tista' tikkanċella s-Servizzi mill-paġna tal-ġestjoni tas-servizzi u l-abbonamenti fil-kont ta' Microsoft tiegħek, jew billi tikkuntattja lis-servizz tal-konsumatur, kif deskritt fit-Taqsima 4(e). Għandek terġa' tirreferi għall-offerta li tiddeskrivi s-Servizzi peress (i) li jaf ma tirċevix rimborż fil-ħin tal-kanċellazzjoni; (ii) tkun obbligat tħallas il-ħlasijiet tal-kanċellazzjoni; (iii) tkun obbligat tħallas il-ħlasijiet kollha li jkunu saru fuq il-kont tal-fatturazzjoni tiegħek għas-Servizzi qabel id-data tal-kanċellazzjoni; u (iv) tista' titlef l-użu u l-aċċess għall-kont tiegħek meta tikkanċella s-Servizzi. Aħna se nipproċessaw id-Data tiegħek kif deskritt hawn fuq fit-taqsima 4. Jekk int tikkanċella, is-Servizzi tiegħek jintemmu fit-tmiem tal-perjodu attwali tas-Servizz jew, jekk aħna nibagħtu kont lill-kont tiegħek fuq bażi perjodika, fit-tmiem tal-perjodu li fih ikkanċellajt.
 • i. Offerti ta' Perjodu ta' Prova. Jekk inti qed tieħu sehem f'xi perjodu ta' offerta ta' prova, inti trid tikkanċella s-Servizz (i) prova mill-aħħar tal-perjodu ta' prova li tevita teħel spejjeż ġodda, sakemm aħna navżawk mod ieħor. Jekk inti ma tikkanċellax is-Servizz(i) sal-aħħar tal-perjodu ta' prova, aħna nistgħu nitolbuk għas-Servizz(i) fil-prezz notifikat lilek qabel it-tmiem tal-perjodu ta' prova.
 • j. Offerti Promozzjonali. Minn żmien għal żmien, il-Microsoft tista' toffru Servizzi għal perjodu bi prova li matulu l-Microsoft mhux se tiċċarġjak tas-Servizzi. Microsoft għandha dritt li titolbok ħlas għal dawn is-Servizzi (bir-rata normali) jekk tikser it-termini u l-kundizzjonijiet tal-offerta.
 • k. Bidliet fil-Prezz. Jekk ikun hemm terminu u prezz fiss għall-offerta tas-Servizz tiegħek, dak il-prezz se jibqa' fis-seħħ għat-terminu. Ikollok bżonn li taqbel li kwalunkwe offerta ġdida u l-prezz jekk inti tixtieq li tkompli s-Servizzi. Jekk is-Servizzi tiegħek qegħdin fuq bażi perjodika (pereżempju, kull xahar), mingħajr tul ta' żmien speċifiku, u din ma tkun offerta ta' prova, aħna nistgħu nibdlu l-prezz tas-Servizzi jekk inżidu karatteristiċi ġodda jew imtejba tas-Servizz, sa fejn l-ispejjeż tal-provvediment tas-Servizz ikunu żdied b'mod li jikkorrispondi ma' dan, jew bħala tweġiba għal bidliet fis-suq (pereżempju, minħabba l-kost lavorattiv, fluttwazzjonijiet fil-munita, bidliet fit-taxxi/fir-regolamenti, inflazzjonijiet, spejjeż ta' liċenzji, spejjeż ta' infrastruttura u amministrattivi). Aħna se ninfurmawk mill-inqas 30 ġurnata qabel il-bidla fil-prezz issir effettiva. Int se jkollok l-opportunità li tikkanċella s-Servizzi qabel ma jinbidel il-prezz skont it-Taqsima 9(h) t'hawn fuq. Meta aħna ninnotifikawk bil-bidla fil-prezz, aħna ser ninfurmawk ukoll li l-prezz il-ġdid se jsir effettiv jekk inti ma tikkanċellax s-Servizzi.
 • l. Ħlasijiet Lilek. Jekk aħna għandna nagħtuk xi ħlas, imbagħad inti taqbel li fil-ħin u b'mod preċiż tagħtina xi informazzjoni li għandna bżonn li tikseb dak il-pagament lilek. Inti responsabbli għal kwalunkwe taxxi u imposti li inti jista' jġarrab bħala riżultat ta' dan il-ħlas lilek. Għandek ukoll tikkonforma ma' kull kundizzjoni oħra li aħna npoġġu fuq id-dritt tiegħek għal kwalunkwe ħlas. Jekk inti tirċievi pagament bi żball, aħna nistgħu nirriversjaw jew nitolbu ritorn tal-ħlas. Inti taqbel li tikkoopera magħna fl-isforzi tagħna biex tagħmel dan. Aħna nistgħu wkoll innaqqsu l-pagament lilek mingħajr avviż ta aġġustament għal kull ħlas żejjed preċedenti.
 • m. Ħlasijiet tard. Fil-każ ta' ħlasijiet tard, inti trid tħallas għall-ispejjeż raġonevoli aħna jġarrbu biex jiġbru xi ammonti dovuti passat inklużi miżati avukati u ħlasijiet oħra legali u spejjeż, kif permess bil-liġi u r-regolamenti. Nistgħu nissospendu jew nikkanċellaw is-Servizzi tiegħek jekk tonqos milli tħallas il-prezz kollu fil-ħin wara li nibagħtulek tfakkira - bit-theddida ta' sospensjoni u/jew il-kanċellazzjoni tas-Servizzi - biex tħallas fi żmien adegwat Tista' tiġi evitata sospensjoni jew kanċellazzjoni jekk inti tagħmel il-pagament meħtieġa fiż-żmien xieraq stipulat fit-tifkira. Proċedura differenti ser tapplika jekk l-ammont nieqes huwa marġinali. Ammonti nieqes taħt it-2 fil-mija tal-valur totali tal-fattura dejjem se jitqies marġinali. Is-sospensjoni jew il-kanċellazzjoni tas-Servizzi għan-nuqqas ta' ħlas tista' tirriżulta fit-telf tal-aċċess għall-kont tiegħek tal-Microsoft.
 • n. Gift Cards. Il-Fidwa u l-użu ta' gift Cards (minbarra Gift cards tal-iSkype) huma rregolati mill- Microsoft Gift Termini Card u Kundizzjonijiet. Informazzjoni dwar Gift cards tal-iSkype hija disponibbli fuq il-paġna tal-għajnuna Skype.
 • o. Metodu ta' Ħlas ta' Kont tal-Bank. Tista' tirreġistra kont bankarju eliġibbli bil-kont ta' Microsoft tiegħek biex tużah bħala metodu ta' ħlas. Il-kontijiet bankarji eliġibbli jinkludu kontijiet miżmuma f'istituzzjoni finanzjarja li kapaċi tirċievi entrati ta' debitu dirett (eż., a Istituzzjoni finanzjarja bbażata fl-Istati Uniti li tappoġġja entrati ta' clearing house awtomatizzat ("ACH"), istituzzjoni finanzjarja Ewropea li tappoġġja ż-Żona Unika ta' Pagamenti bl-Ewro ("SEPA") jew "iDEAL" fin-Netherlands). It-termini li qbilt magħhom meta żidt il-kont bankarju bħala metodu ta' ħlas fil-kont ta' Microsoft tiegħek (eż. "il-mandat" filkaż tas-SEPA) japplikaw ukoll. Tirrappreżenta u tiggarantixxi li l-kont bankarju tiegħek huwa f'ismek jew li inti awtorizzat tirreġistra u tuża dan il-kont bankarju bħala metodu ta' ħlas. Meta tirreġistra jew tagħżel il-kont bankarju tiegħek bħala l-metodu tal-ħlas tiegħek, inti tkun qed tawtorizza lil Microsoft (jew lill-aġent tagħha) biex tibda debitu wieħed jew iktar għall-ammont totali tax-xirja jew tal-ħlas tal-abbonament tiegħek (f'konformità mat-termini tas-servizz tal-abbonament tiegħek) mill-kont bankarju tiegħek (u jekk ikun meħtieġ, tibda kreditu wieħed jew iktar fil-kont bankarju tiegħek biex tikkoreġi żbalji, toħroġ rimborż jew għal skop simili) u tawtorizza l-istituzzjoni finanzjarja li għandha l-kont bankarju tiegħek biex tnaqqas dawn id-debiti jew taċċetta dawn il-krediti. Tifhem li din l-awtorizzazzjoni tibqa' bis-sħiħ fis-seħħ u effettiva sakemm tneħħi l-informazzjoni tal-kont bankarju tiegħek mill-kont ta' Microsoft tiegħek. Ikkuntattja lill-appoġġ għall-konsumaturi kif deskritt hawn fuq fit-Taqsima 4(e) kemm jista' jkun malajr jekk temmen li ġejt mitlub tħallas bi żball. Il-liġijiet applikabbli f'pajjiżek jistgħu jillimitaw ir-responsabbiltà tiegħek ukoll għal xi tranżazzjonijiet frawdolenti, żbaljati jew mhux awtorizzati mill-kont bankarju tiegħek. Meta tirreġistra jew tagħżel kont bankarju bħala l-metodu tal-ħlas tiegħek, tirrikonoxxi li qrajt, fhimt u qbilt ma' dawn it-Termini.
Test sħiħ
Entità Kontraenti, Għażla tal-Liġi, u Post Fejn Jiġi Riżolt it-TilwimEntità Kontraenti, Għażla tal-Liġi, u Post Fejn Jiġi Riżolt it-Tilwim10_11_contractingEntityChoiceOfLaw
Sommarju

10. Entità Kontraenti, Għażla tal-Liġi, u Post Fejn Jiġi Riżolt it-Tilwim.

 • a. Għal Servizzi tal-marka Skype. Għall-użu ta' softwer u Servizzi bil-marka ta' Skype tal-konsumaturi mingħajr ħlas jew bil-ħlas, int qed tidħol f'kuntratt ma', u r-referenzi kollha għal "Microsoft" f'dawn it-Termini jfissru, Skype Communications S.à.r.l, 23 – 29 Rives de Clausen, L-2165 Il-Lussemburgu. Dawn it-Termini għandhom jiġu rregolati u interpretati f'konformità mal-liġijiet tal-Lussemburgu, iżda jekk tgħix fl-Ewropa, dan m'għandux iċaħħdek mill-protezzjonijiet obbligatorji tal-konsumaturi, skont il-liġi tal-pajjiż li fih nindirizzaw is-Servizzi tiegħek, fejn għandek ir-residenza abitwali tiegħek.
 • b. Għas-Servizzi l-oħrajn kollha. Jekk qed tgħix fl-(jew, jekk għandek negozju, il-post prinċipali fejn jinsab in-negozju tiegħek) Ewropa, u qed tuża Servizzi mingħajr ħlas jew bi ħlas, inti qed tikkuntratta ma' Microsoft Ireland Operations Limited, One Microsoft Place, South County Business Park, Leopardstown, Dublin 18, Ireland (irreġistrata fil-Companies Registration Office (Uffiċċju tar-Reġistrazzjoni tal-Kumpaniji) fl-Irlanda bin-numru 256796, numru tar-reġistrazzjoni tal-VAT: IE 8256796 U, b'indirizz reġistrat ta' 70 Sir John Rogerson’s Quay, Dublin 2, Ireland). Il-liġijiet tal-Irlanda jirregolaw il-pretensjonijiet kollha relatati ma' Servizzi mingħajr ħlas u dawk imħallsa, iżda ma għandhomx iċaħħduk mill-protezzjonijiet mandatorji għall-konsumaturi skont il-liġi tal-pajjiż li lejh nidderieġu s-Servizzi tiegħek fejn inti għandek ir-residenza abitwali tiegħek (jew, jekk negozju, fejn jinsab il-post prinċipali tan-negozju tiegħek). Fir-rigward tal-ġurisdizzjoni, inti u Microsoft taqblu li tagħżlu l-qrati tal-pajjiż li lejh nidderieġu s-Servizzi tiegħek fejn inti għandek ir-residenza abitwali tiegħek (jew, jekk negozju, fejn jinsab il-post prinċipali tan-negozju tiegħek) għat-tilwim kollu li jirriżulta minn jew li huwa relatat ma' dawn it-Termini, jew inkella, inti tista' tagħżel il-qorti responsabbli fl-Irlanda.
Test sħiħ
GaranzijiGaranziji12_Warranties
Sommarju

11. Garanziji. Jekk inti konsumatur, għandek ċerti drittijiet skont il-liġi. Dawn id-drittijiet jinkludu obbligu fuq Microsoft li jipprovdu s-Servizzi li jużaw attenzjoni raġonevoli u sengħa. Xejn minn dawn it-termini m'huma maħsuba biex jillimitaw jew jeskludu r-responsabbiltà tagħna għal kwalunkwe ksur minn Microsoft ta' dan. GĦAJR F'KAŻIJIET LI FIHOM  GĦANDNA DIFETTI MOĦBIJA F'MALA FEDE JEW DIFETTI GĦAMLU L-UŻU TAS-SERVIZZI IMPOSSIBBLI, U ĦLIEF GĦAL PRODOTTI IMĦALLSA BL-iSKYPE, NIPPROVDU S-SERVIZZI "KIF INHUMA," "BID-DIFETTI KOLLHA" U "KIF DISPONIBBLI." AĦNA MA NIGGARANTIXXUX IL-PREĊIŻJONI JEW IL-PUNTWALITÀ TAS-SERVIZZI. INTI TIRRIKONOXXI U TAQBEL LI S-SISTEMI TAL-KOMPJUTER U TAT-TELEKOMUNIKAZZJONIJIET MHUMIEX BLA ĦSARA U LI L-PERIJODI TA' WAQFIEN OKKAŻJONALI JSEĦĦU. MA NISTGĦUX NIGGARANTIXXU LI S-SERVIZZI MHUX SER IKUNU INTERROTTI, FIL-ĦIN, SIGURI JEW MINGĦAJR ŻBALJI. AĦNA U L-AFFILJATI TAGĦNA, BEJJIEGĦA, DISTRIBUTURI U L-BEJJIEGĦA MA NAGĦTU L-EBDA GARANZIJA KONTRATTWALI JEW KUNDIZZJONIJIET. INTI GĦANDEK IL-GARANZIJI KOLLHA OBBLIGATORJA PREVISTI MIL-LIĠI, IŻDA MA NAGĦTUX GARANZIJI OĦRA. NESKLUDU KULL GARANZIJA OBBLIGATORJA IMPLIĊITA, INKLUŻI DAWK TA' MERKANTABILITÀ, KONDIZZJONI GĦAL GĦAN PARTIKOLARI, SFORZ TA' XOGĦOL BL-IDEJN, U MHUX KSUR SAL-LIMITU MASSIMU PERMESS MILL-LIĠI APPLIKABBLI.

