ISO-bilde for sikkerhetsutgivelser, april 2007

Velg språk:
Denne DVD5 ISO-bildefilen inneholder sikkerhetsoppdateringene for Windows utgitt på Windows Update den 10. april 2007.