Sikkerhetsoppdatering for Windows 2000: Feil i sertifikatregistreringskontroll kan føre til sletting av digitale sertifikater

Velg språk:
Denne oppdateringen løser sikkerhetssårbarheten "Flaw in Digital Certificate Enrollment Component Allows Certificate Deletion" (Feil i komponenten for digital sertifikatregistrering kan føre til sletting av sertifikater) i Windows 2000.