Test sħiħ
Limitazzjoni tar-ResponsabbiltàLimitazzjoni tar-Responsabbiltà13_limitationOfLiability
Sommarju

12. Limitazzjoni tar-Responsabbiltà.

 • a. Il-Microsoft ma tkunx responsabbli għal Kontenut Tiegħek, materjal, jew materjal ieħor ta' parti terza, inklużi links għal websajts ta' parti terza, u attivitajiet ipprovduti mill-utenti. Tali kontenut u l-attivitajiet huma la attribwibbli għal Microsoft u lanqas ma jirrappreżentaw l-opinjoni tal-Microsoft.
 • b. Microsoft għandha tkun responsabbli biss jekk l-obbligi materjali tal-Ftehim ikunu ġew miksura, jew jekk ikun meħtieġ mod ieħor mil-liġi applikabbli.
 • c. Il-Microsoft, l-aġenti vikarjużi tagħha u/jew ir-rappreżentanti legali tagħha m'għandhomx ikunu responsabbli għal kwalunkwe ħsara indiretta, inkluż telf finanzjarju, bħal telf ta' profitt, sakemm il-Microsoft, l-aġenti vikarjużi tagħha u/jew ir-rappreżentant ġuridiku tagħha jkunu mill-inqas aġixxew b'negliġenza serja jew skorrettezzi apposta.
 • d. Kwalunkwe responsabbilità no-fault statutorja ta’ Microsoft, li tinkludi responsabbiltà statutorja għal ksur ta’ garanzija, se tkompli għaddejja mingħajr ma tiġi affettwata mil-limitazzjoni tar-responsabbiltà. L-istess għandu japplika għal responsabbiltà tal-Microsoft, l-aġenti vikarjużi tagħha u/jew ir-rappreżentanti legali tagħha fil-każ ta' frodi jew negliġenza tagħhom li jirriżultaw f'korriment personali jew mewt.
 • e. Il-Microsoft mhijiex responsabbli jew responsabbli għal kwalunkwe nuqqas li jitwettaq jew dewmien fit-twettiq tal-obbligi tagħha taħt dawn it-Termini sal-punt li l-falliment jew dewmien huwa kkawżat minn ċirkostanzi lil hinn mill-kontroll raġonevoli tal-Microsoft (bħal kwistjonijiet ta' xogħol, atti ta' Alla, gwerra jew attività terroristika , ħsara malizzjużi, inċidenti jew il-konformità ma' kwalunkwe liġi applikabbli jew ordni tal-gvern). Il-Microsoft se tagħmel ħilitha biex timminimizza l-effetti ta' kwalunkwe minn dawn l-avvenimenti u biex iwettqu l-obbligi li mhumiex affettwati.
Test sħiħ
Termini ta' servizz speċifikuTermini ta' servizz speċifiku14_service-SpecificTerms
Sommarju

13. Termini ta' servizz speċifiku. It-termini qabel u wara it-taqsima 13 japplikaw b'mod ġenerali għas-Servizzi kollha. Din is-sezzjoni fiha termini speċifiċi ta' servizz li huma b'żieda mat-termini ġenerali. Dawn it-termini speċifikati għas-servizz jirregolaw jekk ikun hemm xi kunflitt mat-termini ġenerali.

