A group of students and their teacher sitting on a bench. They are all working on Windows devices.

Opplæring og hendelser

Finn personlig tilpasset opplæring og hendelser for lærere, skoleledere og teknologiledere etter behov

Four children at a desk using tablets while the teacher supervises.

Kalender for kurs og opplæring

Finn online og personlig trening og hendelser for lærere, skoleledere og teknologi ledere.

Oversikt over hendelser

Finn læreropplæring

Finn hurtigtipsvideoer, ressurser for klasserommet og læringsveier til å bli en innovativ pedagog.

A student using a Lenovo tablet with a paused video of a penguin on the screen, the childs hand is at the screen about to press the play button.

Opplæringstilbydere

Finn en instruktør i Microsoft Education hos partnere og konsulenter som er sertifiserte av Microsoft.

Finn opplæringseverandør
Four students with their arms round each other smiling, three of them are wearing safety goggles.

Microsoft Imagine Academy

Microsoft Imagine Academy tilbyr teknologi-utdanning som er anerkjent i bransjen, ferdigheter og sertifiseringer elevene trenger for å lykkes.

Mer om Microsoft Imagine Academy