หน้าหลักของ Microsoft Mouse Mischief

ให้นักเรียนของคุณมีส่วนร่วมกับบทเรียนที่พวกเขาสามารถคลิกได้

ดาวน์โหลด
Get Microsoft Silverlight

ต้องการให้นักเรียนสนใจเรียนใช่ไหม?

Microsoft Office PowerPoint

ลอง Mischief เล็กน้อย

Mouse Mischief เข้ามาอยู่ใน Microsoft PowerPoint 2010 และ Microsoft Office PowerPoint 2007, ช่วยให้คุณใส่คำถาม, แบบสำรวจ และสไลด์ที่เป็นกิจกรรมวาดภาพลงในบทเรียนของคุณได้

นักเรียนสามารถมีส่วนร่วมในบทเรียนได้โดยการใช้เมาส์ของตัวเองทำการคลิก วงกลม ขีดฆ่า หรือเขียนคำตอบบนหน้าจอได้

การดาวน์โหลด Microsoft Mouse Mischief

ก่อนที่คุณจะติดตั้งหรือใช้ซอฟต์แวร์ คุณต้องยอมรับข้อกำหนดสิทธิ์การใช้งานต่อไปนี้ หากคุณไม่ยอมรับข้อกำหนดสิทธิ์การใช้งาน การติดตั้งจะไม่สามารถดำเนินการต่อไปได้ คุณสามารถพิมพ์ข้อกำหนดสิทธิ์การใช้งานโดยคลิกปุ่ม พิมพ์ ด้านล่าง หลังจากติดตั้ง คุณสามารถอ่านข้อกำหนดสิทธิ์การใช้งานได้โดยย้อนกลับมาที่หน้านี้

หลังจากดาวน์โหลด คุณสามารถติดตั้ง Microsoft Mouse Mischief ได้ ขั้นตอนการติดตั้งจะแสดงเป็นภาษาอังกฤษ โปรแกรมจะแสดงข้อกำหนดสิทธิ์การใช้งานซอฟต์แวร์ที่เป็นภาษาอังกฤษสองชุดในระหว่างการติดตั้ง โปรดยึดข้อกำหนดสิทธิ์การใช้งานที่ปรากฏในที่นี้เป็นหลักหากมีเนื้อหาที่แตกต่างจากข้อกำหนดสิทธิ์การใช้งานที่แสดงในขั้นตอนการติดตั้ง

ฉันยอมรับข้อกำหนดสิทธิ์การใช้งาน

ฉันไม่ยอมรับข้อกำหนดสิทธิ์การใช้งาน

หลังจากยอมรับข้อกำหนดสิทธิ์การใช้งาน ให้คลิกปุ่ม ดาวน์โหลดข้อกำหนดสิทธิ์การใช้งาน เพื่อดาวน์โหลดผลิตภัณฑ์ลงในคอมพิวเตอร์ของคุณ จากนั้นคุณสามารถดาวน์โหลด Mouse Mischief