Microsoft .NET Framework 3.5 Service Pack 1

Velg språk:
Microsoft .NET Framework 3.5 Service Pack 1 er en fullstendig samleoppdatering som inneholder mange nye funksjoner som bygger på .NET Framework 2.0, 3.0 og 3.5, og omfatter oppsamlede betjeningsoppdateringer av underkomponentene .NET Framework 2.0 og .NET Framework 3.0.
 • Versjon:

  SP1

  File Name:

  dotnetfx35setup.exe

  Publiseringsdato:

  18.11.2008

  File Size:

  2.8 MB

   .NET Framework versjon 3.5 Service Pack 1 inneholder følgende nye funksjoner og forbedringer:

   • ASP.NET Dynamic Data, som gir et rikt rammeverk for hurtig datadrevet utvikling uten å skrive kode, og en ny komponent i ASP.NET AJAX, som gir støtte for håndtering av leserlogg (støtte for tilbakeknappen).Du finner mer informasjon under What’s New in ASP.NET and Web Development.

   • Viktige forbedringer av CLR (Common Language Runtime) som inkluderer bedre oppsett av opprinnelige avbildninger i .NET Framework, bruken av verifisering av sterkt navn for fullstendig klarerte samlinger er avsluttet, forbedret ytelse for programoppstart, bedre generert kode som forbedrer kjøretiden for ende-til-ende-programmer, og forvaltet kode kan kjøres i ASLR-modus (Address Space Layout Randomization) hvis operativsystemet støtter dette.I tillegg har forvaltede programmer som åpnes fra nettverksressurser, samme virkemåte som opprinnelige programmer, ved at de kjøres ved fullstendig klarering.

   • Ytelsesforbedringer av WPF (Windows Presentation Foundation), inkludert raskere oppstartstid og forbedret ytelse for punktgrafikkeffekter.Ytterligere funksjonalitet for WPF inkluderer bedre støtte for bransjeprogrammer, støtte for opprinnelig velkomstbilde, støtte for DirectX-pikselshader og den nye WebBrowser-kontrollen.

   • Utgivere av ClickOnce-programmer kan velge bort signering og hash-koding i henhold til de forskjellige scenariene, utviklere kan installere ClickOnce-programmer programmatisk, som viser en tilpasset varemerking, og dialogbokser for ClickOnce-feil støtter koblinger til programspesifikke webområder for kundestøtte på Internett.

   • Entity Framework er en utvikling av den eksisterende serien med teknologier for ADO.NET-datatilgang.Entity Framework gjør at utviklere kan programmere mot relasjonsdatabaser i henhold til programspesifikke domenemodeller i stedet for de underliggende databasemodellene.Du finner mer informasjon under Getting Started with the Entity Framework.Entity Framework lanserer noen tilleggsfunksjoner, inkludert støtte for nye SQL Server 2008-typer, standard grafikkserialisering av enheter, og Entity Data Source.Denne versjonen av Entity Framework støtter de nye dato- og filstrømegenskapene i SQL Server 2008. Grafikkserialiseringsarbeidet hjelper utviklere som vil bygge WCF-tjenester (Windows Communication Foundation) som er modeller på fullstendige grafikker, som datakontrakter.Entity Data Source gir byggere av ASP.NET-webprogrammer, som vil arbeide med Entity Framework, en tradisjonell datakildeopplevelse.

   • LINQ to SQL har ny støtte for de nye dato- og filstrømegenskapene i SQL Server 2008.

