Download Microsoft Data Access Components (MDAC) 2.8 SP1 from Official Microsoft Download Center

Microsoft Data Access Components (MDAC) 2.8 SP1

Viktig! Hvis du velger et språk nedenfor, endres alt sideinnholdet til det aktuelle språket.

Velg språk:
Microsoft Data Access Components (MDAC) 2.8 SP1 installerer de samme kjernekomponentene for datatilgang som Microsoft SQL Server OLE DB Provider, ODBC-driver.