Nyheter

En mobil arbeidsplass = økt lønnsomhet

En mobil arbeidsplass = økt lønnsomhet

Mobil teknologi sparer deg tid og gir økt produktivitet. Det mener 55 % av de ansatte i SMB-er.


Enkelte kjenner kundene sine. Andre forstår dem.

Enkelte kjenner kundene sine. Andre forstår dem.

Evnen til å skape nye forretningsmuligheter er avgjørende for hvor konkurransedyktig en bedrift er. 59 % av alle ansatte føler seg produktive når de fullfører et salg eller sikrer nye kunder.

Helseanalyse fremmer vekst og utvikling i helseorganisasjoner

Helseanalyse fremmer vekst og utvikling i helseorganisasjoner

Den mer omfattende bruken av helseinformasjonsteknologi og elektroniske pasientjournaler gir økt behov for effektiv administrasjon og tilgang til kritiske data. Analyseverktøy endrer måten helseorganisasjonene arbeider på, med prediktiv analyse, effektiv ressursstyring og forbedret pasientpleie og behandlingsresultater.