Download Microsoft SQL Server 2008 R2 - PowerPivot for Microsoft Excel 2010 - RTM from Official Microsoft Download Center

Microsoft SQL Server 2008 R2 - PowerPivot for Microsoft Excel 2010 - RTM

Viktig! Hvis du velger et språk nedenfor, endres alt sideinnholdet til det aktuelle språket.

Velg språk:
Microsoft® PowerPivot for Microsoft® Excel 2010 inneholder nyskapende teknologi, for eksempel rask manipulering av store datasett (ofte flere millioner rader), strømlinjeformet integrering av data og muligheten til enkelt å dele analysen via Microsoft® SharePoint 2010.