   • ADO.NET Data Services Framework består av en kombinasjon av mønstre og biblioteker, som gjør at data kan eksponeres som en fleksibel REST-basert (Representational State Transfer) datatjeneste som kan brukes av webklienter i et firmanettverk eller på Internett.ADO.NET Data Services Framework oppretter datatjenester over alle datakilder.En begrepsmessig visningsmodell av det underliggende lagringsskjemaet kan enkelt eksponeres gjennom rik integrering med ADO.NET Entity Framework.Tjenester som opprettes ved hjelp av ADO.NET Data Services Framework, og i tillegg kompatible Windows Live-tjenester (dev.live.com), kan enkelt åpnes fra enhver plattform.For klientprogrammer som kjører på Microsoft-plattformer, finnes et sett med klientbiblioteker for at samhandlingen med datatjenester skal være enkel..NET Framework-baserte klienter kan for eksempel bruke LINQ til å spørre etter datatjenester og et enkelt .NET Framework-objektlag til å oppdatere data i tjenesten.

   • Windows Communication Foundation gjør nå at DataContract Serializer er enklere å bruke ved at det tilbys støtte for forbedret interoperabilitet, noe som forbedrer feilsøkingsopplevelsen i scenarier med delvis klarering, og utvider støtte for syndikeringsprotokoll for bredere bruk i Web 2.0-programmer.

   • .NET Framework Data Provider for SQL Server (SqlClient) gir ny støtte for egenskapene for filstrøm og spredt kolonne i SQL Server 2008.

 • Operativsystem som støttes

  Windows Server 2003; Windows Server 2008; Windows Vista; Windows XP

   • Prosessor: 400 MHz Pentium-prosessor eller tilsvarende (minimum), 1 GHz Pentium-prosessor eller tilsvarende (anbefales)
   • RAM:96 MB (minimum), 256 MB (anbefales)
   • Harddisk: Opptil 500 MB tilgjengelig plass kan være nødvendig
   • CD- eller DVD-stasjon: Ikke nødvendig
   • Skjerm: 800 x 600, 256 farger (minimum), 1024 x 768, tusener av farger, 32-biters (anbefales)

   1. Viktig: Les om kjente problemer i produktmerknadene før du installerer oppdateringspakken.Forsikre deg om at du har den siste oppdateringspakken og de kritiske oppdateringene for Windows-versjonen på datamaskinen.Du kan se etter de seneste oppdateringene på Windows Update.I tillegg må du forsikre deg om at du har Windows Installer 3.1 installert før du installerer denne oppdateringspakken.


   2. Klikk Last ned-knappen på denne siden for å starte nedlastingen.


   3. Hvis du vil lagre nedlastingen på datamaskinen og vente med installasjonen, klikker du Lagre.


   4. Hvis du vil avbryte installasjonen, klikker du Avbryt.

   ----------------------------------------------
   Fullstendig pakke
   Hvis du vil laste ned den fullstendige pakken i stedet for bootstrapperen, klikker du koblingen nedenfor:
   .NET Framework 3.5 Service Pack 1 (fullstendig pakke)

   VIKTIG! Når .NET Framework 3.5 SP1-pakken er installert (enten bootstrapperen eller den fullstendige pakken), bør du umiddelbart installere oppdateringen KB959209 for å løse kjente problemer knyttet til programkompatibilitet.
   På Windows Vista x64 og Windows Server 2008 x64 må du i tillegg installere oppdateringen KB967190 for å løse et filtilknytningsproblem for XPS-dokumenter.
  • Du kan gi tilbakemeldinger på oppdateringspakken ved å gå til https://connect.microsoft.com/VisualStudio

   Følgende informasjon kan være relevant for administratorer som distribuerer .NET Framework på operativsystemer ved hjelp av nasjonale innstillinger på et annet språk enn engelsk.Denne pakken inneholder ikke lokaliserte ressurser for nasjonale innstillinger på et annet språk enn engelsk.Som standard laster den ned og installerer språkpakken som samsvarer med språket på kundens operativsystem.Det kan hende at dette ikke er ønsket virkemåte ved distribuering av .NET Framework.Bruk følgende kommando for å unngå den automatiske nedlastingen:

   dotnetfx35setup.exe /lang:enu

   Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se .NET Framework 3.5 Deployment Guide for Application Developers på http://msdn.microsoft.com/library/cc160716.aspx