Akkumulert sikkerhetsoppdatering for Outlook Express 6 (KB837009)

Velg språk:
Det er oppdaget et sikkerhetsproblem som går ut på at en utenforstående kan lese filer eller kjøre programmer på en datamaskin som besøker webområdet til den utenforstående.