Hjelpefiler for Microsoft Dynamics AX 2009-klienten

Velg språk:
Denne filen inneholder hjelpefilene for Programmer og forretningsprosesser, Installasjon av system og program og Enterprise Portal-administrasjon for Microsoft Dynamics AX 2009.
 • Versjon:

  5.0/2009

  File Name:

  AX2009_Help_NB-NO.exe

  Publiseringsdato:

  11.07.2008

  File Size:

  16.5 MB

   Hjelpen for Programmer og forretningsprosesser beskriver hvordan du bruker Microsoft Dynamics AX til daglig, inkludert informasjon om forretningsprosesser og tilhørende oppgaver, relaterte konsepter, prosedyrer, skjemaer og rapporter.

   Hjelpen for Installasjon av system og program inneholder administrator- og programprosedyrer og grunnleggende oppgaver. I hjelpen kan du lære mer om hvordan du konfigurerer Microsoft Dynamics AX for bruk etter at den er installert. Denne informasjonen er beregnet på system- og programadministratorer.

   Hjelpen for Enterprise Portal-administrasjon inneholder fremgangsmåter som viser deg hvordan du oppretter Enterprise Portal-siter, konfigurerer ulike Enterprise Portal-funksjoner og administrerer sikkerhet etter at Enterprise Portal er installert. Denne informasjonen er beregnet på systemadministratorer.

   Denne nedlastingen inneholder følgende filer:
   • AxInfoWk.chm: Informasjon om fremgangsmåter og konsepter for Programmer og forretningsprosesser
   • AxSASetup.chm: Informasjon om fremgangsmåter og konsepter for Installasjon av system og program
   • EPAdmin.chm: Informasjon om fremgangsmåter og konsepter for Enterprise Portal-administrasjon
   • AxShared.chm: Hjelp for skjemaer og rapporter
 • Operativsystem som støttes

  Windows Server 2003; Windows Server 2008; Windows Vista; Windows XP

   • Disse hjelpefilene er ment for bruk med en eksisterende Microsoft Dynamics AX 2009-installasjon.
   1. I listen endre språk velger du riktig språk for nedlastingen.
   2. Klikk Last ned for å lagre filen til datamaskinen.
   3. Dobbeltklikk .EXE-filen som du lastet ned til datamaskinen, for å starte installeringsprogrammet.
   4. Når du blir bedt om å angi en plassering for hjelpefilene, lagrer du dem i riktig språkmappe i installasjonsmappen for Microsoft Dynamics AX 2009. Som standard er dette C:\Programfiler\Microsoft Dynamics AX\50\Client\Bin\Help\%LANG%. Hvis du for eksempel installerte den norske versjonen av Microsoft Dynamics AX 2009, ble det opprettet en mappe med navnet NB-NO i Help-mappen for å lagre hjelpefilene for norsk bokmål. Du installerer de oppdaterte filene i denne mappen ved å bruke en tilsvarende bane som C:\Programfiler\Microsoft Dynamics AX\50\Client\Bin\Help\NB-NO.
   5. Hvis installeringsprogrammet spør om du vil overskrive de eksisterende filene, klikker du Ja.
   6. Start Microsoft Dynamics AX på nytt.
   7. Gjenta denne prosedyren på hver datamaskin du vil installere hjelpefilene på, eller lagre filene i en delt mappe der andre brukere kan få tilgang til dem.