Test sħiħ
Xbox Live u Microsoft Studios Logħob u ApplikazzjonijietXbox Live u Microsoft Studios Logħob u Applikazzjonijiet14a_XboxLive
Sommarju
 • a. Xbox Live u Microsoft Studios Logħob u Applikazzjonijiet.
  • i. Użu Personali Mhux Kummerċjali. Xbox Live, Logħob għall-Windows Live u Microsoft Studios logħob, applikazzjonijiet, servizzi u kontenut ipprovduti minn Microsoft (kollettivament, is-"Servizzi Xbox") Huma biss għall-użu personali u mhux kummerċjali tiegħek.
  • ii. Servizzi ta' Xbox Meta int tirreġistra ma' Xbox Live u/jew tirċievi Servizzi ta' Xbox, informazzjoni dwar il-game play, l-attivitajiet u l-użu tiegħek ta' logħob u Servizzi ta' Xbox se tiġi intraċċata u maqsuma ma' żviluppaturi ta' logħob ta' partijiet terzi applikabbli biex iħaddmu l-logħob tagħhom u jipprovdu s-Servizzi ta' Xbox. Jekk tagħżel li tillinkja l-kont tiegħek ta’ Microsoft Xbox Services mal-kont tiegħek fuq servizz li mhuwiex ta’ Microsoft (pereżempju, pubblikatur ta’ logħba li mhijiex ta’ Microsoft ta’ Apps u Servizzi ta’ Terza Parti), inti taqbel li: (a) Microsoft tista’ taqsam informazzjoni limitata dwar il-kont (li tinkludi, mingħajr limitazzjoni, gamertag, gamerscore, game score, game history, u lista ta’ ħbieb), ma’ Parti li mhijiex ta’ Microsoft, kif iddikjarat fid-Dikjarazzjoni ta’ Privatezza ta’ Microsoft, u (b) jekk dan hu permess mis-settings tal-privatezza tal-Xbox tiegħek, il-Parti li mhijiex ta’ Microsoft tista’ wkoll tikseb aċċess għall-Kontenut Tiegħek minn komunikazzjonijiet in-game meta inti tkun dħalt (signed into) fil-kont tiegħek ma’ dik il-Parti li mhijiex ta’ Microsoft. Barra minn hekk, jekk ikun permess mis-settings tal-privatezza tal-Xbox tiegħek, Microsoft tista' tippubblika l-isem, il-gamertag, il-gamertpic, il-motto, l-avatar, biċċiet mil-logħob u l-logħob li int tkun lgħabt fil-komunikazzjonijiet lill-persuni li tippermetti.
  • iii. Kontenut Tiegħek. Bħala parti mill-bini tal-komunità tas-Servizzi ta' Xbox, int tagħti lil Microsoft, lill-affiljati u lid-detenturi ta' sottoliċenzi tagħha dritt liberu u globali li jużaw, jimmodifikaw, jirriproduċu, iqassmu, ixandru, jixxerjaw u juru l-Kontenut Tiegħek jew l-isem, il-gamertag, il-gamerpic, il-motto, jew l-avar tiegħek li int tkun ippubblikajt għal kwalunkwe Servizz ta' Xbox b'mod sħiħ jew b'mod parzjali b'kwalunkwe mezz jew proċess dwar kwalunkwe materjal jew appoġġ.
  • iv. Maniġers tal-Logħob. Xi logħob jistgħu jużaw maniġers tal-logħob u ospitanti. Il-Maniġers tal-logħob u l-ospitanti mhumiex kelliema awtorizzati tal-Microsoft. Il-Fehmiet tagħhom mhux bilfors jirriflettu dawk tal-Microsoft.
  • v. Kids fuq Xbox. Jekk inti minuri li qed tuża l-Xbox Live, il-ġenitur jew gwardjan tiegħek jistgħu ikollhom kontroll fuq ħafna aspetti tal-kont tiegħek u jistgħu jirċievu rapporti dwar l-użu tiegħek tal-Xbox Live.
  • vi. Il-Munita tal-Logħba jew Oġġetti Virtwali. Is-Servizzi jistgħu jinkludu virtwali, munita tal-logħba (bħal deheb, muniti jew punti) li jistgħu jinxtraw minn Microsoft bl-użu ta' strumenti monetarji attwali jekk inti adult legali fil-pajjiż tar-residenza tiegħek. Is-Servizzi jistgħu jinkludu wkoll virtwali, oġġetti diġitali jew oġġetti li jistgħu jiġu mixtrija minn Microsoft bl-użu ta' strumenti monetarji attwali jew jużaw munita tal-logħba. Il-Munita tal-logħba u oġġetti virtwali ma jistgħu qatt jiġu mifdija għal strumenti monetarji attwali, oġġetti jew oġġetti oħra ta' valur monetarju minn Microsoft jew kwalunkwe parti oħra. Minbarra liċenzja limitata, personali, revokabbli, mhux trasferibbli, mhux subliċenzjabbli biex jużaw il-munita tal-logħba u oġġetti virtwali fis-Servizzi biss, ikollok l-ebda dritt jew titolu jew lil kwalunkwe munita tal-logħba tali jew oġġetti virtwali li jidhru jew li joriġinaw fis-Servizzi, jew kwalunkwe attributi oħra assoċjati mal-użu tas-Servizzi jew maħżuna fi ħdan is-Servizzi. Microsoft tista’ tibdel l-offerti tagħha fir-rigward ta’ game currency jew prodotti virtwali minn żmien għal żmien.
  • vii. Aġġornamenti tas-Softwer Għal kwalunkwe tagħmir li jista' jaqbad mas-Servizzi tal-Xbox, aħna awtomatikament niċċekkjawlek il-verżjoni tas-softwer tal-konsol tal-Xbox jew tas-softwer tal-app tal-Xbox u nniżlulek l-aġġornamenti tas-softwer jew il-bidliet tal-konfigurazzjoni tal-app tal-Xbox jew tal-konsol tal-Xbox, inkluż dawk li jipprevjenuk milli taċċessa s-Servizzi tal-Xbox, tuża logħob tal-Xbox mhux awtorizzat jew applikazzjonijiet tal-Xbox jew l-użu ta' tagħmir periferali ta' ħardwer mhux awtorizzat ma' konsol tal-Xbox.
  • viii. Id-Data ta’ Skadenza ta’ Gamertag Trid tilloggja fis-Servizzi ta' Xbox mill-inqas darba f’perjodu ta’ ħames snin, inkella tista’ titlef l-aċċess għall-gamertag assoċjata mal-kont tiegħek u dik il-gamertag tista’ ssir disponibbli għall-użu minn persuni oħrajn.
  • ix. Arena. Arena huwa Servizz tal-Xbox li bih Microsoft jew parti terza tista' toffrilek il-possibilità li tipparteċipa jew li toħloq konkors kompetittiv ta' videogames, xi kultant b'rigal ("Konkors"). L-użu tiegħek ta' Arena huwa soġġett għal dawn it-Termini u jista' jitolbok biex taċċetta Termini, kundizzjonijiet u regoli addizzjonali tal-konkors, mitluba mill-organizatur tal-Konkors fil-ħin tar-reġistrazzjoni ("It-Termini tal-Konkors"). Jistgħu japplikaw regoli tal-eliġibbiltà u jistgħu jvarjaw skont il-ġurisdizzjoni. Il-konkorsi jkunu invalidi meta jkunu pprojbiti jew ristretti bil-liġi. Il-ksur ta' dawn it-Termini (inkluż tal-Kodiċi tal-Kondotta) jew tat-Termini tal-Konkors, jistgħu jirriżultaw f'penali jew fi skwalifika mill-Konkors. Jekk toħloq Konkors, jista' ma jkollok bżonn ta' ebda Regola tal-Konkors li Microsoft (fid-diskrezzjoni unika tagħha) tqis inkonsistenti ma' dawn it-Termini. Microsoft tirriserva d-dritt li tikkanċella kwalunkwe Konkors fi kwalunkwe ħin.
  • x. Softwer ta' Qerq u Tbagħbis. Għal kwalunkwe tagħmir li jista' jaqbad mas-Servizzi tal-Xbox, aħna awtomatikament nistgħu niċċekkjaw it-tagħmir tiegħek għal ħardwer jew softwer mhux awtorizzat li jippermetti l-qerq jew it-tbagħbis bil-ksur tal-Kodiċi tal-Kondotta jew ta' dawn it-Termini u nniżżlu aġġornamenti tas-softwer tal-app tal-Xbox jew bidliet fil-konfgurazzjoni, inkluż dawk li jimpeduk milli taċċessa s-Servizzi tal-Xbox, jew milli tuża ħardwer jew softwer mhux awtorizzat li jippermetti l-qerq jew it-tbagħbis.
  • xi. Mixer.
   • 1. Kontijiet ta' Mixer u Kontijiet ta' Microsoft. Jekk tuża s-Servizz ta' Mixer b'kont ta' Mixer, f'dak il-każ l-użu tiegħek huwa kopert mit-Termini tas-Servizz ta' Mixer disponibbli fuq https://mixer.com/about/tos. Jekk tuża s-Servizz ta' Mixer b'kont ta' Microsoft, f'dak il-każ l-użu tiegħek huwa kopert ukoll b'dawn it-Termini. Dawn it-Termini japplikaw meta jkun hemm kunflitt.
   • 2. Il-Kontenut tiegħek fuq Mixer. "Il-Kontenut tiegħek fuq Mixer" ifisser il-kontenut kollu li inti, jew xi ħadd ieħor f'ismek, toħloq fuq is-Servizz ta' Mixer, inkluż, iżda mhux biss, trażmissjonijiet diretti jek irrekordjati (u kwalunkwe kontenut, bħal kontenut awdjoviżiv, li jkun fihom); ismijiet ta' marki, trademarks, marki tas-servizz, ismijiet kummerċjali, logos jew indizji tal-oriġini; il-kummenti, l-ikoni tal-emozzjonijiet u l-attività tiegħek fil-kanali ta' Mixer (inkluż il-kontenut iġġenerat mill-bot)); u l-metadejta relatata kollha. Kwalunkwe persuna, inkluż Microsoft u l-utenti tista' tuża, tara, tospita, tirripproduċi, timmodifika, tiddistribwixxi, tippubblika, twettaq u turi pubblikament u diġitalment, tittraduċi, tadatta u tisfrutta b'mod ieħor il-Kontenut Tiegħek fuq Mixer, fi kwalunkwe forma, format, midja jew stazzjonijiet magħrufin bħalissa jew żviluppati iktar 'il quddiem.
   • 3. Il-Kodiċi tal-Kondotta Applikata għal Mixer. Agħfas hawn għal iktar informazzjoni dwar kif il-Kodiċi tal-Kondotta ta' Microsoft tapplika għal Mixer.
   • 4. L-Użu tas-Servizz ta' Mixer.
    • a. Età Minima. Meta tuża s-Servizzi ta' Mixer, tirrappreżenta li għandek mill-inqas 13-il sena u jekk inti taħt l-età fil-post fejn toqgħod, l-użu tiegħek ikun sorveljat minn ġenitur jew kustodju.
    • b. Użu Anonimu u Mhux Anonimu. Tista' tuża Mixer b'mod anonimu jekk trid tara l-kontenut biss. Inkella, trid toħloq kont, tidħol fih u tkun identifikat mill-utenti l-oħra permezz tal-isem ta' Mixer tiegħek.
    • c. Kontijiet għal Użu mhux Anonimu. Tista' toħloq kont ta' Microsoft u/jew kont ta' Mixer għall-użi mhux anonimi tas-Servizz ta' Mixer. Tista' toħloq kont ta' Mixer billi tirreġistra onlajn. Trid tuża l-kont ta' Mixer tiegħek biex iżżommu attiv. Idħol fis-Servizz ta' Mixer mill-inqas darba f'perjodu ta' 5 snin biex iżżomm l-isem assunt ta' Mixer tiegħek assoċjat mal-kont ta' Microsoft tiegħek.
   • 5. In-Notifiki tas-Servizz. Meta jkun hemm xi ħaġa li jkollna bżonn ngħidulek dwar is-Servizz ta' Mixer, nibagħtulek notifiki tas-Servizz fl-email assoċjat mal-kont Mixer u/jew mal-kont ta' Microsoft tiegħek.
   • 6. Appoġġ. L-appoġġ għall-konsumaturi għas-Servizz ta' Mixer huwa disponibbli mixer.com/contact.
Test sħiħ
StoreStore14b_Store
Sommarju
 • b. Ħanut. "Ħanut" jirreferi għal Servizz li jippermettilek tibbrawżja, tniżżel, tixtri, u tivvaluta u tirrevedi applikazzjonijiet (it-terminu "applikazzjoni" jinkludi logħob) u kontenut diġitali ieħor. Dawn it-Termini ikopru l-użu ta' Office Store, Windows Store u Xbox Store. "Office Store" ifisser Ħanut għall-prodotti u l-applikazzjonijiet tal-Office għall-Office, Office 365, SharePoint, Exchange, Access uProject (il-verżjoni tal-2013 jew iktar tard), jew kwalunkwe esperjenza oħra tad-ditta Office Store. "Windows Store" ifisser Ħanut għat-tagħmir tal-Windows bħal telefon, PC u tablet, jew kwalunkwe esperjenza oħra li hija tad-ditta Windows Store. "Xbox Store" ifisser Store għall-konsols Xbox One u Xbox 360 jew kwalunkwe esperjenza oħra li hija tad-ditta Xbox Store.
  • i. Termini tal-Liċenzja. Aħna se tidentifikaw il-pubblikatur ta' kull applikazzjoni disponibbli fl-iStore rilevanti. Sakemm ma jiġux ipprovduti termini tal-liċenzja differenti mal-applikazzjoni, it-Termini Standard tal-Liċenzja tal-Applikazzjoni ("SALT") fit-tmiem ta' dawn it-Termini huma ftehim bejnek u bejn il-pubblikatur tal-applikazzjoni li jistabbilixxu t-termini tal-liċenzja li japplikaw għal applikazzjoni li int tniżżel permezz tal-Windows Store jew tal-Xbox Store. Għal raġunijiet ta' ċarezza, dawn it-Termini jkopru l-użu ta', u s-servizzi li jingħataw minn, is-Servizzi ta' Microsoft. It-Taqsima 5 ta' dawn it-Termini tapplika wkoll għal kwalunkwe Applikazzjoni jew Servizz ta' Parti Terza li jinkiseb permezz ta' Store. L-applikazzjonijiet li jitniżżlu mill-Office Store mhumiex regolati minn SALT u għandhom liċenzja b'termini separati li japplikaw.
  • ii. Aġġornamenti. Il-Microsoft ser tiċċekkja awtomatikament għal u tniżżel l-aġġornamenti għall-applikazzjonijiet tiegħek, anke jekk inti ma tkunx iffirmati fl-iStore rilevanti. Inti tista' tibdel is-settings tal-iStore jew is-sistema tiegħek jekk inti tippreferi li ma tirċevix aġġornamenti awtomatiċi biex taħżen l-applikazzjonijiet. Madankollu, ċerti applikazzjonijiet ta’ Office Store li huma totalment jew parzjalment hosted online, jistgħu jiġu aġġornati fi kwalunkwe ħin mill-iżviluppatur tal-applikazzjoni u jista’ ma jkunx hemm bżonn il-permess tiegħek għall-aġġornament.
  • iii. Klassifikazzjonijiet u Reviżjonijiet. Jekk tissottometti valutazzjoni jew reviżjoni għal applikazzjoni jew Oġġett Diġitali ieħor fil-Ħanut, tista' tirċievi email mingħand Microsoft li tinkludi kontenut mill-pubblikatur tal-applikazzjoni jew tal-Oġġett Diġitali. Kwalunkwe email bħal din tiġi mingħand Microsoft; aħna ma naqsmux l-indirizz tal-email tiegħek mal-pubblikaturi tal-applikazzjonijiet jew ta' Oġġetti Diġitali oħra li tikseb mill-Ħanut.
  • iv. Twissija dwar is-Sigurtà. Biex tevita kwalunkwe ħsara, skonfort jew strapazz possibbli fuq għajnejk, għandek tistrieħ kull tant żmien meta tkun qed tuża logħob jew applikazzjonijiet oħrajn, speċjalment jekk tħoss kwalunkwe wġigħ jew għeja li jirriżultaw mill-użu. Jekk tħoss xi skonfort, strieħ ftit. L-iskonfort jista’ jinkludi sensazzjoni ta’ dardir, dardir ikkawżat miċ-ċaqliq (motion sickenss), sturdament, diżorjentament, uġigħ ta’ ras, għeja, strain tal-għajnejn, jew għajnejn xotti. L-użu tal-applikazzjonijiet jista’ jtellef l-attenzjoni tiegħek u jostakola l-ambent ta’ madwarek. Evita perikli li bihom tista' tieħu gambetta, turġien, soqfa baxxi, oġġetti fraġli jew prezzjużi li tista’ tiġrilhom il-ħsara. Perċentwal żgħir ħafna ta' nies jistgħu jesperjenzaw aċċessjonijiet meta esposti għal ċerti immaġini viżwali bħal dwal iteptpu jew mudelli li jistgħu jidhru fl-applikazzjonijiet. Anki nies bl-ebda storja ta' aċċessjonijiet jista' jkollhom kundizzjoni mhux dijanjostikata li tista' tikkawża dawn l-aċċessjonijiet. Sintomi jistgħu jinkludu sturdament ħafif, viżjoni mibdula, muskolu, ċaqliq bl-iskossi jew rogħda ta riġlejn, diżorjentament, konfużjoni, telf tas-sensi, jew konvulżjonijiet. Immedjatament ieqaf tuża u kkonsulta tabib jekk ikollok xi wieħed minn dawn is-sintomi, jew ikkonsulta tabib qabel ma tuża l-applikazzjonijiet jekk inti stajt qatt sofra sintomi marbuta mal-aċċessjonijiet. Ġenituri għandhom jissorveljaw l-użu tat-tfal tagħhom ta' applikazzjonijiet għal sinjali ta' sintomi.
Test sħiħ
Karatteristiċi tal-Familja ta' MicrosoftKaratteristiċi tal-Familja ta' Microsoft14c_MicrosoftFamily
Sommarju
 • c. Karatteristiċi tal-Familja Microsoft. Il-ġenituri u t-tfal jistgħu jużaw il-karatteristiċi tal-familja Microsoft biex jibnu fiduċja bbażata fuq għarfien komuni ta’ liema imġibiet, websites, apps, logħob, postijiet fiżiċi, u nfiq huma adattati għall-familja tagħhom. Il-ġenituri jistgħu joħolqu familja billi jmorru f’https://account.microsoft.com/family (jew billi jsegwu l-istruzzjonijiet fuq il-Windows device jew l-Xbox console tagħhom) u jistiednu lit-tfal jew ġenituri oħrajn biex jissieħbu. Hemm ħafna karatteristiċi disponibbli għall-membri tal-familja, għalhekk jekk jogħġbok erġa' aqra b'attenzjoni l-informazzjoni pprovduta meta taqbel li toħloq jew tingħaqad ma' familja u meta tixtri Oġġetti Diġitali għall-aċċess tal-familja. Hemm ħafna karatteristiċi disponibbli għall-membri tal-familja, għalhekk jekk jogħġbok erġa' aqra b'attenzjoni l-informazzjoni pprovduta meta taqbel li toħloq jew tingħaqad ma' familja u meta tixtri Oġġetti Diġitali għall-aċċess tal-familja.
Test sħiħ
Group MessagingGroup Messaging14d_GroupMessaging
Sommarju
 • d. Group Messaging. Servizzi varji ta’ Microsoft iħalluk tibgħat messaġġi lil persuni oħrajn permezz tal-vuċi jew SMS ("messaġġi"), u/jew iħallu lil Microsoft u lill-affiljati ikkontrollati minn Microsoft, jibagħtu messaġġi bħal dawn lilek u lil wieħed jew aktar mill-utenti l-oħrajn għan-nom tiegħek. META INT TAGĦTI ISTRUZZJONIJIET LIL MICROSOFT U LILL-AFFILJATI KKONTROLLATI MINN MICROSOFT BIEX JIBAGĦTU DAWN IL-MESSAĠĠI LILEK JEW LIL PERSUNI OĦRAJN, INT TAQBEL U TIGGARANTILNA LI INTI U KULL PERSUNA LI INT TAJTNA ISTRUZZJONIJIET BIEX NIBAGĦATULHOM DAWN IL-MESSAĠĠI, TAGĦTU L-KUNSENS TAGĦKOM LI TIRĊIEVU DAWN IL-MESSAĠĠI U KWALUNKWE SMSs AMMINISTRATTIVI RELATATI OĦRAJN MINN MICROSOFT U L-AFFILJATI KKONTROLLATI MINN MICROSOFT. "SMSs amministrattivi" huma messaġġi transazzjonali perjodiċi minn servizz partikulari ta’ Microsoft, li jinkludu, iżda li mhumiex limitati għal "messaġġ ta’ merħba" jew struzzjonijiet dwar kif tieqaf tirċievi l-messaġġi. Int jew il-membri tal-grupp li tkunu tridu tieqfu tirċievu dawn il-messaġġi, tistgħu tagħżlu li tieqfu tirċievu aktar messaġġi minn Microsoft jew affiljati kkontrollati minn Microsoft fi kwalunkwe ħin, billi ssegwu l-istruzzjonijiet ipprovduti. Jekk ma tridx tibqa’ tirċievi aktar dawn il-messaġġi jew tipparteċipa fil-grupp, inti taqbel li se tagħżel li ma tibqax tirċevihom permezz tal-istruzzjonijiet ipprovduti mill-programm jew is-servizz applikabbli. Jekk inti għandek raġuni li temmen li membru ta’ grupp ma jixtieqx jirċievi aktar dawn il-messaġġi jew jipparteċipa fil-grupp, inti taqbel li tneħħih mill-grupp. Inti taqbel u tiggarantilna li inti u kull persuna li inti tajtna istruzzjonijiet biex nibagħatulkom il-messaġġi, tifhmu li kull membru tal-grupp hu responsabbli għall-ispejjeż ta’ kwalunkwe messaġġi li jiġu ċċarġjati mill-mobile carrier tiegħu jew tagħha, li jinkludu kwalunkwe spejjeż għal messaġġi internazzjonali li jistgħu japplikaw meta l-messaġġi jiġu trasmessi minn numri bbażati fl-Istati Uniti.
Test sħiħ
Skype u GroupMeSkype u GroupMe14e_Skype
Sommarju
 • e. Skype u GroupMe.
  • i. L-Ebda Aċċess għas-Servizzi tal-Emerġenza. Hemm differenzi importanti bejn is-servizzi tat-telefown tradizzjonali u Skype. Skype mhuwiex meħtieġ li joffri aċċess għal Servizzi ta' Emerġenza skont ir-regoli, ir-regolamenti jew il-liġi lokali u nazzjonali applikabbli. Is-Softwer u l-prodotti ta' Skype mhumiex maħsubin biex jappoġġjaw jew iwettqu telefonati ta' emerġenza għal kwalunkwe tip ta' sptar, aġenziji tal-infurzar tal-liġi, unitajiet tal-kura medika jew kwalunkwe tip ieħor ta' servizzi li jikkonnettjaw utent ma' persunal tas-servizzi ta' emerġenza jew ċentri li jirċievu telefonati tas-sigurtà pubblika (Servizzi ta' Emerġenza). Skype jista' jappoġġja sejħiet għal Servizzi ta' Emerġenza f'numru limitat ħafna ta' pajjiżi, u għall-verżjonijiet tas-softwer limitati u pjattaformi biss. Tista' ssib dettalji dwar id-disponibbiltà u kif tikkonfigura din il-karatteristika hawnhekk: https://www.skype.com/go/emergency. Jekk telefonata ta' emerġenza tiegħek hija konnessa, ser ikollok bżonn li tipprovdi dettalji tal-lokazzjoni fiżika tiegħek biex tippermetti s-servizzi ta' emerġenza biex jirrispondu lilek. Skype ma jiggarantix li telefonata ta' emerġenza tiegħek ser tkun konnessa. Inti tirrikonoxxi u taqbel li: (i) hija r-responsabbiltà tiegħek li tixtri, servizzi tat-telefown ta' linja fissa jew bla fili tradizzjonali (mowbajl) jew servizzi tat-telefown ta' linja fissa li joffru aċċess għal Servizzi ta' Emerġenza u (ii) Skype mhuwiex sostitut għas-servizz tat-telefown primarju tiegħek. Sir af aktar dwar li ċċempel 112, in-numru tal-emerġenza iddedikat għall-UE fuqwww.skype.com/go/emergency.
  • ii. Bidliet fil-prodotti mħallsa ta' Skype. Jekk nagħmlu bidliet lill-prodotti mħallsa ta' Skype li huma ta' detriment għalik, aħna ser navżawk mill-inqas tletin jum tal-bidliet u ninfurmak dwar id-dritt tiegħek li jtemm il-prodott affettwat qabel dan jinbidel. Jekk inti ma ttemmx il-prodott qabel il-bidliet jidħlu fis-seħħ, inti taqbel mat-tibdiliet. Aħna se ninformawk b'mod espliċitu dwar dan il-fatt meta navżawk.
  • iii. APIs jew Xandir. Jekk inti tixtieq li tuża Skype b'konnessjoni ma' kwalunkwe xandira, inti għandek tikkonforma mal-"Broadcast TOS" fi https://www.skype.com/go/legal.broadcast. Jekk inti tixtieq li tuża kwalunkwe application program interface ("API") esposti jew magħmula disponibbli minn Skype inti għandek tikkonforma mat-termini tal-liċenzjar applikabbli, li huma disponibbli fuq www.skype.com/go/legal.
  • iv. Politiki ta' Użu Ġust. Politiki ta' Użu Ġust jistgħu japplika għall-użu tiegħek ta' Skype. Jekk jogħġbok tirrevedi dawn il-politiki li huma mfassla biex jipproteġu kontra l-frodi u l-abbuż u jistgħu jpoġġu limiti fuq it-tip, it-tul jew il-volum ta' sejħiet jew messaġġi li inti kapaċi tagħmel. Dawn il-politiki huma inkorporati f'dawn it-Termini b'referenza. Tista' ssib dawn il-politiki fuq https://www.skype.com/go/terms.fairusage.
  • v. Mapping. Skype fih karatteristiċi li jippermettu li inti tibgħat informazzjoni lill-, jew tipplottja lilek innifsek fuq mappa tal-użu, ta' servizz ta' mmappjar. Bl-użu dawk il-karatteristiċi, inti taqbel li dawn it-Termini u t-termini Google Maps disponibbli fuq https://www.google.com/intl/en_ALL/help/terms_maps.html.
  • vi. Użu Personali/Mhux Kummerċjali. L-użu ta' Skype huwa għal użu personali u mhux kummerċjali tiegħek. Inti permess tuża Skype fuq ix-xogħol għall-komunikazzjonijiet tan-negozju tiegħek.
  • vii. In-Numru ta' Skype/Skype To Go. Jekk Skype jagħtik Numru ta' Skype jew numru ta' Skype To Go, inti taqbel li inti ma jippossedux l-għadd jew ikollhom id-dritt li jżommu dak in-numru għal dejjem. F'ċerti pajjiżi, jistgħu jsiru numru disponibbli lilek minn sieħeb tal-iSkype aktar milli Skype, u jista' jkollok bżonn li tidħol fi ftehim separat ma' tali sieħeb.
  • viii. Maniġer ta' Skype. "Skype Manager Admin Account" jiġi maħluq u ġestit minnek bħala amministratur individwali ta' grupp ta' Skype Manager u mhux bħala entità tan-negozju. Tista' taqbad mal-kont ta' Microsoft individwali tiegħek ma' grupp ta' Skype Manager ("Kont Ikkollegat"). Inti tista' taħtar amministraturi addizzjonali għal Skype Manager tiegħek soġġett għall-aċċettazzjoni tagħhom ta' dawn it-Termini. Jekk talloka Numri ta’ Skype ma’ Kont Illinkjat, inti tkun responsabbli għall-konformità ma’ kwalunkwe rekwiżiti relatati mar-residenza jew mal-post tal-utenti tiegħek tal-Kont Illinkjat. Jekk tagħżel li tneħħi l-kollegament ta' Kont Ikkollegat minn ma' grupp ta' Skype Manager, kwalunkwe abbonament allokat, il-Kreditu ta' Skype jew in-Numri ta' Skype ma jkunux rekuprabbli u l-Kontenut Tiegħek jew il-materjal assoċjat mal-kont imneħħi mill-kollegament ma jkunx iktar aċċessibbli minnek. Int taqbel li tipproċessa kwalunkwe informazzjoni tal-utenti tal-Kont Ikkollegat tiegħek, b’konformità mal-liġijiet kollha applikabbli tal-protezzjoni tad-dejta.
  • ix. Ħlasijiet ta' Skype u Rifużjonijiet. L-ispejjeż pagabbli biex tagħmel telefonati lil telefons li ma jkunux f’abbonament, jikkonsistu minn tariffa ta’ konnessjoni (li tkun iċċarġjata darba għal kull telefonata) u rata ta’ ħlas kull minuta, hekk kif stabbilita f’www.skype.com/go/allrates. Ħlasijiet ta'telefonati se jiġu mnaqqsa mill-bilanċ tal-Kreditu tal-iSkype. Skype jista' jibdel ir-rati għas-sejħa lil telefowns u numri b'rati primjum li mhumiex parti minn abbonament. Jekk il-bidliet ikunu sostanzjali u ma jkunux vantaġġjużi għalik (eż., jekk aħna ngħollu r-rati), aħna se ninfurmawk permezz tal-email jew b’xi mod ieħor xieraq, mill-inqas tletin (30) jum qabel ma jidħlu fis-seħħ il-bidliet fir-rati. Wara tletin (30) jum, ir-rati ġodda se japplikaw għas-sejħa li jmiss tiegħek. Tista’ ssib ir-rati kurrenti fuq www.skype.com/go/allrates. Jekk inti ma taċċettax r-rati l-ġodda li inti m'għandekx tagħmel sejħa. Minuti frazzjonali ta' telefonata u ħlasijiet ta' ċenteżmu frazzjonali se jkunu mqarrba lejn l-unità sħiħa li jmiss. Il-prezzijiet kollha għal Skype mħallsa prodotti huma inklużi t-taxxi applikabbli, inkluża l-VAT, sakemm ma jkunx iddikjarat mod ieħor. Il-VAT hija kkalkulata bbażata fuq l-indirizz ta' kontijiet ipprovdut. Inti espliċitament tirrinunzja kwalunkwe dritt għar-rifużjoni tal-VAT minn Skype jekk l-ammont tal-VAT finalment pagabbli mill-aħħar lill-awtoritajiet fiskali se jkun għal kwalunkwe raġuni inqas mill-ammont tal-VAT miġbur minnek. Prodotti mħallsa minn Skype ma jkunux disponibbli għall-klijenti fil-Muntanja Athos, il-Gżejjer Kanarji, id-Dipartimenti Franċiżi extra-Ewropej, il-Gżejjer Ǻland, Channel Islands, Heligoland Island, Territorju Büsingen / Buesingen, Ceuta, Melilla, Livigno, Campione d'Italia u l-ibħra Taljani tal-Lag ta' Lugano. Jekk inti tkun użajt prodott imħallas ta’ Skype, il-Cooling-Off Period tiegħek se jintemm, u t-transazzjoni tax-xiri tiegħek ma tkunx tista’ tiġi kkanċellata jew tingħata rimborż għaliha. Nefqa ta' Kreditu Skype, allokazzjoni ta' Numru Skype jew l-użu ta' abbonament jammonta għal "kunsinna sħiħa" u/jew "użu" ta' prodott mħallsa minn Skype. Inti taqbel espressament li Numri Skype jistgħu jiġu allokati qabel it-tmiem tal-perjodu ta' cooling off u jsiru mhux rimborżabbli wara allokazzjoni. Barra mill-Perjodu ta' Cooling Off, huma biss l-abbonamenti Skype mhux użati jew li ma jkunux skadew li huma rimborżabbli soġġett għal dawn it-Termini. Il-Perjodu ta' cooling off u rifużjonijiet ma japplikawx għal prodotti mħallsa minn Skype li huma (i) mixtrija permezz ta' sieħeb parti terza mħallsa; (Ii) mħallsa bi flus kontanti li jużaw metodi ta 'ħlas terza parti (bħal kartiera ħlas fi flus); (Iii) mhux direttament mixtrija onlajn minn Skype (eż. vawċers jew cards pre-paid); jew (iv) allokat lill-kont tiegħek minn parti terza.
