รับบทเรียน

ชุมชนที่ใช้บทเรียน และสิ่งอื่นๆ เพิ่มเติม...

รับบทเรียนจาก Office.com

ตรวจสอบบทเรียนที่ใช้งานจริงด้านล่าง และสำรวจว่า Mouse Mischief สามารถนำบทเรียน PowerPoint มาสู่ชีวิตจริงได้อย่างไร สำหรับบทเรียนเพิ่มเติม โปรดเข้าชมที่ Office.com เพื่อดาวน์โหลด, อัปโหลด และค้นหาบทเรียนที่สร้างขึ้นโดยผู้ใช้ Mouse Mischief รอบโลก

 • Mouse Mischief มุมต่างๆ

  บทเรียนคณิตศาสตร์ตัวอย่างนี้ จะท้าท้ายให้นักเรียนระบุ และวาดมุมที่ถูกต้อง มุมแหลม และมุมป้าน

 • Mouse Mischief อะโพสโทรฟีส์

  บทเรียนไวยากรณ์ตัวอย่างนี้ จะช่วยนักเรียนให้เรียนรู้วิธีการ และสถานการณ์ที่จะใช้เครื่องหมายอะโพสโทรฟีส์

 • Mouse Mischief สีต่างๆ

  บทเรียน ESL ตัวอย่างนี้ ช่วยนักเรียนในการเรียนคำศัพท์ภาษาอังกฤษเกี่ยวกับสีต่างๆ

 • Mouse Mischief สัตว์กินพืช, สัตว์ที่กินทุกอย่าง และสัตว์กินเนื้อ

  บทเรียนชีววิทยาตัวอย่างนี้ จะท้าทายให้นักเรียนจำแนกประเภทสัตว์เป็นสัตว์กินเนื้อ สัตว์กินพืช และสัตว์ที่กินทุกอย่าง

 • Mouse Mischief เส้นรุ้ง และเส้นแวง

  บทเรียนภูมิศาสตร์ตัวอย่างนี้ ช่วยให้นักเรียนได้เรียนรู้ว่าจะใช้เส้นรุ้ง เส้นแวงเพื่อระบุตำแหน่งบนโลกได้อย่างไร

 • Mouse Mischief คำศัพท์สำหรับอากาศ

  บทเรียน ESL ตัวอย่างนี้ ช่วยนักเรียนในการเรียนคำศัพท์ภาษาอังกฤษเกี่ยวกับอากาศ

 • Mouse Mischief ค้นหาดาวเหนือ

  บทเรียนวิทยาศาสตร์ตัวอย่างนี้ จะแนะนำนักเรียนถึงวิธีการใช้หมู่ดาวในการค้นหาดาวเหนือ

การดาวน์โหลด Microsoft Mouse Mischief

ก่อนที่คุณจะติดตั้งหรือใช้ซอฟต์แวร์ คุณต้องยอมรับข้อกำหนดสิทธิ์การใช้งานต่อไปนี้ หากคุณไม่ยอมรับข้อกำหนดสิทธิ์การใช้งาน การติดตั้งจะไม่สามารถดำเนินการต่อไปได้ คุณสามารถพิมพ์ข้อกำหนดสิทธิ์การใช้งานโดยคลิกปุ่ม พิมพ์ ด้านล่าง หลังจากติดตั้ง คุณสามารถอ่านข้อกำหนดสิทธิ์การใช้งานได้โดยย้อนกลับมาที่หน้านี้

หลังจากดาวน์โหลด คุณสามารถติดตั้ง Microsoft Mouse Mischief ได้ ขั้นตอนการติดตั้งจะแสดงเป็นภาษาอังกฤษ โปรแกรมจะแสดงข้อกำหนดสิทธิ์การใช้งานซอฟต์แวร์ที่เป็นภาษาอังกฤษสองชุดในระหว่างการติดตั้ง โปรดยึดข้อกำหนดสิทธิ์การใช้งานที่ปรากฏในที่นี้เป็นหลักหากมีเนื้อหาที่แตกต่างจากข้อกำหนดสิทธิ์การใช้งานที่แสดงในขั้นตอนการติดตั้ง

ฉันยอมรับข้อกำหนดสิทธิ์การใช้งาน

ฉันไม่ยอมรับข้อกำหนดสิทธิ์การใช้งาน

หลังจากยอมรับข้อกำหนดสิทธิ์การใช้งาน ให้คลิกปุ่ม ดาวน์โหลดข้อกำหนดสิทธิ์การใช้งาน เพื่อดาวน์โหลดผลิตภัณฑ์ลงในคอมพิวเตอร์ของคุณ จากนั้นคุณสามารถดาวน์โหลด Mouse Mischief