Windows XP-sikkerhetsoppd.: Foresp til SmartHTML Interpreter legger beslag på CPU-ress for webserver

Velg språk:
Denne oppdateringen løser problemet "Request to SmartHTML Interpreter Could Monopolize Web Server CPU Resources" i Windows XP. Ved å laste ned oppdateringen fjerner du et problem med moderat alvorsgrad i Front Page 2000 Server Extensions for Microsoft Office.