  • x. Kreditu ta' Skypet. Skype ma jiggarantixxix li inti se tkun tista' tuża l-bilanċ tal-Kreditu ta' Skype tiegħek biex tixtri l-prodotti kollha ta' Skype bi ħlas. Jekk inti ma tużax il-Kreditu Skype tiegħek għal perjodu ta' 180 jiem, Skype se jpoġġi l-Kreditu Skype tiegħek fuq l-istatus inattiv. Tista' tattiva l-Kreditu Skype billi ssegwi l-ħolqa ta' riattivazzjoni fi  https://www.skype.com/go/store.reactivate.credit . Tista' tippermetti l-karatteristika Auto Recharge meta inti tixtri l-Kreditu Skype billi timmarka l-kaxxa xierqa. Jekk ikun awtorizzat, il-bilanċ tal-Kreditu ta' Skype tiegħek jerġa' jiġi ċċarġjat bl-istess ammont u bl-istess metodu ta' ħlas magħżul tiegħek kull darba li l-bilanċ ta' Skype tiegħek jinżel taħt il-limitu minimu stabbilit minn Skype min ħin għal ħin. Jekk inti xtrajt abbonament b'metodu ta' ħlas ieħor minn dak ta' karta ta' kreditu, PayPal jew Moneybookers (Skrill), u int ppermettejt l-Auto-Recharge, il-bilanċ tiegħek ta' Kreditu Skype se jiġi rikarigat bl-ammont meħtieġ biex tixtri abbonament rikurrenti tiegħek li jmiss. Tista' tiddiżattiva l-iċċarġjar awtomatiku fi kwalunkwe ħin billi taċċessa u tbiddel s-settings mill-portal tal-kont tiegħek fuq Skype.
  • xi. Tariffi għal Messaġġi Internazzjonali GroupMe bħalissa qed juża numri bbażati fl-Istati Uniti għal kull grupp li jinħoloq. Kull sms mibgħut jew riċevut minn numru GroupMe se jgħodd bħala sms internazzjonali mibgħut lil jew riċevut mill-Istati Uniti. Jekk jogħġbok iċċekkja mal-fornitur tiegħek għar-rati internazzjonali assoċjati.
  • xii. Tibgħat u tirċievi l-flus. Meta tuża l-karatteristika li tibgħat u tirċievi l-flus (jekk tkun disponibbli), tirrikonoxxi li Skype juża partijiet terzi biex jipprovdi servizzi ta' pagamenti u jaffettwa trasferimenti. Skype ma jipprovdix servizzi ta' pagamenti jew jaffettwa trasferimenti u mhuwiex negozju tas-servizzi tal-flus. Li tibgħat u tirċievi l-flus fuq Skype jista' jkun disponibbli biss għall-utenti li għandhom 18-il sena u iktar (jew inkella f'konformità mat-termini tal-partijiet terzi) u għal min jirreġistra u huwa approvat għal kont mal-fornitur ta' parti terza. Biex tuża l-karatteristika li tibgħat il-flus, jista' jkun li tintalab tirreġistra għat-termini u l-kundizzjonijiet tal-partijiet terzi u biex tipprovdi permessi biex tikkondividi d-dejta ma' dawn il-partijiet terzi għall-iskopijiet biex tipprovdi s-servizz. Jekk Skype jirċievi notifika li l-użu tiegħek tal-karatteristika li tibgħat il-flus tikser it-termini u l-kundizzjonijiet ta' parti terza, Skype jaf ikun irid jieħu azzjoni kontra l-kont tiegħek, bħal li jikkanċellalek jew jissospendilek il-kont tiegħek. Skype jew Microsoft mhux se jkunu responsabbli għal servizzi ta' pagamenti pprovduti minn partijiet terzi jew kwalunkwe azzjoni meħuda skont it-termini u l-kundizzjonijiet tal-partijiet terzi. Skype mhux se jagħmel garanziji, rappreżentazzjonijiet jew wegħdiet li l-karatteristika li tibgħat u tirċievi l-flus se tkun disponibbli jew li se tibqa' tkun disponibbli.
Test sħiħ
Bing u MSNBing u MSN14f_BingandMSN
Sommarju
 • f. Bing u MSN.
  • i. Bing u Materjali tal-MSN. L-artikli, it-test, ir-ritratti, il-mapep, il-vidjos, il-plejers tal-vidjos u l-materjal ta' partijiet terzi disponibbli fuq Bing u MSN, inkluż permezz ta' bots, applikazzjonijiet u programmi ta' Microsoft, qegħdin għall-użu mhux kummerċjali u personali tiegħek biss. Użi oħra bħat-tniżżil, l-ikkuppjar jew id-distribuzzjoni mill-ġdid ta' dawn il-materjali jew l-użu ta' dawn il-materjali jew il-prodotti biex tibni il-prodotti tiegħek, huwa permess biss sal-limitu speċifikament awtorizzat mill-Microsoft jew mid-detenturi tad-drittijiet, jew permess mil-liġi tad-drittijiet tal-awtur applikabbli. Microsoft jew id-detenturi tad-drittijiet l-oħra jirriżervaw id-drittijiet kollha għall-materjal mhux mogħti espressament minn Microsoft taħt it-termini liċenzja.
  • ii. Bing Mapep. Inti ma tistax tuża xbihat mil-lenti tal-għasafar tal-Istati Uniti, il-Kanada, il-Messiku, New Zealand, l-Awstralja u l-Ġappun għall-użu governattiv mingħajr l-approvazzjoni bil-miktub tagħna separata.
  • iii. Bing Places u Bing Manufacturer Center. Meta int tipprovdi d-Data tiegħek jew il-Kontenut Tiegħek lil Bing Places jew lil Bing Manufacturer Center, int tagħti lil Microsoft liċenzja tal-proprjetà intellettwali globali mingħajr royalties biex tuża, tirriproduċi, taħżen, timmodifika, taggrega, tippromwovi, tittrażmetti, turi jew tqassam bħala parti minn servizz, u tissottoliċenzja dawk id-drittijiet lil partijiet terzi.
Test sħiħ
CortanaCortana14g_Cortana
Sommarju
 • g. Cortana.
  • i. Użu Personali Mhux Kummerċjali. Cortana huwa s-Servizz ta' assistent personali ta' Microsoft. Il-karatteristiċi, is-servizzi, il-kontenut u l-App tal-Partijiet Terzi u s-Servizzi pprovduti minn Cortana (kollettivament "is-Servizzi Cortana") huma biss għall-użu personali u mhux kummerċjali tiegħek.
  • ii. Funzjonalità u Kontenut. Cortana jipprovdi firxa ta' karatteristiċi, li xi wħud minnhom huma personalizzati. Is-Servizzi ta' Cortana jistgħu jippermettulek taċċessa servizzi, informazzjoni jew funzjonalità pprovduti minn Servizzi oħrajn ta' Microsoft jew minn Applikazzjonijiet u Servizzi ta' Partijiet Terzi. It-Termini speċifiċi għas-servizz tat-taqsima 13 japplikaw ukoll għall-użu tiegħek tas-Servizzi applikabbli ta' Microsoft aċċessati permezz tas-Servizzi ta' Cortana. Cortana jipprovdi informazzjoni għal skopijiet ta' ppjanar tiegħek biss u inti għandek teżerċita l-ġudizzju indipendenti tiegħek stess meta tirrevedi u tiddependi fuq din l-informazzjoni. Microsoft ma tiggarantixxix l-affidabbiltà, id-disponibbiltà jew il-puntwalità tal-esperjenzi personalizzati pprovduti minn Cortana. Microsoft mhijiex responsabbli jekk karatteristika għall-ġestjoni tal-komunikazzjoni ta' Cortana ddewmek jew ma tħallikx tirċievi, tirrevedi jew tibgħat komunikazzjoni jew notifika.
  • iii. Apps u Servizzi ta' Partijiet Terzi. Bħala parti mill-provvediment tas-Servizzi ta' Cortana, Cortana tista' tiskambja informazzjoni ma' Applikazzjonijiet u Servizzi ta' Partijiet Terzi, bħall-kodiċi postali tiegħek u mistoqsijiet u tweġibiet irritornati mill-Applikazzjonijiet u s-Servizzi ta' Partijiet Terzi, biex tissodisfa t-talba tiegħek. Permezz tal-illinkjar tal-kontijiet, Cortana tista' tippermetti lill-utenti jagħmlu xiri permezz ta' Applikazzjonijiet u Servizzi ta' Partijiet Terzi billi tuża l-preferenzi u s-settings li l-utent ikun stabbilixxa direttament ma' dawk l-Applikazzjonijiet u s-Servizzi ta' Partijiet Terzi. L-utenti jistgħu jiskonnettjaw il-kollegament tal-kontijiet fi kwalunkwe ħin. L-użu tiegħek tal-Apps u Servizzi ta' Partijiet Terzi huwa kopert fit-taqsima 5 ta' dawn it-Termini. Il-Pubblikaturi tal-Applikazzjonijiet u s-Servizzi ta' Partijiet Terzi jistgħu jibdlu jew iwaqqfu l-funzjonalità jew il-karatteristiċi tal-Applikazzjonijiet u s-Servizzi ta' Partijiet Terzi tagħhom jew l-integrazzjoni mas-Servizzi ta' Cortana. Microsoft mhijiex responsabbli għal softwer jew firmware pprovdut minn manifatturi.
  • iv. Tagħmir b'Cortana Attivat. It-tagħmir attivat b'Cortana huwa prodotti jew tagħmir li jkunu attivati biex jaċċessaw is-Servizzi ta' Cortana, jew prodotti jew tagħmir li jkunu kompatibbli mas-Servizzi ta' Cortana. It-tagħmir b'Cortana attivat jinkludi tagħmir jew prodotti ta' partijiet terzi li mhumiex ta' Microsoft u mhumiex immanifatturati jew żviluppati minn Microsoft. Microsoft ma tistax tinżamm responsabbli għal dan it-tagħmir jew għal dawn il-prodotti ta' partijiet terzi.
  • v. Aġġornamenti tas-Softwer. Għal kwalunkwe tagħmir li jista' jaqbad mas-Servizzi ta' Cortana, aħna b'mod awtomatiku nistgħu niċċekkjaw il-verżjoni tas-softwer tiegħek tas-Servizzi ta' Cortana u nniżżlu aġġornamenti tas-softwer jew nagħmlu bidla fil-konfigurazzjoni jew nitolbu lil kwalunkwe manifattur tat-tagħmir sabiex jawtorizza Cortana biex iżomm aġġornat is-softwer tas-servizzi ta' Cortana.
Test sħiħ
Outlook.comOutlook.com14h_Outlook_com
Sommarju
 • h. Outlook.com. L-indirizz tal-email tal-Outlook.com (@msn, @hotmail, @live) li inti tuża biex toħloq il-kont tal- Microsoft tiegħek se jkun uniku lilek sakemm l-inbox tal-Outlook.com tiegħek jew il-kont tal-Microsoft jibqa' attiv. Fil-każ li l-inbox Outlook.com tiegħek jew kont Microsoft huwa magħluq jew minnek jew minn Microsoft skont dawn it-Termini, l-indirizz tal-email jew il-username jista' jiġi rriċiklat fis-sistema tagħna u assenjat lil utent ieħor.
Test sħiħ
Servizzi ta' OfficeServizzi ta' Office14i_officeBasedServices
Sommarju
 • i. Servizzi ta' Office. Office 365 Home, Office 365 Personal, Office 365 University, Office Online, Sway, OneNote.com u kwalunkwe abbonament ieħor ta' Office 365 jew Servizz bil-marka ta' Office qegħdin għall-użu personali u mhux kummerċjali tiegħek, sakemm ma jkollokx drittijiet għal użu kummerċjali taħt ftehim separat ma' Microsoft.
Test sħiħ
Servizzi Microsoft HealthServizzi ta' Microsoft Health14j_MicrosoftHealthServices
Sommarju
 • j. Servizzi Microsoft Health.
  • i. HealthVault. Il-HealthVault huwa maħsub għalik biex taħżen l-informazzjoni personali tiegħek relatata mas-saħħa u l-informazzjoni dwar persuni oħra (bħal familja tiegħek) bil-kunsens tagħhom. Kontijiet tal-HealthVault mhumiex għall-użu mill-fornituri tas-saħħa jew għal xi għan kummerċjali jew mhux personali oħra. L-informazzjoni fil-kont tiegħek mhux dejjem jista' jkun preċiża jew aġġornata dejta u għandhom jidhru minn kwalunkwe fornitur tal-kura tas-saħħa kif informattivi biss. Is-Servizz HealthVault ma jkollux rekords għal fornituri tas-saħħa jew għanijiet oħra ta' ġestjoni medika jew każ. Pereżempju, ir-rekords tal-HealthVault mhumiex nominati settijiet rekord kif definit taħt regolamenti Amerikani. Jekk fornitur tas-saħħa jiddeċiedi li jinkludi kwalunkwe dejta li saret disponibbli mill-HealthVault fir-rekords tagħha, hija għandha taħżen kopja fis-sistema tagħha stess. Jekk ikun hemm ko-kustodju ta' rekord fil-kont tiegħek (għaliex wieħed minnkom mistieden l-ieħor), inti tirrikonoxxi li l-ko-kustodju għandu kontroll sħiħ fuq dak ir-rekord u tista' tikkanċella l-aċċess tiegħek għall-rekord, jimmaniġġjaw aċċess popli oħra għall-rekord, u jara d-data tal-ir-rekord inkluż kif u meta r-rekord ikun użat. Il-Microsoft ma tappoġġjax kredenzjali mhux tal-Microsoft (bħal Facebook u OpenID), hekk appoġġ klijent HealthVault mhux se tkun kapaċi tgħin ma' sinjal fi kwistjonijiet għal dawk. Jekk int qed titlef il-kredenzjali tiegħek ta' dħul, jew jekk il-kont minfejn inti akkwistajt il-kredenzjali tiegħek jagħlaq, inti mhux ser ikunu kapaċi li jirkupraw dejta maħżuna tiegħek. Biex ngħinu nżommu l-aċċess kontinwu, aħna nistednuk tuża' sinjal fil-kredenzjali aktar minn wieħed mal-kont tal-HealthVault tiegħek. Il-Microsoft ma tapprovax jew tikkontrolla, u ma tkunx responsabbli għal, l-operazzjoni, l-appoġġ, jew sigurtà tal-kredenzjali mhux tal-Microsoft li inti tista' tuża.
  • ii. Faxxa ta' Microsoft. It-tagħmir u l-applikazzjoni ta' Microsoft Band mhuwiex tagħmir mediku u huwa maħsub għall-iskopijiet biex iżżomm forma tajba u ta' benesseri. Mhumiex imfassla u maħsuba għall-użu fid-dijanjożi ta' marda jew kundizzjonijiet oħra, jew fil-kura, il-mitigazzjoni, it-trattament jew il-prevenzjoni ta' marda jew kundizzjonijiet oħra. Microsoft mhix responsabbli għal xi deċiżjoni li tagħmel fuq il-bażi ta' informazzjoni li tirċievi minn Microsoft Band.
  • iii. Health Bots u HealthVault Insights. L-applikazzjoni tal-Health bots u l-HealthVault Insights, inkluż azzjoni, pjanijiet, għarfien, tfakkiriet u karatteristiċi oħra mhumiex tagħmir mediku u huma maħsubin biss għal skopijiet biex iżżomm forma tajba u ta' benesseri bi programm maħruġ minn fornitur tal-kura. Mhumiex imfasslin jew maħsubin bħala sostituti għal parir professjonali mediku jew għall-użu fid-dijanjożi, il-kura, il-mitigazzjoni, il-prevenzjoni jew it-trattament ta' mard jew kundizzjonijiet oħra. Tassumi responsabbiltà sħiħa għall-użu tiegħek tal-health bots u l-HealthVault Insights u tirrikonoxxi li t-Tfakkiriet tal-HealthVault Insights huma maħsubin biss bħala sistema ta' backup ta' għajnuna għall-medikazzjonijiet u t-tfakkiriet ta' kompiti. Microsoft mhijiex responsabbli għal kwalunkwe deċiżjoni li tagħmel ibbażata fuq informazzjoni li tirċievi mill-health bots jew mil-Health Vault Insights. Dejjem għandek tikkonsulta ma' tabib qabel tuża l-HealthVault Insights u dwar xi mistoqsijiet li jista' jkollok dwar kundizzjoni medika, dieta, biex iżżomm forma tajba jew programm ta' benesseri. Qatt tinjora parir professjonali mediku jew iddum biex tfittxu minħabba informazzjoni li aċċessajt fuq jew permezz tas-Servizzi. Bħal kwalunkwe teknoloġija, il-health bots u l-HealthVault Insights jaf ma jaħdmux kif maħsub għal varjetà ta' raġunijiet, inkluż in-nuqqas ta' enerġija jew konnettività.
Test sħiħ
Prodotti DiġitaliProdotti Diġitali14k_DigitalGoods
Sommarju
 • k. Prodotti Diġitali. Permezz ta’ Microsoft Groove, Microsoft Movies & TV, Store u kwalunkwe servizzi oħrajn relatati u servizzi futuri, Microsoft tista’ tippermettilek li tikseb, tisma’, tara, tilgħab jew taqra (skont il-każ) mużika, ritratti, video, kitba, kotba, logħob jew materjal ieħor ("Prodotti Diġitali”) li inti tista’ tikseb f’forma diġitali. Il-Prodotti Diġitali huma biss għall-użu personali, ta' divertiment u mhux kummerċjali tiegħek. Inti taqbel li ma tiddistribwixxix mill-ġdid, ixxandar, tesegwixxi fil-pubbliku jew turi fil-pubbliku jew tittrasferixxi kwalunkwe kopji tal-Prodotti Diġitali. Il-Prodotti Diġitali jistgħu jkunu ta’ Microsoft jew ta’ partijiet terzi. Fiċ-ċirkustanzi kollha, inti tifhem u tirrikonoxxi, li d-drittijiet tiegħek rigward tal-Prodotti Diġitali huma limitati minn dawn it-Termini, il-liġi tal-copyright, u r-regoli tal-użu li jinsabu fuq https://go.microsoft.com/fwlink/p/?LinkId=723143. Inti taqbel li m’intix se tipprova timmodifika kwalunkwe Prodott Diġitali miksub permezz ta’ kwalunkwe Servizz għal kwalunkwe raġuni tkun xi tkun, li tinkludi skopijiet ta' ingann jew tibdil tal-proprjetà jew is-sors tal-Prodotti Diġitali. Microsoft jew il-propjetarji tal-Prodotti Diġitali jistgħu, minn żmien għal żmien, ineħħu l-Prodotti Diġitali mis-Servizzi mingħajr avviż.
Test sħiħ
OneDriveOneDrive14l_OneDrive
Sommarju
 • l. OneDrive.
  • i. Allokazzjoni tal-Ħażna. Jekk għandek iktar kontenut maħżun fil-kont tal-OneDrive tiegħek minn dak ipprovdut lilek fit-termini tas-servizz ta' abbonament b'xejn jew bi flus tiegħek għall-OneDrive u ma tirrispondix għan-notifika mingħand Microsoft biex issewwi l-kont tiegħek billi tneħħi l-kontenut żejjed jew timxi għal pjan ta' abbonament ġdid b'iktar ħażna fi żmien 30 jum minn meta jagħtuk in-notifika (jew perjodu itwal speċifikat fin-notifika), nirriservaw id-dritt li nagħlqulek il-kont u nħassru jew jitneħħa l-aċċess għall-Your Content fuq OneDrive.
  • ii. Prestazzjoni tas-Servizz Skont fatturi bħat-tagħmir tiegħek, il-konnessjoni tal-internet u l-isforzi ta’ Microsoft biex iżżomm il-prestazzjoni u l-integrità tas-servizz tagħha, xi kultant jista’ jkun hemm dewmien biex tagħmel uploading jew tissinkronizza l-kontenut fuq OneDrive.
  • iii. Notifika ta’ Skadenza. Aħna se navżawk mill-inqas xahar qabel ma nagħlqu l-kont tiegħek ta’ OneDrive minħabba inattività, skont sezzjoni 4(a)(ii). Jekk inti abbonat bi ħlas ta’ OneDrive, aħna mhux se nagħlqu l-kont tiegħek minħabba inattività matul kwalunkwe perjodu meta inti tkun ħallast għall-użu tiegħek ta’ OneDrive.
  • iv. Tibdil fis-Servizz OneDrive Aħna se navżawk mill-inqas 30 jum qabel jekk kwalunkwe tibdil fis-servizzi bla ħlas jew bi ħlas ta’ OneDrive ikun se jikkawżawlek li titlef l-aċċess għall-Kontenut Tiegħek fuq OneDrive.
  • v. Abbonamenti Mħallsin. Jekk aħna nnaqqsu l-limiti tiegħek tal-ħażna tad-dejta ta’ OneDrive jew nikkanċellaw is-servizz OneDrive, inti tista’ tikkanċella l-abbonament imħallas tiegħek għal OneDrive, u aħna se nagħtuk rimborż prorata għal dak l-abbonament. Aħna se navżawk mill-inqas 30 jum dwar kwalunkwe tibdil bħal dan, u inti trid tikkanċella fi żmien il-perjodu stipulat fl-avviż.
Test sħiħ
Microsoft RewardsMicrosoft Rewards14m_MicrosoftRewards
Sommarju
 • m. Microsoft Rewards.
  • i. Programm. Microsoft Rewards (il-"Programm") jippermettilek tikseb punti li tkun tista' ssarrafhom għal attivitajiet, bħal tfittxijiet kwalifikati, akkwisti, ħin li tqatta' tibbrawżja b'Microsoft Edge, u offerti oħra minn Microsoft. L-offerti jistgħu jvarjaw skont is-suq. Tfittxija hija l-att fejn utent individwali jdaħħal test manwalment bl-għan in bona fide li jikseb riżultati ta' tfittxija ta' Bing għall-iskopijiet ta' riċerka ta' dan l-istess utent u ma tinkludi l-ebda query li tkun iddaħħlet minn xi tip ta' bot, makro, jew mezzi awtomatiċi jew frawdolenti ("Tfittxija"). Akkwist huwa l-proċess li fih jinxtraw l-oġġetti jew titniżżel u tinkiseb liċenzja għal kontenut diġitali minn Mirosoft, li jista' jkun jew mingħajr ħlas jew bil-ħlas ("Acquisition"). Punti ta' Rewards ma jiġux offruti għal kull xirja minn Microsoft. Jekk tibbrawżja b'mod attiv b'Microsoft Edge jfisser li jkollok il-brawżer jidher fuq l-iskrin tat-tagħmir tiegħek (eż. miftuħ u jkun qed jintuża b'tali mod li l-ikona ta' Microsoft Edge tkun imdawla fl-istrixxa tal-attivitajiet, li tindika li bħalissa l-applikazzjoni qiegħda tintuża), u jikkomunika mal-brawżer biex tara siti web, tara vidjos fil-brawżer, tiċċekkja l-posta elettronika, jew kwalunkwe użu ieħor li għalih jintużaw il-brawżers. Sabiex tikseb punti talli tuża Microsoft Edge, jeħtieġ li Bing ikun issettjajt bħala l-magna tat-tiftix awtomatika tal-brawżer u jeħtieġ li t-telemtrija tkun attivata fis-settings ta' Windows tiegħek. Microsoft tista' toffri opportunitajiet addizzjonali biex tikseb il-punti minn żmien għal żmien, u kull offerta biex jinkisbu l-punti mhix se tkun disponibbli b'mod perpetwu. Int ksibt punti li jistgħu jissarrfu għal oġġetti ("Rewards") fil-paġna tat-tisrif. Għal aktar informazzjoni ara t-taqsima Rewards fuq support.microsoft.com ("FAQ").
   • 1. Rekwiżiti tal-Programm. Int teħtieġ kont ta' Microsoft validu u t-tagħmir tiegħek jeħtieġ li jissodisfa r-rekwiżiti minimi tas-sistema. Il-Programm huwa miftuħ għal utenti li jirrisjedu fis-swieq elenkati fil-FAQ. L-individwi ma jistgħux ikollhom aktar minn kont wieħed tal-Programm, anki jekk individwu jkollu diversi indirizzi elettroniċi, u l-unitajiet domestiċi huma limitati għal sitt kontijiet. Il-Programm qiegħed biss għall-użu personali u mhux kummerċjali tiegħek.
   • 2. Punti. Ħlief biex tagħti l-punti tiegħek bħala donazzjoni għal organizzazzjoni mingħajr skop ta' qligħ elenkata fiċ-ċentru tat-tisrif, int ma tistax tittrasferixxi l-punti. Il-punti mhumiex il-proprjetà personali tiegħek, u ma tistax tikseb xi flus kontanti jew flus bi skambju għalihom. Il-punti jingħatawlek fuq bażi prmozzjonali. Ma tistax tixtri l-punti. Microsoft tista' tillimita l-kwantità ta' punti jew Rewards għal kull persuna, għal kull unità domestika, jew fuq perjodu fiss (eż. ġurnata). Int tista' ssarraf mhux aktar minn 550,000 punt għal kull sena kalendarja fil-Programm. Il-punti li jinkisbu fil-Programm mhumiex validi fi, u ma jistgħux jintużaw flimkien ma', kwalunkwe programm ieħor offrut minn Microsoft u partijiet terzi. Il-punti li ma jissarrfux jiskadu jekk int ma tiksibx jew ma ssarrafx xi punti għal 18-il xahar.
   • 3. Rewards. Int tista' ssarraf il-punti tiegħek billi żżur ċ-ċentru tat-tisrif jew tista' tikkontribwixxi l-punti għal organizzazzjoni mingħajr skop ta' qligħ. Jista' jkun hemm numru limitat ta' Reward partikolari disponibbli, u dawk ir-Rewards se jingħataw fuq bażi ta' min jiġi l-ewwel jinqeda l-ewwel. Int tista' tkun meħtieġ tipprovdi informazzjoni addizzjonali, bħall-indirizz postali tiegħek u numru tat-telefon (li ma jkunx VOIP jew numru mingħajr tariffi), u int tista' tintalab ukoll iddaħħal kodiċi ta' prevenzjoni tal-frodi jew tiffirma dokumenti legali addizzjonali biex issarraf il-punti għal Rewards. Ladarba tordna Reward, int ma tistax tikkanċellaha jew tirrotornaha għal rimborż ta' punti ħlief fil-każ ta' prodotti difettużi jew kif meħtieġ mil-liġi applikabbli. Jekk tordna Reward li ma tinsabx fl-istokk jew li ma tkunx disponibbli għal raġunijiet oħra ddeterminati minn Microsoft fid-diskrezzjoni unika tagħha, aħna nistgħu nissotitwixxu Reward ta' valur komparabbli jew nagħtu rimborż tal-punti tiegħek. Microsoft tista' taġġorna r-Rewards offruti fiċ-ċentru tat-tisrif jew tieqaf toffri Rewards speċifiċi. Xi Rewards jistgħu jkollhom rekwiżiti tal-eliġibbiltà tal-età. Kwalunkwe rekwiżit bħal dan se jiġi inkluż fl-offerta rilevanti. Int responsabbli għat-taxxi federali, statali u lokali kollha u kwalunkwe spiża oħra meta taċċetta u tuża r-Reward. Ir-Rewards se jintbagħtu bil-posta elettronika lill-indirizz elettroniku li tipprovdi meta tordna r-Reward tiegħek, għalhekk żomm l-indirizz elettroniku tiegħek aġġornat. Ir-Rewards li ma jkunux jistgħu jintbagħtu mhux se jerġgħu jinħarġu u għalhekk jiġu rtirati. Ir-Rewards ma jistgħux jinbigħu mill-ġdid.
   • 4. Kif Tikkanċella l-Parteċipazzjoni Tiegħek fil-Programm. Il-kont tal-Programm tiegħek se jiġi kkanċellat jekk ma tilloggjax mill-inqas darba f'perjodu ta' 18-il xahar. Barra minn hekk, Microsoft tirriżerva d-dritt li tikkanċella l-kont tal-Programm ta' utent speċifiku talli jkun bagħbas, abbuża jew wettaq frodi tal-Programm, jew talli jkun kiser dawn it-Termini. Meta l-Programm jiġi kkanċellat (minnek jew minna) jew jekk il-Programm jiġi sospiż, int se jkollok 90 ġurnata biex issarraf il-punti tiegħek: inkella, dawn il-punti se jiġu rtirati. Fil-mument tal-kanċellazzjoni, id-dritt tiegħek li tuża l-Programm u takkumula punti futuri jintemm.
   • 5. Kundizzjonijiet Oħra. Microsoft tirriżerva d-dritt li tiskwalifikak; tiddiżattiva l-aċċess tiegħek għall-Programm jew il-kont tar-Rewards tiegħek; u/jew tiċħad punti, Rewards u kontribuzzjonijiet ta' karità, jekk Microsoft temmem li int tkun qed tbagħbas u tabbuża xi aspett tal-Programm jew li tkun qed tinvolvi ruħek f'attivitajiet li jiksru dawn it-Termini.
Test sħiħ
MixxellanjiMixxellanji16_17_18_miscellaneous
Sommarju

