Windows XP-sikkerhetsoppd.: Ukontr. buffer i PPTP-implem. kan aktivere at tjenesten ikke kan utføres

Velg språk:
Denne oppdateringen løser sikkerhetsproblemet "Unchecked Buffer in PPTP Implementation Could Enable Denial of Service" i Windows XP og Windows XP Service Pack 1 (SP1).