Skill

skill

Skill AS er et IT-kosulentselskap som hadde sin oppstart i 2006. Selskapets gründere er fortsatt veldig operative og selskapet er eid av de ansatte. I dag har Skill 54 ansatte fordelt mellom Sarpsborg (Grålum) og Oslo (Skøyen).

Elham Binai om Skill og MSU

Etter endt MSU-deltagelse, hva venter en nyansatt i deres bedrift?

Som nyansatt hos Skill vil du få tett oppfølging og mulighet til å lære et bredt spekter av forretningen. Du får bestemme deg for hva du ønsker å spesialisere deg innenfor og vi vil støtte deg i prosessen mot å bli "best" innenfor det fagområdet. Våre konsulenter, rådgivere og arkitekter jobber som eksperter innenfor sine respektive områder. Disse fagområdene er basert på Microsoft sine tjenester og produkter. Vi har høy fokus på sertifisering og videreutvikling av kompetanse.

Og Skills viktigste samarbeidspartner er Microsoft?

Ja, og dette gjenspeiler seg i Skill sine faglige satsningsområder. I to år på rad har Skill vunnet Microsofts Partnerpris for "beste kundetilfredshet". Kunden står i fokus hos våre kosulenter. Samt evner Skill å hive seg ut på nye satsningsområder og innovativ teknologi, som for eksempel Office 365-satsningen til Microsoft. Vi har hatt en "all-in" holdning til denne satsningen, og vi har i to år på rad blitt kåret til Norges beste partner i leveransen av Sky-løsninger. Vårt mål er å bidra til å realisere løsninger som understøtter kundens forretning, og som bidrar til å gjøre kunden mer effektiv, profitabel og konkurransedyktig. Vi jobber målrettet for å bygge og vedlikeholde spisskompetanse og ferdigheter innenfor utvalgte kompetanseområder.

Hvilket fokus har dere på vidreutvikling og kompetanseheving blant deres ansatte?

Skill har ingen mål om å bli størst, men ønsker heller å være en kunnskapsbedrift med fokus på høy faglig dyktighet, samt å være et selskap som utfører magi hos våre kunder. Skill ønsker å knytte til seg spydspissene i bransjen samt de nyutdannede som ønsker å være en del av et ambisiøst arbeidsmiljø som har fokus på å "være best" i alt vi gjør.

Hva er Skills ønskede kandidatprofil?

Kundeporteføljen vår er innenfor øvre del av SMB (small-medium business) - markedet. Vi ønsker å levere helhetsløsninger med sikte på å forstå forretningen til kundene gjennom business-analyse og analyse av deres utfordringer. Klassisk har IT-leverandører snakket direkte med IT-sjefene, men dette har vi gått bort fra, og snakker nå med et bredt spekter av beslutningstakerene hos kundene. Dette gir en tettere relasjon med kundene, samt en bedre forståelse av hva de ønsker å oppnå. Derfor har vi en genuin tro på at dagens og fremtidens kunnskapsarbeidere er frie mennesker som trives og motiveres av å arbeide sammen med andre dyktige mennesker i et fokusert faglig miljø med høye krav til kompetanse og kvalitet. Det stilles derfor store krav til den enkelte både når det gjelder personlige og faglige kvaliteter. Samtidig stiller vi store krav når det gjelder å legge forholdene til rette for at det faglige og sosiale miljøet skal få utvikle seg positivt. Selskapets grunnleggende filosofi er troen på at involverte og engaserte medarbeidere preseterer mer, noe som igjen er til det bedre for våre kunder.