14. Mixxellanji Din it-taqsima u t-taqsimiet 1, 9 (għal ammonti mġarrba qabel it-tmiem ta' dawn it-Termini), 10, 11, 12, 16 u dawk li skont it-termini tagħhom japplikaw wara li dan jispiċċa, se jibqgħu fis-seħħ wara kwalunkwe terminazzjoni jew kanċellazzjoni ta' dawn it-Termini. Aħna nistgħu nassenjaw, nittrasferixxu, jew b'xi mod ieħor niddisponu mid-drittijiet u l-obbligi tagħna taħt dawn it-Termini, fl-intier jew parzjalment, sakemm tali assenjazzjoni, trasferiment jew rimi ma jkunux għad-detriment tiegħek, fi kwalunkwe waqt mingħajr avviż. Inti ma tistax tassenja, tittrasferixxi jew b'mod ieħor tiddisponi minn dawn it-Termini jew xi drittijiet biex jużaw is-Servizzi. Dan huwa l-ftehim kollu bejnek u l-Microsoft għall-użu tiegħek tas-Servizzi. Hija tissostitwixxi xi ftehim minn qabel bejnek u l-Microsoft dwar l-użu tiegħek tas-Servizzi. Il-partijiet kollha ta' dawn it-Termini japplikaw sal-limitu massimu permess mil-liġi rilevanti. Jekk qorti jew arbitru jiddeċiedi li ma nistgħux jinfurzaw parti ta' dawn it-Termini bħala miktuba, dawk it-termini għandhom jiġu meqjusa sostitwiti b'termini simili sal-punt infurzabbli skont il-liġi rilevanti, iżda l-bqija ta' dawn it-Termini mhux se jinbidlu. Dawn it-Termini huma biss għal benefiċċju tiegħek u tagħna. Mhuwiex għall-benefiċċju ta' xi persuna oħra, ħlief għas-suċċessuri u jassenja tal-Microsoft. Intestaturi ta' Taqsima huma għal referenza biss.

