Download Excel Viewer from Official Microsoft Download Center

Excel Viewer

Viktig! Hvis du velger et språk nedenfor, endres alt sideinnholdet til det aktuelle språket.

Velg språk:
Åpne, vis og skriv ut Excel-arbeidsbøker, selv om du ikke har Excel installert. Denne nedlastingen er en erstatning for Excel Viewer 97 og alle tidligere versjoner av Excel Viewer. OBS! Microsoft Excel Viewer vil bli fjernet i april 2018. Da vil ikke Viewer lenger være tilgjengelig for nedlasting og vil ikke lenger motta sikkerhetsoppdateringer. Se Detaljer for mer informasjon.