September BI

september

September BI AS er et kompetansesenter for datavarehus og business intelligence innen retail, hospitality og wholesale. Våre medarbeidere har lang fartstid innen design, utvikling og implementering av komplekse ERP, POS og BI løsninger levert til ledende retailere i Skandinavia. September BI AS ble etablert i 2010 og er eiet av medarbeidere og styreleder.

Øyvind Stige om September BI og MSU

Hvilken arbeidssituasjon møter en nyutdannet MSU-er hos September BI?

Vi tilbyr internopplæring etter endt MSU program og raskt gi mulighet for deltakelse i prosjekter hos kunde. Arbeidsted vil være delvis på Lysaker Torg, delvis hos kunder sentralt i Oslo og Akershus. Oppgaver i prosjekt vil variere og avhenger av kandidatens kompetanse og preferanser, og kan dermed spenne fra utvikling til bistand hos kunden i bruk av Excel som analyseverktøy.

Hvordan tilrettelegges videreutviklingen for deres ansatte?

Utpreget team- og prosjektarbeid der man jobber tett med senior ressurser og raskt får egne ansvarsområder under veiledning og oppfølging.  Vi jobber med store krevende kjeder innen varehandelen, og utfordres løpende til utvikling på flere områder. Tilbud om kurs og seminarer vil bli gitt.

Hva er September BI’s ønskede kandidatprofil?

Vi søker deg som har teknisk utdannelse og interesse, er utadvendt og god til å jobbe i team, liker å sette deg inn i kundens utfordringer og som ser muligheter og finner løsninger. Du er ryddig og strukturert, og har også andre interesser enn IT og jobb. Har du i tillegg ambisjoner om å bli en av de beste innen Microsoft BI er du rett person for oss.

Hvordan er arbeidsmiljøet hos dere?

Uformelt arbeidsmiljø med stor grad av frihet. Flat organisasjon og kort vei fra ide til beslutning. God muligheter til personlig og faglig utvikling for rett kandidat.