15. Liġijiet esportazzjoni. Int trid tikkonforma mal-liġijiet domestiċi u internazzjonali tal-esportazzjoni u r-regolamenti li japplikaw għall-software u/jew Servizzi, li jinkludu restrizzjonijiet fuq id-destinazzjonijiet, l-utenti finali, u l-użu aħħari. Għal aktar informazzjoni dwar ir-restrizzjonijiet ġeografiċi u ta' esportazzjoni, żjara https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=868968 u https://www.microsoft.com/exporting.

16. Ir-Riserva tad-Drittijiet u r-Rispons. Ħlief kif mogħti espressament f'dawn it-Termini, Microsoft ma tagħtikx liċenzja jew kwalunkwe dritt ieħor ta' kwalunkwe tip, taħt kwalunkwe privattiva, kompetenza, drittijiet tal-awtur, sigrieti kummerċjali, trademarks jew proprjetà intellettwali oħra sjieda ta' jew ikkontrollata minn Microsoft jew kwalunkwe entità relatata, inkluż iżda mhux biss kwalunkwe isem, libsa kummerċjali, logo jew ekwivalenti. Jekk tagħti kwalunkwe idea, proposta, suġġeriment jew rispons lil Microsoft, inkluż mingħajr limitazzjoni ideat għal prodotti ġodda, teknoloġiji, promozzjonijiet, ismijiet ta' prodotti, rispons għall-prodotti u titjib għall-prodotti ("Rispons"), tagħti lil Microsoft, bla ħlas, royalties jew drittijiet dovuti lilek, id-dritt li tagħmel, li tkun għamlet, toħloq xogħlijiet derivattivi, tuża, taqsam u tikkummerċjalizza r-Rispons tiegħek fi kwalunkwe mod u għal kwalunkwe skop. Inti mhux se tagħti Rispons li huwa soġġett għal liċenzja li teħtieġ lil Microsoft tilliċenzja s-softwer tagħha, teknoloġiji jew dokumentazzjoni għal kwalunkwe parti terza għaliex Microsoft tinkludi r-Rispons tiegħek fihom.

