Download Språkpakke for Microsoft .NET Framework 4 Client Profile (frittstående installasjonsprogram) from Official Microsoft Download Center

Språkpakke for Microsoft .NET Framework 4 Client Profile (frittstående installasjonsprogram)

Velg språk:
Pakken med Microsoft .NET Framework 4 Client Profile, som kan distribueres flere ganger, installerer kjøretidsfilen for .NET Framework og tilknyttede filer som kreves for å kjøre de fleste klientprogrammer.