Microsoft® SQL Server® 2012 SP1 PowerPivot for Microsoft Excel® 2010

Velg språk:
Microsoft PowerPivot for Microsoft Excel 2010 inneholder banebrytende teknologi, for eksempel rask manipulering av store datasett, strømlinjeformet integrering av data og muligheten til enkelt å dele analysen via Microsoft SharePoint.