Test sħiħ
AVVIŻIAVVIŻINOTICES
Sommarju

Avviżi u l-proċedura biex isiru talbiet ta' vjolazzjoni tal-proprjetà intellettwali. Il-Microsoft tirrispetta d-drittijiet tal-proprjetà intellettwali ta' partijiet terzi. Jekk għandek pretensjonijiet ta' ksur tal-proprjetà intellettwali, inklużi talbiet tal-ksur copyright, aħna nirrakkomandaw li inti tibgħat tali avviż lill-aġent maħtur tal-Microsoft. Għad-dettalji u informazzjoni ta' kuntatt, ara Avviż u Proċedura għal Talbiet ta' Ksur tal-Copyright.

Il-Microsoft tuża l-proċessi stipulati fit-Titolu 17, United States Code, Taqsima 512 biex jirrispondu għal avviżi ta' ksur tad-drittijiet tal-awtur. F'ċirkostanzi xierqa, Microsoft tista' wkoll tiskonnettja jew itemm kontijiet tal-utenti ta' servizzi tal-Microsoft li jistgħu jiksru l-liġi b'mod ripetut.

Avviżi u l-proċeduri rigward l-interessi tal-proprjetà intellettwali fir-reklamar. Jekk jogħġbok irrevedi Linji gwida tal-Proprjetà Intellettwali tagħna dwar it-tħassib tal-proprjetà intellettwali fuq in-netwerk ta' reklamar tagħna.

Drittijiet tal-Awtur u avviżi tad-trejdmark. Is-Servizzi huma copyright © 2018 Microsoft Corporation u/jew fornituri tagħha, One Way Microsoft, Redmond, WA 98052, USA Id-drittijiet kollha riżervati. Il-Microsoft u l-ismijiet, logos, u ikoni tal-prodotti kollha tal-Microsoft, softwer, u s-servizzi jistgħu jkunu jew trejdmarks jew marki reġistrati tal-Microsoft fl-Istati Uniti u/jew pajjiżi oħra. L-ismijiet ta' kumpaniji attwali u l-prodotti jistgħu jkunu l-trejdmarks ta' sidien rispettivi tagħhom. Kwalunkwe drittijiet li ma jkunux mogħtija espressament f'dawn it-Termini huma riżervati. Ċerti softwer użat f'ċertu servers websajt tal-Microsoft hija bbażata parzjalment fuq il-ħidma tal-Indipendenti JPEG Group. Drittijiet tal-Awtur © 1991-1996 Thomas G. Lane. Id-drittijiet kollha riżervati. "gnuplot" softwer użat f'ċerti servers tal-websajt tal-Microsoft huwa dritt tal-awtur © 1986‑1993 Thomas Williams, Colin Kelley. Id-drittijiet kollha riżervati.

Avviż Mediku. Microsoft ma tipprovdix parir mediku jew xi pariri oħra fil-kura tas-saħħa, djanjosi jew trattament. Dejjem fittex il-parir tat-tabib tiegħek jew ieħor li jipprovdi kura tas-saħħa kwalifikati ma' xi mistoqsijiet li jista' jkollok dwar xi kundizzjoni medika, id-dieta, fitness, jew programm tal-benessri. Qatt tinjora parir mediku professjonali jew dewmien fit-tfittxija minħabba informazzjoni li int aċċessajt fuq jew permezz tas-Servizzi.

Stokk kwotazzjonijiet u d-dejta ta' indiċi (inklużi valuri indiċi). © 2013 Morningstar, Inc id-drittijiet Kollha Riżervati. L-informazzjoni li tinsab hawnhekk: (1) hija proprjetà ta' Morningstar u/jew jipprovdu l-kontenut tiegħu; (2) ma jistgħux jiġu kkupjati jew distribwiti; u (3) ma tkunx ġustifikata li tkun preċiża, kompluta jew f'waqtha. Kemm il-Morningstar u lanqas il-fornituri tal-kontenut tagħha huma responsabbli għal kwalunkwe danni jew telf li jirriżultaw minn kwalunkwe użu ta' din l-informazzjoni. Prestazzjoni tal-passat mhux garanzija ta' riżultati futuri.

Inti ma tistax tuża kwalunkwe mill-Indexes Dow JonesSM, Indiċi tad-Dejta, jew il-marki Dow Jones b'konnessjoni mal-ħruġ, il-ħolqien, sponsorship, kummerċ, marketing, jew il-promozzjoni ta 'xi strumenti finanzjarji jew prodotti ta' investiment (pereżempju, l-investiment derivattivi, prodotti strutturati, fondi ta' investiment, fondi innegozjati bi skambju, portafolli, eċċ, fejn il-prezz, ir-ritorn u/jew il-prestazzjoni tal-prodott istrument jew l-investiment hija bbażata fuq, relatat ma', jew intiż sabiex jittraċċaw kwalunkwe mill-Indexes jew prokura għal kwalunkwe mill-Indexes) mingħajr ftehim separat bil-miktub ma' Dow Jones.

Avviż finanzjarju. Microsoft mhijiex broker/negozjant jew konsulent ta' investiment irreġistrat taħt il-liġi tat-titoli federali tal-Istati Uniti jew il-liġi tat-titoli ta' ġurisdizzjonijiet oħra u ma tagħtix parir lil individwi rigward ir-rakkomandabbiltà ta' investiment, xiri, jew bejgħ ta' titoli jew prodotti jew servizzi finanzjarji oħra. Xejn f'dawn is-Servizzi huma offerta jew solleċitazzjoni biex nixtru jew inbiegħu xi investiment. La l-Microsoft u lanqas il-konċedenti tagħha ta' kwotazzjonijiet ta' stokk jew indiċi ta' dejta endorsjata jew nirrakkomandaw kwalunkwe prodotti jew servizzi finanzjarji partikolari. Xejn fis-Servizzi mhu maħsub li jkun parir professjonali, inkluż mingħajr limitazzjonijiet, parir dwar l-investimenti jew it-taxxa.

Avviż dwar id-H.264 / AVC, MPEG-4 viżwali, u VC-1 Standards Vidjo. Is-softwer jista' jinkludi H.264/AVC, MPEG-4 viżwali u/jew VC-1 codec teknoloġija li tista' tiġu liċenzjata mill-MPEG LA, LLC Din it-teknoloġija hija format għall-kompressjoni ta' dejta ta' informazzjoni bil-vidjo. MPEG LA, LLC teħtieġ dan l-avviż:

DAN PRODOTT HUWA LLIĊENZJAT TAĦT IL H.264/AVC, ILVC-1 LIĊENZJI PORTAFOLL PRIVATTIVI GĦALL-PERSONALI U L-UŻU MHUX KUMMERĊJALI TA' KONSUMATUR MPEG-4 VIŻWALI, U BIEX (A) VIDJO KODIFIKAZZJONI KONFORMITÀ MAL-ISTANDARDS ("STANDARDS VIDJO" ) U/JEW (B) 264 JIDDEKOWDJA/AVC, MPEG-4 VIŻWALI, U VC-1 VIDJO LI KIEN REĠISTRAT MILL-KONSUMATUR INGAĠĠAT F'ATTIVITÀ PERSONALI U MHUX KUMMERĊJALI U/JEW ĠIE AKKWISTAT MINN FORNITUR TA' VIDJO LIĊENZJAT LI JIPPROVDI TALI VIDJO. L-EBDA LIĊENZJA MA TESTENDI GĦAL XI PRODOTT IEĦOR IRRISPETTIVAMENT MINN JEKK IT-TALI PRODOTT IKUN INKLUŻ MA' DAN IS-SOFTWER F'ARTIKOLU WIEĦED. L-EBDA LIĊENZJA MA TINGĦATA JEW TKUN IMPLIĊITA GĦAL UŻU IEĦOR. INFORMAZZJONI ADDIZZJONALI TISTA' TINKISEB MINN MPEG LA, LLC Ara l-MPEG LA WEBSAJT.

Għal finijiet ta' kjarifika biss, dan l-avviż ma jillimitax jew inkella jinibixxu l-użu tas-softwer ipprovdut taħt dawn it-Termini għall-użi normali tan-negozju li huma personali li dak in-negozju li ma jinkludux (i) tqassim mill-ġdid tas-softwer biex partijiet terzi, jew (ii) ħolqien ta' materjal bil-teknoloġiji konformi ma' STANDARDS TA' VIDJO għad-distribuzzjoni lil partijiet terzi.

Test sħiħ
APPLIKAZZJONI STANDARD GĦAT-TERMINI TAL-LIĊENZJAAPPLIKAZZJONI STANDARD GĦAT-TERMINI TAL-LIĊENZJASTANDARDAPPLICATIONLICENSETERMS
Sommarju

TERMINI STANDARD TAL-LIĊENZJA TAL-APPLIKAZZJONI
GĦAL APPLIKAZZJONIJIET OFFRUTI FIŻ-ŻONA EKONOMIKA EWROPEA

MICROSOFT STORE, WINDOWS STORE, U XBOX STORE

Dawn it-termini ta' liċenzja huma ftehim bejnek u l-pubblikatur applikazzjoni. Jekk jogħġbok aqrahom. Huma japplikaw għall-applikazzjonijiet ta' softwer li int tniżżel mill-Microsoft Store, mill-Windows Store jew mill-Xbox Store (li kull wieħed minnhom jissemma' f'dawn it-termini tal-liċenzja bħala l-"Istore"), inkluż kwalunkwe aġġornament jew suppliment għall-applikazzjoni, sakemm l-applikazzjoni ma tiġix f'termini separati, li f'dak il-każ japplikaw dawk it-termini.

JEKK INTI MA TAĊĊETTAX DAWN IT-TERMINI, INTI MGĦANDEKX DRITT LI U MA TISTAX TNIŻŻEL JEW TUŻA L-APPLIKAZZJONI.

Il-pubblikatur tal-applikazzjoni jfisser l-entità li tagħti l-liċenzja tal-applikazzjoni lilek, kif identifikat fl-Istore.

Jekk inti tikkonforma ma' dawn it-termini tal-liċenzja, inti għandek id-drittijiet ta' hawn taħt.

