Verktøy for systemoppdateringsberedskap for Windows Vista (KB947821) [oktober 2014]

Velg språk:
Dette verktøyet blir tilbudt fordi det ble funnet en inkonsekvens i Windows-servicelageret som kan hindre at fremtidige oppdateringer, oppdateringspakker og programvare blir installert.