Inga Kleppe
administrasjons-
medarbeider

Administrasjonsmedarbeider for Adm. Direktør Michael Jacobs og ledergruppen i Microsoft Norge.

Inga tar seg av daglige aktiviteter for administrerende direktør og ledergruppen i selskapet. Det betyr å holde oversikt over inngående- og utgående informasjon, partner- og kundekontakt, og andre løpende aktiviteter i organisasjonen.

Bilder

Portrett   | Format- JPG | Dimensjon - 2362x3543    Portrett   | Format- JPG | Dimensjon - 3543x2362

Portrett   | Format- JPG | Dimensjon - 2362x3543    Portrett   | Format- JPG | Dimensjon - 3543x2362

Portrett   | Format- JPG | Dimensjon - 3543x2362