 • 1. INSTALLAZZJONI U DRITTIJIET TAL-UŻU. Int tista' tinstalla u tuża l-applikazzjoni fuq tagħmir ta' Windows jew fuq consoles ta' Xbox kif deskritt fir-Regoli dwar l-Użu ta' Microsoft. Microsoft tirriżerva d-dritt li timmodifika r-Regoli dwar l-Użu ta' Microsoft meta trid.
 • 2. SERVIZZI BBAŻATI FUQ L-INTERNET.
  • a. Kunsens għal servizzi bbażati fuq l-Internet jew bla fili. Jekk l-applikazzjoni tgħaqqad ma' sistemi tal-kompjuter fuq l-Internet, li jistgħu jinkludu permezz ta' netwerk bla fili, jużaw l-applikazzjoni topera bħala kunsens tiegħek għat-trażmissjoni ta' informazzjoni ta' apparat standard (inklużi iżda mhux limitati għal informazzjoni teknika dwar it-tagħmir tiegħek, is-sistema u s-softwer tal-applikazzjoni, u periferali) għal servizzi bbażati fuq l-Internet jew bla fili. Jekk termini oħrajn huma ppreżentati b'konnessjoni mal-użu tiegħek tas-servizzi aċċessati bl-użu tal-applikazzjoni, dawn it-termini japplikaw ukoll.
  • b. Użu ħażin ta' servizzi fuq l-Internet. Inti ma tistax tuża kwalunkwe servizz fuq l-Internet fi kwalunkwe mod li inti intenzjonalment ħsara jew jfixkel l-użu għal ħaddieħor ta' dan in-netwerk bla fili. Inti ma tistax tuża s-servizz biex jippruvaw jiksbu aċċess mhux awtorizzat għal kwalunkwe servizz, data, kont jew netwerk bi kwalunkwe mezz.
 • 3. SKOP TAL-LIĊENZJA. L-applikazzjoni hija lliċenzjata, mhux mibjugħa. Dan il-ftehim biss jagħtik xi drittijiet li tuża l-applikazzjoni. Jekk il-Microsoft tiddiżattiva l-abbiltà li persuna tuża l-applikazzjonijiet fuq tagħmir tiegħek skont il-ftehim tiegħek mal-Microsoft, kwalunkwe drittijiet dwar liċenzja assoċjati se jintemm. Il-pubblikatur applikazzjoni jirriserva d-drittijiet l-oħra. Sakemm il-liġi applikabbli tagħtik aktar drittijiet minkejja din il-limitazzjoni, inti tista' tuża l-applikazzjoni biss bħala espressament permess f'dan il-ftehim. Meta tagħmel dan, inti għandek tikkonforma ma' kwalunkwe limitazzjonijiet tekniċi fl-applikazzjoni li huma biss jippermettu li inti tagħmel użu minnha bħalissa f'ċerti modi. Inti ma tistax:
  • a. Taħdem madwar xi limitazzjonijiet tekniċi fl-applikazzjoni.
  • b. Taħdem b'lura, tiddikompila, jew iżżarma l-applikazzjoni, ħlief u biss sal-punt li din tkun espressament permessa bir applikabbli dispożizzjonijiet tal-liġi copyright għall-programmi tal-kompjuter.
  • c. Tagħmel aktar kopji tal-applikazzjoni minn dawk speċifikati f'dan il-ftehim jew permessi mil-liġi applikabbli, minkejja din il-limitazzjoni.
  • d. Tippubblika jew inkella tagħmel l-applikazzjoni disponibbli għall-oħrajn biex jikkupjaw.
  • e. Tikri jew tislef l-applikazzjoni.
  • f. Ittrasferixxi l-applikazzjoni jew dan il-ftehim għal kwalunkwe parti terza.
 • 4. DOKUMENTAZZJONI. Jekk dokumentazzjoni hija pprovduta mal-applikazzjoni, inti tista' tikkopja u tuża d-dokumentazzjoni għal skopijiet ta' referenza personali.
 • 5. RESTRIZZJONIJIET TA' TEKNOLOĠIJA U ESPORTAZZJONI. L-applikazzjoni tista' tkun soġġetta għall-Istati Uniti jew il-liġijiet u r-regolamenti internazzjonali tal-kontroll teknoloġija jew esportazzjoni. Int trid tikkonforma mal-liġijiet domestiċi u internazzjonali tal-esportazzjoni u r-regolamenti li japplikaw għat-teknoloġija użata jew appoġġjati mill-applikazzjoni. Dawn il-liġijiet jinkludu restrizzjonijiet fuq id-destinazzjonijiet, l-utenti finali, u l-użu aħħari. Għal informazzjoni dwar prodotti bit-timbru tal-Microsoft, mur l- Websajt tal-esportazzjoni tal-Microsoft.
 • 6. SERVIZZI TA' APPOĠĠ. Ikkuntattja l-pubblikatur tal-applikazzjoni biex tiddetermina jekk xi servizzi ta' appoġġ humiex disponibbli. Il-Microsoft, il-manifattur tal-ħardwer tiegħek u l-fornitur tal-wireless tiegħek (sakemm wieħed minnhom huwa l-editur tal-applikazzjoni) mhumiex responsabbli biex jipprovdu servizzi ta' appoġġ għall-applikazzjoni.
 • 7. FTEHIM KOLLU. Dan il-ftehim, kwalunkwe politika ta’ privatezza applikabbli, kwalunkwe termini addizzjonali li jakkumpanjaw l-applikazzjoni, u t-termini għas-supplimenti u l-aġġornamenti, huma l-ftehim kollu tal-liċenzja bejnek u bejn il-pubblikatur tal-applikazzjoni għall-applikazzjoni.
 • 8. LIĠI APPLIKABBLI.
  • a. Istati Uniti u l-Kanada. Jekk inti akkwistajt l-applikazzjoni fl-Istati Uniti jew il-Kanada, il-liġijiet tal-istat jew il-provinċja fejn inti tgħix (jew, jekk negozju, fejn il-post prinċipali tan-negozju tiegħek jinsab) jirregolaw l-interpretazzjoni ta' dawn it-termini, talbiet għall-ksur minnhom, u kull pretensjonijiet oħra (inklużi l-protezzjoni tal-konsumatur, kompetizzjoni inġusta, u talbiet dwar id-danni), irrispettivament minn kunflitt ta' prinċipji tal-liġi.
  • b. Barra l-Istati Uniti u l-Kanada. Jekk inti akkwistajt l-applikazzjoni fi kwalunkwe pajjiż ieħor, il-liġijiet ta' dak il-pajjiż japplikaw.
 • 9. EFFETT LEGALI. Dan il-ftehim jiddeskrivi ċerti drittijiet legali. Inti jista' jkollok drittijiet oħra taħt il-liġijiet tal-istat jew il-pajjiż tiegħek. Dan il-ftehim ma jbiddilx id-drittijiet tiegħek taħt il-liġijiet tal-istat jew il-pajjiż tiegħek jekk il-liġijiet tal-istat jew il-pajjiż tiegħek ma tippermettix li tagħmel dan.
 • 10. ĊAĦDA TA' GARANZIJA. L-applikazzjoni hija liċenzjata “kif inhi,” “bil-ħsarat kollha” u “kif disponibbli.” Il-pubblikatur tal-applikazzjoni, f'ismu stess, Microsoft (jekk Microsoft ma tkunx il-pubblikatur tal-applikazzjoni), it-trasportaturi mingħajr fili li fuq in-netwerk tagħhom tiġi pprovduta l-applikazzjoni u kull wieħed mill-affiljati, il-bejjiegħa, l-aġenti u l-fornituri tagħna (“Partijiet Koperti”), ma jagħtu l-ebda garanzija kuntrattwali, wegħdiet jew kundizzjonijiet addizzjonali fir-rigward tal-applikazzjoni. Inti għandek il-garanziji obbligatorji kollha previsti mil-liġi, iżda aħna ma nagħtux garanziji oħra. Sal-limitu permess skont il-liġijiet lokali, il-Partijiet Koperti jeskludu kwalunkwe garanzija obbligatorja implikata, inkluż dawk tal-kummerċjabbiltà, l-idoneità għal skop partikolari, s-sigurtà, il-kumdità u n-nuqqas ta' ksur.
 • 11. LIMITAZZJONI FUQ RIMEDJI U DANNI.
  • a. Il-pubblikatur tal-applikazzjoni m'għandux ikun responsabbli għal kwalunkwe kontenut tal-utent jew materjal ieħor ta' parti terza, inklużi ħoloq għal websites ta' parti terza, u attivitajiet ipprovduti mill-utenti. Tali kontenut u l-attivitajiet la huma attribwibbli lill-pubblikatur applikazzjoni u lanqas ma jirrappreżentaw l-opinjoni tal-pubblikatur tal-applikazzjoni.
  • b. Il-pubblikatur tal-applikazzjoni għandu jkun responsabbli biss jekk hemm obbligazzjonijiet materjali ta' dawn it-termini tal-liċenzji jkunu ġew miksura.
  • c. Il-pubblikatur tal-applikazzjoni, l-aġenti vikarjuż tiegħu u/jew ir-rappreżentanti legali tiegħu m'għandhomx ikunu responsabbli għal kwalunkwe ħsara imprevedibbli u/jew it-telf finanzjarju fir-rigward ta' kwalunkwe ħsara indiretta, inkluż telf ta' profitt, sakemm l-pubblikatur tal-applikazzjoni, l-aġenti vikarjużi tiegħu u/jew rappreżentanti legali tiegħu jkunu għallinqas aġixxa b'negliġenza serja jew kondotta skorretta volontarja.
  • d. Kwalunkwe responsabbiltà statutorja oġġettiva tal-pubblikatur tal-applikazzjoni, inkluża, mingħajr limitazzjoni, responsabbiltà taħt l-att tar-responsabbiltà tal-prodott u r-responsabbiltà statutorja għal ksur ta' garanzija, għandha tibqa' ma tiġix affettwata mil-limitazzjoni tar-responsabbiltà. L-istess għandu japplika għar-responsabbiltà tal-pubblikatur tal-applikazzjoni, l-aġenti ċivili tiegħu u/jew ir-rappreżentant ġuridiku tiegħu fil-każ ta' frodi jew negliġenza tagħhom li tirriżulta f'korriment personali jew mewt.
  • e. L-ebda pretensjoni kuntrattwali u legali oħra minbarra dawk koperti fis-subtaqsimiet (a) sa (e) ta' din it-Taqsima 11 ma tista' tirriżulta minn dawn it-termini tal-liċenzja ta' applikazzjoni u/jew l-użu tal-applikazzjoni jew is-servizzi li jkunu saru disponibbli permezz tal-applikazzjoni.
Test sħiħ
Servizzi kopertiServizzi kopertiserviceslist
Sommarju

Il-prodotti li ġejjin, l-apps u s-servizzi huma koperti mill-Ftehim dwar is-Servizzi tal-Microsoft, iżda jistgħu ma jkunux disponibbli fis-suq tiegħek.

 • Account.microsoft.com
 • Advertising.microsoft.com
 • App Mapep
 • App Tagħmir tas-Saħħa
 • Assistent tal-Appoġġ u l-Irkuprar ta' Microsoft għal Office 365
 • Bing App for Android
 • Bing Apps
 • Bing Bots
 • Bing Business Bot
 • Bing Dizzjunarju
 • Bing fil-Klassi
 • Bing Fittex app
 • Bing for Business
 • Bing Image and News (iOS)
 • Bing Mapep
 • Bing Search APIs/SDKs
 • Bing Sportscaster
 • Bing Toolbar
 • Bing Translator
 • Bing Webmaster
 • Bing Wikipedia Browser
 • Bing.com
 • Bing
 • Bingplaces.com
 • Cortana skills by Microsoft
 • Cortana
 • Default Homepage and New Tab Page on Microsoft Edge
 • Desktop Bing
 • Dev Center App
 • Dictate
 • Docs.com
 • education.minecraft.net
 • Face Swap
 • Familja Microsoft
 • Feedback Intake Tool for Azure Maps (aka “Azure Maps Feedback”)
 • Films u TV Microsoft
 • Forms.microsoft.com
 • forzamotorsport.net
 • Groove Music Pass
 • Groove
 • GroupMe
 • HealthVault
 • Kont Microsoft
 • LineBack
 • Lock Skrin li Jmiss
 • Logħob, applikazzjonijiet u siti web ta' Windows ippubblikati minn Microsoft
 • Logħob, applikazzjonijiet u siti web ta' Xbox Game Studios
 • Microsoft Academic
 • Microsoft Add-Ins for Skype
 • Microsoft Bots
 • Microsoft Educator Community
 • Microsoft Health
 • Microsoft Pay
 • Microsoft Research Interactive Science
 • Microsoft Research Open Data
 • Microsoft Soundscape
 • Microsoft Translator
 • Microsoft Wallpaper
 • Microsoft XiaoIce
 • Mixer
 • MSN Aħbarijiet
 • MSN Dial Up
 • MSN Explorer
 • MSN Flus
 • MSN Health & Fitness
 • MSN Ikel & Xorb
 • MSN Premium
 • MSN Sports
 • MSN Temp
 • MSN Travel
 • MSN.com
 • Office 365 Home
 • Office 365 Pro Plus optional connected experiences
 • Office.com
 • OneDrive.com
 • OneDrive
 • OneNote.com
 • Outlook.com
 • Paint 3D
 • Pittoresk Lock Skrin
 • Presentation Translator
 • Remix 3D
 • Rinna
 • rise4fun
 • Ruuh
 • Seeing AI
 • Send
 • Skype in the Classroom
 • Skype Interviews
 • Skype Manager
 • Skype Qik
 • Skype.com
 • Skype
 • Smart Fittex
 • Snip Insights
 • Spreadsheet Keyboard
 • Sprinkles
 • Sway.com
 • Tbandil Uffiċċju
 • to-do.microsoft.com
 • Translator for Microsoft Edge
 • Translator Live
 • Uffiċċju 365 Konsumatur
 • Uffiċċju 365 Personali
 • Uffiċċju 365 Università
 • Uffiċċju Onlajn
 • Uffiċċju Store
 • UrWeather
 • Video Breakdown
 • Visio Online
 • Web Translator
 • Who’s In
 • Windows Live Mail
 • Windows Live Writer
 • Windows Maker film
 • Windows Photo Gallery
 • Xbox Game Pass
 • Xbox Live Gold
 • Xbox Live
 • Xbox Music
 • Xbox Store
 • Ċittadin li Jmiss
 • Ħanut Windows
 • Ħanut
Test sħiħ
Entitajiet Kontraenti Affiljati (għal Servizzi Mħallsa Taħt it-Taqsima 10(b))Entitajiet Kontraenti AffiljatiAffiliateContractingEntities
Sommarju

M’hemm ebda entità kontraenti affiljata f’dan il-mument. Microsoft Ireland Operations Limited hija l-entità kontraenti tiegħek.

Test sħiħ
12 ta' Novembru 2018 0